Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Potštejn a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové     
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:

Provozně technický úsek Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 602 405 959, 778 770 608
Suchdol Milan, tel.:602 126 914, 465 612 014, email: suchodolm@pla.cz
 Příslušný správce vodních toků Povodí Labe, státní podnik na území obce Potštjen

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Potštejn, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Divoká Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-032, 1-02-01-036, 1-02-01-034
ID toku: 10100019

  

Vodní tok Rybná
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-034
ID toku: 10169397

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s.p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Pracoviště:
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Filip Tatar
Tel.: 724 623 906
E-mail: Filip.Tatar@lesycr.cz
  Příslušný správce vodních toků Lesy České Republiky, státní podnik na území obce Potštejn

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Potštejn, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok *bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169404

  

Vodní tok *bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169408

 

Vodní tok LP Divoké Orlice č. 12
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169401

 

Vodní tok LP Divoké Orlice č. 11
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169400

 

Vodní tok PP Divoké Orlice č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169405

 

Vodní tok *bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169409

 

  •  Správce se neurčuje
Vodní tok *bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169390

 

Vodní tok *bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169392

 

Vodní tok náhon Potštejn
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169403

 

Vodní tok náhon na Pilský r. v potštejně
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
ID toku: 10169399