Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Městec Králové

Stanoviště: Náměstí Republiky 1/, 28903 Městec Králové
Telefon: 325643211
E-mail: posta@meu.mesteckralove.cz
Jméno: Milan Pavlík Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Náměstí Republiky 1, 28903 Městec Králové Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: pavlik@meu.mesteckralove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Urban Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel požární jednotky Mobil-veřejný:
E-mail: hasiciMK@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Lehký Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady města Mobil-veřejný: 607884385
E-mail: Voda-topeni-plyn@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Kopecký Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kopecky@meu.mesteckralove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petr Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: (Městec Králové) Funkce na pracovišti: ředitel ZŠ Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@zsmesteckralove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Romana Tůmová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady města Mobil-veřejný: 737305999
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Poděbrady

Stanoviště: Jiřího náměstí 20/1, 29031 Poděbrady
Telefon: 325600200
E-mail: meu@mesto-podebrady.cz
Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/podebrady
Jméno: Jaroslav ČERVINKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 325 600 200
Adresa práce: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 722 919 760
E-mail: cervinka@mesto-podebrady.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Dana PEŠOUTOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 325 600 480
Adresa práce: Nám. T.G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 728 264 618
E-mail: pesoutova@mesto-podebrady.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav ŠTĚPÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 325 600 235
Adresa práce: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: stepan@mesto-podebrady.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman SCHULZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 325 600 203
Adresa práce: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: schulz@mesto-podebrady.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Tomáš RŮŽIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 325 600 201
Adresa práce: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady Funkce na pracovišti: tajemník městského úřadu Poděbrady Mobil-veřejný:
E-mail: ruzicka@mesto-podebrady.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Otakar NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 947 359
Adresa práce: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08 Funkce na pracovišti: správce toků LČR s.p. Hradec Králové Mobil-veřejný: 602 705 485
E-mail: otakar.novak@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan KAIPR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 325 610 479
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Na Kopečku - zdymadlo, 290 01 Poděbrady Funkce na pracovišti: jezný Mobil-veřejný:
E-mail: kaipr@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Zdeněk SKOUPÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 866 111
Adresa práce: HZS Stč. kraje, Krátká 1000, 290 01 Poděbrady Funkce na pracovišti: velitel PS HZS Poděbrady Mobil-veřejný:
E-mail: ps.podebrady@sck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Ing. Jan ŠIMÁŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 878 761
Adresa práce: Obvodní odd. Policie ČR Poděbrady, Palachova 220, 290 01 Poděbrady Funkce na pracovišti: velitel oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: krpstc.oo.podeb@mvcr.cz Poznámka: soukr.mobil : 606271489 Fax:

Povodňová komise Středočeského kraje

Stanoviště: Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
Telefon: 257280156, 950874444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz
Jméno: Mgr. Petra PECKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257 280 227
Adresa práce: Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: hejtmanka Mobil-veřejný:
E-mail: peckova@kr-s.cz Poznámka: Hejtmanka@kr-s.cz Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miloslav SVATOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 870 021
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Funkce na pracovišti: ředitel HZS kraje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz Poznámka: Fax: 950870148
Jméno: Mgr. Tomáš VODNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 118 215
Adresa práce: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: ředitel KHS Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vodny@khsstc.cz Poznámka: Fax: 224916561
Jméno: MVDr. Otto VRANÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 742 045
Adresa práce: Černoleská 1929, 256 38 Benešov Funkce na pracovišti: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: o.vrany.kvss@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel ŘEHÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 088 700
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný: 602 169 633
E-mail: rehakp@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Simona JANDUROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 803
Adresa práce: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Ved. odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: jandurova@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan LOUŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 495
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: 257280495 Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 401 461
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel sekce správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kendik@pvl.cz Poznámka: dispečink: 257 329 425 Fax: 257326310
Jméno: Michal KUDLÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 637 420
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. plaveb. dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: kudlacek.michal@plavebniurad.cz Poznámka: Fax: 266710545
Jméno: Bc. Jana KUKLOVÁ DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 236 002 950
Adresa práce: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti Mobil-veřejný:
E-mail: jana.kuklova@praha.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 545
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel ČHMÚ - pobočka Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ppor.Bc. Milan MATYÁSKO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 878 780
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí poříčního oddělení Labe Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyasko@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 156
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení IZS a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: navratil@kr-s.cz Poznámka: KÚ SČK Fax: 257280203
Jméno: prap. Jiří NETÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 206 157
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Praha, U sluncové 395/4, Praha 8 Funkce na pracovišti: starší pracovník štábu operačního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: netikj@army.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342

Činěves

Stanoviště: 250/, Činěves
Telefon: 325635113,724181708
E-mail: ou@cineves.cz
Jméno: Ing. Zuzana Bittmannová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 325635113
Adresa práce: Činěves 250 Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: ou@cineves.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Bittman Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ou@cineves.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Šlechta Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Věra Serbusová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel st. Šlechta Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Janouch Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: