Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Dub nad Moravou

Stanoviště: Brodecká 1/, 78375 Dub nad Moravou
Telefon: 585964262
E-mail: obec@dubnadmoravou.cz
Jméno: Ing. Ivo ČEČMAN Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 583 034 724
Adresa práce: Úřad městyse Dub nad Moravou, Brodecká 1, 783 75 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 178 505
E-mail: starosta@dubnadmoravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír VAŇÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@dubnadmoravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcel BABUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav BABUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jiří HANÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 964 254
Adresa práce: Funkce na pracovišti: obecní policie Mobil-veřejný:
E-mail: obecnipolicie@dubnadmoravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan SOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav VYSTRČIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Olomouc

Stanoviště: Horní náměstí - radnice 583/1, 77911 Olomouc
Telefon: 602718660
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Jméno: Mgr. MPA Miroslav ŽBÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 513 261
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.zbanek@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. MBA Martin MAJOR Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 513 224
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: martin.major@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588513433
Jméno: Ing. Jan LANGR Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 588 488 520
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 724 789 314
E-mail: jan.langr@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488062
Jméno: plk. Mgr. Richard JÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 766 222
Adresa práce: Policie ČR, územní odbor Olomouc, Žižkovo náměstí 4, 771 36 Olomouc Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího Mobil-veřejný: 725 133 205
E-mail: richard.jilek@pcr.cz Poznámka: Fax: 974766900
Jméno: Ing. Karel KOTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 063
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IZS Mobil-veřejný:
E-mail: karel.kotek@hzsol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Petr LOYKA CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný:
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: pplk. Ing. Petr MORAVEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 404 500
Adresa práce: VÚ 6624 153. ženijní prapor Libušina ul. Olomouc Funkce na pracovišti: velitel Mobil-veřejný: 724 033 237
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel MUSIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 700 019
Adresa práce: Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc Funkce na pracovišti: provozně - technický náměstek Mobil-veřejný: 603 577 955
E-mail: pavel.musil@tsmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal NAJMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 240
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Funkce na pracovišti: Lesy ČR, s.p., správce toků obcí Police, Hrabišín a dalších Mobil-veřejný: 725 257 822
E-mail: michal.najman@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Matouš PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 513 329
Adresa práce: Město Olomouc, Horni náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: matous.pelikan@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří POLIS Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 260
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Ol. kraje Wolkerova 6 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny práce Mobil-veřejný: 606 268 593
E-mail: jiri.polis@khsol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavel SKALICKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 209 501
Adresa práce: Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel Městské policie Olomouc Mobil-veřejný: 602 714 883
E-mail: prijem.podani@mp-olomouc.cz Poznámka: Fax: 585209510
Jméno: JUDr. Jitka SLOUKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 295
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 724 046 925
E-mail: jitka.sloukova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488053
Jméno: Bc. Jan VEČEŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 513 352
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: tajemník Magistrátu města Olomouce Mobil-veřejný: 602 708 175
E-mail: jan.vecer@olomouc.eu Poznámka: Fax: 585513141
Jméno: Ing. Aleš VYSLOUŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 530
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 724 294 179
E-mail: ales.vyslouzil@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel ZATLOUKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 533 333
Adresa práce: Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koželužská 563/1, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný: 777 776 547
E-mail: zatloukalp@dpmo.cz Poznámka: Fax: 585225093
Jméno: Ing. Hana ZVONÍČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 320
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman ÚLEHLA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 243 263
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 41, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: provozně technický pracovník Mobil-veřejný: 724 280 122
E-mail: ulehla@smv.cz Poznámka: dispečink tel.: 602776214 Fax:
Jméno: PhDr. Hana FANTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 570
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 602 708 172
E-mail: hana.fantova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488066
Jméno: Josef HOLÁSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 711 229
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Závod Horní Morava, provoz Olomouc, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Olomouc Mobil-veřejný: 602 756 281
E-mail: provozolomouc@pmo.cz Poznámka: Fax: 585711214

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc
Telefon: 585508111
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ing. Josef SUCHÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 508 847
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 508 150
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: i.slavotinek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Alena HLOŽKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585 508 829
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: a.hlozkova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508278
Jméno: Ing. Radoslav KOSEK Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 585 508 820
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: referent pro obranné plánování Mobil-veřejný:
E-mail: r.kosek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David FÍNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Karel KOLÁŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@olk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Vladimíra KRESÁČ KUBIŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 630
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: RNDr. Petr LOYKA CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný:
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: plk. Ing. Vojtěch PRÝGL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 401 900
Adresa práce: Dobrovského 6 , 771 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel KVV Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: pryglv@army.cz Poznámka: 973 401 901 Fax: 973401905
Jméno: Mgr. Bc. Petr TOMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 761 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: Ing. Josef VESELSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 402
Adresa práce: Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: Ing. et Ing. Martin ŠMÍDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 850
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: uvolněný člen Rady Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: m.smida@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek PEKAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 657 512
Adresa práce: Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel závodu 1 Opava Mobil-veřejný:
E-mail: pekar@pod.cz Poznámka: opa_reditel.sekretariat@pod.cz Fax:
Jméno: MUDr. Lenka PEŠÁKOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 246
Adresa práce: Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MBA. Petr TUŠIL Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Roman VOLNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 268
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: roman.volny@chmi.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 972 433
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 212 061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730