Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Golčův Jeníkov

Stanoviště: Náměstí TGM 110/, 582 82 Golčův Jeníkov
Telefon: 569435310
E-mail: starosta@golcuv-jenikov.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/golcuv-jenikov
Jméno: Ing. Pavel KOPECKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 569 435 310
Adresa práce: MěÚ Gol. Jeníkov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725 101 152
E-mail: starosta@golcuv-jenikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří BROŽ, DiS. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Golčův Jeníkov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@golcuv-jenikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Iveta NEPOVÍM ZADINOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Golčův Jeníkov Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarostka@golcuv-jenikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Emil HRUBÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 435 312
Adresa práce: MěÚ Gol. Jeníkov, Stavební odbor Funkce na pracovišti: stavební odbor města Mobil-veřejný:
E-mail: stavebni@golcuv-jenikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jarmil RONOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Gol. Jeníkov Funkce na pracovišti: vedoucí TA Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dana KOUDELOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 435 316
Adresa práce: MěÚ Gol. Jeníkov Funkce na pracovišti: Odbor životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: bytové@golcuv-jenikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav VÍŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Gol. Jeníkov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav DIBELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 443 801
Adresa práce: MěÚ Gol. Jeníkov Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lucie NESLÁDKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 569 435 311
Adresa práce: MěÚ Gol. Jeníkov Funkce na pracovišti: Matrika Mobil-veřejný:
E-mail: matrika@golcuv-jenikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Daniela NOVÁKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 569 435 317
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: socialni@golcuv-jenikov.cz Poznámka: Fax:

ORP Havlíčkův Brod

Stanoviště: Havlíčkovo náměstí 57/, 58061 Havlíčkův Brod
Telefon: 569497111
E-mail: posta@muhb.cz
Jméno: Mgr. Jan TECL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 569 497 105
Adresa práce: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725 893 488
E-mail: jtecl@muhb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zbyněk STEJSKAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 569 497 106
Adresa práce: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: zstejskal@muhb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel RUČ, DiS. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 569 497 246
Adresa práce: MěÚ Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57 Funkce na pracovišti: vedoucí úseku, vodní hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: kruc@muhb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor.Mgr. Miroslav BEDNÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 271 650
Adresa práce: Policie ČR, Havl. Brod, Nádražní 59, Havlíčkův Brod Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725 292 416
E-mail: miroslav.bednar@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Oldřich DUŠÁTKO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 430 857
Adresa práce: KSÚS Vysočiny, pracoviště HB, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: dusatko.o@ksusv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan KADLEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 430 211
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kadlec@vakhb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miluše KRÁČMEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 954 215
Adresa práce: Lesy České republiky, státní podnik, Tyršova 1902, 256 01 Benešov Funkce na pracovišti: správce toku Mobil-veřejný:
E-mail: miluse.kracmerova@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel MILICHOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 429 818
Adresa práce: Technické služby města Havlíčkův Brod, Na Valech 3523 H.B. Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kmilichovsky@tshb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef NEUBAUER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 428 208
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, ZDV, Grafická 36, Praha 5 Funkce na pracovišti: pracovník PS 7 - Sázava I Mobil-veřejný:
E-mail: josef.neubauer@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Luboš VACEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 275 120
Adresa práce: HZS kraje Vysočina, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod 1 Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný: 606 448 609
E-mail: lubos.vacek@hasici-vysocina.cz Poznámka: Fax: 950275108
Jméno: Ing. Šimon VELEBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 474 212
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina; územní pracoviště H.B. Štáflova 2003 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: simon.veleba@hb.khsjih.cz Poznámka: Fax: 569474210

Povodňová komise Kraje Vysočina

Stanoviště: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Telefon: 564602111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
Jméno: Mgr. Vítězslav SCHREK, MBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 564 602 140
Adresa práce: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Funkce na pracovišti: hejtman Kraje Vysočina Mobil-veřejný: 736 523 653
E-mail: schrek.v@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Martin HYSKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 564 602 148
Adresa práce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Funkce na pracovišti: radní Kraje Vysočina Mobil-veřejný: 739 587 663
E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602421
Jméno: Mgr., Ing. Zdeněk KADLEC, dr. h. c. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 564 602 250
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný: 724 650 114
E-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: plk., Mgr Jiří NĚMEC Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950 270 150
Adresa práce: HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel HZS Kraje Vysočina Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.nemec@hasici-vysocina.cz Poznámka: Fax: 950270152
Jméno: Mgr. Jaroslav MIKYNA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 564 602 267
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný: 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: plk., Ing. gšt. Ladislav SEKAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: +0420973454301
Adresa práce: Vrchlického 2077/14, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.jihlava@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana BENEŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 327 313 341
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, středisko Čáslav, Třešňová 1330 Čáslav Funkce na pracovišti: vedoucí střediska Mobil-veřejný:
E-mail: scaslav@pla.cz Poznámka: Fax: 327313306
Jméno: Ing. Milan BRYCHTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 564 573
Adresa práce: Tolstého 15, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: milan.brychta@khsjih.cz Poznámka: Fax: 567564579
Jméno: Ing. Jiří BRZOŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 850 032
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, PS 7 Želivka a Sázava Funkce na pracovišti: vedoucí střediska PS 7 Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.brzon@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva HORNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 564 602 512
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Seifertova 1876/24, 586 01 Funkce na pracovišti: vedoucí odb. životního prostředí a zem. Mobil-veřejný: 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KUTÍLKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 602
Adresa práce: Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Funkce na pracovišti: ředitelka závodu Dyje Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz Poznámka: Fax: 541211403
Jméno: Ing. Jan MURARIK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 564 602 131
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení kriziového řešení a bezpečnosti krajského úřadu Mobil-veřejný: 725 100 010
E-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602421
Jméno: Mgr brig., gen. Miloš TROJÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 261 229
Adresa práce: PČR krajské ředitelství, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: krpj.kr.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel JANOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Funkce na pracovišti: předseda bezpečnostní komise rady kraje Mobil-veřejný: 605 749 927
E-mail: janousek.pavel@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr., Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730

Habry

Stanoviště: Žižkovo nám. 66/, 58281 Habry
Telefon: 569441217
E-mail: habry@iol.cz
Jméno: Luděk KOVAŘÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 569 441 217
Adresa práce: MěÚ Habry Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 604 441 720
E-mail: kovarikludek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav PANSKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: MIPA Habry Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Pavel VÍŠEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Policie ČR Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731 032 469
E-mail: pavisek@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří RAINIŠ Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Habry Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav ČERNÝ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce:
Adresa práce: ZOD Habry Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Eva DOLEŽALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ZŠ Habry Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav PRCHAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ČD Havlíčkův Brod Funkce na pracovišti: předseda Mobil-veřejný: 737 076 758
E-mail: prchal.habry@qvick.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan PECA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Habry Funkce na pracovišti: jednatel Mobil-veřejný:
E-mail: milan.peca@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel PAŠTYKA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Habry Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Skryje

Stanoviště: Skryje 21/, 58282 Skryje
Telefon: 569442286
Jméno: Otta ŽÍTEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 569 442 286
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta OÚ Skryje Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav JANEČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 569 443 801
Adresa práce: Agro Golčov Jeníkov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Věra TŮMOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 569 442 286
Adresa práce: OÚ Skryje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: