Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Chlustina

Stanoviště: Chlustina 32/, 26751 Chlustina
Telefon: 311514321
E-mail: ou.chlustina@quick.cz
Poznámka: 724 187 942
Jméno: Radoslava Procházková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 605031024
E-mail: ou.chlustina@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Růžička Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: velitel JSDHO Mobil-veřejný:
E-mail: ruzickami@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Nebeský Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: člen JSDHO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš Zvonař Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: člen JSDHO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Kasl Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: člen JSDHO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Lukeš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: člen JSDHO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Pilnáček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: člen JSDHO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Pilnáčková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Chlustina 32, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: zapisovatelka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Hořovice

Stanoviště: Palackého nám. 2/, 26801 Hořovice
Telefon: 311545301
E-mail: sekretar@mesto-horovice.cz
Jméno: Dr., Ing. Jiří PEŘINA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311 545 303
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný: 721 574 480
E-mail: perina@mesto-horovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Michal HASMAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 311 545 304
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mesto-horovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Alina VALENTOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 311 545 316
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: Životní prostředí - Vodní hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: stavba10@mesto-horovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David GRUNT Funkce v komisi: zástupce tajemníka Telefon práce: 311 545 324
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru výstavby a ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: grunt@mesto-horovice.cz Poznámka: člen HLÍDKOVÉ SLUŽBY Fax:
Jméno: Miroslav KEBRDLE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 512 316
Adresa práce: VaK Beroun, areál ČOV Hořovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal MALKUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 625 884
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p., PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: úsekový technik Litavka Mobil-veřejný:
E-mail: michal.malkus@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka REDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 545 302
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: sekretar@mesto-horovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav KAPRÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 872 710
Adresa práce: OO PČR Hořovice Funkce na pracovišti: policista Mobil-veřejný:
E-mail: be.oop.horovice@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivana HERRMANNOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 545 346
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: odbor TAD Mobil-veřejný:
E-mail: ridici@mesto-horovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka ANTONOVÁ, DiS. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 545 353
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: samostatný odborný referent Mobil-veřejný:
E-mail: silnice@mesto-horovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kristýna KLIKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 545 325
Adresa práce: MěÚ Hořovice Funkce na pracovišti: samostatný odborný referent Mobil-veřejný:
E-mail: stavba11@mesto-horovice.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Středočeského kraje

Stanoviště: Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
Telefon: 257280156, 950874444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz
Jméno: Mgr. Petra PECKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257 280 227
Adresa práce: Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: hejtmanka Mobil-veřejný:
E-mail: peckova@kr-s.cz Poznámka: Hejtmanka@kr-s.cz Fax:
Jméno: ppor.Bc. Milan MATYÁSKO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 878 780
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí poříčního oddělení Labe Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyasko@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 156
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení IZS a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: navratil@kr-s.cz Poznámka: KÚ SČK Fax: 257280203
Jméno: prap. Jiří NETÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 206 157
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Praha, U sluncové 395/4, Praha 8 Funkce na pracovišti: starší pracovník štábu operačního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: netikj@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen. Miloslav SVATOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 870 021
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Funkce na pracovišti: ředitel HZS kraje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz Poznámka: Fax: 950870148
Jméno: Mgr. Tomáš VODNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 118 215
Adresa práce: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: ředitel KHS Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vodny@khsstc.cz Poznámka: Fax: 224916561
Jméno: MVDr. Otto VRANÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 742 045
Adresa práce: Černoleská 1929, 256 38 Benešov Funkce na pracovišti: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: o.vrany.kvss@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel ŘEHÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 088 700
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný: 602 169 633
E-mail: rehakp@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan LOUŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 495
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: louska@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Simona JANDUROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 803
Adresa práce: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Ved. odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný: 601 569 901
E-mail: jandurova@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 401 461
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel sekce správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kendik@pvl.cz Poznámka: dispečink: 257 329 425 Fax: 257326310
Jméno: Michal KUDLÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 637 420
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. plaveb. dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: kudlacek.michal@plavebniurad.cz Poznámka: Fax: 266710545
Jméno: Bc. Jana KUKLOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 236 002 950
Adresa práce: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti Mobil-veřejný:
E-mail: jana.kuklova@praha.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing., Bc. Anna HUBÁČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministryně životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: anna.hubackova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Zdeněk NEKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nekula@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@grh.izscr.cz,sekretariat.gr@grh.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr., Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz,lafekm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz,nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Povodňová komise ČHMÚ CPP

Stanoviště: Na Šabatce 17/, 14306 Komořany
Jméno: Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 244 032 700
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 626 390
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz Poznámka: Fax: 241760603
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr. Radek ČEKAL, Ph.D. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 244 032 356
Adresa práce: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hydrologických pčedpovědí Mobil-veřejný:
E-mail: cekal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra LEIPELTOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 244 032 367
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petra.leipeltova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martina KIMLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 360
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kimlova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: ministerský rada Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: Telefon práce: 222 241 362
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076

Stašov

Stanoviště: 114/, 26751 Stašov
Telefon: 311685535
E-mail: obec@obecstasov.cz
Jméno: Miroslav Šilhavý Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311685535
Adresa práce: OÚ Stašov, Stašov 114, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: obec@obecstasov.cz Poznámka: 725021347 - krizový telefon Fax:
Jméno: František Lavička Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 311685535
Adresa práce: OÚ Stašov, Stašov 114, 267 51 Zdice Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Carván Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Potenec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Růžička Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Helena Šilhavá Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: