Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Malhostovice

Stanoviště: 75/, 666 03 Malhostovice
Telefon: 724185249,549424188
E-mail: obec@malhostovice.eu
Poznámka: www.edpp.cz/dpp/malhostovice
Jméno: Petr GRÜNWALD Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 549 424 188
Adresa práce: Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice Funkce na pracovišti: Starosta obce Malhostovice Mobil-veřejný: 724 185 249
E-mail: obec@malhostovice.eu Poznámka: Fax: 549425103
Jméno: Lubomír HEJTMÁNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 549 424 188
Adresa práce: Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Malhostovice Mobil-veřejný: 602 779 784
E-mail: lubomirhejtmanek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloš CÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 774 366 117
E-mail: miloscik@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Oldřich ŠAŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 732 453 841
E-mail: oldrich.sasek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří KUČERA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav ODEHNAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef FILA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Tišnov

Stanoviště: nám. Míru 111/, 66619 Tišnov
Telefon: 549439711
E-mail: urad@tisnov-mesto.cz
Jméno: Bc. Jiří DOSPÍŠIL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 549 439 811
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: Starosta města Tišnov Mobil-veřejný: 608 271 172
E-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz Poznámka: Fax: 549439857
Jméno: Ing. Václav ŠIKULA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 549 439 812
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: I. místostarosta města Tišnov Mobil-veřejný: 777 707 575
E-mail: vaclav.sikula@tisnov.cz Poznámka: místopředseda Fax:
Jméno: Bc. Miroslav HOLÍČEK DiS. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 549 439 831
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent OŽP Mobil-veřejný: 608 717 463
E-mail: miroslav.holicek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš DVOŘÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 752
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent ODŽÚ Mobil-veřejný: 731 127 762
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vítězslav MARVAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 817
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný: 608 270 390
E-mail: vitezslav.marvan@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav MUSIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SDH Tišnov Funkce na pracovišti: Velitel jednotky SDH Mobil-veřejný:
E-mail: jarmus@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Jaromír NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 626 229
Adresa práce: Rybářská 17, 611 33 Brno Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: bo.sekret@pcr.cz Poznámka: Působí i v PK ORP Tišnov Fax: 974626532
Jméno: Ladislav PULKRÁBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 782
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent ODŽÚ Mobil-veřejný: 604 229 041
E-mail: ladislav.pulkrabek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel STRAKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 550 286
Adresa práce: K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem Mobil-veřejný:
E-mail: provozbystrice@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav SUCHOMEL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 816
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent OSMKS Mobil-veřejný: 739 247 762
E-mail: ladislav.suchomel@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír VAŘÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 735
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent ODŽÚ Mobil-veřejný: 605 988 379
E-mail: vladimir.varilek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Bc. Marek WÁGNER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 626 750
Adresa práce: Majorova 763, 666 01 Tišnov Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný: 725 132 518
E-mail: bo.oop.tisnov.podatelna@pcr.cz Poznámka: Ostatní: 776 899 808 Fax: 974626758
Jméno: Ing. Václav DRHLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 830
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: vedoucí OSMKS Mobil-veřejný: 608 272 787
E-mail: vaclav.drhlik@tisnov.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr. Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. gšt. Ing. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MPA Radek ŠEDIVÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 581
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: sedivy.radek@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Petr JANÁL Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950630207
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 213 948
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 545211565
Jméno: brig.gen., Ing. MBA Leoš TRŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: Kounicova 687/24, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974622564

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118

Drásov

Stanoviště: 61/, 66424 Drásov
Telefon: 549424174
E-mail: mestys@drasov.cz
Poznámka: www.edpp.cz/dpp/drasov
Jméno: Mgr. Martina BOČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 549 424 174
Adresa práce: Drásov 61, 664 24 Drásov Funkce na pracovišti: Starostka městyse Drásov Mobil-veřejný: 777 230 412
E-mail: starosta@drasov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav PODAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Drásov 61, 664 24 Drásov Funkce na pracovišti: Místostarosta městyse Drásov Mobil-veřejný: 608 336 391
E-mail: podal@drasov.cz,podalj@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš VELECKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Drásov 61, 664 24 Drásov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: velecky@drasov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek HOMOLKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Drásov 61, 664 24 Drásov Funkce na pracovišti: Velitel SDH Drásov Mobil-veřejný: 776 009 348
E-mail: r.homolka@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek SÍTAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Drásov 61, 664 24 Drásov Funkce na pracovišti: starosta SDH Drásov Mobil-veřejný: 777 892 590
E-mail: radeksitar@seznam.cz Poznámka: Fax:

Skalička

Stanoviště: 10/, 666 03 Skalička
Telefon: 603532355
E-mail: obec.skalicka@post.cz
Jméno: Ing. Jiří MRÁZ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Skalička 10, 666 03 Tišnov 3 Funkce na pracovišti: Starosta obce Skalička Mobil-veřejný: 603 532 355
E-mail: mraz.jiri@gmail.com Poznámka: Fax: