Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení města Olešnice


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: ivana.cerna@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÁ Ivana Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 ivana.cerna@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

SDH Křetín

Křetín , 67962
telefon: 724096701
www: https://sdh-kretin.estranky.cz/clanky/kontakty/kontakty.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ALEXA Libor Starosta SDH 724 096 701
DOČEKAL Vlastimil velitel JSDH Křetín

HZS Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno
telefon: 950630110,950630111(spojovatel)
fax: 950630207
e-mail: podatelna@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PELIKÁN Jiří Ing., plk. Zubatého 685/1, 614 00 Brno ředitel - HZS JMK 950 630 110 jiri.pelikan@firebrno.cz
RICHTR Mojmír Ing., plk. Zubatého 685/1, 614 00 Brno náměstek ředitele HZS JMK 724 122 049 950 630 103 mojmir.richtr@firebrno.cz

HZS - Územní odbor Blansko

Poříčí 22/1991, 67801 Blansko
telefon: 950611120
fax: 950611119
e-mail: reditel.bk@jmk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-blansko.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KALA Jan mjr., Ing. Poříčí 22, 678 01 Blansko vedoucí pracoviště IZS a služeb HZS 950 611 120 reditel.bk@jmk.izscr.cz
OPATŘILOVÁ Romana mjr., Mgr. Poříčí 22, 678 01 Blansko vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 950 611 127 romana.opatrilova@firebrno.cz

HZS - požární stanice Kunštát

Sokolská 364, 67972 Kunštát
telefon: 950613111
fax: 950613101
www: http://www.firebrno.cz/blansko/kontakty?lang=1

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEJBAL Darek Sokolská 364, 679 72 Kunštát na Moravě Velitel stanice Kunštát 950 613 112 darek.sejbal@firebrno.cz

JSDHO Křtěnov

Křtěnov 75, 67974 Křtěnov
telefon: 604617176
www: http://krtenov.cz/stranky/sbor-dobrovolnych-hasicu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PROCHÁZKA Roman Starosta SDH Křtěnov 604 617 176

JSDHO Olešnice

Tržní 400, 67974
telefon: 605113761
e-mail: jsdh.olesnice@email.cz
www: http://jsdh.webnode.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLEK Kamil Velitel SDH Olešnice jsdh.olesnice@email.cz

PČR - Obvodní oddělení Letovice

Masarykovo náměstí 17, 67961 Letovice
telefon: 974631770
fax: 974631775
e-mail: bk.oop.letovice.sekret@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/oop-letovice-obvodni-oddeleni-letovice.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SPERÁT Radek npor., DiS Policie ČR, obvodní oddělění Letovice, Masarykovo náměstí 17, Letovice Vedoucí obvodního oddělení 602 778 413 974 631 770 radek.sperat@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24/687, 611 32 Brno
telefon: 974621111,974621230
fax: 974622564
e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRŽIL Leoš brig.gen., Ing., MBA Kounicova 24/687, 611 32 Brno Ředitel krajského ředitelství JMK 974 621 111 krpb.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Blansko

Bezručova 31/1895, 67801 Blansko
telefon: 974631111
fax: 974631218
e-mail: bk.sekret@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/jihomoravsky-kraj-kontakty-uo-blansko-uzemni-odbor-blansko.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GRÉNAR Zdeněk Mgr. Bezručova 31, 678 01 Blansko ředitel územního odboru 724 188 874 974 631 111 bk.sekret@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem

K Pernštejnu 626, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566550286
e-mail: provozbystrice@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRAKA Karel Ing. K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem 566 550 286 provozbystrice@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

Husova 760, 67571 Náměšť nad Oslavou
telefon: 541637602
fax: 541211403
e-mail: sekretariatzd@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÍLKOVÁ Marie Ing. Závod Dyje, Husova 760, 675 71 ředitelka závodu Dyje 541 637 602 sekretariatzd@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: viskot@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Březnická 5659, Zlín, 760 01 , Zlín
telefon: 956915111
e-mail: or942@lesycr.cz
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRAKOŠ Libor Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín Ředitel oblastního ředitelství 739 531 550 956 942 311 libor.strakos@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Ing. Tomáš Hájek

Jezuitská 13, 60200 Brno
telefon: 956952219
e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HÁJEK Tomáš Ing. Jezuitská 13, 602 00 Brno Správce drobných vodních toků 607 503 101 956 952 219 tomas.hajek1@lesycr.cz

MRS MO Olešnice [46-50]

Na Špitále 139, 67974 Olešnice
telefon: 724281244
www: http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/16-kontakty/604-olesnice

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CVEČEK Pavel Hospodář MRS MO Olešnice 736 531 907 p.cvecek@mleko.cz
NEČAS Oldřich Předseda MRS MO Olešnice 724 281 244 oldrich.necas@eurokov.cz

Poliklinika města Bystřice n. P., s.r.o.

Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566688211
e-mail: reditel@polby.cz
www: http://www.poliklinikabnp.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHALUPOVÁ Jaroslava Ing. Poliklinika Města Bystřice n. P. s.r.o., Souběžná 551, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ředitelka 566 688 211 reditel@polby.cz

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/13, 67831 Blansko
telefon: 516838111
fax: 516417649
e-mail: info@nemobk.cz
www: http://www.nemobk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DANIHELKOVÁ Vladimíra MUDr., MBA Sadová 1596/33, 678 31 Blansko Ředitelka 516 838 100

Nemocnice Letovice

Pod Klášterem 17, 67961 Letovice
telefon: 516426111
fax: 516426104
e-mail: info@nemletovice.cz
www: http://www.nemletovice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRÁLOVCOVÁ Drahoslava MUDr. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice Ředitelka Nemocnice Letovice 601 392 800 516 426 105 reditel@nemletovice.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
telefon: 545113111,545113102
fax: 545113104
e-mail: info@zzsjmk.cz
www: http://www.zzsjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ALBRECHTOVÁ Hana MUDr. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno ředitelka ZZS JMK 545 113 101 albrechtovah@zzsjmk.cz

Územní oddělení Blansko

K.H. Máchy 17, Blansko
www: http://www.zzsjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HLAVINKA Petr MUDr. K. H. Máchy 17, Blansko vedoucí lékař ÚO Blansko hlavinka.petr@zzsjmk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545545111,731405100(havárie)
fax: 545545100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/oi-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AUGUSTIN Tomáš Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 101 tomas.augustin@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545545111,731405100(havárie)
fax: 545545100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-vod-9

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Vedoucí oddělení 541 213 948 jana.pokludova@cizp.cz
KLÍMA Jiří Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno zástupce vedoucí oddělení 545 545 204 jiri.klima@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno
telefon: 545113091
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
www: http://www.khsbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘIVÁNEK David Ing. Jeřábkova 4, 602 00 Brno Ředitel KHS 545 113 030 david.krivanek@khsbrno.cz
STANĚK Miroslav Ing. Jeřábkova 4, 602 00 Brno Ředitel odboru hygieny obecné a komunální 545 113 035 miroslav.stanek@khsbrno.cz
CIUPEK Renata MUDr. Kabátníkova 10, 602 00 Brno ředitelka odboru protiepidemického 541 126 441 renata.ciupek@khsbrno.cz

KHS JMK - územní pracoviště Brno-venkov

Jeřábkova 4, 60200 Brno
telefon: 545113095
fax: 545113063
www: http://www.khsbrno.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JUREČKOVÁ Veronika Ing. Jeřábkova 4, 602 00 Brno vedoucí odd. obecné a komunální hygieny - okre 545 113 015 veronika.jureckova@khsbrno.cz
BOHÁČOVÁ Radka MUDr. Kabátníkova 10, 602 00 Brno vedoucí oddělení protiepidemického 541 126 410 radka.bohacova@khsbrno.cz

Krajská veterinární správa - Oddělení veterinární hygieny Blansko

Poříčí 87, 67801 Blansko
telefon: 516414972
e-mail: j.hejl.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=B_ODHYG_BK

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJL Jaromír MVDr. Poříčí 1569/18, Blansko, 67801 vedoucí oddělení veterinární hygieny Blansko 516 414 972 j.hejl.kvsb@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
telefon: 541594472,547212451,720995213(krizoválinka)
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#user=B_RED1_01

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SALAVA Jaroslav MVDr. Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno Ředitel sekce KVS SVS pro JMK 541 594 458 j.salava.kvsb@svscr.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje - oddělení vodního a lesního hospodářství

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541652215
e-mail: bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.kr-jihomoravsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BOUŠEK Michal Ing. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno referent vodního hospodářství 541 652 215 bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz
DÁŇOVÁ Andrea Ing. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno referentka vodního hospodářství 541 652 695 danova.andrea@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541651111
fax: 541651209
e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz
www: http://www.kr-jihomoravsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEINZ Roman JUDr., Ph.D. KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno ředitel KÚ JMK 541 651 201 heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541651572
e-mail: landsmannova.jana@kr-jihomoravsky.cz
www: http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEHAL Mojmír Ing. KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno vedoucí odboru ŽP 541 651 571 pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Městský úřad Boskovice - Vodoprávní úřad

Masarykovo náměstí 4/2, 68018 Boskovice
telefon: 516488650
fax: 516488710
e-mail: epodatelna@boskovice.cz
www: http://www.boskovice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LUKEŠ Michal Ing. MěÚ Boskovice, Masarykovo náměstí 1, 68001 Boskovice Referent vodního hospodářství ORP Boskovice 516 488 658 michal.lukes@boskovice.cz
FIALOVÁ Leona Ing. Bc. Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 680 18 vedoucí odboru 516 488 650 leona.fialova@boskovice.cz

Městský úřad Boskovice - odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Masarykovo náměstí 2, 68018 Boskovice
telefon: 516488650
e-mail: leona.fialova@boskovice.cz
www: http://www.boskovice.cz/odbor-tvorby-a-ochrany-zivotniho-prostredi/os-1005

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FIALOVÁ Leona Ing. Bc. Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 680 18 vedoucí odboru 516 488 650 leona.fialova@boskovice.cz

Obecní úřad Crhov

42, 67974
telefon: 516463422
e-mail: ou.crhov@seznam.cz
www: http://www.obeccrhov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Dvořáková Dana Crhov 42, 679 74 Olešnice Starostka obce Crhov 725111502 ou.crhov@seznam.cz

Obecní úřad Křtěnov

Křtěnov 17, 67974 Křtěnov
telefon: 420516463191
fax: 420516463191
e-mail: info@krtenov.cz
www: http://www.krtenov.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BARTOŠ Pavel Křtěnov 17, 679 74 Křtěnov Starosta obec Křtěnov 728 011 655 516 463 191 ou.krtenov@tiscali.cz

Městský úřad Boskovice

Masarykovo náměstí 4/2, 68018 Boskovice
telefon: 516488600
fax: 516488710
e-mail: epodatelna@boskovice.cz
www: http://www.boskovice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DOHNÁLEK Jaroslav Ing. Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice starosta 723 205 170 516 488 601 jaroslav.dohnalek@boskovice.cz

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 1086/10, 40502 Děčín
telefon: 800850860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: http://www.cezdistribuce.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

INNOGY

Limuzská 3135/12, 100 98
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN 1239
INNOGY nonstop 800 113 355 info@innogy.cz

O2 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2, 14022
telefon: 800111777
e-mail: korporace@o2.cz,firmy@o2.cz
www: http://www.o2.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
O2 linka 800 111 777

Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Boskovice

17. Listopadu 138/14, 68019 Boskovice
telefon: 516427236
fax: 516427250
e-mail: sekretariat@vasbo.cz
www: http://www.vodarenska.cz/cs/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FIALA Petr Ing. VAS a.s. Brno divize Boskovice ředitel divize 516 427 215 petr.fiala@vasbo.cz
MIKULÁŠEK Pavel Ing. 17. listopadu, Boskovice výr. náměstek VAS a.s. mikulasek@vasbosk.cz
DANĚK Viktor Ing. Vedoucí provozu vodovodů Boskovice 605 210 005 516 427 239 danek@vasbo.cz
HAVÍŘ Jiří Ing. Vedoucí provozu kanalizací 733 677 749 516 427 270 havir@vasbo.cz
NĚMEC Jiří Vyhledávání podzemních sítí a poruch 737 221 697 516 417 804 nemec@vasbo.cz
PIJÁČEK Rostislav Vedoucí provozu vodovodů VAS divize Boskovice 516 427 270 pijacek@vasbo.cz
POSPÍŠIL Pavel Vodárenská akciová společnost, a.s. Dovoz vody cisternou - Boskovice 733 145 508 516 427 238 pavel.pospisil@vasbo.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547120311
fax: 547120302
e-mail: susjmk@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/kontakty-vedeni-organizace/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOMŮRKA Zdeněk Ing. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno ředitel správy a údržby silnic JMK 547 120 300 zdenek.komurka@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Sever

Komenského 1685/2, 67801 Blansko
telefon: 547120350,516417303
e-mail: blansko@susjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BAŽANT Miloš Ing. Správa a údržba silnic JMK, Komenského 1, Blansko Ředitel SÚS JMK, oblast Blansko 516 481 158 milos.bazant@susjmk.cz
JANEČEK Jaroslav Mgr. vedoucí provozního úseku 547 120 356 jaroslav.janecek.ml@susjmk.cz

Cestmistrovství Tasovice

Louka 26, 67974 Louka
telefon: 547120383
e-mail: jaroslav.janecek.st@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/oblast-sever/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HALAS Ladislav vedoucí cestmistrovství 547 120 383 ladislav.halas@susjmk.cz

COOP Jednota Boskovice

17. listopadu 113/12, 68001 Boskovice
telefon: 601563730,516452 060

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LŽIČAŘ František Ing. náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice Předseda představenstva 516 452 060 jednotabce@jednotabce.cz
SLANÁ Martina Kontaktní osoba pro obec Valchov 601 563 730 516 452 060