Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Holešov

Stanoviště: Masarykova 628/, 76917 Holešov
Telefon: 573521200
E-mail: milan.fritz@holesov.cz
Jméno: Mgr. Milan FRITZ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 521 200
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 604 259 162
E-mail: milan.fritz@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel KARHAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 573 521 201
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 603 162 605
E-mail: pavel.karhan@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KRAJCAROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 573 521 254
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Krizové řízení MěÚ Holešov Mobil-veřejný: 724 190 786
E-mail: marie.krajcarova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Iva MARKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Pravčice 244, 768 24 Pravčice Funkce na pracovišti: předsedkyně OV Količín Mobil-veřejný:
E-mail: markoviv@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk CHYTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 723 543 674
Adresa práce: Osadní výbor Tučapy Funkce na pracovišti: Předseda Mobil-veřejný: 723 543 674
E-mail: zdenek.chytil@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eduard DLHOPOLČEK, Dis. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 116
Adresa práce: Městská policie Palackého 1400, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 773 609 609
E-mail: eduard.dlhopolcek@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk HRADIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 603 321 827
Adresa práce: Osadní výbor Žopy Funkce na pracovišti: Předseda Mobil-veřejný:
E-mail: ravall@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lucie KAŇOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 405
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman KOVAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 503 731
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK - Kroměříž, Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: pověřený řízením odd. majetkové správy KM Mobil-veřejný:
E-mail: kovarik@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor LIŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 396 722
Adresa práce: Květná 1555, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Ředitel Technické služby Holešov, s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: liska@tsholesov.cz,ts_holesov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Jan NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 675 721
Adresa práce: Policie ČR, Palackého 501, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí OO PČR Holešov Mobil-veřejný:
E-mail: km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz Poznámka: jan.novak3@pcr.cz,janov.hol@seznam.cz Fax: 974675728
Jméno: Marta ONDROUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Osadní výbor Dobrotice Funkce na pracovišti: předsedkyně OV Dobrotice Mobil-veřejný: 606 371 698
E-mail: zak.marta@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VEDRA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 343
Adresa práce: VaK Kroměříž a.s., Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01 Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a. s. Mobil-veřejný: 724 918 791
E-mail: petr.vedra@vak-km.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana VEDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 400
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 724 030 891
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin SKŘENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 685 331
Adresa práce: HZS ZLK, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, Kroměříž Funkce na pracovišti: vrchní inspektor - ochrana a příprava obyvatelstva Mobil-veřejný: 778 489 919
E-mail: martin.skrenek@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Václav HLOBIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 201
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 608 456 245
E-mail: vaclav.hlobil@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Karel ADAMÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: nám. F. X. Richtera 190, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: ředitel MKS Holešov Mobil-veřejný: 725 917 702
E-mail: reditel@mks-holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš PROCHÁZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Čepro, a.s. sklad Střelice Brněnská 729/25 664 47 Střelice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 730 174 911
E-mail: velitel@hasici-holesov.cz Poznámka: velitel jednotky SDH Holešov Fax:

ORP Holešov

Stanoviště: Masarykova 628/, 76917 Holešov
Telefon: 573521200
E-mail: rudolf.seifert@holesov.cz
Jméno: Mgr. Milan FRITZ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 521 200
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 604 259 162
E-mail: milan.fritz@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel KARHAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 573 521 201
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 603 162 605
E-mail: pavel.karhan@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KRAJCAROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 573 521 254
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Krizové řízení MěÚ Holešov Mobil-veřejný: 724 190 786
E-mail: marie.krajcarova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lucie KAŇOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 405
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman KOVAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 503 731
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK - Kroměříž, Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: pověřený řízením odd. majetkové správy KM Mobil-veřejný:
E-mail: kovarik@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor LIŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 396 722
Adresa práce: Květná 1555, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Ředitel Technické služby Holešov, s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: liska@tsholesov.cz,ts_holesov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Jan NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 675 721
Adresa práce: Policie ČR, Palackého 501, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí OO PČR Holešov Mobil-veřejný:
E-mail: km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz Poznámka: jan.novak3@pcr.cz,janov.hol@seznam.cz Fax: 974675728
Jméno: Ing. Petr VEDRA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 343
Adresa práce: VaK Kroměříž a.s., Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01 Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a. s. Mobil-veřejný: 724 918 791
E-mail: petr.vedra@vak-km.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana VEDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 400
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 724 030 891
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Klára HAJDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 105 973
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín, Tečovská 1109 763 02 ZLÍN-MALENOVICE Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 724 342 431
E-mail: hajdova@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VALOUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 369
Adresa práce: Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků Mobil-veřejný: 724 524 002
E-mail: martin.valouch@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Václav HLOBIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 521 201
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 608 456 245
E-mail: vaclav.hlobil@holesov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin SKŘENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 685 331
Adresa práce: HZS ZLK, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, Kroměříž Funkce na pracovišti: vrchní inspektor - ochrana a příprava obyvatelstva Mobil-veřejný: 778 489 919
E-mail: martin.skrenek@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: třída Tomáše Bati 21/, 761 90 Zlín
Telefon: 577043111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
Jméno: Ing. Radim HOLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 043 100
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: radim.holis@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana ZÁPECOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 357
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Hana ANČINCOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 120
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: hana.ancincova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert PEKAJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 043 157
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela LUCOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 577 043 359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.lucova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina REKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít RUŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva SEDLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitelka - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., JUDr. Jaromír TKADLEČEK, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 661 220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír TRACHTULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk VACULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana VALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan VANDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar VODÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 366
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.vodakova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert OLŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivana SLOVÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 383
Adresa práce: Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731 555 064
E-mail: ivana.slovakova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 233
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný: 731 555 233
E-mail: martin.novak@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Vladimír DOSTÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.dostalek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bronislav MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 044 200
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný: 577 212 829
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petra VRANKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 230
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: petra.vrankova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KÁČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 350
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství Mobil-veřejný: 731 555 274
E-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jitka CHOBOTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 245
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jitka.chobotova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel NOSÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 533
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.nosalek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk FLORIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel CENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 716
Adresa práce: PMO, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel závodu Střední Morava Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing., Bc. Tomáš BAMBUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 804
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bambuch@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Petr POTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 458 801
Adresa práce: KVV Zlín, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 159 013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Michal KAMARÁD Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 009 633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: m.kamarad.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a. s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: Ing. Monika FILÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 169
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: monika.pulova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Karel VAŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 355
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí správy tok, povodí Moravy Mobil-veřejný:
E-mail: karel.vasek@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Mgr. Kamila ČÍŽOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 149
Adresa práce: tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: výkon činnosti na úseku prevence závažných havárií Mobil-veřejný: 731 555 265
E-mail: kamila.cizova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jakub JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 805
Adresa práce: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: státní správa v oblasti zdravotnictví Mobil-veřejný: 731 555 062
E-mail: jakub.janda@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivan MUDRÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 124 226
Adresa práce: Funkce na pracovišti: manažer provozu odpadní voda Mobil-veřejný:
E-mail: ivan.mudrak@vodarnazlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Soňa LIČKOVÁ Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 577 043 190
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný:
E-mail: sona.lickova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342

Jankovice

Stanoviště: 101/, 769 01 Jankovice
Telefon: 573393041
E-mail: obec@jankovice.net
Poznámka: http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/jankovice/
Jméno: Miroslav DAREBNÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 393 041
Adresa práce: OÚ Jankovice, Jankovice 101 Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 606 749 129
E-mail: darebnik@jankovice.net Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivana JANOŠOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: učitel Mobil-veřejný:
E-mail: janosova@jankovice.net Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav KOLAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: JSDH Jankovice, Jankovice 101 Funkce na pracovišti: Velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří PETRÁŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Jankovice, Jankovice 101 Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Oldřich PONÍŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 393 041
Adresa práce: OÚ Jankovice, Jankovice 101 Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef SEDLAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 393 041
Adresa práce: OÚ Jankovice, Jankovice 101 Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo TATÝREK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: NEOTA CZ s.r.o., Jankovice 133 Funkce na pracovišti: majitel, jednatel Mobil-veřejný:
E-mail: info@neota.cz Poznámka: Fax:

Pravčice

Stanoviště: Pravčice 46/, 768 24 Pravčice
Telefon: 573350527
E-mail: obecpravcice@seznam.cz
Jméno: Šárka GAHUROVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 350 527
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starostka Pravčic Mobil-veřejný: 602 685 833
E-mail: obecpravcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš MIŠELNICKÝ Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 573 350 527
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta obce Pravčice Mobil-veřejný:
E-mail: obecpravcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ilona HRABALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: radní - obecní úřad Pravčice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: David SMOLINKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: radní - obecní úřad Pravčice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít TKADLČÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: radní - obecní úřad Pravčice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Třebětice

Stanoviště: Třebětice 51/, 76901 Třebětice
Telefon: 573396961
E-mail: obec@trebetice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/trebetice
Jméno: Kamil ZAPLETAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 573 396 961
Adresa práce: Třebětice 51 Funkce na pracovišti: starosta obce Třebětice Mobil-veřejný: 777 289 771
E-mail: obec@trebetice.cz Poznámka: Fax: