Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Bílý Potok

Stanoviště: Bílý Potok 337/, Bílý Potok
Telefon: 482323368
E-mail: obec@bily-potok.cz
Jméno: Jiří HOVORKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 482 323 368
Adresa práce: Bílý Potok 337, 464 01 Bílý Potok Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 739 027 684
E-mail: starosta@bily-potok.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana MIKUDÍKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@bily-potok.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav CHRENKO Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok Funkce na pracovišti: OBEC Bílý Potok - pracovník místního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin TECL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Irena VAŇKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 482 323 368
Adresa práce: Bílý Potok 337, 46362 Bílý Potok Funkce na pracovišti: OÚ - úřednice Mobil-veřejný:
E-mail: obec@bily-potok.cz Poznámka: Fax:

ORP Frýdlant

Stanoviště: nám.T.G.M. 37/, 46401 Frýdlant
Telefon: 606027616,602101627
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz
Jméno: Ing. Dan RAMZER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 488886100,488886111;606
Adresa práce: nám.T.G.M. 37, 464 01 Frýdlant Funkce na pracovišti: MěÚ Frýdlant - starosta Mobil-veřejný: 606 673 286
E-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz Poznámka: 488886111;606 Fax:
Jméno: Jiří STODŮLKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 488886101;602316822
Adresa práce: T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant Funkce na pracovišti: Město Frýdlant - místostarosta Mobil-veřejný: 602 316 822
E-mail: jiri.stodulka@mu-frydlant.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef HURNÍK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 488 886 203
Adresa práce: nám.T.G.M. 37, 464 01 Frýdlant Funkce na pracovišti: MěÚ Frýdlant - Krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: josef.hurnik@mu-frydlant.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Veronika BUBENÍČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 488 886 102
Adresa práce: nám.T.G.M. 37, 464 01 Frýdlant Funkce na pracovišti: MÚ Frýdlant - tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: veronika.bubenickova@mu-frydlant.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr OLYŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 482 312 312
Adresa práce: Strmá 1437 1437, 46401 Frýdlant Funkce na pracovišti: FVS, a.s. - předseda Mobil-veřejný:
E-mail: petr.olysar@volny.cz,olysar.petr@zm.liberec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk PRŮŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 603 274 168
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Hasič SDH Frýdlant - hasič Mobil-veřejný:
E-mail: prusazdenek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Stanislav SOCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 602 101 629
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Frýdlant Mobil-veřejný:
E-mail: velitel.hasici@mesto-frydlant.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana KUNCLOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 488 886 904
Adresa práce: T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant Funkce na pracovišti: Městský úřad - Odborný referent Mobil-veřejný:
E-mail: hana.kunclova@mu-frydlant.cz Poznámka: Fax:

Liberecký kraj

Stanoviště: U Jezu 642/2a, 46180 Liberec
Telefon: 606700772(tajemníkPK)
E-mail: povoden@kraj-lbc.cz
Poznámka: vlastní povodňový plán s evidencí kontaktů pro oprávněné uživatele
Jméno: MARTIN PŮTA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 485 226 300
Adresa práce: U jezu 642/2a, 461 80 Liberec Funkce na pracovišti: Liberecký kraj - hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SVITÁK Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 485 226 343
Adresa práce: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec Funkce na pracovišti: Liberecký kraj - statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy Mobil-veřejný: 724 778 513
E-mail: jan.svitak@kraj-lbc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk MADEJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 485 226 432
Adresa práce: U jezu 642/2a, 461 14 Liberec Funkce na pracovišti: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ - vodohospodář Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.madej@kraj-lbc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. René HAVLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 485 226 470
Adresa práce: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec Funkce na pracovišti: KÚ Libereckého kraje - ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: rene.havlik@kraj-lbc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Libor, CSc. HEJKRLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: +420 472 706 027
Adresa práce: Kočkovská 2699/18, 400 11 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem - ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: hejkrlik@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil PLESKAČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: +420 495 088 101
Adresa práce: Hradec Králové Funkce na pracovišti: Povodí Labe s.p. - ředitel závodu Hradec Králové Mobil-veřejný:
E-mail: pleskac@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloslava VOLFOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 485 226 200
Adresa práce: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Funkce na pracovišti: Krajský úřad Libereckého kraje - vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: miloslava.volfova@kraj-lbc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Jitka ŠÁDKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 485 226 497
Adresa práce: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec Funkce na pracovišti: Krajský úřad Libereckého kraje - vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný:
E-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Jan HADRBOLEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 470 020
Adresa práce: Barvířská 29, 460 07 Liberec Funkce na pracovišti: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jan.hadrbolec@hzslk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav ŽIDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 485 226 485
Adresa práce: U jezu 642, 46180 Liberec Funkce na pracovišti: Liberecký kraj - radní Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.zidek@kraj-lbc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SLOUP Funkce v komisi: člen Telefon práce: 487 823 650
Adresa práce: Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa Funkce na pracovišti: Povodí Ohře, s.p. - vedoucího provozního střediska Česká Lípa Mobil-veřejný:
E-mail: sloup@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Libor ŠPRÁCHAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 461 229
Adresa práce: Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec Funkce na pracovišti: Policie ČR - ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730

Hejnice

Stanoviště: Nádražní 521/, Hejnice
Telefon: 482322211
E-mail: info@mestohejnice.cz
Jméno: Jaroslav DEMČÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 482 322 212
Adresa práce: Nádražní 521, 463 62 Hejnice Funkce na pracovišti: Město Hejnice - starosta Mobil-veřejný: 777 682 274
E-mail: Jaroslav.demcak@mestohejnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lucie PODHOROVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 480 034 506
Adresa práce: Nádražní 521, 463 62 Hejnice Funkce na pracovišti: Město Hejnice - místostarostka Mobil-veřejný: 739 678 566
E-mail: lucie.podhorova@mestohejnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivan JAROLÍM Funkce v komisi: člen Telefon práce: 482 322 106
Adresa práce: Nádražní 521, 463 62 Hejnice Funkce na pracovišti: Město Hejnice - zástupce mistra středisko služeb Mobil-veřejný:
E-mail: ivan.jarolim@mestohejnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Karel KOPECKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 482 322 215
Adresa práce: Nádražní 521, 463 62 Hejnice Funkce na pracovišti: Město Hejnice - tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 734 154 763
E-mail: karel.kopecky@mestohejnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří ŠIMON Funkce v komisi: člen Telefon práce: 482 364 321
Adresa práce: Žitavská 1421, 464 01 Frýdlant Funkce na pracovišti: TRW automotive aftermarket cz - velitel hasičů Mobil-veřejný: 724 179 433
E-mail: jiri.simon@trw.com Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří ŠTÍCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 482 322 106
Adresa práce: Nádražní 521, 463 62 Hejnice Funkce na pracovišti: Město Hejnice - pracovník MěÚ Mobil-veřejný: 733 532 449
E-mail: jiri.sticha@mestohejnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka ZORENÍKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 483 034 010
Adresa práce: Nádražní 521, 463 62 Hejnice Funkce na pracovišti: Město Hejnice - pracovnice MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz Poznámka: Fax: