Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce Poříčí u Litomyšle »

Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Litomyšl

Tel.: 461 638 231

E-mail: starosta@obecporici.cz

  •  Povodňová komise obce s rozšířenou působností Litomyšl

          Bří. Štastných 1000, 570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333

Fax.: 461 618 416

E-mail: mesto@litomysl.cz

  • Povodňová komise Pardubického kraje

Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 026 111

Fax.: 466 611 220

E-mail:  posta@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10

Tel.: 267 121 111

Fax: 267 310 920

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.