Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Horní Ředice

Stanoviště: Horní Ředice 101/, 53375 Horní Ředice
Telefon: 466681966,466682464
E-mail: obec@horniredice.cz
Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/horni-redice
Jméno: Ing. Jiří KOSEL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 681 966
Adresa práce: Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 660 205
E-mail: obec@horniredice.cz Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/horni-redice Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav LOHNISKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 681 966
Adresa práce: Obecní úřad Horní Ředice, Horní Ředice, č.p.101, 533 75 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: horni.redice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef HRDÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 776 326 982
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš KVAPIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný: 606 729 719
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Holice

Stanoviště: Holubova /1, 53401 Holice
Telefon: 466741211
E-mail: holice@mestoholice.cz
Jméno: Mgr. Ondřej VÝBORNÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 741 201
Adresa práce: Městský úřad Holice Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: MěÚ Holice - starosta Mobil-veřejný:
E-mail: vyborny@mestoholice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KAČER Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 741 202
Adresa práce: Městský úřad Holice, Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: MěÚ Holice - místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: kacer@mestoholice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Božena KŘEMENÁKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466 741 262
Adresa práce: Městský úřad Holice Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz Poznámka: Fax: 466741206
Jméno: Tomáš BARTONÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 920 523
Adresa práce: Hradecká 1092, Holice 534 01 Funkce na pracovišti: vedoucí provozního střediska Holice Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bartonicek@vakpce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej DOBROVOLSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 920 637
Adresa práce: Vysokomýtská 635, Holice Funkce na pracovišti: Technické služby Mobil-veřejný:
E-mail: ts@holice.cz Poznámka: Fax: 466920637
Jméno: npor., Ing. Vítězslav FELCMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 572 197
Adresa práce: HZS Pardubického kraje, stanice Holice, Hradecká 1036, Holice Funkce na pracovišti: velitel stanice Holice Mobil-veřejný: 725 095 117
E-mail: vitezslav.felcman@hzscr.cz Poznámka: Fax: 950572101
Jméno: Jaromír POHL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 682 171
Adresa práce: Policie ČR OŘ Pardubice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří PRAX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 615 586
Adresa práce: Adonix s.r.o. Pardubice, Bratranců Veverkových 645 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: adonix@adonix.cz Poznámka: Fax: 466615586
Jméno: Bc. Petr VITMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 741 203
Adresa práce: Městský úřad Holice, Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 739 472 156
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marcel ŽÍDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 741 212
Adresa práce: Městský úřad Holice Holubova 1, Holice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725 092 491
E-mail: zidek@mestoholice.cz Poznámka: Fax: 466741206

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53211 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr. Martin NETOLICKÝ, Ph.D Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 026 114
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KRČIL, Dis. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 026 120
Adresa práce: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.krcil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VLASÁK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466 026 350
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604 793 568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin ZÁLESKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 570 060
Adresa práce: HZS KŘ Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek krajského ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Jan SLAVÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 122
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: jan.slavik@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Miloslav HOUDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 561 221
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.houdek@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš BOŇATOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Drahomíra BRŮNOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 476
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: drahomira.brunova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr MICHALOVICH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 868 200
Adresa práce: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice Funkce na pracovišti: Úsek generálního ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466415301
Jméno: Ing. Zdeněk VAŠÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 710
Adresa práce: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vasak@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Kamil TURNOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.pardubice@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zbyněk MORKUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 953 201
Adresa práce: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Vedoucí ST Mobil-veřejný: 602 773 445
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KRATOCHVÍLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 469 326 637
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: jana.kratochvilova@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FOLTÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 637
Adresa práce: Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax: