Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Mlékojedy

Stanoviště: 41/, 41201 Mlékojedy
Telefon: 416739010
E-mail: obec@mlekojedy.cz
Poznámka: mobil 774739012
Jméno: Ing. Ondřej Schoř Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416739010
Adresa práce: OÚ Mlékojedy Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tereza Géciova Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416739010
Adresa práce: OÚ Mlékojedy Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@mlekojedy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslava Kormundová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416739010
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec DPS Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Litoměřice

Stanoviště: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
Telefon: 416916171
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Poznámka: sekretariát 416916105,106, operační středisko MP 416733044
Jméno: Mgr. Ladislav Chlupáč Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416916109
Adresa práce: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.chlupac@litomerice.cz Poznámka: 416916105, 106 Fax:
Jméno: Mgr. Karel Krejza Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416916208
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: karel.krejza@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Břetislav Holub Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 416916171
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: bretislav.holub@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo Elman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416725526
Adresa práce: TSM, Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel TSM Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@tsmlt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Gryndler Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916179
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan Jakub Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916509
Adresa práce: MěÚ, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jan.jakub@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivan Králik Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416733044
Adresa práce: MěÚ, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: velitel MP Mobil-veřejný:
E-mail: kralik.ivan@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš Landa Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416805530
Adresa práce: Povodí Labe s.p., Nábřežní 305, 413 01 Roudnice n/L. Funkce na pracovišti: vedoucí střediska 5 PS Mobil-veřejný:
E-mail: landal@pla.cz Poznámka: Fax: 416837210
Jméno: Ing. Boleslav Lang Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950425120
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje - Územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel odboru Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.lt@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Letafka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916301
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.letafka@litomerice.cz Poznámka: 734783312 Fax:
Jméno: JUDr. Helena Pšeničková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974436220
Adresa práce: Policie ČR, ÚO, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí ÚO Mobil-veřejný:
E-mail: krpulk.uo.lt.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974436900
Jméno: Mgr. Milan Čigáš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916209
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: tajemník úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: milan.cigas@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva Novotná Funkce v komisi: externí koordinátor Telefon práce: 416707829
Adresa práce: Povodí Ohře,s. p. ,Pražská 319,411 55 Terezín Funkce na pracovišti: Ředitelka závodu Terezín Mobil-veřejný: 606754213
E-mail: enovotna@poh.cz Poznámka: Fax: 416707812

Povodňová komise Ústeckého kraje

Stanoviště: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telefon: 475657111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Jméno: Oldřich Bubeníček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475657724
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: bubenicek.o@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 457245200
Jméno: Ing. Jiří Nedoma Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 474636401
Adresa práce: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Funkce na pracovišti: Generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: nedoma@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Zajíc Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 416805500
Adresa práce: Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: zajicj@pla.cz Poznámka: Fax: 416805511
Jméno: Ing. Milan Zemaník Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 457657728
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný: 725060001
E-mail: zemanik.m@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 457657737
Jméno: Ing., MBA Monika Zeman Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 475657959
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: zástupkyně ředitele, pověřená vedením odboru ZPZ Mobil-veřejný:
E-mail: zeman.m@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Tomáš Burian Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475657160
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: ved. odd. ŽP odboru životního prostředí a zeměd. Mobil-veřejný:
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475200245
Jméno: plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973286101
Adresa práce: Štefánikova 2, 400 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvvul@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Bc. Pavel Holzknecht Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974421290
Adresa práce: Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 Funkce na pracovišti: ved. odboru Pořádková a železniční policie Mobil-veřejný:
E-mail: opzpssck@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Soňa Kašparová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475234528
Adresa práce: Zdravotnická záchranná služba ÚK Funkce na pracovišti: lékař Mobil-veřejný:
E-mail: kasparova.sona@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Jozef Král Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477755113
Adresa práce: KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jozef.kral@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš Trojna Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475657754
Adresa práce: Krajský Úřad ÚK, Ústí nad Labem, Velká Hradební 48 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru kancelář hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: trojna.l@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. ing. Roman Vyskočil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950430220
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje - krajské ředitelství, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: genmjr. Ing. Jiří Verner Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973216003
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zást. náčelníka GŠ AČR - ředitel SOC MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: odbor ochrany vod MŽP, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petra Herrmannová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131170
Adresa práce: Ministerstvo dopravy Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: petra.herrmannova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. gšt. Ing. Miloslav Lafek Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973217639
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ZŘ - ředitel odboru operačního plánování SOC Mobil-veřejný:
E-mail: lafek@centrum.cz Poznámka: Fax: 973212219
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Litoměřice (město)

Stanoviště: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
Telefon: 416916171
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Poznámka: sekretariát 416916105,106, operační středisko MP 416733044
Jméno: Mgr. Ladislav Chlupáč Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416916109
Adresa práce: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.chlupac@litomerice.cz Poznámka: 416916105, 106 Fax:
Jméno: Mgr. Karel Krejza Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416916208
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: karel.krejza@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Břetislav Holub Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 416916171
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: bretislav.holub@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo Elman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416725526
Adresa práce: TSM, Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel TSM Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@tsmlt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Gryndler Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916179
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan Jakub Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916509
Adresa práce: MěÚ, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jan.jakub@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivan Králik Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416733044
Adresa práce: MěÚ, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: velitel MP Mobil-veřejný:
E-mail: kralik.ivan@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš Landa Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416805530
Adresa práce: Povodí Labe s.p., Nábřežní 305, 413 01 Roudnice n/L. Funkce na pracovišti: vedoucí střediska 5 PS Mobil-veřejný:
E-mail: landal@pla.cz Poznámka: Fax: 416837210
Jméno: Ing. Boleslav Lang Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950425120
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje - Územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel odboru Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.lt@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Letafka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916301
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.letafka@litomerice.cz Poznámka: 734783312 Fax:
Jméno: JUDr. Helena Pšeničková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974436220
Adresa práce: Policie ČR, ÚO, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí ÚO Mobil-veřejný:
E-mail: krpulk.uo.lt.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974436900
Jméno: Mgr. Milan Čigáš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416916209
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: tajemník úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: milan.cigas@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva Novotná Funkce v komisi: externí koordinátor Telefon práce: 416707829
Adresa práce: Povodí Ohře,s. p. ,Pražská 319,411 55 Terezín Funkce na pracovišti: Ředitelka závodu Terezín Mobil-veřejný: 606754213
E-mail: enovotna@poh.cz Poznámka: Fax: 416707812

Terezín

Stanoviště: nám. ČSA 179/, 41155 Terezín
Telefon: 416782227
E-mail: podatelna@terezin.cz
Jméno: René Tomášek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416782227
Adresa práce: MÚ Terezín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 771000101
E-mail: starosta@terezin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman Vítek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416782227
Adresa práce: Tělocvičná jednota Sokol Terezín, Kréta 322, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: starosta TJ Mobil-veřejný: 771000102
E-mail: sokolterezin@seznam.cz Poznámka: místostarosta, roman.vitek@terezin.cz Fax:
Jméno: Ing. Róbert Czetmayer Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 416782227
Adresa práce: MÚ Terezín, náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 606740913
E-mail: tajemnik@terezin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor Beránek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Máka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Terezín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606903361
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Rotbauer Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Terezín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 772000156
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Rous Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Terezín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 775172529
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Smutný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Terezín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 602450070
E-mail: Poznámka: Fax:

Žalhostice

Stanoviště: 120/, 41101 Žalhostice
Telefon: 416737052
E-mail: obecni.urad@zalhostice.cz
Jméno: Zdeněk Javorek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416747154
Adresa práce: OÚ Žalhostice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@zalhostice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan Waldhauser Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416737052
Adresa práce: OÚ Žalhostice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Vacková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vackova.zava@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Prokopec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.prokopec@seznam.cz Poznámka: Fax: