Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Dubenec

Stanoviště: 48/, 26101 Dubenec
Telefon: 318627665
E-mail: oudubenec@volny.cz
Jméno: Jaroslav Novák Funkce v komisi: Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Vondrášek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 318627665
Adresa práce: OÚ Dubenec Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 603892649
E-mail: oudubenec@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Kuba Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Dubenec 48 Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladislav Šimonovský Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Příbram

Stanoviště: Tyršova 108/, 26119 Příbram 1
Telefon: 318402474
E-mail: ozp@pribram.eu
Jméno: Mgr. Jan Konvalinka Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 318402228
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.konvalinka@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Emanuel Pavel Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 318402570
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru občanských agend (krizové řízení) Mobil-veřejný: 728105862
E-mail: emanuel.pavel@pribram.eu Poznámka: Fax: 318402573
Jméno: Ing. Petr Walenka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 318402474
Adresa práce: U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: ved. odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 731114312
E-mail: petr.walenka@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislava Doležalová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956954212
Adresa práce: Lesy České republiky, Tyršova 1902, Benešov Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 724523255
E-mail: stanislava.dolezalova@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Luděk Fára Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru sociálních věcí Mobil-veřejný: 318402249
E-mail: ludek.fara@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Jarolímek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ČRS MO Příbram Funkce na pracovišti: hospodář ČRS MO Příbram Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Čestmír Kalík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318494905
Adresa práce: Záchran.zdrav.služba Příbram, Školní 70 Funkce na pracovišti: ředitel, vedoucí lékař oblasti Příbram-Beroun Mobil-veřejný: 731137151
E-mail: vedouci.pb@uszssk.cz Poznámka: alt. kriz. tel.: 155, alt. e-mail: zzspb@zzs.cz Fax:
Jméno: Ing. Dagmar Kesslová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402249
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: pracovník Odboru správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.kesslova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal Malkus Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311621580
Adresa práce: Hněvkovského 290, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: správce vodních toků Mobil-veřejný: 724910285
E-mail: michal.malkus@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš Mandík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318622055
Adresa práce: U Nemocnice 85, 261 80 Příbram Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: lubos.mandik@khsstc-pb.cz,hok@khsstc-pb.cz Poznámka: Fax: 318630967
Jméno: DiS. Jan Mašek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 383321817
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný:
E-mail: jan.masek@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert Moravek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318622631
Adresa práce: 1.SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram Funkce na pracovišti: provozní ředitel 1. Sč.V Příbram Mobil-veřejný: 606666937
E-mail: moravek@1scv.cz Poznámka: 800 183 157 Fax:
Jméno: Ing. Pavel Mácha Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318621426
Adresa práce: Technické služby Příbram, Čs.armády 6 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: tsspb@volny.cz Poznámka: zam. 800 162 354 Fax: 318625259
Jméno: JUDr. Jaroslava Vodičková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318624245
Adresa práce: Příbram, Nám.T.G.Masaryka 121 Funkce na pracovišti: velitelka městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslava.vodickova@pribram.eu Poznámka: místně telefon 156 Fax:
Jméno: Ing. Daniela Vítová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257099262
Adresa práce: Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 Funkce na pracovišti: úsekový technik Vltava - kaskáda I Mobil-veřejný:
E-mail: daniela.vitova@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Venuše Štochlová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402207
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru ekonomického Mobil-veřejný:
E-mail: venuse.stochlova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan Štufka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402550
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru investic a rozvoje města Mobil-veřejný:
E-mail: milan.stufka@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zuzana Štěrbová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402554
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. silničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.sterbova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: nprap. Pavel Šušola Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950831164
Adresa práce: HZS prac. Příbram Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.susola@sck.izsck.cz Poznámka: Fax:
Jméno: DiS. Eva Švehlová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402240
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: tisková mluvčí města Mobil-veřejný:
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Krnáč Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 318402571
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: pracovník krizového řízení Mobil-veřejný: 606669840
E-mail: jan.krnac@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana Mrkáčková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 318402484
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný: 770142770
E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Průša Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 318402483
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: referent OŽP Mobil-veřejný: 730196005
E-mail: ladislav.prusa@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloš Dubovský Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: milos.dubovsky@pribram.eu
Jméno: Bc. Libuše Handlová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402542
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen.Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: pracovnice živnostenského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: libuse.handlova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Milec Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402477
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: pracovník OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: petr.milec@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Marcel Strnad Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402476
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: pracovník OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: marcel.strnad@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela Trčková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402364
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: pracovnice ekonomického odboru Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.trckova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Vilímková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402480
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: pracovník OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: alena.vilimkova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Monika Škvor Filipová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402200
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: pracovník stavebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Povodňová komise Středočeského kraje

Stanoviště: Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
Telefon: 257280156, 950874444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz
Jméno: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257280227
Adresa práce: Hejtmanství Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Hejtmanka Středočeského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: pokorna.jermanova@kr-s.cz Poznámka: Fax: 251512055
Jméno: JUDr. Jiří Holub Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257280495
Adresa práce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: holub@kr-s.cz Poznámka: Fax: 257280203
Jméno: Ing. Tomáš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221401461
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel sekce správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kendik@pvl.cz Poznámka: dispečink: 257 329 425 Fax: 257326310
Jméno: Ing., Ph.D. Josef Keřka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257280396
Adresa práce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí Odboru živ. prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: kerka@kr-s.cz Poznámka: Fax: 257280203
Jméno: Michal Kudláček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234637420
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. plaveb. dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: kudlacek.michal@plavebniurad.cz Poznámka: Fax: 266710545
Jméno: Bc., DiS. Jana Kuklová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 236002950
Adresa práce: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti Mobil-veřejný:
E-mail: jana.kuklova@praha.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel Kurka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244032550
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel ČHMÚ - pobočka Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500
Jméno: Ing. Martin Matula Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416707857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724342302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ppor.Bc. Milan Matyásko Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974878780
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí poříčního oddělení Labe Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyasko@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš Navrátil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257280156
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení IZS a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: navratil@kr-s.cz Poznámka: KÚ SČK Fax: 257280203
Jméno: prap. Jiří Netík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973206157
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Praha, U sluncové 395/4, Praha 8 Funkce na pracovišti: starší pracovník štábu operačního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: netikj@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr., Ph.D. Jarmila Rážová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234118215
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: ředitelka Mobil-veřejný:
E-mail: info@khsstc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Miloslav Svatoš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950870102
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Funkce na pracovišti: ředitel HZS kraje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz Poznámka: Fax: 950870148
Jméno: MVDr. Otto Vraný Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317742045
Adresa práce: KVS SVS pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38 Benešov Funkce na pracovišti: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: o.vrany.kvss@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Řehák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495088700
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný: 602169633
E-mail: rehakp@pla.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026

Povodňová komise ČHMÚ CPP

Stanoviště: Na Šabatce 17/, 14306 Komořany
Jméno: Ing., Ph.D. Václav Dvořák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 244032700
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602626390
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz Poznámka: Fax: 241760603
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr., Ph.D. Radek Čekal Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 244032356
Adresa práce: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hydrologických pčedpovědí Mobil-veřejný:
E-mail: cekal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra Leipeltová Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 244032367
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petra.leipeltova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martina Kimlová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244032360
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kimlova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel Kurka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244032550
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel ČHMÚ - pobočka Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

DRÁSOV

Stanoviště: 11/, 26101 Drásov
Telefon: 318690127
E-mail: urad@drasov.eu
Jméno: Zdeněk Vrátný Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 318690127
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: z.vratny@drasov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Růžička Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ivana Matějů Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725021728
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jana Vobrová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Vostárek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petra Černohorská Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

PŘÍBRAM

Stanoviště: Tyršova 108/, 26119 Příbram
Telefon: 318402474
E-mail: ozp@pribram.eu
Jméno: Mgr. Jan Konvalinka Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 318402228
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.konvalinka@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Emanuel Pavel Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 318402570
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru občanských agend (krizové řízení) Mobil-veřejný: 728105862
E-mail: emanuel.pavel@pribram.eu Poznámka: Fax: 318402573
Jméno: Ing. Petr Walenka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 318402474
Adresa práce: U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: ved. odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 731114312
E-mail: petr.walenka@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Luděk Fára Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru sociálních věcí Mobil-veřejný: 318402249
E-mail: ludek.fara@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Jarolímek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ČRS MO Příbram Funkce na pracovišti: hospodář ČRS MO Příbram Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Čestmír Kalík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318494905
Adresa práce: Záchran.zdrav.služba Příbram, Školní 70 Funkce na pracovišti: ředitel, vedoucí lékař oblasti Příbram-Beroun Mobil-veřejný: 731137151
E-mail: vedouci.pb@uszssk.cz Poznámka: alt. kriz. tel.: 155, alt. e-mail: zzspb@zzs.cz Fax:
Jméno: Ing. Dagmar Kesslová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402249
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: pracovník Odboru správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.kesslova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal Malkus Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311621580
Adresa práce: Hněvkovského 290, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: správce vodních toků Mobil-veřejný: 724910285
E-mail: michal.malkus@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš Mandík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318622055
Adresa práce: U Nemocnice 85, 261 80 Příbram Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: lubos.mandik@khsstc-pb.cz,hok@khsstc-pb.cz Poznámka: Fax: 318630967
Jméno: Robert Moravek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318622631
Adresa práce: 1.SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram Funkce na pracovišti: provozní ředitel 1. Sč.V Příbram Mobil-veřejný: 606666937
E-mail: moravek@1scv.cz Poznámka: 800 183 157 Fax:
Jméno: Ing. Pavel Mácha Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318621426
Adresa práce: Technické služby Příbram, Čs.armády 6 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: tsspb@volny.cz Poznámka: zam. 800 162 354 Fax: 318625259
Jméno: JUDr. Jaroslava Vodičková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318624245
Adresa práce: Příbram, Nám.T.G.Masaryka 121 Funkce na pracovišti: velitelka městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslava.vodickova@pribram.eu Poznámka: místně telefon 156 Fax:
Jméno: Ing. Venuše Štochlová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402207
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru ekonomického Mobil-veřejný:
E-mail: venuse.stochlova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan Štufka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402550
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru investic a rozvoje města Mobil-veřejný:
E-mail: milan.stufka@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zuzana Štěrbová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402554
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. silničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.sterbova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: nprap. Pavel Šušola Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950831164
Adresa práce: HZS prac. Příbram Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.susola@sck.izsck.cz Poznámka: Fax:
Jméno: DiS. Eva Švehlová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 318402240
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: tisková mluvčí města Mobil-veřejný:
E-mail: eva.svehlova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Krnáč Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 318402571
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen. Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: pracovník krizového řízení Mobil-veřejný: 606669840
E-mail: jan.krnac@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana Mrkáčková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 318402484
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný: 770142770
E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Průša Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 318402483
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: referent OŽP Mobil-veřejný: 730196005
E-mail: ladislav.prusa@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloš Dubovský Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: milos.dubovsky@pribram.eu
Jméno: Bc. Libuše Handlová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402542
Adresa práce: MěÚ Příbram, Gen.Tesaříka 19 Funkce na pracovišti: pracovnice živnostenského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: libuse.handlova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Milec Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402477
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: pracovník OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: petr.milec@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Marcel Strnad Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402476
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: pracovník OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: marcel.strnad@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela Trčková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402364
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: pracovnice ekonomického odboru Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.trckova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Vilímková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402480
Adresa práce: MěÚ Příbram, U Nemocnice 19B Funkce na pracovišti: pracovník OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: alena.vilimkova@pribram.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Monika Škvor Filipová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 318402200
Adresa práce: MěÚ Příbram, Tyršova 108 Funkce na pracovišti: pracovník stavebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: