Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Krasíkov

Stanoviště: 64/, 56301 Krasíkov
Telefon: 465381234
E-mail: krasikov@ow.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/krasikov
Jméno: Petr Jeřábek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465381234
Adresa práce: OÚ Krasíkov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724192508
E-mail: krasikov@ow.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Nesporý Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Krasíkov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Romana Kučerová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladislav Kyselica Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Martin Pavliš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír Pospíšil Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Skála Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František Ščučka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Lanškroun

Stanoviště: náměstí J.M. Marků (Radnice) 5/, 56301 Lanškroun
Telefon: 465385275;725092542
E-mail: podatelna@lanskroun.eu
Poznámka: Spojení na pracoviště povodňové komise v době mimo povodeň: Městský úřad Lanškroun – Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, nám. J. M. Marků 12 (2. poschodí), Lanškroun, 563 01, tel.: +420 465 385 295 (111)
Jméno: Mgr. Radim Vetchý Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465385220
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Starosta města Lanškroun Mobil-veřejný: 778539995
E-mail: radim.vetchy@lanskroun.eu Poznámka: Fax: 465385244
Jméno: Ing. Jan Šebrle Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 465385224
Adresa práce: MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: tajemník Městského úřadu Mobil-veřejný: 602485177
E-mail: jan.sebrle@lanskroun.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Richard Kohout Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 465385295
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Referent oddělení vodního hospodářství MěÚ Lanškroun Mobil-veřejný:
E-mail: richard.kohout@lanskroun.eu Poznámka: Fax: 465385244
Jméno: Ing. Aleš Hampl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465324265
Adresa práce: MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: referent MěÚ - KST - krizové oddělení Mobil-veřejný: 725092510
E-mail: ales.hampl@lanskroun.eu Poznámka: Fax: 465385244
Jméno: Bc. Petra Juřinová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465385283
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP MěÚ Lanškroun Mobil-veřejný: 736472683
E-mail: petra.jurinova@lanskroun.eu Poznámka: Fax: 465385244
Jméno: npor.Bc Jiří Katzer Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950586197
Adresa práce: Janáčkova 996, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Velitel stanice Lanškroun Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.katzer@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Mgr. Stanislav Musil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974580731
Adresa práce: Dukelská 423, 563 01 Lanškroun Funkce na pracovišti: Vedoucí obvodního oddělení Lanškroun Mobil-veřejný:
E-mail: uo.oop.lanskroun@pcr.cz Poznámka: Fax: 974580738
Jméno: Karel Lacman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465423602
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Pardubice - PS Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto 2 Funkce na pracovišti: Úsekový technik povodí Labe Mobil-veřejný: 725516352
E-mail: lacman@pla.cz Poznámka: úsekový technik - poldry, Hvězda, T. Orlice od km 87, Třebovka od 10 Fax: 465420245
Jméno: Antonín Spáčil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583301292
Adresa práce: Povodí Moravy s.p., Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu Šumperk Mobil-veřejný: 724270671
E-mail: spacil@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk Dokoupil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956957234
Adresa práce: Potoční 61, 787 01 Šumperk Funkce na pracovišti: správce toků (rajon 702) Mobil-veřejný: 725257604
E-mail: zdenek.dokoupil@lesycr.cz Poznámka: Působnost ORP - Lanškroun, Zábřeh, Králíky Fax: 583250127

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53002 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr., Ph.D Martin Netolický Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466026114
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav Kroutil Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466026120
Adresa práce: Pardubický kraj Funkce na pracovišti: Radní Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.kroutil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Vlasák Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466026350
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604793568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš Boňatovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Jaroslav Folprecht Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026122
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.folprecht@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026384
Jméno: Ing. Miroslav Foltýn Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541637637
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing. Jana Hroudová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026512
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Michalovich Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868201
Adresa práce: Povodí Labe, s.p. – závod Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466868232
Jméno: Ing. Miroslav Němec Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466052710
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný: 602361132
E-mail: miroslav.nemec@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mjr. Vlastimil Polívka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973243231
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: polivkavl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing Tomáš Sajdl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956953201
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí ST Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Plk.Mgr. Petr Sehnoutka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 9745612221
Adresa práce: Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro vnější službu Policie ČR Mobil-veřejný:
E-mail: krpe.nrvs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Antonín Vykydal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466052337
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel KHS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: Antonin.Vykydal@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin Záleský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950570120
Adresa práce: HZS, územní odbor Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Zdeněk Šiftař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495705010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 724179393
E-mail: zdenek.siftar@chmi.cz Poznámka: Fax: 495705001

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Hoštejn

Stanoviště: Hoštejn 20/, 78901 Hoštejn
Telefon: 583443164
E-mail: ou.hostejn@tiscali.cz
Jméno: Jan Kunčar Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 583443164
Adresa práce: LČR, LS Ruda; Hoštejn č.p.59 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ou.hostejn@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Kovařík Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Pila Alba, Hoštejn č.p.108 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Luková

Stanoviště: 102/, 56123 Luková
Telefon: 465394141
E-mail: starosta.lukova@ow.cz
Jméno: Miroslava Fojtů Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465394141
Adresa práce: OÚ Luková, Luková 102, 56123 Damníkov Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 605706316
E-mail: starosta.lukova@ow.cz Poznámka: Fax: 465394141
Jméno: Josef Paulus Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 736175144
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Janko Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 608782638
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš Klubrt Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný: 604455960
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislava Šolínová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Tatenice

Stanoviště: 86/, 56131 Tatenice
Telefon: 465381230
E-mail: ou@tatenice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/tatenice
Jméno: Mgr. Vladimír Žák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465381230
Adresa práce: Obecní úřad Tatenice Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Prokop Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 602491397
Adresa práce: SÚS Lanškroun Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Smrkal Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: FOREZ Sázava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Zatloukal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465385230
Adresa práce: MěÚ Lanškroun Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Třebařov

Stanoviště: 44/, 56933 Třebařov
Telefon: 461324120
E-mail: obec.trebarov@tiscali.cz
Jméno: Martin Driml Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461324120
Adresa práce: Třebařov 44 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731904903
E-mail: obec.trebarov@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladislav Ambrozek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastimil Hrachovina Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Žichlínek

Stanoviště: 3/, 56301 Žichlínek
Telefon: 465324552
E-mail: podatelna@zichlinek.eu
Jméno: Radovan Filip Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465324552
Adresa práce: obec Žichlínek, 56301 Lanškroun Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777720191
E-mail: obec@zichlinek.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav Skalický Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obec Žichlínek Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný: 731252663
E-mail: ladislav.skalicky@zichlinek.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Kuře Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JPO3 SDH Žichlínek Mobil-veřejný: 723201504
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Pospíšil Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta hasičského sboru Mobil-veřejný:
E-mail: pospec18@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Schembera Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: jednatel Fotbal Žichlínek .s. Mobil-veřejný: 776677776
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Skalický Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: 602438143
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Monika Šulová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Účetní OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: