Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Lomnice nad Lužnicí

Stanoviště: nám. 5. května 130/, 37816 Lomnice nad Lužnicí
Telefon: 384792201
E-mail: podatelna@meu.lomnice-nl.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lomnice-nad-luznici
Jméno: Petr Krejník Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384792201
Adresa práce: Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606735888
E-mail: starosta@meu.lomnice-nl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva Krýdová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384792201
Adresa práce: Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 602442361
E-mail: evakrydova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra Brychtová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Funkce na pracovišti: pracovník ochrany Mobil-veřejný: 775040076
E-mail: pbrychtova@meu.lomice-nl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Košina Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606063143
E-mail: sluzby@meu.lomnice-nl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš Maruška Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384792638
Adresa práce: nám. 5. května 131, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Funkce na pracovišti: Zástupce školství Mobil-veřejný: 724277377
E-mail: reditel@zsmslomnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal Čáp Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950243011
Adresa práce: HZS, Dukelská 264, Třeboň Funkce na pracovišti: hasič, zástupce SDH Mobil-veřejný: 724081581
E-mail: lukyto@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Roman Bílek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384792446
Adresa práce: Zámecká 224, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Funkce na pracovišti: praktický lékař Mobil-veřejný: 606708215
E-mail: mudr.bilek@gmail.com Poznámka: Zástupce zdravotnictví Fax:

ORP Třeboň

Stanoviště: Palackého náměstí 46/2, 37901 Třeboň
Telefon: 384342111
E-mail: posta@mesto-trebon.cz
Jméno: PaedDr. Jan VÁŇA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384 342 115
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana GRAMMETBAUEROVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384 342 113
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Renáta KNĚŽÍNKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 384 342 176
Adresa práce: MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav FLIEGEL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 342 175
Adresa práce: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan HŮDA, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 701 535
Adresa práce: Rybářství Třeboň HLD. a.s., Třeboň Funkce na pracovišti: předseda představenstva Mobil-veřejný:
E-mail: rybarstvi@rybarstvi.cz Poznámka: 384 701 535, 384 701 510 - pracoviště Fax: 384701554
Jméno: Pavel KLIMEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 381 502 023
Adresa práce: Kamenolom Slapy u Tábora, Slapy 391 76 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.klimes@hanson.cz Poznámka: Českomoravský šterk a.s., Mokrá 359, 644 04 Mokrá Fax:
Jméno: Petr KOHOUT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 721 155
Adresa práce: ČEVAK a.s., provozní středisko Třeboň, Funkce na pracovišti: vedoucí provozního střediska Mobil-veřejný:
E-mail: petr.kohout@cevak.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef MALECHA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rybářství Třeboň, a. s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: předseda představenstva Mobil-veřejný:
E-mail: jmalecha@rybarstvi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David PAŠTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 954 409
Adresa práce: ST povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov Funkce na pracovišti: Správce vodních toků v povodí Lužnice Mobil-veřejný:
E-mail: david.pastyka@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman VÁGNER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 381 581 126
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, U Vodárny 837/II, Veselí nad Lužnicí Funkce na pracovišti: Vedoucí střediska PS7 Mobil-veřejný:
E-mail: roman.vagner@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Mgr. Jiří ŘIMNÁČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 243 162
Adresa práce: Požární stanice Třeboň Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.rimnac@jck.izscr.cz Poznámka: 725035120 - velitel zásahu Fax:
Jméno: Luboš BAIERLING Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 434 312
Adresa práce: E.ON ČR a.s., Pražská 290, J. Hradec Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lubos.baierling@eon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Stanislav SKLENÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 724 271
Adresa práce: Městská policie Třeboň Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mestska.policie@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax: 384723505
Jméno: Mgr. Tomáš RÖSZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 342 124
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: útvar tajemníka - krizové řízení MěÚ Třeboň Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.roszler@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Aleš KOLÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 342 114
Adresa práce: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: místostarosta města Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kolar@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Kateřina VANÍČKOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 244 704
Adresa práce: Policie ČR Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Třeboň Mobil-veřejný:
E-mail: katerina.vanickova@pcr.cz,oo.trebon@pcr.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje

Stanoviště: U Zimního stadionu 195/2, 37076 České Budějovice
Telefon: 386 720 111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
Jméno: MUDr. Martin KUBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 386 720 493
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 386 720 492
E-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax: 386 354 967
Jméno: Mgr. František TALÍŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 386 720 560
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: talir@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KLIMEŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 386 720 744
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vedoucí odb. ŽP, zemědělství a lesnictví Mobil-veřejný:
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana ZAHRADNÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 720 728
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, koordinace a koncepce Mobil-veřejný:
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky Poznámka: Fax: 386359070
Jméno: Ing. Pavel POLCAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 102 242
Adresa práce: ČHMÚ, Antala Staška 1177/32, 370 07 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ České Budějovice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.polcar@chmi.cz Poznámka: zam. 386 102 242 Fax: 386 460 721
Jméno: Ing. Jaroslav NOHAVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 824 403
Adresa práce: Česká telekominikační infrastruktura a.s., Pražská 16, 371 71 České Budějovice Funkce na pracovišti: Manažer přístupové sítě Čechy Jih Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.nohava@o2.com Poznámka: Fax: 387312001
Jméno: Ing. Vladimír DREXLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 420 204
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Dačice Mobil-veřejný:
E-mail: provozdacice@pmo.cz Poznámka: drexler@pmo.cz Fax: 384420204
Jméno: plk.Ing. Lubomír BUREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 230 300
Adresa práce: HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.bures@jck.izscr.cz Poznámka: 387 005 111 - pracoviště, reditel@jck.izscr.cz Fax: 387005303
Jméno: Ing. Jiří BALOUN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 683 112
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p.ZHV, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.baloun@pvl.cz Poznámka: Fax: 387203620
Jméno: doc., MUDr. Kvetoslava KOTRBOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 712 111
Adresa práce: KHS České Budějovice, Na Sadech 1858/25, 370 71 Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Jihočeského kraje Mobil-veřejný: 736 514 324
E-mail: khscb@khscb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. Jozef ZACHAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 321 320
Adresa práce: Armáda ČR, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: náčelník štábu Mobil-veřejný:
E-mail: kvvcb@army.cz Poznámka: 606 720 173 - pracoviště Fax: 973321230
Jméno: plk., Mgr., Bc. Richard VÖLFL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 221 205
Adresa práce: Policie ČR, Správa Jihočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí operačního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: krcbu@mvcr.cz Poznámka: druhý mobil 725793451 Fax: 974221108

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321