Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Biskupice

Stanoviště: 120/, 76341 Biskupice
Telefon: 577136050
E-mail: ou-biskupice@volny.cz
Jméno: Ing. Radek Pančocha Funkce v komisi: Telefon práce: 577136050
Adresa práce: OÚ Biskupice, Biskupice 120 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: radekpancocha@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Luhačovice

Stanoviště: nám. 28. října 543/, 76326 Luhačovice
Telefon: 577197420
E-mail: lezak@mesto.luhacovice.cz
Jméno: Ing. Marian Ležák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577197420
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: lezak@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Šůstek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577197422
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: sustek@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Milan Levkov Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577197451
Adresa práce: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: levkov@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Magdalena Blahová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197432
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: blahova@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vladislav Běhunek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197460
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odb.stavebního Mobil-veřejný:
E-mail: behunek@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Bc. Jana Homolková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197424
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí správního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: homolkova@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. František Hubáček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197423
Adresa práce: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 725126532
E-mail: hubacek@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Jolana Juřicová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956957124
Adresa práce: U Skláren 781, Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků LČR Mobil-veřejný:
E-mail: jolana.juricova@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Luděk Latinák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577004805
Adresa práce: MěÚ Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mesto-slavicin.cz Poznámka: Fax: 577341238
Jméno: Mgr. Jaromír Matyščák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974666751
Adresa práce: OO PČR Luhačovice, Uherskobrodská 877, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: zl.oop.luhacovice.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivan Mudrák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577124226
Adresa práce: Zlínská vodárenská a.s.,Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín Funkce na pracovišti: manažer provozního střediska Zlín Mobil-veřejný:
E-mail: ivan.mudrak@smv.cz Poznámka: Fax: 577124264
Jméno: ing. Josef Pučalík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Technické služby Luhačovice, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: urad@obecpetruvka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Sviták Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571425225
Adresa práce: Moravní nám. 766, Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: technik provozu PM Mobil-veřejný:
E-mail: svitak@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radim Symerský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950670343
Adresa práce: Přílucká 213, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný:
E-mail: radim.symersky@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: Ing. Miloš Vala Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197400
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odb.dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: vala@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Petr Záhorovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197459
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný: 725122455
E-mail: zahorovsky@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Aleš Švehlík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197455
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: referent OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: svehlik@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: Třída Tomáše Bati 21/, 76190 Zlín
Telefon: 577043100
E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
Jméno: Jiří Čunek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577043100
Adresa práce: Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 724010712
E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Margita Balaštíková Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Telefon práce: 577043140
Adresa práce: Zlínský kraj,Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: členka rady ZK (oblast životního prostředí a zemědělství) Mobil-veřejný: 731555049
E-mail: margita.balastikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Alan Urc Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Telefon práce: 577043350
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZE Mobil-veřejný: 725120006
E-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax: 577043352
Jméno: Ing. Karel Malinovský Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577043155
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí OZÚ Mobil-veřejný: 725120010
E-mail: karel.malinovsky@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert Pekaj Funkce v komisi: zástupce tajemníka Telefon práce: 577043157
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Tomáš Bambuch Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043804
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bambuch@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., MBA Martin Bernard Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585536318
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: martin.bernard@smv.cz Poznámka: Fax: 585536233
Jméno: Ing. Pavel Cenek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572552716
Adresa práce: Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel závodu Střední Morava, Povodí Moravy, s.p. Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing. Zdeněk Florián Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kateřina Habartová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043153
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: katerina.habartova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav Hrabec Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043360
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.hrabec@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Tomáš Jurásek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043397
Adresa práce: KŹ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: oddělení technické ochrany prostředí a energetiky,ochrana ovzduší Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.jurasek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Zuzana Kovaříková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043231
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.kovarikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav Lejsal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573517111
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.lejsal@vak-km.cz Poznámka: Fax: 573331278
Jméno: MVDr. František Mahdalík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577009633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel KVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: f.mahdalik.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax: 577211481
Jméno: Ing. Bronislav Malý Funkce v komisi: člen Telefon práce: 737288928
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Mikulička Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Helena Mráčková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: helena.mrackova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert Olša Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Pernica Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956957201
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Funkce na pracovišti: vedoucí Správy toků Mobil-veřejný: 723459332
E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman Pilař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571484012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: plk.Ing. Petr Potyka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973458801
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602159013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina Reková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít Rušar Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950670200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva Sedláčková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577006711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný: 606740949
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar Sýnková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043230
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.synkova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela Tichá Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: refernt na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.ticha@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Jaromír Tkadleček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974661220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637 Funkce na pracovišti: Ředitel Krajského ředitelství police Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír Trachtulec Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572530140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk Vaculík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana Valová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan Vandík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ph.D. Táňa Vítková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043374
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: oddělení vodního hospodářství,odbor životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana Zápecová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043357
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, odbor ŽPZE, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jiří Černobila Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043509
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.cernobila@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdenka Šenkyříková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043812
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví Mobil-veřejný:
E-mail: zdenka.senkyrikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Šošolík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577043518
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.sosolik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Adéla Kousalová Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 577043190
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.B. 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vnějších vztahů a komunikace Mobil-veřejný:
E-mail: adela.kousalova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: genmjr. Ing. Jiří Verner Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973216003
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zást. náčelníka GŠ AČR - ředitel SOC MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: Fax: 973212076

Povodňová komise ČHMÚ CPP

Stanoviště: Na Šabatce 17/, 14306 Komořany
Jméno: Ing., Ph.D. Václav Dvořák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 244032700
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602626390
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz Poznámka: Fax: 241760603
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr., Ph.D. Radek Čekal Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 244032356
Adresa práce: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hydrologických pčedpovědí Mobil-veřejný:
E-mail: cekal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra Leipeltová Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 244032367
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petra.leipeltova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martina Kimlová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244032360
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kimlova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel Kurka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244032545
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel ČHMÚ - pobočka Praha Mobil-veřejný:
E-mail: kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: odbor ochrany vod MŽP, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petra Herrmannová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131170
Adresa práce: Ministerstvo dopravy Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: petra.herrmannova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. gšt. Ing. Miloslav Lafek Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973217639
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ZŘ - ředitel odboru operačního plánování SOC Mobil-veřejný:
E-mail: lafek@centrum.cz Poznámka: Fax: 973212219
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Ludkovie

Stanoviště: 44/, 763 41 Ludkovice
Telefon: 577131933
E-mail: ludkovice@volny.cz
Jméno: Stanislav Bartoš Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577131933
Adresa práce: Obecní úřad Ludkovice č.p. 44 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ludkovice@volny.cz Poznámka: Fax:

Luhačovice (město)

Stanoviště: nám. 28 října 543/, 76326 Luhačovice
Telefon: 577197411
E-mail: podatelna@mesto.luhacovice.cz
Jméno: Ing. Marian Ležák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577197420
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: lezak@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Šůstek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577197422
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: sustek@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Milan Levkov Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577197451
Adresa práce: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: levkov@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Magdalena Blahová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197432
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: blahova@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. František Hubáček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197423
Adresa práce: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 725126532
E-mail: hubacek@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Mgr. Jaromír Matyščák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974666751
Adresa práce: OO PČR Luhačovice, Uherskobrodská 877, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: zl.oop.luhacovice.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Nataša Pišťková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577681811
Adresa práce: Lázně Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: ing. Josef Pučalík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Technické služby Luhačovice, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: urad@obecpetruvka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš Svízela Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577116701
Adresa práce: Zálesí s.r.o., Biskupice 207 Funkce na pracovišti: ředitel zemědělského závodu Mobil-veřejný:
E-mail: svizela@zalesi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Záhorovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577197459
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný: 725122455
E-mail: zahorovsky@mesto.luhacovice.cz Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Vlastimil Červenka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577133441
Adresa práce: Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: Velitel městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: mp@mest.luhacovice.cz Poznámka: Fax:

Uherský Brod

Stanoviště: Masarykovo nám. 100/, 68817 Uherský Brod
Telefon: 572805200
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz
Jméno: Ing. Ferdinand Kubáník Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572805200
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Petr Vrána Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572805201
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: petr.vrana@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Petr Vozár Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 572805260
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: petr.vozar@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Jan Hrdý Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572805203
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.hrdy@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Kamil Válek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805202
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: kamil.valek@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Robert Vráblík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572805230
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí ORM Mobil-veřejný:
E-mail: robert.vrablik@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Bohumír Gottfried Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572805401
Adresa práce: Technické služby Uherský Brod,p.o., Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 732840858
E-mail: bohumir.gottfried@tsub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Vlastimil Hradil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572805192
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vlastimil.hradil@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Karel Hanke Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572805130
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: informatik Mobil-veřejný:
E-mail: karel.hanke@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Radek Šustek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572805290
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: velitel městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: radek.sustek@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Josef Gavenda Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572552571
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: gavenda@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan Matyáš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950675301
Adresa práce: HZS ZK, územní odbor Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyas@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950676333
Jméno: Ing. Bc. Jiří Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974678700
Adresa práce: Policie ČR, obvodní oddělení Uherský Brod - Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: uh.oop.uhbrod.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974678708

Skupina PK Uherský Brod: Organizační štáb PK Uherský Brod

Stanoviště: Masarykovo nám. 100/, 68817 Uherský Brod
Jméno: Ing. Jiří Barčík Funkce v komisi: Telefon práce: 572805272
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.barcik@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Ludmila Dlapová Funkce v komisi: Telefon práce: 572805268
Adresa práce: Masarykovo náměstí 136, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: ludmila.dlapova@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Veronika Navrátilová Funkce v komisi: Telefon práce: 572805145
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: asistentka místostarosty Mobil-veřejný:
E-mail: veronika.navratilova@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Elen Sladká Funkce v komisi: Telefon práce: 572805213
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: redaktorka Brodského zpravodaje Mobil-veřejný:
E-mail: elen.sladka@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kamila Thibedeau Funkce v komisi: Telefon práce: 572805142
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: asistentka starosty Mobil-veřejný:
E-mail: kamila.thibedeau@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Zemek Funkce v komisi: Telefon práce: 572805266
Adresa práce: Masarykovo náměstí 136, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.zemek@ub.cz Poznámka: tomaszemek@seznam.cz Fax:
Jméno: Markéta Švehlíková Funkce v komisi: Telefon práce: 572805213
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referentka vnějších vztahů Mobil-veřejný:
E-mail: marketa.svehlikova@ub.cz Poznámka: marketa.svehlikova@seznam.cz Fax: