Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Tel.: 494 546 812
E-mail: ou.potstejn@tiscali.cz, urad@potstejn.cz
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel: 494 534 440
Fax: 494 534 440
E-mail: podatelna@rychnov-city.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 736 521 907      
Fax: 495 817 336
E-mail: posta@kralovehradeckykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.