Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Mratín

Stanoviště: Kostelecká 131/, 25063 Mratín
Telefon: 326981973
E-mail: obec@mratin.cz
Jméno: Ing. Jiří Falek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 326981973
Adresa práce: Kostelecká 131, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602716808
E-mail: starosta@mratin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Bukovský Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Kostelecká 131, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mirekbukovsky@gmail.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír Pošvář Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326700659
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: referent odboru ŽP a správy města Mobil-veřejný: 606637142
E-mail: jaromir.posvar@kostelecnlab.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Pavel Sysel Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: pavelsysel@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marie Šulcová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 326981973
Adresa práce: Kostelecká 131, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec@mratin.cz Poznámka: Fax:

ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Stanoviště: Masarykovo nám. 1/6, 25001 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Telefon: 326909111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Jméno: Petr SOUKUP Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 326 909 122
Adresa práce: Masarykovo nám. 1/6, Brandýs nad Labem 250 01 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 777 465 570
E-mail: petr.soukup@brandysko.cz Poznámka: Fax: 326902555
Jméno: Miluše ZAHRÁDKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 326 909 124
Adresa práce: MÚ Brandýs/L-St.Boleslav , Masarykovo nám 1, 250 01 Brandýs/L Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: miluse.zahradkova@brandysko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Ladislav GŰRTLER Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 724 191 409
Adresa práce: MěÚ Brandýs nad Labem, Dr. Jánského 1458 Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 724 191 409
E-mail: ladislav.gurtler@brandysko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lukáš VARGA Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 881 601
Adresa práce: Zahradnická 1877/1, 250 01 Brandýs nad Labem Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.varga@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavel VOJTÍK Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 950 882 114
Adresa práce: Dr.Jánského 960, 250 02 Stará Boleslav Funkce na pracovišti: Velitel stanice HZS Stará Boleslav Mobil-veřejný: 950 882 114
E-mail: pavel.vojtik@sck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana BUCKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326 653 854
Adresa práce: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, I. Olbrachta 56 Funkce na pracovišti: ved. odd. vodního hospodářství Mobil-veřejný: 734 416 218
E-mail: jana.buckova@brandysko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr FEHÉR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326 909 300
Adresa práce: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mariánské nám. 28/10 Funkce na pracovišti: ved.odb.dopravy Mobil-veřejný: 721 555 206
E-mail: petr.feher@brandysko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vlastislav HORÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326 653 850
Adresa práce: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, I. Olbrachta 56 Funkce na pracovišti: ved.odboru ŽP Mobil-veřejný: 602 271 433
E-mail: vlastislav.horacek@brandysko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Libuše POLANSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 118 260
Adresa práce: KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17 120 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: libuse.polanska@khsstc.cz Poznámka: Fax: 224916561
Jméno: Miloslav MEJZR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326 903 531
Adresa práce: Zdymadlo Brandýs nad Labem Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mejzrm@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav DUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 183 943
Adresa práce: Kralupská 1710, Brandýs nad Labem Funkce na pracovišti: velitel jednotky SDH Brandýs nad Labem Mobil-veřejný: 326 902 983
E-mail: velitel@sdhbrandysnl.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Středočeského kraje

Stanoviště: Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
Telefon: 257280111
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz
Jméno: Mgr. Petra PECKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257 280 227
Adresa práce: Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: hejtmanka Mobil-veřejný:
E-mail: peckova@kr-s.cz Poznámka: Hejtmanka@kr-s.cz Fax:
Jméno: Ing. Tomáš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 401 461
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel sekce správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kendik@pvl.cz Poznámka: dispečink: 257 329 425 Fax: 257326310
Jméno: Michal KUDLÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 637 420
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. plaveb. dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: kudlacek.michal@plavebniurad.cz Poznámka: Fax: 266710545
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ppor.Bc. Milan MATYÁSKO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 878 780
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí poříčního oddělení Labe Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyasko@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 156
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení IZS a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: navratil@kr-s.cz Poznámka: KÚ SČK Fax: 257280203
Jméno: Ing. brig., gen. Miloslav SVATOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 870 021
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Funkce na pracovišti: ředitel HZS kraje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz Poznámka: Fax: 950870148
Jméno: Mgr. Tomáš VODNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 211 154 601
Adresa práce: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: ředitel KHS Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vodny@khsstc.cz,info@khsstc.cz Poznámka: Fax: 224916561
Jméno: MVDr. Otto VRANÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 742 045
Adresa práce: Černoleská 1929, 256 01 Benešov Funkce na pracovišti: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: o.vrany.kvss@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel ŘEHÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 088 700
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný: 602 169 633
E-mail: rehakp@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan LOUŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 495
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: louska@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Simona JANDUROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 396
Adresa práce: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Ved. odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný: 601 569 901
E-mail: jandurova@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. René HEŘMANSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 236 003 098
Adresa práce: Magistrát hlavního města Prahy, nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 Funkce na pracovišti: specialista protipovodňové ochrany Mobil-veřejný:
E-mail: rene.hermansky@praha.eu Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Petr KŘÍŽ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 206 157
Adresa práce: U Sluncové 365/4, 186 00 Praha 8 Funkce na pracovišti: starší pracovník štábu KVV Praha Mobil-veřejný:
E-mail: krizp5@army.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321

Kostelec nad Labem

Stanoviště: nám. Komenského 1/, 277 13 Kostelec nad Labem
Telefon: 326700641
E-mail: josef.chalupa@kostelecnlab.cz
Poznámka: podatelna@kostelecnlab.cz
Jméno: Josef CHALUPA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 326 700 645
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 651 554
E-mail: josef.chalupa@kostelecnlab.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír POŠVÁŘ Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 326 700 659
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: referent odboru ŽP a správy města Mobil-veřejný: 606 637 142
E-mail: jaromir.posvar@kostelecnlab.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivana KAŠPÁRKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 326 700 646
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 607 042 537
E-mail: ivana.kasparkova@kostelecnlab.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Klára MICHALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326 700 658
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a správy města Mobil-veřejný: 725 436 648
E-mail: klara.michalova@kostelecnlab.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír TĚŠÍNSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 602 616 011
Adresa práce: MěÚ Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 616 011
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří KOKŠÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326 981 234
Adresa práce: Povodí Labe, zdymadlo Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí jezný VD Kostelec n/L Mobil-veřejný: 721 379 723
E-mail: koksalj@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav HON Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HZS Středočeského kraje - Kostomlatského sady 24, Neratovice Funkce na pracovišti: velitel zásahové jednotky JSDH Kostelec n/L Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.hon@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin ŘÍMAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 326 983 212
Adresa práce: Wavin Ekoplastik, Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: výrobní ředitel - Wavin Ekoplastik Kostelec n/L Mobil-veřejný: 602 702 683
E-mail: martin.rimal@wavin.com Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jiří PELC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 876 720
Adresa práce: OO PČR Neratovice - ul. 5. Května 205, Neratovice Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího OO PČR Neratovice Mobil-veřejný:
E-mail: me.OO.kostelec@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan VEČEŘA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 234 100
Adresa práce: Min. obrany - Vojenský útvar Kostelec nad Labem Funkce na pracovišti: velitel VÚ Kostelec n/L Mobil-veřejný: 724 605 412
E-mail: Poznámka: Fax:

Měšice

Stanoviště: Hlavní 55/, 25064 Měšice
Telefon: 283980330
E-mail: mesice@mesice.org
Jméno: Ing. Martin ČACKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Hlavní 55/22 250 64 Měšice u Prahy Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 725 021 852
E-mail: cacky@mesice.cz Poznámka: mesice@mesice.cz Fax:
Jméno: Ladislav ml. ŘÍHA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Hlavní 55/22 250 64 Měšice u Prahy Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 722 946 580
E-mail: riha@mesice.cz Poznámka: Fax:

Sluhy

Stanoviště: 7/, 25063 Sluhy
Telefon: 283932264
E-mail: ou.sluhy@iol.cz
Jméno: Petr Moudrý Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Sluhy 7, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@sluhy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert Bednárik Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Sluhy 7, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@sluhy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Jurek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Sluhy 7, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Mařík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Sluhy 7, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Sluhy 7, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dagmar Krejčová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Sluhy 7, 250 63 Mratín Funkce na pracovišti: admistrativa Mobil-veřejný:
E-mail: obec@sluhy.cz Poznámka: Fax:

Veleň

Stanoviště: Hlavní 160/, 25063 Veleň
Telefon: 283932290
E-mail: obec.velen@velen.cz
Jméno: Ing. Jiří Kazda Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 283932290
Adresa práce: Obecní úřad Veleň, Hlavní 160, 250 63 Veleň Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@velen.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radka Matějková Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: matejkova@velen.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Běhůnek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Grűner Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jirigruner@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Němeček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 283932298
Adresa práce: Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: nemecekp@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eva Válková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 283932290
Adresa práce: Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň Funkce na pracovišti: admistrativa Mobil-veřejný:
E-mail: obec.velen@velen.cz Poznámka: Fax:

ORP Neratovice

Stanoviště: Kojetická 1028/, 277 11 Neratovice
Telefon: 315650333
E-mail: meu@neratovice.cz
Jméno: Mgr. Roman KROUŽECKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 315650300-1
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 702 223 028
E-mail: starosta@neratovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michaela ČERMÁKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 315 650 313
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: odbor životního prostředí MěÚ Neratovice Mobil-veřejný: 702 419 786
E-mail: michaela.cermakova@neratovice.cz Poznámka: Fax: 315682052
Jméno: Mgr. Ladislav ŽIDOŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 650 302
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: 1.místostarosta Mobil-veřejný: 607 054 368
E-mail: mistostarosta@neratovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Miroslav TICHOTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 650 339
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: referent odboru životního prostředí MěÚ Neratovice Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.tichota@neratovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Šárka MATĚJČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 650 346
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: vedoucí stavebního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: sarka.matejckova@neratovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav DRÁGA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 650 307
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: pracovník krizového řízení Mobil-veřejný: 728 230 912
E-mail: ladislav.draga@neratovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Ludvík GOTTFRIED Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 650 448
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: ved. odboru správ. činností a dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: ludvik.gottfried@neratovice.cz,ludvik.gottfried@gmail.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SVOBODA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315650304-5
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Neratovice Mobil-veřejný:
E-mail: petr.svoboda@neratovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Npor., Ing. Patrik LEGER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 897 121
Adresa práce: HZS Kladno, ÚO Mělník, PS Neratovice, Kostomlatského sady 24, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: velitel HZS Neratovice Mobil-veřejný:
E-mail: ps.neratovice@sck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Npor., Bc. Martin VÁŽANSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 682 227
Adresa práce: OO PČR, 5. května 205, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení PČR Neratovice Mobil-veřejný:
E-mail: me.oo.neratovice@pcr.cz Poznámka: tel. zam. 974 876 745 Fax:
Jméno: Ing. Martin ČECH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 664 209
Adresa práce: SPOLANA a. s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: ředitel úseku ZSEQ Mobil-veřejný:
E-mail: martin.cech@spolana.cz Poznámka: 315 665 058 Fax:
Jméno: Bc. Libor NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 903 531
Adresa práce: Nábřeží 406, 250 01 Brandýs nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí PS, Lysá nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: novakli@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana HANSLÍKOVÁ, Dis. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 315 650 302
Adresa práce: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Funkce na pracovišti: 2. místostarostka Mobil-veřejný: 607 058 031
E-mail: mistostarostka@neratovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavlína SKUČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p., Divadelní 2143, Kladno Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: