Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Doloplazy

Stanoviště: 82/, 78356 Doloplazy
Telefon: 585356056
E-mail: podatelna@doloplazy.cz,starosta@doloplazy.cz
Jméno: Mgr. Miroslav Bílek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585356056
Adresa práce: OÚ Doloplazy, Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602335411
E-mail: starosta@doloplazy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Gába Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HZSOL, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, Povel Funkce na pracovišti: starosta SDH Doloplazy Mobil-veřejný:
E-mail: gabarin@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: David Rataj Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ELPREMONT elektromontáže, s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice Funkce na pracovišti: jednatel Mobil-veřejný:
E-mail: david.rataj@elpremont.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Voldán Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HZSOL, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, Povel Funkce na pracovišti: velitel výjezdové jednotky SDH Doloplazy Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.voldan@hzsol.cz Poznámka: Fax:

ORP Olomouc

Stanoviště: Horní náměstí - radnice 583/1, 77911 Olomouc
Telefon: 602718660
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Jméno: Mgr., MPA Miroslav Žbánek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585513261
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.zbanek@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr., MBA Martin Major Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585513224
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: martin.major@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588513433
Jméno: Ing. Jan Langr Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 588488520
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 724789314
E-mail: jan.langr@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488062
Jméno: Ing. Miroslav Cháb Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956957201
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Funkce na pracovišti: vedoucí správy toků Mobil-veřejný: 724614036
E-mail: miroslav.chab@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Hana Fantová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488570
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 602708172
E-mail: hana.fantova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488066
Jméno: Ing. Jiří Fryc Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585700019
Adresa práce: Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc Funkce na pracovišti: provozní náměstek Mobil-veřejný: 603577999
E-mail: jiri.fryc@tsmo.cz Poznámka: Fax: 585411498
Jméno: Josef Holásek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585711229
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Závod Horní Morava, provoz Olomouc, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Olomouc Mobil-veřejný: 602756281
E-mail: provozolomouc@pmo.cz Poznámka: Fax: 585711214
Jméno: plk. Mgr. Richard Jílek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974766222
Adresa práce: Policie ČR, územní odbor Olomouc, Žižkovo náměstí 4, 771 36 Olomouc Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího Mobil-veřejný: 725133205
E-mail: richard.jilek@pcr.cz Poznámka: Fax: 974766900
Jméno: pplk. Ing. Petr Klepáček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973404500
Adresa práce: VÚ 6624, 153. ženijní prapor, Libušina ulice, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: velitel Mobil-veřejný: 724006121
E-mail: petr.klepacek@email.cz Poznámka: Fax: 973404799
Jméno: Ing. Karel Kotek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950770063
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IZS Mobil-veřejný:
E-mail: karel.kotek@hzsol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr., CSc. Petr Loyka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 606705971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: Mgr. Matouš Pelikán Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585513329
Adresa práce: Město Olomouc, Horni náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: matous.pelikan@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Lenka Pešáková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585719329
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný: 724227866
E-mail: lenka.pesakova@khsolc.cz Poznámka: Fax: 585719245
Jméno: Mgr. Pavel Skalický Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585209501
Adresa práce: Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel Městské policie Olomouc Mobil-veřejný: 602714883
E-mail: prijem.podani@mp-olomouc.cz Poznámka: Fax: 585209510
Jméno: JUDr. Jitka Slouková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488295
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 724046925
E-mail: jitka.sloukova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488053
Jméno: Ing. Květoslav Tomek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488531
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: specialista havarijního plánování Mobil-veřejný: 606750013
E-mail: kvetoslav.tomek@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488062
Jméno: Bc. Jan Večeř Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585513352
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: tajemník Magistrátu města Olomouce Mobil-veřejný: 602708175
E-mail: jan.vecer@olomouc.eu Poznámka: Fax: 585513141
Jméno: Ing. Pavel Zatloukal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585533333
Adresa práce: Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koželužská 563/1, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný: 777776547
E-mail: zatloukalp@dpmo.cz Poznámka: Fax: 585225093
Jméno: Ing. Hana Zvoníčková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488320
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 606746713
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman Úlehla Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585243263
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 41, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: provozně technický pracovník Mobil-veřejný: 724280122
E-mail: ulehla@smv.cz Poznámka: dispečink tel.: 602776214 Fax:

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc
Telefon: 585508111
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ladislav Okleštěk Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585508847
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508851
Jméno: Mgr. Jiří Zemánek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585508149
Adresa práce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: s.foukalova@olkraj.cz Poznámka: e-mail na asistentku Fax: 585508851
Jméno: Mgr. Alena Hložková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585508829
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: a.hlozkova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508278
Jméno: Ing. David Fína Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541637307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Karel Kolářík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950770020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@olk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Vladimíra Kresáč Kubišová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585508630
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: RNDr., CSc. Petr Loyka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 606705971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: MUDr. Zdeněk Nakládal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585719246
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: Ředitel/ vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: 585719245
Jméno: plk. Ing. Vojtěch Prýgl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973401900
Adresa práce: Dobrovského 6 , 771 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel KVV Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: pryglv@army.cz Poznámka: 973 401 901 Fax: 973401905
Jméno: Ing. Jíří Tkáč Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596657512
Adresa práce: Povodí Odry, s.p., závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.tkac@pod.cz Poznámka: tel. 596 657 525 Fax: 596657500
Jméno: Mgr. Bc. Petr Tománek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974761222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: Ing. Josef Veselský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585508402
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: Ing. Dušan Židek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596900205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: zidek@chmi.cz Poznámka: Fax: 596910284

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Daskabát

Stanoviště: 35/, 77900 Daskabát
Telefon: 585358001
E-mail: ou.daskabat@volny.cz
Jméno: Luděk Melničuk Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585358001
Adresa práce: Daskabát 35 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739369712
E-mail: starosta@obecdaskabat.cz Poznámka: Fax: 585155547
Jméno: Roman Melničuk Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: roman.141@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeňka Chodilová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: z.chodilova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jiří Kašpar Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Jiri_Kaspar@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Kateřina Piková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: katerina.pikova@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Sikora Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: sikorap@atlas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Šesták Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslaf@seznam.cz Poznámka: Fax:

Tršice

Stanoviště: 50/, 78357 Tršice
Telefon: 585957230
E-mail: ou@trsice.cz
Jméno: Pavel Kováček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585957230
Adresa práce: Tršice 50, 783 57 Tršice Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.kovacek@trsice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Ambrož Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585957230
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: ambryz@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Malášek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585957230
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Zákřov Mobil-veřejný: 721704181
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír Pospíšil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585957394
Adresa práce: Funkce na pracovišti: hrázný Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Leona Stejskalová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: leona.stejskalova@seznam.cz Poznámka: Fax:

Velký Týnec

Stanoviště: Zámecká 35/, 78372 Velký Týnec
Telefon: 585151113
E-mail: velkytynec@velkytynec.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/velky-tynec
Jméno: PhDr. Petr Hanuška Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585151113
Adresa práce: Obecní úřad Velký Týnec, Zámecká 35 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@velkytynec.cz Poznámka: Fax: 585151117
Jméno: Mgr. Stanislav Denk Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585151120
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@velkytynec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Drápal Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585151112
Adresa práce: Obecní úřad Velký Týnec Funkce na pracovišti: správce majetku Mobil-veřejný:
E-mail: sprava.majetku@velkytynec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Bartl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585391605
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: člen SDH Fax:
Jméno: Jiří Dosoudil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585391531
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: člen SDH Fax:
Jméno: Antonín Grygar Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585391499
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Kolečkář Funkce v komisi: člen Telefon práce: 602752336
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: vedoucí údržby Fax:
Jméno: Jiří Štencl Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: pracovník údržby Fax:
Jméno: Lukáš Polášek Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný: 777264556
E-mail: Poznámka: Fax: