Elektronický Digitální Povodňový Portál

Nosislav - Postupové doby povodňových průtoků (linie)

Vodní tok Počátek úseku Konec úseku Od [ř. km] Do [ř. km] Délka úseku [km] Min. doba postupu [hod] Max. doba postupu [hod]