Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Častolovice

Stanoviště: Masarykova 10/, 51750 Častolovice
Telefon: 494323911
E-mail: starosta@ou-castolovice.cz
Jméno: Ing. Zdeněk PRAUS Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 320 108
Adresa práce: Častolovice, Masarykova 10 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 736 761 998
E-mail: z.praus@ou-castolovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Adam MITANA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: adam.mitana@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt. Jiří VÁCLAVÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 510 660
Adresa práce: Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862 Funkce na pracovišti: ZPP Mobil-veřejný: 725 085 204
E-mail: rk.zpp@hzsrk.tyhan.cz Poznámka: Fax: 494532020
Jméno: Marek FABIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: marek.fabik1@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Kostelec nad Orlicí

Stanoviště: Palackého náměstí 38/, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494337111
E-mail: vystrahy@kostelecno.cz
Poznámka: 494337200
Jméno: František KINSKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Starosta města Mobil-veřejný: 778 538 431
E-mail: fkinsky@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lucie LÉDROVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 725 082 583
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: vedoucí SÚŽP MěÚ Kostelec n. O. Mobil-veřejný: 725 082 583
E-mail: lledrova@muko.cz Poznámka: vystrahy@kostelecno.cz Fax:
Jméno: mjr. Bc. Michal KALOUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 520 621
Adresa práce: HZS Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862 Funkce na pracovišti: HZS RK Mobil-veřejný: 724 178 102
E-mail: Michal.Kalous@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lucie KMEČOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 773 781 184
Adresa práce: Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: referentka - vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: lkmecova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš SRŠEŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 778 407 150
Adresa práce: Příkopy 267, 517 41 Kostelec n. O. Funkce na pracovišti: velitel JSDH města Kostelec n. O. Mobil-veřejný:
E-mail: hasici@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan SUCHODOL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 612 014
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Hradec Králové - PS Žamberk, Orlická 1101 Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 602 126 914
E-mail: suchodolm@pla.cz Poznámka: Fax: 465611361
Jméno: Kpt. Ing. Pavel ŠRÁM Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 323 045
Adresa práce: Policie ČR, Rudé armády 9, Kostelec n. O. Funkce na pracovišti: Vedoucí OOP Kostelec nad Orlicí Mobil-veřejný: 974 536 711
E-mail: rk.kostelec@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jana BROULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 778 520 659
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný: 778 520 659
E-mail: jbroulikova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Barbora KUBALÍKOVÁ DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 778 712 976
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: referentka vodoprávního úřadu Mobil-veřejný: 778 712 976
E-mail: bkubalikova@muko.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Stanoviště: Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Telefon: 495817111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Jméno: Mgr. Martin ČERVÍČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 817 530
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 720 987 143
E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva VALTEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495 817 189
Adresa práce: Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, povodně, vodní nádrže Mobil-veřejný: 736 521 881
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav PEJŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 206
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 702 196 319
E-mail: mpejsek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ivana KŘEČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 280
Adresa práce: Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitelka Krajského úřadu Mobil-veřejný: 737 876 543
E-mail: ikreckova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil PLESKAČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 483 366 301
Adresa práce: Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 3927/5, 466 05 Jablonec nad Nisou Funkce na pracovišti: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou Mobil-veřejný:
E-mail: pleskacb@pla.cz,labe@pla.cz Poznámka: Fax: 483366302
Jméno: Bc. Pavel BULÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 548
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana KHK Mobil-veřejný:
E-mail: pbulicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. , MBA Pavel BĚLOBRÁDEK Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 000
Adresa práce: Poslanecká sněmovna Funkce na pracovišti: poslanec Mobil-veřejný: 731 603 880
E-mail: pbelobradek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. David POUČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 229
Adresa práce: Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: krajský ředitel Mobil-veřejný: 724 178 112
E-mail: david.pouc@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 030
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. Klára VALENTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 521 202
Adresa práce: Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař oddělení krizového řízení, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 727 963 803
E-mail: klara.valentova@pcr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 212 061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 972 433
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118

Čestice

Stanoviště: Čestice 94/, 51741 Čestice
Telefon: 494323636
E-mail: starosta@obeccestice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/cestice
Jméno: Petr VONDRÁČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 323 636
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777 941 808
E-mail: starosta@obeccestice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Simona DVOŘÁČKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 494 323 636
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 607 550 319
E-mail: mistostarosta@obeccestice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr JAVŮREK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel sboru Mobil-veřejný:
E-mail: petr.javurek100@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal JAVŮREK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta sboru Mobil-veřejný: 603 868 616
E-mail: michal.javurek@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk KOPECKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: cendakopecky@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan ŠTĚPÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 323 774
Adresa práce: Funkce na pracovišti: strojník SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Hřibiny-Ledská

Stanoviště: Hřibiny-Ledská 11/, 51741 Hřibiny-Ledská
Telefon: 724179125
E-mail: ou.hribiny@tiscali.cz
Jméno: Eva POTOČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 323 822
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starostka obce Mobil-veřejný: 724 179 125
E-mail: ou.hribiny@tiscali.cz Poznámka: Fax:

Kostelec nad Orlicí

Stanoviště: Palackého náměstí 38/, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494337111
E-mail: podatelna@muko.cz
Poznámka: 494337200
Jméno: František KINSKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Starosta města Mobil-veřejný: 778 538 431
E-mail: fkinsky@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš LANGR Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 778 538 432
E-mail: tlangr@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Aleš LENFELD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy - obecní živnostenský úřad Mobil-veřejný: 778 444 203
E-mail: alenfeld@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jitka JIČÍNSKÁ Dis Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 602 112 046
E-mail: jjicinska@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela ČERNOHORSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: odborný referent správy majetku Mobil-veřejný: 724 178 480
E-mail: mcernohorska@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr ČERNOHORSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: velitel městské policie Mobil-veřejný: 728 682 388
E-mail: velitelmp@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eva NOVOTNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: investiční technik Mobil-veřejný: 724 329 556
E-mail: enovotna@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan HAVRÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 323 064
Adresa práce: Chaloupkova č.p. 1003, Kostelec n. O. Funkce na pracovišti: vedoucí Městských lesů s.r.o. Mobil-veřejný: 774 219 876
E-mail: lesyko@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivana HRABINOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: asistentka starosty a místostarosty Mobil-veřejný: 725 475 566
E-mail: ihrabinova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav KOVAŘÍČEK CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: vedoucí odboru organizačně - správního Mobil-veřejný: 778 768 038
E-mail: jkovaricek@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslava KYTLÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: SDH Kostelecká Lhota Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lucie LÉDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 725 082 583
E-mail: lledrova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Eva MARKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: ved. odboru sociálních věcí Mobil-veřejný: 724 207 361
E-mail: emarkova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: SDH Skála Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav PROVAZNÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rudé armády 1458 Funkce na pracovišti: Technické služby Kostelec nad Orlicí Mobil-veřejný: 725 643 922
E-mail: jprovaznik@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš SRŠEŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou Funkce na pracovišti: velitel JSDH - město Kostelec nad Orlicí Mobil-veřejný: 778 407 150
E-mail: hasici@kostelecno.cz Poznámka: Fax:

Libel

Stanoviště: 0/, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494545129
E-mail: liberk@wo.cz
Jméno: Ing. Petra Králíčková Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 739053705
Adresa práce: Obecní úřad Libel Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739053705
E-mail: obec.libel@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Richard Šeda Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731758378
Adresa práce: Obecní úřad Libel Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731758378
E-mail: sedouss@seznam.cz Poznámka: Fax:

Synkov-Slemeno

Stanoviště: /, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494322932
E-mail: obec.synkov.slemeno@email.cz
Jméno: Vitězslav Kapčuk Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Synkov-Slemeno Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724179618
E-mail: vitezslav.kapcuk@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Štefek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 604606666
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 604606666
E-mail: obec.synkov.slemeno@cmail.cz Poznámka: Fax: