Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Kyjov (město)

Stanoviště: Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov
Telefon: 518697400
E-mail: f.lukl@mukyjov.cz,urad@mukyjov.cz
Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/kyjov/
Jméno: Mgr. MPA František LUKL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 697 400
Adresa práce: Město Kyjov Funkce na pracovišti: Starosta Města Kyjova Mobil-veřejný: 734 510 000
E-mail: f.lukl@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097
Jméno: Bc. Antonín KUCHAŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 697 592
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Místostarosta Města Kyjova Mobil-veřejný:
E-mail: a.kuchar@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097
Jméno: Ing. Jarmila SLAVÍČKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 518 697 551
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: referent odboru životního prostředí a územního plánování, MěÚ Kyjov Mobil-veřejný: 778 435 941
E-mail: j.slavickova@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518697503
Jméno: Ing. Pavel BERKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 603 385
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady a zastupitelstva města Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.berka@remat-glass.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Magdalena KOVÁČOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 406
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Referentka krizového řízení MěÚ Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: m.kovacova@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097
Jméno: Otakar MATULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 549
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Referent odboru stavebního úřadu MěÚ Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: o.matula@mukyjov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Markéta PÍRKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 430
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru majetku MěÚ Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: m.pirkova@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518697097
Jméno: Mgr. Filip ZDRAŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 402
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykov náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: vedoucí odboru organizačního a právního Mobil-veřejný: 778 734 797
E-mail: f.zdrazil@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097

ORP Kyjov

Stanoviště: Masarykovo nám. 30/1, 69701 Kyjov
Telefon: 518697411
E-mail: urad@mukyjov.cz
Jméno: Mgr. MPA František LUKL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 697 400
Adresa práce: Město Kyjov Funkce na pracovišti: Starosta Města Kyjova Mobil-veřejný: 734 510 000
E-mail: f.lukl@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097
Jméno: Bc. Antonín KUCHAŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 697 592
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Místostarosta Města Kyjova Mobil-veřejný:
E-mail: a.kuchar@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097
Jméno: Ing. Bedřich KUBÍK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 518 697 560
Adresa práce: Město Kyjov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a územního pl. MěÚ Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: b.kubik@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518697503
Jméno: Antonín BAJÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 612 406
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Funkce na pracovišti: velitel sboru dobrovolných hasičů v Kyjově Mobil-veřejný:
E-mail: bajakt@seznam.cz Poznámka: Ostatní: 724 612 777 Fax:
Jméno: plk. Mgr. Bc Zbyněk BARTOŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 633 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie JmK, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího územního odboru Hodonín Mobil-veřejný:
E-mail: kejmk.skpv.ho.podal@pcr.cz Poznámka: Fax: 974633318
Jméno: npor. Bc. Milan FLAMÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 622 162
Adresa práce: Luční 2510 , 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Velitel požární stanice Mobil-veřejný:
E-mail: milan.flamik@jmk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950622112
Jméno: Ing. Vlastimil HUDEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 097
Adresa práce: Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště – Lesy ČR (Luhačovice) Mobil-veřejný:
E-mail: hudecek.ost57@lesycr.cz Poznámka: Fax: 577197097
Jméno: Ing. Roman KAVKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 558
Adresa práce: Město Kyjov Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518697503
Jméno: Ing. Magdalena KOVÁČOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 406
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Referentka krizového řízení MěÚ Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: m.kovacova@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097
Jméno: Mgr. Lubomír PLACHÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 460
Adresa práce: Městská policie Kyjov Funkce na pracovišti: velitel městské policie Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: l.plachy@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518615833
Jméno: Mgr. Markéta PÍRKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 430
Adresa práce: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru majetku, Město Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: m.pirkova@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518614097
Jméno: Jiří SOCHNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 697 537
Adresa práce: Město Kyjov Funkce na pracovišti: pracovník odboru správních a dopravních agend MěÚ Kyjov Mobil-veřejný:
E-mail: j.sochna@mukyjov.cz Poznámka: Fax: 518697567
Jméno: Ing. Pavel ZABADAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 305 944
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Funkce na pracovišti: technicko-provozní náměstek Mobil-veřejný:
E-mail: zabadal@vak-hod.cz Poznámka: Fax: 518351221
Jméno: Klaudie ŽŮRKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 322 371
Adresa práce: Povodí Moravy, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: technik provozu Mobil-veřejný:
E-mail: zurkova@pmo.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: JMK, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr. Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Petr JANÁL Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950630207
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 213 948
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: Jeřábkova 4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 545211565
Jméno: brig.gen., Ing. MBA Leoš TRŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: Kounicova 24/687, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974622564
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. gšt. Ing. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MPA Radek ŠEDIVÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 581
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: sedivy.radek@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 972 433
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 212 061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803