Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.

Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: ST-oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Vodní tok  Desná
Číslo hydrologického pořadí:  1 - 03 - 02 - 022
ID toku:  10100200

 

Vodní tok  Pravostranný přítok Desné č. 1. – Oborský potok
Číslo hydrologického pořadí:  1 - 03 - 02 - 022
ID toku:  10172421