Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Častolovice

Stanoviště: Masarykova 10/, 51750 Častolovice
Telefon: 494323911
E-mail: starosta@ou-castolovice.cz
Jméno: Ing. Zdeněk PRAUS Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 320 108
Adresa práce: Častolovice, Masarykova 10 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 736 761 998
E-mail: z.praus@ou-castolovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Adam MITANA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: adam.mitana@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt. Jiří VÁCLAVÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 510 660
Adresa práce: Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862 Funkce na pracovišti: ZPP Mobil-veřejný: 725 085 204
E-mail: rk.zpp@hzsrk.tyhan.cz Poznámka: Fax: 494532020
Jméno: Marek FABIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: marek.fabik1@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Kostelec nad Orlicí

Stanoviště: Palackého náměstí 38/, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494337111
E-mail: vystrahy@kostelecno.cz
Poznámka: 494337200
Jméno: RNDr. Tomáš KYTLÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 778 402 285
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný: 778 402 285
E-mail: tkytlik@kostelecno.cz,vystrahy@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ing. et. Jiří DRAGOUN Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 778 402 286
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: místostarosta města Mobil-veřejný: 778 402 286
E-mail: jdragoun@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lucie LÉDROVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 725 082 583
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí Mobil-veřejný: 725 082 583
E-mail: lledrova@muko.cz,pkomise@muko.cz Poznámka: vystrahy@kostelecno.cz Fax:
Jméno: Ing. Lukáš DROZDÍK Funkce v komisi: ÚO HZS Telefon práce: 950 520 621
Adresa práce: Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou Funkce na pracovišti: HZS ÚO Východ - Rychnov nad Kněžnou Mobil-veřejný: 775 859 167
E-mail: lukas.drozdik@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Milan BEZDÍČEK Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 536 711
Adresa práce: Rudé armády 3, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: velitel obvodního oddělení PČR Kostelec nad Orlicí Mobil-veřejný:
E-mail: krph.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974523682
Jméno: Barbora KUBALÍKOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 778 712 976
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: referentka vodoprávního úřadu Mobil-veřejný: 778 712 976
E-mail: bkubalikova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jana BROULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 778 520 659
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný: 778 520 659
E-mail: jbroulikova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan SUCHODOL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 612 014
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Hradec Králové - PS Žamberk, Orlická 1101 Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 602 126 914
E-mail: suchodolm@pla.cz Poznámka: Fax: 465611361
Jméno: Ing. Jiří LÁSKA Funkce v komisi: člen, velitel jednotky JSDH Telefon práce: 494 323 150
Adresa práce: Příkopy 267, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: velitel jednotky dobrovolných hasičů Mobil-veřejný: 778 407 150
E-mail: hasici@kostelecno.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Stanoviště: Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Telefon: 495817111
E-mail: povodnova_sluzba@khk.cz
Jméno: Mgr. Martin ČERVÍČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 817 530
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 720 987 143
E-mail: mcervicek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva VALTEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 736 521 881
Adresa práce: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, povodně, vodní nádrže Mobil-veřejný: 736 521 881
E-mail: evalterova@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. David POUČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 229
Adresa práce: Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitel HZS KHK Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariat@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Pavel BULÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 548
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana KHK Mobil-veřejný:
E-mail: pbulicek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 000
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: 2. náměstek hejtmana Mobil-veřejný: 731 603 880
E-mail: pbelobradek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. Klára VALENTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 521 202
Adresa práce: KŘP Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař oddělení krizového řízení, KŘ policie Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 727 963 803
E-mail: klara.valentova@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil PLESKAČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 483 366 300
Adresa práce: Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 3927/5, 466 05 Jablonec nad Nisou Funkce na pracovišti: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou Mobil-veřejný:
E-mail: pleskacb@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav PEJŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 206
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 702 196 319
E-mail: mpejsek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloš ČEJKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 736 521 877
Adresa práce: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: mcejka@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav VRBA, MPA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 130
Adresa práce: KÚ KHK, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitel Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: mvrba@khk.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964

Čestice

Stanoviště: Čestice 94/, 51741 Čestice
Telefon: 494323636
E-mail: starosta@obeccestice.cz
Jméno: Petr VONDRÁČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 323 636
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777 941 808
E-mail: starosta@obeccestice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Simona VONDRÁČKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 494 323 636
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 607 550 319
E-mail: mistostarosta@obeccestice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr JAVŮREK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel sboru Mobil-veřejný:
E-mail: petr.javurek100@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal JAVŮREK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta sboru Mobil-veřejný: 603 868 616
E-mail: michal.javurek@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk KOPECKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: cendakopecky@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan JAVŮREK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: strojník SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Hřibiny-Ledská

Stanoviště: Hřibiny-Ledská 11/, 51741 Hřibiny-Ledská
Telefon: 724179125
E-mail: ou.hribiny@tiscali.cz
Jméno: Eva POTOČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 323 822
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starostka obce Mobil-veřejný: 724 179 125
E-mail: ou.hribiny@tiscali.cz Poznámka: Fax:

Kostelec nad Orlicí

Stanoviště: Palackého náměstí 38/, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494337111
E-mail: podatelna@muko.cz
Jméno: RNDr. Tomáš KYTLÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 778 402 285
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný: 778 402 285
E-mail: tkytlik@kostelecno.cz,vystrahy@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ing. et Jiří DRAGOUN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Neuvolněný místostarosta Mobil-veřejný: 778 402 286
E-mail: jdragoun@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jitka JIČÍNSKÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: tajemnice MěÚ Mobil-veřejný: 602 112 046
E-mail: jjicinska@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela ČERNOHORSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Odborný referent správy majetku Mobil-veřejný: 724 178 480
E-mail: mcernohorska@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš SEHNOUTKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Velitel městské policie Mobil-veřejný: 777 497 156
E-mail: velitelmp@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eva FABIÁNKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Investiční technik Mobil-veřejný: 770 112 453
E-mail: efabiankova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří LÁSKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 323 150
Adresa práce: Příkopy 267, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: velitel jednotky dobrovolných hasičů Mobil-veřejný: 778 407 150
E-mail: hasici@kostelecno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin ZÁVESKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 323 064
Adresa práce: Chaloupkova 1003, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Vedoucí Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. Mobil-veřejný: 724 524 331
E-mail: lesyko@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ilona SEMRÁDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Asistentka starosty a místostarosty Mobil-veřejný: 773 781 199
E-mail: isemradova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana DUCHOŇOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Vedoucí organizačně - správ. odboru a živnost. úř. Mobil-veřejný: Načítajísedat
E-mail: jduchonova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslava KYTLÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: SDH Kostelecká Lhota Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lucie LÉDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 725 082 583
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí Mobil-veřejný: 725 082 583
E-mail: lledrova@muko.cz,pkomise@muko.cz Poznámka: vystrahy@kostelecno.cz Fax:
Jméno: Jaroslava POPIOLKOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru soc. věcí Mobil-veřejný: 725 568 015
E-mail: jpopiolkova@muko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: SDH Skála Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr MARTINEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: Technické služby Kostelec nad Orlicí Mobil-veřejný: 771 292 161
E-mail: pmartinec@kostelecno.cz Poznámka: Fax:

Libel

Stanoviště: 0/, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494545129
E-mail: liberk@wo.cz
Jméno: Ing. Petra Králíčková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Libel Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739053705
E-mail: obec.libel@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Richard Šeda Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731758378
Adresa práce: Obecní úřad Libel Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 775720044
E-mail: sedouss@seznam.cz Poznámka: Fax:

Synkov-Slemeno

Stanoviště: /, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494322932
E-mail: obec.synkov.slemeno@email.cz
Jméno: Mgr. Stanislav Pantůček Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Synkov-Slemeno Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 605917100
E-mail: starosta@synkov-slemeno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Štefek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 604606666
E-mail: obec@synkov-slemeno.cz Poznámka: Fax: