Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Hrdějovice

Stanoviště: Dlouhá 221/, 37361 Hrdějovice
Telefon: 387220648
E-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
Jméno: Petr STEJSKAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice Funkce na pracovišti: Starosta obce Hrdějovice Mobil-veřejný: 724 148 286
E-mail: starosta@hrdejovice-opatovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SUCHAN Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Hrdějovice Mobil-veřejný:
E-mail: suchan@hrdejovice-opatovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk BAUER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný: 723 192 408
E-mail: zdenekbauer@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří SEVERA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: č.p. 149, Hosín Funkce na pracovišti: předseda ZD Mobil-veřejný:
E-mail: severa@zdhosin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan ŠTĚPKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Luční 596, 373 61 Hrdějovice Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný: 777 677 723
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP České Budějovice

Stanoviště: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Telefon: 386801111
E-mail: posta@c-budejovice.cz
Jméno: doc., Dr., Ing. Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 386 802 901
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 Funkce na pracovišti: primátorka Mobil-veřejný:
E-mail: skodovad@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Juraj THOMA Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 386 802 903
Adresa práce: nám. Přemysla Otakara II. 1, 37092 České Budějovice Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: thomaj@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Mgr. Zdeněk KALA, MBA Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 950 230 150
Adresa práce: HZS Jč.kraje,Pražská 52b, 370 04 Č.Budějovice Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.kala@jck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Svatopluk MIKA Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 386 801 101
Adresa práce: Nám. Přemysla Otakara II., 370 92 České Budějovice Funkce na pracovišti: Vedoucí Odb.ochrany ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: mikas@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslava SNÍŽKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 386 801 110
Adresa práce: Nám. Přemysla Otakara II., 370 92 České Budějovice Funkce na pracovišti: Odd.vodního hospdářství OOŽP Mobil-veřejný:
E-mail: snizkovaj@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin KAISER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 683 162
Adresa práce: Povodí Vltavy, Litvínovická 709/5, 370 01 České Budějovice Funkce na pracovišti: Vedoucí provozního střediska Mobil-veřejný:
E-mail: martin.kaiser@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ppor. Vítězslav LÁD Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 226 420
Adresa práce: Krajské ředitelství Policie ČR Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vita.lad@seznam.cz,vitezslav.lad@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří BENEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 789 432
Adresa práce: Rybářství Hluboká n.Vlt. a.s., Tyršova 681, Hluboká n.Vltavou Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ludmila BLECHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 801 104
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 37092 České Budějovice Funkce na pracovišti: Oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: blechoval@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radka KOČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 801 113
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II Funkce na pracovišti: referent OOŽP Mobil-veřejný:
E-mail: kocerovar@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KORBAJ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 735 232
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: korbaj.ost54@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav MRÁZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 804 401
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice, Mánesova3, 37092 České Budějovice Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru dopravy a sil.hosp. Mobil-veřejný:
E-mail: mrazj@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef ŠMEJKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 802 610
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II Funkce na pracovišti: Technik OICT Mobil-veřejný:
E-mail: smejkalj@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje

Stanoviště: U Zimního stadionu 195/2, 37076 České Budějovice
Telefon: 386 720 111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
Jméno: MUDr. Martin KUBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 386 720 490
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax: 386 354 967
Jméno: Mgr. František TALÍŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 386 720 560
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: talir@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KLIMEŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 386 720 744
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vedoucí odb. ŽP, zemědělství a lesnictví Mobil-veřejný:
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel POLCAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 102 242
Adresa práce: ČHMÚ, Antala Staška 1177/32, 370 07 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ České Budějovice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.polcar@chmi.cz Poznámka: zam. 386 102 242 Fax: 386 460 721
Jméno: Ing. Jaroslav NOHAVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 824 403
Adresa práce: Česká telekominikační infrastruktura a.s., Pražská 16, 371 71 České Budějovice Funkce na pracovišti: Manažer přístupové sítě Čechy Jih Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.nohava@o2.com Poznámka: Fax: 387312001
Jméno: Ing. Vladimír DREXLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 420 204
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Dačice Mobil-veřejný:
E-mail: provozdacice@pmo.cz Poznámka: drexler@pmo.cz Fax: 384420204
Jméno: plk.Ing. Lubomír BUREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 230 300
Adresa práce: HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.bures@jck.izscr.cz Poznámka: 387 005 111 - pracoviště, reditel@jck.izscr.cz Fax: 387005303
Jméno: Ing. Jiří BALOUN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 683 112
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p.ZHV, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.baloun@pvl.cz Poznámka: Fax: 387203620
Jméno: doc., MUDr. Kvetoslava KOTRBOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 712 130
Adresa práce: KHS České Budějovice, Na Sadech 1858/25, 370 71 Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Jihočeského kraje Mobil-veřejný: 736 514 324
E-mail: reditel@khscb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana ZAHRADNÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 720 728
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, koordinace a koncepce Mobil-veřejný:
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky Poznámka: Fax: 386359070
Jméno: kpt., Ing. Jozef ZACHAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 321 320
Adresa práce: Armáda ČR, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: náčelník štábu Mobil-veřejný:
E-mail: kvvcb@army.cz Poznámka: 606 720 173 - pracoviště Fax: 973321230
Jméno: plk., Mgr., Bc. Richard VÖLFL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 221 205
Adresa práce: Policie ČR, Správa Jihočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí operačního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: krcbu@mvcr.cz Poznámka: druhý mobil 725793451 Fax: 974221108

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964

Borek

Stanoviště: Pražská 66/, 37010 České Budějovice
Telefon: 387225093
E-mail: referentka@obecborek.eu
Jméno: Jaroslav NOVÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Borek u Českých Budějovic Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739 587 034
E-mail: starosta@obecborek.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Václav FUČÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Borek u Českých Budějovic Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Úsilné

Stanoviště: Úsilné 43/, 37010 České Budějovice
Telefon: 387225017,602479795
E-mail: info@usilne.cz
Jméno: Ing. Pavel KAŠPÁREK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 387 225 017
Adresa práce: Obec Úsilné Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602 479 795
E-mail: starosta@usilne.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie HAVRÁNKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obec Úsilné Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: maruskahavrankova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav JERHOT Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: v.jerhot@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radim LEHEČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Řidič, SDH, zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: radimlehecka@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana BERITOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: ČEVAK - recepční Mobil-veřejný:
E-mail: jana.beritova@cevak.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef NEUBAUER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: učitel Mobil-veřejný:
E-mail: Voselno4@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef DUŠÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Důchodce, SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

České Budějovice

Stanoviště: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Telefon: 386801804
E-mail: posta@c-budejovice.cz
Jméno: doc., Dr., Ing. Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 386 802 901
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 Funkce na pracovišti: primátorka Mobil-veřejný:
E-mail: skodovad@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír BUREŠ Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: +420 386 802 904
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 Funkce na pracovišti: náměstek primátorky Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav DAŇHA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 386 802 929
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: danhav@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vilém VÁVRA Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Telefon práce: 387 021 523
Adresa práce: Městská policie ČB Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vavrav@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ondřej KOUPAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 761 910
Adresa práce: ČEVAK, a. s. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ondrej.koupal@cevak.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jaromíra HNÍDKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 801 808
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice Funkce na pracovišti: kancelář tajemníka - hospodářské oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: hnidkovaj@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva PAŘÍZKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 801 115
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice Funkce na pracovišti: Odbor ochrany životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: parizkovae@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel OBERREITER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 315 514
Adresa práce: Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. Funkce na pracovišti: Vedoucí rybničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: oberreiterp@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří PERŽINA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 802 217
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice Funkce na pracovišti: Investiční odbor Mobil-veřejný:
E-mail: perzinaj@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk, Mgr. Jiří PEŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 230 140
Adresa práce: HZS ÚO České Budějovice, Pražská 2666/52b, 370 04 Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru České Budějovice Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pesek@jck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana TRUHLÁŘOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 804 408
Adresa práce: Magistrát města České Budějovice Funkce na pracovišti: Odbor dopravy a silničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: machv@c-budejovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Ing. Edita MINÁRIKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 226 703
Adresa práce: 28. října 1594/1 Funkce na pracovišti: vedoucí OO Č. Budějovice Mobil-veřejný:
E-mail: edita.minarikova@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš VANĚČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 683 163
Adresa práce: Povodí Vltavy s. p. závod Horní Vltava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vanecek@pvl.cz Poznámka: Fax:

Hluboká nad Vltavou

Stanoviště: Masarykova 36/, 37341 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 387001322
E-mail: posta@hluboka.cz
Poznámka: ID DS: cdxbedz
Jméno: Ing. Tomáš Jirsa Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 387001326
Adresa práce: Městský úřad Hluboká nad Vltavou Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777206014
E-mail: jirsa@hluboka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Dlouhý Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 387001322
Adresa práce: Městský úřad Hluboká nad Vltavou Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: posta@hluboka.cz Poznámka: Fax: