Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Francova Lhota

Stanoviště: Francova Lhota 325/, 756 14 Francova Lhota
Telefon: 571458237
E-mail: starosta@francovalhota.cz
Jméno: Miroslav BRLICA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 571 422 307
Adresa práce: obec Francova Lhota 371 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731 608 245
E-mail: starosta@francovalhota.cz Poznámka: Fax: 571458223
Jméno: Ing. Jan TROCHTA, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 571 422 306
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@francovalhota.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan BRLICA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Francova Lhota 325 Funkce na pracovišti: lesní Mobil-veřejný:
E-mail: brlica.jan@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek CHMELA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ÚOI Zlín,Přílucká 213 , Zlín Funkce na pracovišti: hasič z povolání Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef KLIŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Francova Lhota 325 Funkce na pracovišti: správce budov Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek PIASTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Vsetín

Stanoviště: Svárov 1080/, 755 24 Vsetín
Telefon: 571491504
E-mail: jiri.cunek@mestovsetin.cz
Jméno: Jiří ČUNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 571 491 504
Adresa práce: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 010 712
E-mail: jiri.cunek@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jindra TESAŘOVÁ Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Telefon práce: 571 491 714
Adresa práce: Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mária PORUBOVÁ Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Telefon práce: 571 491 704
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, Vsetín Funkce na pracovišti: oddělení ochrany přírody Mobil-veřejný:
E-mail: maria.porubova@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Daniel VALOUCH Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 571 491 540
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, 755 24 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný: 724 193 667
E-mail: daniel.valouch@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Ladislav PAJDLA Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 680 111
Adresa práce: Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel ÚO Vsetín Mobil-veřejný:
E-mail: vs.uo.evidence@pcr.cz Poznámka: Fax: 974680900
Jméno: Ing. Milan ČERNÍK Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 950 681 302
Adresa práce: HZS ZK,ÚO Vsetín, Funkce na pracovišti: HZS - pracoviště prevence, OO a KŘ Mobil-veřejný: 605 446 629
E-mail: milan.cernik@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Patrik PECINA Funkce v komisi: kontaktní osoba MěP Telefon práce: 571 491 210
Adresa práce: Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel Městské policie Vsetín Mobil-veřejný: 734 522 294
E-mail: patrik.pecina@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Blanka MAŇÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 717
Adresa práce: Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: blanka.manakova@mestovsetin.cz Poznámka: Obce: Bystřička, Horní Lideč, Lidečko, Lužná, Malá Bystřice, Růžďka, Valašská Polanka. Fax:
Jméno: Ing. Josef STEJSKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 428 889
Adresa práce: Technické služby, p.o., Jasenice 528, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel organizace Mobil-veřejný:
E-mail: stejskal@tsvs.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Dalibor HOŘANSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 310
Adresa práce: Svárov 1080 Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: dalibor.horansky@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marie HRŇOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 707
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: referent odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: marie.hrnova@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš HURTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 498 006
Adresa práce: 4. května 287, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: rada, odd. hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.hurta@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Alois KRYSTYNÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 216
Adresa práce: Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín Funkce na pracovišti: majetkoprávní vztahy Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milena NOVOTNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 709
Adresa práce: Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: milena.novotna@mestovsetin.cz Poznámka: Obce: Hošťálková, Kateřinice, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Ratiboř. Fax:
Jméno: Ing. Jolana ONDŘEJOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 591
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: bezpečnostní technik, požární ochrana Mobil-veřejný:
E-mail: jolana.ondrejova@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK, Jasenická 1106, Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal PORUBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 685 091
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí Funkce na pracovišti: úsekový technik PM Mobil-veřejný: 725 041 630
E-mail: poruba@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David SMÍTKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 367
Adresa práce: U Skláren 781, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 710 Mobil-veřejný: 724 523 976
E-mail: david.smitka@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor VRÁBLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 213
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: zástupce ředitele městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: libor.vrablik@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk ZDANJUK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 204
Adresa práce: Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín Funkce na pracovišti: referent majetkoprávní vztahy Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.zdanjuk@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Daniel ŠRÁMEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 313
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: informatik Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.sramek@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ŠTĚPANÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 428 888
Adresa práce: TS s.r.o., Jasenice 528, Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jan.stepanik@tsvsetin.cz Poznámka: Fax: 571428899
Jméno: Ing. Petr ŠULÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 666
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: technik správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: petr.sulak@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vlasta ŽIVOCKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 708
Adresa práce: MěÚ Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: referent odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: vlasta.zivocka@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bronislava VALOUCHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 491 711
Adresa práce: Svárov 1080, 755 24 Vsetín Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: bronislava.valouchova@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jana RASZKOVÁ Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 571 491 512
Adresa práce: MěÚ, Svárov 1080, Vsetín Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný: 733 784 006
E-mail: jana.raszkova@mestovsetin.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: Třída Tomáše Bati 21/, 761 90 Zlín
Telefon: 577043100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
Jméno: Ing. Radim HOLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 043 100
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana ZÁPECOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 357
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Hana ANČINCOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 120
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: hana.ancincova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert PEKAJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 043 157
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela LUCOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 577 043 359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: refernt na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.lucova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., JUDr. Jaromír TKADLEČEK, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 661 220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin BERNARD, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: martin.bernard@smv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel CENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 716
Adresa práce: PMO, Moravsní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel závodu Střední Morava Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing. Zdeněk FLORIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel NOSÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 533
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.nosalek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Zuzana KOVAŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 231
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.kovarikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KÁČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 350
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství Mobil-veřejný: 731 555 274
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav LEJSAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 111
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.lejsal@vak-km.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří LUČAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 230
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.lucan@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. František MAHDALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 009 633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitel KVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: f.mahdalik.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax: 577211481
Jméno: Ing. Bronislav MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 044 200
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný: 577 212 829
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Vladimír DOSTÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.dostalek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 233
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný: 731 555 233
E-mail: martin.novak@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert OLŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a. s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: plk.Ing. Petr POTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 458 801
Adresa práce: KVV Zlín, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 159 013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika FILÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 169
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: monika.pulova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina REKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít RUŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva SEDLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitelka - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír TRACHTULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk VACULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana VALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan VANDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar VODÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 366
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.vodakova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Táňa VÍTKOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 374
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: oddělení vodního hospodářství,odbor životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Karel VAŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 355
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí správy tok, povodí Moravy Mobil-veřejný:
E-mail: karel.vasek@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Mgr. Kamila ČÍŽOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 149
Adresa práce: tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: výkon činnosti na úseku prevence závažných havárií Mobil-veřejný: 731 555 265
E-mail: kamila.cizova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jakub JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 805
Adresa práce: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: státní správa v oblasti zdravotnictví Mobil-veřejný: 731 555 062
E-mail: jakub.janda@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Soňa LIČKOVÁ Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 577 043 190
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný:
E-mail: sona.lickova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing. Marian JUREČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: zastupující ministr Mobil-veřejný: 603 755 240
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr., Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz,lafekm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@grh.izscr.cz,sekretariat.gr@grh.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk NEKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nekula@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz,nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: ministerský rada Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222 241 362
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Fax:

Horní Lideč

Stanoviště: 292/, 756 12 Horní Lideč
Telefon: 571447428
E-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz
Jméno: Josef TKADLEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 571 447 428
Adresa práce: Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 179 014
E-mail: tkadlec.ou@hornilidec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Stanislav PETŘÍK Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 571 447 428
Adresa práce: Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 734 360 647
E-mail: petrik.ou@hornilidec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ludmila KUBKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 447 428
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef MANA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslava MAŇÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 447 469
Adresa práce: Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč Funkce na pracovišti: tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: manakova.ou@hornilidec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav PINKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 423 273
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Miroslav.Pinka@seznam.cz Poznámka: Fax:

Lidečko

Stanoviště: 467/, 756 15 Lidečko
Telefon: 571447945
E-mail: obec@lidecko.cz
Poznámka: Mobil: 603 556 473
Jméno: Ing. Vojtěch RYZA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 571 447 945
Adresa práce: Obecní úřad, Lidečko 467, 756 15 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731 163 586
E-mail: starosta@lidecko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zbyněk KULÍŠEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 571 447 945
Adresa práce: Obecní úřad, Lidečko 467, 756 15 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 731 162 476
E-mail: mistostarosta@lidecko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel KUBICA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OSVČ Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: kubica.k@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Alois KULÍŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 447 966
Adresa práce: OSVČ Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: kulisek.A@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef KULÍŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Lidečko Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ludmila MUŽÍKOVSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 447 006
Adresa práce: AGROFYTO s.r.o. Lidečko Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: agrofyto@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav RUMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Programátor - grafik Mobil-veřejný:
E-mail: jrumanek@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela UNZEITIGOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 447 945
Adresa práce: obec Lidečko Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný:
E-mail: ucetni@lidecko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marie ZÁBNICKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 447 945
Adresa práce: Funkce na pracovišti: referent státní správy Mobil-veřejný:
E-mail: obec@lidecko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef GARGULÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: INTOS s.r.o. Funkce na pracovišti: Projektant Mobil-veřejný:
E-mail: josega@seznam.cz Poznámka: Fax:

Valašská Senice

Stanoviště: Valašská Senice 145/, 756 14 Valašská Senice
Telefon: 571447590
E-mail: obec@valasskasenice.cz
Poznámka: Mobil: 603 511 978
Jméno: Pavel NOVOSÁD Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 571 447 590
Adresa práce: Obecní úřad, Valašská Senice 145, 756 14 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 603 511 978
E-mail: obec@valasskasenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marie LIŠKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 571 447 590
Adresa práce: Obecní úřad, Valašská Senice 145, 756 14 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 732 622 245
E-mail: liska.marie@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jarmila HŘIBOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 447 590
Adresa práce: Obecní úřad, Valašská Senice 145, 756 14 Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný: 739 787 894
E-mail: obec@valasskasenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav JURÁŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: velitel JSDH Valašská Senice Fax:
Jméno: Josef PTÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav SKUBEŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: