Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Rokytnice


Zobrazit:

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: ivana.cerna@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÁ Ivana Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 ivana.cerna@chmi.cz

HZS - Územní odbor Zlín

Přílucká 213, 76001 Zlín
telefon: 950670111
e-mail: stefan.hrtus@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-kontakty-uo-zlin.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HRTÚS Štefan plk. Ing. HZS ZK, Přílucká 213, Zlín HZS Zlínského kraje - ředitel ÚO Zlín 724 190 313 950 670 600 stefan.hrtus@zlk.izscr.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950670111
e-mail: dozorci@zlk.izscr.cz,epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@zlk.izscr.cz
SIKMUNDOVÁ Dagmar plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitelka kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 dagmar.sikmundova@zlk.izscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@zlk.izscr.cz

HZS - stanice Valašské Klobouky

Brumovská 710, 76601 Valašské Klobouky
telefon: 950671111
fax: 950671333
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-kontakty-uo-zlin.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OVESNÝ Jiří Mgr. HZS ZK, Brumovská 710, 766 01 Valašské Klobouky velitel stanice 950 671 250 Jiri.ovesny@zlk.izscr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974661111
fax: 974661900
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

Policie ČR - Územní odbor Zlín

nám. T. G. Masaryka 3218, 76001 Zlín
telefon: 974666535
fax: 974666900
e-mail: zl.uo.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-zlin-92080.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
INDRA Tomáš plk. Mgr. Policie České republiky, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín PČR, vedoucí územního odboru 974 666 535 zl.uo.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Valašské Klobouky

Cyrilometodějská 295, 76601 Valašské Klobouky
telefon: 974666771
fax: 974666778
e-mail: zl.oop.valklobouky.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uo-zlin-obvodni-oddeleni-valasske-klobouky-obvodni-oddeleni-valasske-klobouky.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VANĚK Jaroslav Mgr. OO Policie ČR, Cyrilometodějská 295, 766 01 Valašské Klobouky Vedoucí OO PČR 778 008 332 974 666 771 zl.oop.valklobouky.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: viskot@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
telefon: 572552571
e-mail: provozhradiste@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHÁČEK Tomáš DiS. Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Vedoucí provozu Uherské Hradiště 572552716-7 provozhradiste@pmo.cz

Lesy ČR, s. p. - Oblastní ředitelství jižní Morava

Březnická 5659, 760 01 Zlín
telefon: 956942311
e-mail: or942@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRAKOŠ Libor Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín Ředitel oblastního ředitelství 739 531 550 956 942 311 libor.strakos@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p. - Příslušný správce vodních toků Mgr. Petr Mazůrek

Březnická 5659, 760 01 Zlín , Vizovice
telefon: 956942371,,724523982
e-mail: petr.mazurek@lesycr.cz
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAZŮREK Petr Mgr. Březnická 5659, 760 01 Zlín Správce toků 724 523 982 956 942 371 petr.mazurek@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Luhačovice

Uherskobrodská 81, 76326 Luhačovice
telefon: 956957218
www: https://stmorava.lesycr.cz/kontakty-a-pusobnost/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠÍKOVÁ Dagmar Ing. Lesy ČR, s.p., Jezuitská 13, 602 00 Brno Vedoucí ST - oblast povodí Dyje 724 523 983 956 952 201 dagmar.vasikova@lesycr.cz

ZZS Zlínského kraje

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
telefon: 577056935
e-mail: jana.hlustikova@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
telefon: 577551111
fax: 577552107
e-mail: bnzlin@bnzlin.cz,posta@bnzlin.cz
www: http://www.kntb.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FILIP Michal doc. MUDr., Ph.D. předseda představenstva 577 552 109 filipnzlin.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545545111,731405100(havárie)
fax: 545545100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-vod-9

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Vedoucí oddělení 541 213 948 jana.pokludova@cizp.cz
KLÍMA Jiří Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno zástupce vedoucí oddělení 545 545 204 jiri.klima@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577121359
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GOMOLA Štěpán Ing. ČIŽP Brno - pobočka Zlín - třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín inspektor odd. ochrany lesa 577 121 359 stepan.gomola@cizp.cz
POSTOLKA Tomáš Mgr. ČIŽP Brno - pobočka Zlín - třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín inspektor odd. ochrany vod 577 121 359 tomas.postolka@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577006737
fax: 577006746
e-mail: podatelna@khszlin.cz,khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Krajská veterinární správa - pracoviště Zlín

Zarámí 88, 76041 Zlín
telefon: 577653507
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRAJ Ladislav MVDr. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín vedoucí oddělení veterinární hygieny Vsetín 571 412 033 l.vraj.kvsz@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577009641,720995201-krizova_linka
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAHDALÍK František MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Ředitel KVS pro Zlínský kraj 577 009 633 f.mahdalik.kvsz@svscr.cz

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov

Štítná nad Vláří 72, 76333 Štítná nad Vláří-Popov
telefon: 577336125
fax: 577336126
www: http://www.stitna-popov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHUČOVÁ Jana Mgr. OÚ Štítná nad Vláří 72 starostka 737 444 469 577 336 126 starosta@stitna-popov.cz

Krajský úřad - Zlínský kraj - Oddělení vodního hospodářství

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043357
e-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz
www: https://www.kr-zlinsky.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi-cl-3581.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁPECOVÁ Dana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Vedoucí oddělení vodního hospodářství 577 043 357 dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Krajský úřad - Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043111
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@kr-zlinsky.cz
ŠTÁBL Milan Ing., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitel KÚ 577 043 200 milan.stabl@kr-zlinsky.cz

Městský úřad Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189, 76617
telefon: 577311111
fax: 577320616
e-mail: podatelna@mu-vk.cz
www: http://www.valasskeklobouky.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OLŠÁKOVÁ Eliška Mgr. Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky starostka 603 595 752 577 311 112 olsakova@mu-vk.cz

Městský úřad Valašské Klobouky - vodoprávní úřad

Masarykovo náměstí 189, 76601 Valašské Klobouky
telefon: 577311100
fax: 577320616
e-mail: zp@mu-vk.cz
www: http://www.valasskeklobouky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FUKSOVÁ Pavla Ing. MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky pracovník OŽP 577 311 101 fuksova@mu-vk.cz

Krajský úřad - Zlínský kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043450
e-mail: alena.miklova@kr-zlinsky.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=18921

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÁČEROVÁ Jana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Vedoucí odboru ŽPaZ 731 555 274 577 043 383 jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Obecní úřad Jestřabí

Jestřabí 1, 76333 Jestřabí
telefon: 577336025
fax: obec.jestrabi@tiscali.cz
www: http://www.jestrabi.estranky.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÍČEK Josef Jestřabí 1, 763 33 Štítná nad Vláří starosta 739 516 623 577 311 216 cernicek.j@seznam.cz
ŠURÁŇ Pavel Ing. Katastrální pracoviště Valašské klobouky,Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky místostarosta 725 121 110 577 311 216 obec.jestrabi@tiscali.cz

Obecní úřad Šanov

Šanov 77, 76321 Šanov
telefon: 577341634
e-mail: ousanov@volny.cz
www: http://www.sanov-obec.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Humpola Milan Ing. Šanov 77, 763 21 Slavičín starosta 739659550 577341634 ousanov@volny.cz

E.ON Distribuce, a.s.

Lidická 1873/36, 659 44 Brno
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
PLYN-E.ON NON-STOP 1239

INNOGY

Limuzská 3135/12, 100 98
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN 1239
INNOGY nonstop 800 113 355 info@innogy.cz

Moravská vodárenská, a.s.

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 840668668,601276276
e-mail: zc@smv.cz
www: http://www.smv.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BÁRTOVÁ Markéta Mgr. Moravská vodárenská, a.s. tisková mluvčí 602 758 164 577 124 257 marketa.bartova@smv.cz
ŠTĚPÁNEK Jakub Tovární 41, 779 00 Olomouc vytýčení vodovodní sítě - region Olomouc 606 793 945 585 536 463 jakub.stepanek@smv.cz

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz

Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. - cestmistrovství Vsetín - Ústí

Ústí 182, 75501 Ústí
telefon: 571419424
e-mail: vs@susvs.cz
www: http://www.susvs.cz/kontakt#cestm-vsetin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOŘÍSTKA Jaromír Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí jednatel společnosti 603 231 077 571 612 114 koristka@susvs.cz

Smíšené zboží Eva Hamalčíková

Rokytnice 167, 76321 Rokytnice
telefon: 778 401693

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Hudečková Pavla Rokytnice 167, 763 21 Slavičín 778 401693