Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Biskupice

Stanoviště: 120/, 76341 Biskupice
Telefon: 577136050
E-mail: podatelna@biskupiceuluhacovic.cz
Jméno: Ing. Radek PANČOCHA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 136 050
Adresa práce: OÚ Biskupice, Biskupice 120 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 604 293 077
E-mail: starosta@biskupiceuluhacovic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav KANDRNÁL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obec Biskupice, Biskupice 120 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 731 555 896
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin GAJDŮŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav TIHLAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Antonín ŠŮSTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Zálesí, a.s. Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný: 724 245 065
E-mail: sustek@sdhbiskupice.cz Poznámka: starosta SDH Fax:
Jméno: Miroslava TALAŠOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Obec Biskupice, Biskupice 120 Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Luhačovice

Stanoviště: nám. 28. října 543/, 76326 Luhačovice
Telefon: 577197420
E-mail: lezak@luhacovice.eu
Jméno: Ing. Marian LEŽÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 197 420
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: lezak@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří ŠŮSTEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 197 422
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 528 418
E-mail: sustek@luhacovice.eu Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Milan LEVKOV Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 197 451
Adresa práce: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení, pověřenec GDPR Mobil-veřejný:
E-mail: levkov@luhacovice.eu,poverenec@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Magdalena BLAHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 444
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: blahova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jana HOMOLKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 424
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí správního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: homolkova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš HRBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 460
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí stavebního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: hrbacek@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. František HUBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 423
Adresa práce: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 602 514 433
E-mail: hubacek@luhacovice.eu Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Milan JURÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 362
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Správce toků rajonu 210 Mobil-veřejný: 725 257 311
E-mail: milan.jurak@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Luděk LATINÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 004 805
Adresa práce: MěÚ Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mesto-slavicin.cz Poznámka: Fax: 577341238
Jméno: Mgr. Markéta MENTZLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 457
Adresa práce: Masarykova 137, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: mentzlova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivan MUDRÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 124 226
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín Funkce na pracovišti: MOVO, manažer provozního střediska Zlín Mobil-veřejný:
E-mail: ivan.mudrak@smv.cz Poznámka: Fax: 577124264
Jméno: Ing. Josef PUČALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 131 290
Adresa práce: Technické služby Luhačovice, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: urad@obecpetruvka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří SVITÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 425 225
Adresa práce: Moravní nám. 766, Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: technik provozu PM Mobil-veřejný:
E-mail: svitak@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: por. Ing. Radim SYMERSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 343
Adresa práce: Přílucká 213, 760 01 Zlín, HZS ZLK Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný:
E-mail: radim.symersky@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: Bc. Jiří ČERNOBILA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 400
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: cernobila@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Bc. Petr ŽÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 666 750
Adresa práce: Uherskobrodská 877, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí OO PČR Mobil-veřejný:
E-mail: zl.oop.luhacovice.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jana STUDÉNKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 456
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: životní prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: studenkova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: Třída Tomáše Bati 21/, 76190 Zlín
Telefon: 577043100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
Jméno: Ing. Radim HOLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 043 100
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana ZÁPECOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 357
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert PEKAJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 043 157
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela LUCOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 577 043 359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: refernt na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.lucova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Tomáš BAMBUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 804
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bambuch@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., MBA Martin BERNARD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: martin.bernard@smv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel CENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 716
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Ředitel závodu Střední Morava Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing. Zdeněk FLORIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš KONUPKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 533
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný: 773 280 767
E-mail: lukas.konupka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Zuzana KOVAŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 231
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.kovarikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KÁČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 383
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Mobil-veřejný: 731 555 274
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav LEJSAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 111
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří LUČAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 230
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.lucan@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. František MAHDALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 009 633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitel KVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: f.mahdalik.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax: 577211481
Jméno: Ing. Bronislav MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 044 200
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný: 577 212 829
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Helena MRÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: helena.mrackova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 233
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný: 731 555 233
E-mail: martin.novak@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert OLŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel PERNICA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 201
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Funkce na pracovišti: vedoucí Správy toků Mobil-veřejný: 723 459 332
E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: plk.Ing. Petr POTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 458 801
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 159 013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika PŮLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 169
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: monika.pulova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina REKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít RUŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva SEDLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitelka - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. JUDr. Jaromír TKADLEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 661 220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír TRACHTULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk VACULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana VALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan VANDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar VODÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 366
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.vodakova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ph.D. Táňa VÍTKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 374
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: oddělení vodního hospodářství,odbor životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdenka ŠENKYŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 812
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví Mobil-veřejný:
E-mail: zdenka.senkyrikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára DOSTÁLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 861 371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav TOMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 212 061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: MUDr., Ph.D. Jarmila RÁŽOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 972 433
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik České republiky Mobil-veřejný:
E-mail: jarmila.razova@mzcr.cz;info@khsstc.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan DAŇHELKA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105

Ludkovice

Stanoviště: 44/, 763 41 Ludkovice
Telefon: 577131933
E-mail: ludkovice@volny.cz
Jméno: Stanislav Bartoš Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577131933
Adresa práce: Obecní úřad Ludkovice č.p. 44 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 604521157
E-mail: ludkovice@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Mikel Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577658340
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 731598028
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Štěpánů Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta SDH Ludkovice - Pradlisko Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš Bartončík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel jednotky SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Gärtner Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta SDH Ludkovice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Navařil Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Studený Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Vašina Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Večeřa Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jindra Zábojníková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alois Štěpánů Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Ludkovice - Pradlisko Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Luhačovice (město)

Stanoviště: nám. 28 října 543/, 76326 Luhačovice
Telefon: 577197411
E-mail: podatelna@luhacovice.eu
Jméno: Ing. Marian LEŽÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 197 420
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: lezak@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří ŠŮSTEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 197 422
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 528 418
E-mail: sustek@luhacovice.eu Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Milan LEVKOV Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 197 451
Adresa práce: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení, pověřenec GDPR Mobil-veřejný:
E-mail: levkov@luhacovice.eu,poverenec@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. František HUBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 423
Adresa práce: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 602 514 433
E-mail: hubacek@luhacovice.eu Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Mgr. Markéta MENTZLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 457
Adresa práce: Masarykova 137, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: mentzlova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Nataša PIŠŤKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 116 701
Adresa práce: Lázně Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef PUČALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 131 290
Adresa práce: Technické služby Luhačovice, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: urad@obecpetruvka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš SVÍZELA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 116 701
Adresa práce: Zálesí s.r.o., Biskupice 207 Funkce na pracovišti: ředitel zemědělského závodu Mobil-veřejný:
E-mail: svizela@zalesi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Michal ZÁMEČNÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 475
Adresa práce: Nábřeží 971, Luhačovice Funkce na pracovišti: velitel městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: zamecnik@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Bc. Petr ŽÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 666 750
Adresa práce: Uherskobrodská 877, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí OO PČR Mobil-veřejný:
E-mail: zl.oop.luhacovice.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš ŠVEHLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 432
Adresa práce: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: správa majetku Mobil-veřejný:
E-mail: svehlik@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Magdalena BLAHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 444
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: blahova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:

Uherský Brod

Stanoviště: Masarykovo nám. 100/, 68817 Uherský Brod
Telefon: 572805200
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz
Poznámka: Aktualizace PK 2/2021
Jméno: Ing. Ferdinand KUBÁNÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 805 200
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 721 159
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Petr VRÁNA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 805 201
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: petr.vrana@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Petr VOZÁR Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 572 805 260
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo náměstí 136, 688 17 Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: petr.vozar@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Mgr. Martin HARGAŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 220
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí OMP Mobil-veřejný:
E-mail: martin.hargas@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan HRDÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 203
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.hrdy@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Kamil VÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 202
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 603 524 000
E-mail: kamil.valek@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Robert VRÁBLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 230
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí ORM Mobil-veřejný:
E-mail: robert.vrablik@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Bohumír GOTTFRIED Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 401
Adresa práce: Technické služby Uherský Brod,p.o., Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 732 840 858
E-mail: bohumir.gottfried@tsub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Vlastimil HRADIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 192
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vlastimil.hradil@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Karel HANKE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 130
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: informatik Mobil-veřejný:
E-mail: karel.hanke@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Radek ŠUSTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 290
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: velitel městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: radek.sustek@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Josef GAVENDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 571
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: gavenda@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan MATYÁŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 675 301
Adresa práce: HZS ZK, územní odbor Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyas@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950676333
Jméno: Ing. Bc. Jiří NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 678 700
Adresa práce: Policie ČR, obvodní oddělení Uherský Brod - Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: uh.oop.uhbrod.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974678708

Skupina PK Uherský Brod: Organizační štáb PK Uherský Brod

Stanoviště: Masarykovo nám. 100/, 68817 Uherský Brod
Jméno: Ing. Jiří BARČÍK Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 272
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.barcik@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Ludmila DLAPOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 268
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo náměstí 136, 688 17 Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: ludmila.dlapova@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Veronika NAVRÁTILOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 145
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: asistentka místostarosty Mobil-veřejný:
E-mail: veronika.navratilova@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Elen SLADKÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 213
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: redaktorka Brodského zpravodaje Mobil-veřejný:
E-mail: elen.sladka@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kamila THIBEDEAU Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 142
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: asistentka starosty Mobil-veřejný:
E-mail: kamila.thibedeau@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš ZEMEK Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 266
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo náměstí 136, 688 17 Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.zemek@ub.cz Poznámka: tomaszemek@seznam.cz Fax:
Jméno: Markéta ŠVEHLÍKOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 213
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referentka vnějších vztahů Mobil-veřejný:
E-mail: marketa.svehlikova@ub.cz Poznámka: marketa.svehlikova@seznam.cz Fax: