Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Tršice


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900237
e-mail: jan.unucka@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
UNUCKA Jan doc. RNDr., Ph.D. K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava 596 900 237 jan.unucka@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900219
e-mail: lipina@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LIPINA Pavel Ing. K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení meteor. a klimatologie ČHMÚ 596 900 219 pavel.lipina@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900268
e-mail: roman.volny@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VOLNÝ Roman RNDr. K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ 596 900 268 roman.volny@chmi.cz

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770001
e-mail: spisovna@olk.izscr.cz,epodatelna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 reditel@olk.izscr.cz
OŠLEJŠEK Petr plk. Ing., Ph.D. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek krajského ředitele pro úsek IZS a OP 950 770 060 nam.izs@olk.izscr.cz

HZS - Územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, 77901 Olomouc
telefon: 950770011
e-mail: reditel.ol@hzsol.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-olomouc.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OSYKA Jiří Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc místostarosta obce, velitel JSDH Senice na Hané 724 860 207 950 770 301 jiri.osyka@hzsol.cz
OŠLEJŠEK Petr plk. Ing., Ph.D. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek krajského ředitele pro úsek IZS a OP 950 770 060 nam.izs@olk.izscr.cz

HZS - stanice Olomouc

Schweitzerova 524/91, 77900 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770009
e-mail: arnost.lenoch@hzsol.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-olomouc.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LENOCH Arnošt mjr. Ing. HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, požární stanice Olomouc Velitel požární stanice 950 770 300 arnost.lenoch@hzsol.cz

Policie ČR, Územní odbor Olomouc

Žižkovo náměstí 600/4, 77900 Olomouc
telefon: 974766111
fax: 974766905
e-mail: ol.uo.sekretariat@pcr.cz;epodatelna.policie@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-olomouc-758146.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MUSIL Jiří plk.Mgr., MBA Policie ČR, Územní odbor Olomouc Vedoucí územního odboru vnější služby 974 766 900

PČR - Obvodní oddělení Velká Bystřice

Zámecké náměstí 17, 78353 Velká Bystřice
telefon: 974767771
fax: 585351877
e-mail: ol.oo.vbystrice.stsl@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/oop-velka-bystrice-obvodni-oddeleni-velka-bystrice.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHRUDINA Pavel npor. Mgr. Zámecké náměstí 17, 783 53, Velká Bystřice vedoucí obvodního oddělení policie 974 766 761 ol.oo.vbystrice.stsl@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
telefon: 974761229
fax: 974761900
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANDSFELD Tomáš plk. Mgr. KŘP Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc Ředitel Krajského ř. policie Olomouckého kr. 974 761 229 krpm.reditel.sekretariat@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: dispecink@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
fax: 585711215
e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava, provoz Přerov

ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
telefon: 581200493,581277512
e-mail: provozprerov@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAZÁNOVÁ Veronika DiS 9. května 3123/109, 750 02 Přerov Pověřena vedením provozu Přerov 581200491-3 provozprerov@pmo.cz

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Březnická 5659, 760 01 Zlín
telefon: 956915111
e-mail: or942@lesycr.cz
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRAKOŠ Libor Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín Ředitel oblastního ředitelství 739 531 550 956 942 301 libor.strakos@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Ing. Petr Poruba

U Skláren 781, 75501 Vsetín
telefon: 956957211
fax: 571489832
e-mail: petr.poruba@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/kontakty-a-pusobnost/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUBA Petr Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín Správce vodních toků 724 623 861 956 957 211 petr.poruba@lesycr.cz

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc

Aksamitova 557/8, 77900 Olomouc
telefon: 585544200
fax: 585223693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BOLARD Břetislav MUDr. ZZS Olomouckého kraje, Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz

ZZS Olomouckého kraje

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
telefon: 585544200
fax: 585223693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz
BOLARD Břetislav MUDr. ZZS Olomouckého kraje, Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200

Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Přerov

Dvořákova 75, 751 52 Přerov
telefon: 581271111
www: https://nemocniceprerov.agel.cz/zamestnanci-nemocnice.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MARSOVÁ Marie MUDr., MBA Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov Předsedkyně představenstva AGEL 582 315 819 marie.marsova@smn.agel.cz

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
telefon: 588441111
fax: 585413841
e-mail: info@fnol.cz
www: http://www.fnol.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVLÍK Roman prof. MUDr., Ph.D. FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Ředitel nemocnice 588 443 151 reditel@fnol.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc - oddělení ochrany vod

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585206543
e-mail: martin.masek@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-vod-4

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAŠEK Martin Ing. OI Olomouc, Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc vedoucí oddělení ochrany vod 585 206 543 martin.masek@cizp.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585243410;731405265(havárie)
e-mail: ol.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PALLÓS Radek Ing. OI Olomouc, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc ředitel OI 585 206 541 radek.pallos@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
telefon: 585719111
fax: 585719245
e-mail: podatelna@khsolc.cz
www: http://www.khsolc.cz/kontakty.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr., Ph.D. Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc ředitelka KHS 585 719 246
ČEHOVSKÁ Eva MUDr. Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 585 719 273

Krajská veterinární správa - Olomouc

tř. Míru 563/101, 77900 Olomouc
telefon: 585700730
fax: 585700746
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/olomoucky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZATLOUKAL Aleš MVDr. Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc Ředitel sekce KVS SVS pro Olomoucký kraj 585 700 731 a.zatloukal.kvsm@svscr.cz

Krajská veterinární správa - Oddělení veterinární hygieny Olomouc

tř. Míru 101, 77900 Olomouc
telefon: 585700753
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#user=M_OBHYG1_01

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BARDOŇOVÁ Eva MVDr. tř. Míru 101, Olomouc - Neředín, 779 00 ředitelka odboru vet. hygieny 585 700 753 e.bardonova.kvsm@svscr.cz

Magistrát města Olomouc - Odbor životního prostředí

Hynaisova 10, 77911 Olomouc
telefon: 588488310
e-mail: mmol.ozp@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LOYKA Petr RNDr., CSc. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc vedoucí odboru 606 705 971 588 488 310 petr.loyka@olomouc.eu

Magistrát města Olomouc - Oddělení vodního hospodářství

Hynaisova 34/10, 77911 Olomouc
telefon: 588488320
e-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/OZP

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZVONÍČKOVÁ Hana Ing. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení 606 746 713 588 488 320 hana.zvonickova@olomouc.eu

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
telefon: 585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BALÁŠ Lubomír Ing. Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720 Ředitel krajského úřadu 585 508 888 reditel@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 1191/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508630
e-mail: v.kubisova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRESÁČ KUBIŠOVÁ Vladimíra Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717 vedoucí oddělení (vodní hospodářství) 585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Jeremenkova 1191/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508402
e-mail: j.veselsky@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VESELSKÝ Josef Ing. Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Vedoucí odboru ŽP a zemědělství 585 508 402 j.veselsky@olkraj.cz

Magistrát města Olomouc

Horní náměstí 583, 77911 Olomouc
telefon: 585513111
fax: 585513433
e-mail: podatelna@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŽBÁNEK Miroslav Mgr., MPA Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc primátor 585 513 261 miroslav.zbanek@olomouc.eu
ŠTĚPÁNEK Adam Mgr. Hynaisova 10, 779 11 Olomouc pověřenec pro ochranu osobních údajů 588 488 268 adam.stepanek@olomouc.eu

Úřad městyse Velký Újezd

Olomoucká 15, 78355 Velký Újezd
telefon: 585358008
e-mail: podatelna@velkyujezd.cz
www: http://www.velkyujezd.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Jelen Josef Ing. Úřad městyse Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Starosta městyse 725131083 585155244 starosta@velkyujezd.cz

Magistrát města Přerov

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov
telefon: 581268111
e-mail: posta@prerov.eu
www: http://www.prerov.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MĚŘÍNSKÝ Petr Ing. nám. T.G.Masaryka 2, 750 11 Přerov primátor 581 268 410 primator@prerov.eu

Obecní úřad Daskabát

Daskabát 35, 77900 Daskabát
telefon: 585358001
e-mail: podatelna@obecdaskabat.cz
www: http://www.obecdaskabat.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MELNIČUK Luděk Daskabát 35 starosta 739 369 712 585 358 001 starosta@obecdaskabat.cz

ČEZ Distribuce a. s.

Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
telefon: 800850860
fax: 371102008
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cez.cz/cs/kontakty.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ 800 810 820

INNOGY - Olomouc

tř. Svobody 615/25, 779 00 Olomouc
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=39

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN 1239
NONSTOP ZÁKAZNICKÁ LINKA 800 113 355

O2 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2, 14022
telefon: 800111777
e-mail: korporace@o2.cz,firmy@o2.cz
www: http://www.o2.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
O2 linka 800 111 777

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41, 77900 Olomouc
telefon: 840668668,601276276
e-mail: zc@smv.cz
www: http://www.smv.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BÁRTOVÁ Markéta Mgr. Moravská vodárenská, a.s. tisková mluvčí 602 758 164 577 124 257 marketa.bartova@smv.cz
ŠTĚPÁNEK Jakub Radek Tovární 41, 779 00 Olomouc vytýčení vodovodní sítě - region Olomouc 606 793 945 585 536 463 jakub.stepanek@smv.cz

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Olomouc

Lipenská 753/120, 77900 Olomouc
telefon: 585311049;585151422
fax: 585315866
e-mail: olomouc@ssok.cz
www: http://intranet.ssok.cz/kontakty.php?stredisko=SU_Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ARNOŠ Václav Ing. Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc vedoucí TSÚ 585 151 414 arnos@ssok.cz

Správa silnic Olomouckého kraje

Lipenská 753/120, 77900 Olomouc
telefon: 585170311
fax: 585311115
e-mail: ssok@ssok.cz
www: http://www.ssok.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FOLTÝNEK Petr Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc Ředitel Správy silnic Olomouckého kraje 585 170 318 foltynek@ssok.cz
ČERNÝ Ivo Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc technický náměstek 585 170 336 cerny@ssok.cz
ŽIVURA Petr Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc kriz. řízení, ekolog, energetik, vodohospodář 585 170 339 zivura@ssok.cz

Cestmistrovství Olomouc

Lipenská 753/120, 77900 Olomouc
telefon: 585151416
e-mail: loun@ssok.cz
www: http://intranet.ssok.cz/kontakty.php?stredisko=CeOl#telefony

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LOUN Jaroslav Cestmistrovství Olomouc, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Vedoucí cestmistr 585 151 416 loun@ssok.cz

COOP HB - Tršice

Tršice 155, 78357
telefon: 585957124

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Ulmová Tršice 155 - COOP HB - TRŠICE 585957124