Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Domoušice

Stanoviště: 107/, 43968 Domoušice
Telefon: 415695255
E-mail: ou.domousice@ln.cz
Jméno: Zděnek Kutner Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 415695255
Adresa práce: Domoušice č.p. 107, 439 68 Domoušice Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 777227955
E-mail: starosta.domousice@ln.cz Poznámka: Fax: 415695255
Jméno: Josef Lusk Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 415695255
Adresa práce: Domoušice 107, 439 68 Domoušice Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Louny

Stanoviště: Mírové náměstí 35/, 44023 Louny
Telefon: 415621111
E-mail: podatelna@mulouny.cz
Jméno: Mgr., Bc. et Milan RYCHTAŘÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 415 621 142
Adresa práce: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 706 856
E-mail: starosta@mulouny.cz Poznámka: Fax: 415621100
Jméno: Bc. Pavel CSONKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 415 621 167
Adresa práce: MÚ Louny, Mírové nám. 35, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 777 210 446
E-mail: mistostarosta@mulouny.cz Poznámka: Fax: 415621100
Jméno: Ing. Ivana ROZBOROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 415 621 268
Adresa práce: MÚ Louny, Pod Nemocnicí 2379, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: Referentka vodoprávního úřadu Mobil-veřejný: 737 214 185
E-mail: i.rozborova@mulouny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robin KASTNER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 412 097
Adresa práce: PS Louny, Cukrovarská zahrada 2663, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: velitel PS Louny Mobil-veřejný: 724 178 789
E-mail: robin.kastner@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie NOVÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 415 621 208
Adresa práce: MÚ Louny, Pod Nemocnicí 2379, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: m.novakova@mulouny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Zdeněk PIŠTORA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 415 778 413
Adresa práce: MÚ Postoloprty, Mírové nám. 318, 439 42 Postoloprty Funkce na pracovišti: starosta města Postoloprty Mobil-veřejný: 725 507 608
E-mail: zdenek.pistora@postoloprty.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Romana KRAMERIUSOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 415 621 114
Adresa práce: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: zastupující tajemnice MÚ Louny Mobil-veřejný: 604 226 302
E-mail: r.krameriusova@mulouny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mjr., Bc. Petr MOULE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 437 290
Adresa práce: Cukrovarská zahrada 1124 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 727 827 102
E-mail: Poznámka: Fax:

Povodňová komise Ústeckého kraje

Stanoviště: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telefon: 475657111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Jméno: Ing. Jan SCHILLER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475 657 724
Adresa práce: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: Hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: schiller.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475212946
Jméno: Ing. Jan SVEJKOVSKÝ Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 474 636 401
Adresa práce: Povodí Ohře, s.p. Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jsvejkovsky@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ZAJÍC Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 416 805 500
Adresa práce: Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: zajicj@pla.cz Poznámka: Fax: 416805511
Jméno: JUDr. Jiří HOLUB Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 475 657 730
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: holub.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Irena JEŘÁBKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 475 657 959
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ZPZ Mobil-veřejný:
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Mgr. et Jan TRPIŠOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 234 144
Adresa práce: Sociální péče 799/7a, 400 11 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: trpisovsky.jan@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Tomáš BURIAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 657 160
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odd. životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475200245
Jméno: plk., Mgr. Martin LANÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 430 220
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: ulk.reditel@hzscr.cz Poznámka: martin.lanicek@ulk.izscr.cz Fax:
Jméno: Mgr. Roman ŠŤASTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477 755 130
Adresa práce: KHS Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: roman.stastny@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing., Bc. Pavel HOLZKNECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 421 290
Adresa práce: Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 Funkce na pracovišti: ved. odboru Pořádková a železniční policie Mobil-veřejný:
E-mail: opzpssck@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Vítězslav KŘIČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 286 101
Adresa práce: KVV Ústí nad Labem, Štefanikova 2, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kvvul@army.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964

Hřivice

Stanoviště: 24/566217, 43965 Hřivice
Telefon: 415696182
E-mail: obec.hrivice@quick.cz
Jméno: Ing. Petra HANZALOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 415 696 182
Adresa práce: Hřivice 24 Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 606 686 797
E-mail: starosta@hrivice.cz Poznámka: Fax:

Pnětluky

Stanoviště: 26/566578, 44001 Pnětluky
Telefon: 415696077
E-mail: pnetluky@seznam.cz
Jméno: Ladislav Andrt Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 415696654
Adresa práce: Pnětluky č.p. 26, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 725061095
E-mail: pnetluky@seznam.cz Poznámka: Fax: 415696770
Jméno: Václav Šponiar Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 415696654
Adresa práce: Pnětluky č.p. 26, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: pnetluky@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslava Cibulková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 607700508
Adresa práce: Pnětluky č.p. 26, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Němcová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 415696654
Adresa práce: Pnětluky č.p. 26, 440 01 Louny Funkce na pracovišti: účetní obce Mobil-veřejný:
E-mail: pnetluky@seznam.cz Poznámka: Fax: