Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Třebětice


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: ivana.cerna@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÁ Ivana Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 ivana.cerna@chmi.cz

HZS - stanice Holešov

Holešovská 1700, 769 01 Holešov
telefon: 950687111
e-mail: holesov@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-976311.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VURBAL Milan npor. Mgr. Holešovská 1700, 769 01 Holešov Velitel stanice Holešov 777 458 324 950 687 250 milan.vurbal@zlk.izscr.cz

HZS - Územní odbor Kroměříž

Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž
telefon: 950685111
e-mail: frantisek.javurek@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-976311.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JAVŮREK František plk. Ing. Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž Ředitel územního odboru HZS Kroměříž 950 685 100 frantisek.javurek@zlk.izscr.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950670111
e-mail: dozorci@zlk.izscr.cz,epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@zlk.izscr.cz
SIKMUNDOVÁ Dagmar plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitelka kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 dagmar.sikmundova@zlk.izscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@zlk.izscr.cz

Policie ČR, Územní odbor Kroměříž

Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž
telefon: 974675111
fax: 974675908
e-mail: km.uo.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-414683.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
IVÁNEK Tomáš plk. Mgr. Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž Ředitel územního odboru Kroměříž 974 675 111 km.uo.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Holešov

Palackého 501, 769 01 Holešov
telefon: 974675721
fax: 974675728
e-mail: km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-holesov-689677.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NOVÁK Jan npor. Policie ČR, Palackého 501, 769 01 Holešov Vedoucí OO PČR Holešov 974 675 721 km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974661111
fax: 974661900
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
telefon: 572552716
fax: 572540808
e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CENEK Pavel Ing. Povodí Moravy, s. p., Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Ředitel závodu Střední Morava 572 552 716 sekretariatzsm@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: viskot@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

Tečovská 1109, 763 02 Zlín
telefon: 577102893
e-mail: provozzlin@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FOUKAL Jaroslav Ing. Povodí Moravy, s. p., Tečovská 1109, 763 02 Zlín vedoucí provozu Zlín 577 102 893 foukal@pmo.cz,provozzlin@pmo.cz

MRS MO Holešov

Náměstí Dr. Eduarda Beneše 18, 76901 Holešov
e-mail: info@rybari-holesov.cz
www: https://www.rybari-holesov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DRÁBEK Josef MRS MO Holešov hospodář
PRUŠ Jindřich JUDr. předseda 774 601 888

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
telefon: 577551111
fax: 577552107
e-mail: bnzlin@bnzlin.cz,posta@bnzlin.cz
www: http://www.kntb.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FILIP Michal doc. MUDr., Ph.D. předseda představenstva 577 552 109 filipnzlin.cz

ZZS Zlínského kraje

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
telefon: 577056935
e-mail: jana.hlustikova@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545545111,731405100(havárie)
fax: 545545100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-vod-9

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Vedoucí oddělení 541 213 948 jana.pokludova@cizp.cz
KLÍMA Jiří Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno zástupce vedoucí oddělení 545 545 204 jiri.klima@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577121359
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GOMOLA Štěpán Ing. ČIŽP Brno - pobočka Zlín - třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín inspektor odd. ochrany lesa 577 121 359 stepan.gomola@cizp.cz
POSTOLKA Tomáš Mgr. ČIŽP Brno - pobočka Zlín - třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín inspektor odd. ochrany vod 577 121 359 tomas.postolka@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577006737
fax: 577006746
e-mail: podatelna@khszlin.cz,khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Pracoviště Zlín

Havlíčkovo nábřěží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577006737
fax: 577006746
e-mail: podatelna@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - pracoviště Kroměříž

Kojetínská 1347/86, 767 01 Kroměříž
telefon: 573339453
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577009641,720995201-krizova_linka
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAHDALÍK František MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Ředitel KVS pro Zlínský kraj 577 009 633 f.mahdalik.kvsz@svscr.cz

Město Hulín

Náměstí Míru 162, 768 24 Hulín
telefon: 573502711
e-mail: mesto@hulin.cz
www: https://www.hulin.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOZA Roman Mgr. MěÚ Hulín - nám. Míru 162, 768 24 Hulín Starosta města Hulín 602 567 150 573 502 712 hoza@hulin.cz
DUTKEVIČ Roman Ing. MěÚ Hulín - nám. Míru 162, 768 24 Hulín Vedoucí ORMŽP 602 572 331 573 502 720 dutkevic@hulin.cz
KAINEROVÁ Daniela MěÚ Hulín - nám. Míru 162, 768 24 Hulín Referent životního prostředí 573 502 728 kainerova@hulin.cz

Krajský úřad - Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043111
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTÁBL Milan Ing., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitel KÚ 577 043 200 milan.stabl@kr-zlinsky.cz
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@kr-zlinsky.cz

Zlínský kraj - Odbor stavebního řádu a životního prostředí

tř. Tomáše Bati 21, 76190 Zlín
telefon: 577043450
e-mail: alena.miklova@kr-zlinsky.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/default.aspx?odb=103

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MIKLOVÁ Alena Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Zástupce vedoucího odboru 577 043 450 alena.miklova@kr-zlinsky.cz

Krajský úřad - Zlínský kraj - Oddělení vodního hospodářství

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043357
e-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz
www: https://www.kr-zlinsky.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi-cl-3581.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁPECOVÁ Dana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Vedoucí oddělení vodního hospodářství 577 043 357 dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Městský úřad Holešov

Masarykova 628, 769 01 Holešov
telefon: 573521111
fax: 573521210
e-mail: podatelna@holesov.cz,epodatelna@holesov.cz
www: http://www.holesov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEIFERT Rudolf Mgr. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Starosta 724 030 893 573 521 200 rudolf.seifert@holesov.cz
FUIT František Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov tajemník MÚ 573 521 203 frantisek.fuit@holesov.cz

Obecní úřad Pravčice

Pravčice 46, 76824 Pravčice
telefon: 573350527,602685833
e-mail: obecpravcice@seznam.cz,obecpravcice@quick.cz
www: http://www.pravcice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GAHUROVÁ Šárka starostka Pravčic 602 685 833 573 350 527 obecpravcice@seznam.cz

Městský úřad Holešov - Odbor životního prostředí

Masarykova 628, 769 01 Holešov
telefon: 573521400
e-mail: hana.vedrova@holesov.cz
www: https://www.holesov.cz/telefonni-seznam-meu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEDROVÁ Hana Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Vedoucí odboru životního prostředí 724 030 891 573 521 400 hana.vedrova@holesov.cz

Městský úřad Holešov - Vodoprávní oddělení

Masarykova 628, 769 01 Holešov
telefon: 573521405
e-mail: lucie.kanova@holesov.cz
www: https://www.holesov.cz/telefonni-seznam-meu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEDROVÁ Hana Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Vedoucí odboru životního prostředí 724 030 891 573 521 400 hana.vedrova@holesov.cz
KAŇOVÁ Lucie Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov referent vodoprávního úřadu 573 521 405 lucie.kanova@holesov.cz

INNOGY - Zlín

Vodní 4067, 760 01 Zlín
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA INNOGY INNOGY NONSTOP 800 113 355
POHOTOVOST PLYN 1239

ČEZ a.s. Valašské Meziříčí

Vsetínská 1410, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 800850860
fax: 371102008
e-mail: info@cezdistribuce.cz,cez@cez.cz
www: http://www.cezdistribuce.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BENEŠ Daniel Ing., MBA ČEZ, a.s. Předseda představenstva

Moravská vodárenská, a.s. - zákaznické centrum Zlín

tř. T. Bati 383, 76049 Zlín
telefon: 577124111
www: https://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVÁRIE-NONSTOP 601 276 276 840 668 668

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.- centrální dispečink

Kojetínská 2833, 76711 Kroměříž
telefon: 573331271,607993244
e-mail: dispecink@vak-km.cz
www: http://www.vak-km.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LEJSAL Ladislav Ing. Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž ředitel VaK Kroměříž, a.s. 573 517 111

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
telefon: 573503711,602507964-dispečink
fax: 573331458
e-mail: suskm@suskm.cz
www: http://www.suskm.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRANÍK Emil Ing. Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Jednatel společnosti 602 704 473 573 503 710 vranik@suskm.cz
HORÁK Eduard Ing. Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž cestmistr 602 590 032 573 503 745 horak@suskm.cz
DISPEČINK Kroměřížska Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž 602 507 964 573 331 457

Cestmistrovství Valašské Meziříčí

M. Alše 573, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 571611686
e-mail: vm@susvs.cz
www: http://www.susvs.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOŘÍSTKA Jaromír Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí jednatel společnosti 603 231 077 571 612 114 koristka@susvs.cz

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz