Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Černín

Stanoviště: Černín 49/, 671 53 Černín
Telefon: 607231331
E-mail: cernin@atlas.cz
Jméno: Zdeněk VESELÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Černín 49, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: starosta obce Černín Mobil-veřejný: 607 231 331
E-mail: cernin@atlas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan HÁJEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Černín 49, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: místostarosta obce Černín Mobil-veřejný: 605 164 761
E-mail: mistostarostacernin@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Blažej ŠŤÁVA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva obec Černín Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Znojmo

Stanoviště: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 216 111
E-mail: elektronicka.podatelna@muznojmo.cz
Jméno: Ing. Ivana SOLAŘOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515 216 250
Adresa práce: Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo 669 22 Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 733 781 636
E-mail: ivana.solarova@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František HUŠEK, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 515 216 420
Adresa práce: Městský úřad Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný: 730 178 671
E-mail: frantisek.husek@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Antonín ALEXA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 515 216 415
Adresa práce: Městský úřad Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Funkce na pracovišti: vedoucí odd. vodoprávního Mobil-veřejný:
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 216 444
Adresa práce: nám. Armády 1213/8, , 669 01 Znojmo Funkce na pracovišti: Vedoucí OD MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.janda@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk JAROŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 282 567
Adresa práce: Vodárenská a.s., Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo Funkce na pracovišti: Ředitel divize Mobil-veřejný:
E-mail: sekretar@vaszn.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KOMŮRKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 211 200
Adresa práce: SÚS JMK, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo Funkce na pracovišti: vedoucí oblasti Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.komurka@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., JUDr. Mojmír PAVELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 641 229
Adresa práce: PČR ÚO Znojmo, Pražská 59, 670 20 Znojmo Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: zn.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax: 974 641 671
Jméno: Michal POKORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 300 551
Adresa práce: PM Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Znojmo Mobil-veřejný:
E-mail: provozznojmo@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek CHROMÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 645 118
Adresa práce: HZS ÚO Znojmo, Pražská 3873/59b, 669 02 Znojmo Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: radek.chromy@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950 645 102

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: posta@jmk.cz
Poznámka: http://dpp.kr-jihomoravsky.cz/pub_CZ064/index.html?a_titulni_list.htm
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr., Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 545 201
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva MOUČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 693
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ved. odd. vodního a lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal BOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 215
Adresa práce: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: bousek.michal@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig.gen., Ing. Leoš TRŽIL, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: PČR JMK, Kounicova 687/24, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Aneta MACKO VALOUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 658 729
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: macko.aneta@jmk.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118

Boskovštejn

Stanoviště: 1/, 671 54 Boskovštejn
Telefon: 515258230
E-mail: ou.boskovstejn@volny.cz
Jméno: Ing. Libor NEVRKLA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 551 258 230
Adresa práce: Boskovštejn 1, 671 54 Hostim Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 606 414 263
E-mail: ou.boskovstejn@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav ŠTĚPÁN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Boskovštejn 1, 671 54 Hostim Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Anna POLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Boskovštejn 1, 671 54 Hostim Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jindřiška KŘEHNÁČOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Boskovštejn 1, 671 54 Hostim Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír MACHAIN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Boskovštejn 1, 671 54 Hostim Funkce na pracovišti: starosta JSDH Boskovštejn, člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný: 607 120 696
E-mail: sdhboskovstejn@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vojtěch RADA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Boskovštejn 1, 671 54 Hostim Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef VEVERKA Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 777 676 763
Adresa práce: Boskovštejn 1, 671 54 Hostim Funkce na pracovišti: velitel JSDH Boskovštejn, člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Jevišovice (město)

Stanoviště: Jevišovice 56/, 67153 Jevišovice
Telefon: 515231225
E-mail: starosta@jevisovice.cz
Jméno: Pavel MÁLEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Starosta města Mobil-veřejný: 606 379 439
E-mail: starosta@jevisovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan HUBATKA Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Městský úřad Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Velitel SDH Jevišovice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Renata AUEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Místostarostka města Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@jevisovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef KLOUDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 231 233
Adresa práce: Obecní úřad Střelice, Střelice 122, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Zastupitel obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef POKORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Městský úřad Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva města Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Rudlice

Stanoviště: Rudlice 36/, 671 53 Rudlice
Telefon: 515252261
E-mail: obec@obecrudlice.cz
Jméno: Bohuslav KLOUDA ML. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515 252 261
Adresa práce: Rudlice 36, 671 53 Rudlice Funkce na pracovišti: Starosta obce Rudlice Mobil-veřejný: 728 822 788
E-mail: slavek.klouda@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Pavlína DOLEŽALOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Rudlice 36, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný: 724 821 425
E-mail: pavlinakristofdolezalova@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří JELÍNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rudlice 36, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný: 602 240 880
E-mail: jirijelinek65@seznam.cz Poznámka: Fax:

Střelice

Stanoviště: 122/, 671 53 Střelice
Telefon: 515231233
E-mail: obecstrelice@seznam.cz
Jméno: Irena Heimlichová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Střelice 122 Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 724176998
E-mail: Poznámka: Fax:

Vevčice

Stanoviště: Vevčice 10/, 671 53 Vevčice
Telefon: 515252244
E-mail: obec.vevcice@seznam.cz
Jméno: František KUCHAŘÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515 252 244
Adresa práce: Vevčice 10 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Helena VEJLUPKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 515 252 244
Adresa práce: Vevčice 10, 671 53 Vevčice Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří KOCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 252 244
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Vevčice Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslava VIKLICKÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 515 252 244
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax: