Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Tel.: 494 546 812, 603 416 959
Fax: 494 546 808
E-mail: ou.potstejn@tiscali.cz,urad@potstejn.cz, starosta@potstejn.cz
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel: 494 509 112
E-mail: podatelna@rychnov-city.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 194
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra