Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Chudčice

Stanoviště: 220/, 664 71 Chudčice
Telefon: 549420107
E-mail: obecniurad@chudcice.cz
Jméno: Vladimír Kalus Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 602556537
E-mail: starosta@chudcice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk Homoláč Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: zdenekhomolac@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Jana Deutscherová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547427643
Adresa práce: Kotlářská 51, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: dendroložka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, reg. pracoviště Jižní Morava Mobil-veřejný: 731608271
E-mail: jana.deutscherova@nature.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Dvořák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549420107
Adresa práce: Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška Funkce na pracovišti: zastupitel obce Chudčice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Konečný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Konstruktér Mobil-veřejný:
E-mail: pkonecny@fele.com Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marcela Rulíšková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Učitelka Mobil-veřejný:
E-mail: marcelaruliskova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana Ryšavá Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549420107
Adresa práce: Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška Funkce na pracovišti: ekonomický referent, předsedkyně Kontrolního výboru OÚ Chudčice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Kuřim

Stanoviště: Jungmannova 968/, 66434 Kuřim
Telefon: 541422311
E-mail: posta@radnice.kurim.cz
Jméno: Mgr., Ing. Drago SUKALOVSKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 422 301
Adresa práce: Město Kuřim Funkce na pracovišti: Starosta města Kuřim Mobil-veřejný: 775 978 326
E-mail: sukalovsky@kurim.cz Poznámka: Fax: 541230633
Jméno: Ing. Petr ONDRÁŠEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 422 305
Adresa práce: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim Funkce na pracovišti: místostarosta Města Kuřim Mobil-veřejný: 775 712 716
E-mail: ondrasek@kurim.cz Poznámka: Fax: 541230633
Jméno: Ing. Karel TORN, CSc. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 422 303
Adresa práce: Město Kuřim Funkce na pracovišti: Tajemník MěÚ Kuřim Mobil-veřejný: 727 882 112
E-mail: torn@kurim.cz Poznámka: Fax: 541230633
Jméno: mjr., Mgr. Martin PODĚBRADSKÝ Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 950 611 141
Adresa práce: Cihlářská 1, 666 03 Tišnov Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště IZS a služeb Mobil-veřejný:
E-mail: martin.podebradsky@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František MACEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 422 313
Adresa práce: Město Kuřim Funkce na pracovišti: Vedoucí OSŽP Mobil-veřejný: 775 577 826
E-mail: macek@kurim.cz Poznámka: Fax: 541230633
Jméno: Mgr. Radim NOVÁK, Dis. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 422 329
Adresa práce: Město Kuřim Funkce na pracovišti: Referent krizového řízení Mobil-veřejný: 725 111 395
E-mail: novak@kurim.cz Poznámka: Fax: 541230633
Jméno: Ing. Martina GIBALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 422 325
Adresa práce: Město Kuřim Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: gibalova@kurim.cz Poznámka: Fax: 541230633
Jméno: Ing. Jaroslav HAMŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 422 318
Adresa práce: Město Kuřim Funkce na pracovišti: Referent samosprávy - životní prostředí Mobil-veřejný: 608 819 451
E-mail: hamrik@kurim.cz Poznámka: Fax: 541230633
Jméno: Ing. Zdeněk DOČKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 543 423 451
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Funkce na pracovišti: Zaměstnanec subjektu zřizovaného státem Mobil-veřejný:
E-mail: dockalz@pmo.cz Poznámka: Fax: 543250335
Jméno: npor., Ing., Mgr. Alexandr TOMÁŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 626 442
Adresa práce: Svatopluka Čecha 967, 664 34 Kuřim Funkce na pracovišti: Policie ČR - vedoucí obvodního oddělení Kuřim Mobil-veřejný: 724 273 036
E-mail: alexandr.tomas@pcr.cz Poznámka: Fax: 541231333
Jméno: Roman DUFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SDH Kuřim Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný: 773 744 391
E-mail: rdufa@seznam.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr., Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 213 948
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Ing. Radek ŠEDIVÝ, MPA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 581
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: sedivy.radek@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950630207
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 545211565
Jméno: brig.gen., Ing. Leoš TRŽIL, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: Kounicova 687/24, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974622564

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genmjr., Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. brig., gen. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076

Moravské Knínice

Stanoviště: Kuřimská 99/, 664 34 Moravské Knínice
Telefon: 530350419
E-mail: mkninice@volny.cz,posta@moravskekninice.cz
Jméno: Jiří Hanák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 530350417
Adresa práce: Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice Funkce na pracovišti: starosta obce Moravské Knínice Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@moravskekninice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Helan Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice Funkce na pracovišti: místostarosta obce Moravské Knínice Mobil-veřejný: 725048170
E-mail: mkninice@volny.cz Poznámka: Fax: