Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Nedvědice

Stanoviště: 42/, 59262 Nedvědice
Telefon: 566566131,728331547
E-mail: mestys@nedvedice.cz
Poznámka: www.edpp.cz/dpp/nedvedice
Jméno: Petr KONEČNÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 566 566 131
Adresa práce: Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice Funkce na pracovišti: starosta Nedvědic, velitel JSDH Nedvědice Mobil-veřejný: 728 331 547
E-mail: starosta@nedvedice.cz Poznámka: mestys@nedvedice.cz Fax:
Jméno: Leoš ONDRÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Autodoprava LOUKOTA, s.r.o.; Ujčov 89, 592 62 Nedvědice Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný: 602 580 542
E-mail: ondrac.eva@seznam.cz Poznámka: mestys@nedvedice.cz Fax:
Jméno: Martin KYTNER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Nedvědice 190 Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva městyse Nedvědice, člen JSDH Mobil-veřejný: 737 768 556
E-mail: martin.kytner@seznam.cz Poznámka: mestys@nedvedice.cz Fax:
Jméno: Mgr. Ilona LUKÁŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ZŠ a MŠ Prosetín, Prosetín 70, 592 64 Prosetín Funkce na pracovišti: 1. místostarostka městyse Nedvědice Mobil-veřejný: 734 630 540
E-mail: ilonice@centrum.cz Poznámka: mestys@nedvedice.cz Fax:
Jméno: Bc. Tomáš PŘESLIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Nedvědice 250, 592 62 Nedvědice Funkce na pracovišti: člen rady městyse Nedvědice, velitel JSDH Mobil-veřejný: 721 192 377
E-mail: thomas.pr@seznam.cz Poznámka: mestys@nedvedice.cz Fax:

ORP Tišnov

Stanoviště: nám. Míru 111/, 66619 Tišnov
Telefon: 549439711
E-mail: urad@tisnov-mesto.cz
Jméno: Bc. Jiří DOSPÍŠIL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 549 439 811
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: Starosta města Tišnov Mobil-veřejný: 608 271 172
E-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz Poznámka: Fax: 549439857
Jméno: Ing. Jiřina ČECHOVIČOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 549 439 833
Adresa práce: Ráboňova 117, 666 19 Tišnov Funkce na pracovišti: Referent vodního hospodářství Mobil-veřejný: 777 707 144
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš DVOŘÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 752
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent ODŽÚ Mobil-veřejný: 731 127 762
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav MUSIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SDH Tišnov Funkce na pracovišti: Velitel jednotky SDH Mobil-veřejný:
E-mail: jarmus@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Jaromír NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 626 229
Adresa práce: Rybářská 17, 611 33 Brno Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: bo.sekret@pcr.cz Poznámka: Působí i v PK ORP Tišnov Fax: 974626532
Jméno: Ladislav PULKRÁBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 782
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent ODŽÚ Mobil-veřejný: 604 229 041
E-mail: ladislav.pulkrabek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel STRAKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 550 286
Adresa práce: K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem Mobil-veřejný:
E-mail: provozbystrice@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav SUCHOMEL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 816
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent OSMKS Mobil-veřejný: 739 247 762
E-mail: ladislav.suchomel@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír VAŘÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 735
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: referent ODŽÚ Mobil-veřejný: 605 988 379
E-mail: vladimir.varilek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel HAMBÁLEK, DiS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 625 122
Adresa práce: Olbrachtova 839, 666 01 Tišnov Funkce na pracovišti: Velitel požární stanice Mobil-veřejný: 603 305 710
E-mail: karel.hambalek@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Mgr. Antonín KLIKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 626 930
Adresa práce: Majorova 763, 666 01 Tišnov Funkce na pracovišti: velitel stanice ČR Tišnov Mobil-veřejný: 727 934 354
E-mail: antonin.klika@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radim KRÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 859
Adresa práce: nám. Míru 111 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení OSMKS Mobil-veřejný:
E-mail: radim.kral@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kristýna PEKAŘOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 821
Adresa práce: nám. Míru 111 Funkce na pracovišti: Tisková mluvčí, krizové řízení Mobil-veřejný: 734 284 949
E-mail: kristyna.musilova@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana DANĚČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 830
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí OSMKS MěÚ Tišnov Mobil-veřejný:
E-mail: jana.daneckova@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel SOUČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 818
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: k.soucek@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří DVOŘÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 826
Adresa práce: Ráboňova 117 Funkce na pracovišti: Mobilní rozhlas, web, sociální sítě Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.dvorak@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Iva DVOŘÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 712
Adresa práce: nám. Míru 346 Funkce na pracovišti: Tajemnice MěÚ Tišnov Mobil-veřejný:
E-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Zdeněk GAJDOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 549 439 817
Adresa práce: Město Tišnov Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný: 777 775 097
E-mail: zdenek.gajdos@tisnov.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: posta@jmk.cz
Poznámka: http://dpp.kr-jihomoravsky.cz/pub_CZ064/index.html?a_titulni_list.htm
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr., Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 545 201
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig.gen., Ing. Leoš TRŽIL, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: PČR JMK, Kounicova 687/24, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Aneta MACKO VALOUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 658 729
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: macko.aneta@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva MOUČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 693
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ved. odd. vodního a lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal BOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 215
Adresa práce: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: bousek.michal@jmk.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964

Černvír

Stanoviště: 50/, 592 62 Černvír
Telefon: 566566195
E-mail: cernvir@seznam.cz
Jméno: Josef Vojta Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 566566195
Adresa práce: Funkce na pracovišti: v důchodu Mobil-veřejný:
E-mail: cernvir@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Monika Matonohová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 602625006
Adresa práce: MKM konsorcium, Březina 17 Funkce na pracovišti: místopředseda Mobil-veřejný:
E-mail: matonymato@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Vojtová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Cherry cukrárna s.r.o., Předklášteří Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: alenavojtova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Cacka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 737007308
Adresa práce: Mez, a. s., Nedvědice Funkce na pracovišti: člen Mobil-veřejný:
E-mail: mackaa@gmail.com Poznámka: cacka@mez.cz Fax:
Jméno: Ing. Josef Dufek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Agro-Novotný s. r. o., Bolešín 9 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: dufek.josef@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Lipovský Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: v důchodu Mobil-veřejný: 736212795
E-mail: annalipovska@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír Mužík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Steinhauser Tišnov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: muzik.56@seznam.cz Poznámka: Fax:

Doubravník

Stanoviště: 75/, 592 61 Doubravník
Telefon: 566565331
E-mail: mestys@doubravnik.cz
Jméno: Ing. Barbora ŠENKYŘÍKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 566 566 331
Adresa práce: Doubravník 75, 592 61 Doubravník Funkce na pracovišti: Starostka městyse Doubravník Mobil-veřejný: 724 159 584
E-mail: starostka@doubravnik.cz Poznámka: další tel.: 731235060 Fax:
Jméno: Ing. Petr SEDLÁČEK, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: VUT FCHMT Brno Funkce na pracovišti: asistent Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří OZDOBINSKI Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: JSDH Doubravník Funkce na pracovišti: starosta JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří ROUS Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Strabag, Brno Funkce na pracovišti: technolog, stavbyvedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Miroslav ČEPIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: PČR, Brno Funkce na pracovišti: zaměstnanec Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr ŠIBOR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: JSDH Doubravník Funkce na pracovišti: Velitel zásahové jednotky Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk ŠIKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Městys Doubravník Funkce na pracovišti: Tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marie ČECHOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Městys Doubravník Funkce na pracovišti: Účetní Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Ujčov

Stanoviště: 19/, 59262 Ujčov
Telefon: 566566394
E-mail: obec.ujcov@seznam.cz
Jméno: Ing. František BUREŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 566 566 394
Adresa práce: Ujčov 19, 592 62 Nedvědice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 161 139
E-mail: obec.ujcov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Soňa SEDLÁŘOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Ujčov 89 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 732 983 077
E-mail: sona.sedlarova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav KLUSÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Dolní Čepí 24 Funkce na pracovišti: Zastupitel Mobil-veřejný: 777 558 947
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KNOFLÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Ujčov 35 Funkce na pracovišti: zaměstnanec obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav HLAVÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Ujčov 74 Funkce na pracovišti: velitel JPO Ujčov Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav LUKÁŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Lískovec 14 Funkce na pracovišti: člen JPO Lískovec Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Věžná

Stanoviště: Věžná 85/, 593 01 Věžná
Telefon: 566567318
E-mail: obecvezna@seznam.cz
Jméno: Jiří VESELÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 566 567 318
Adresa práce: Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 736 684 775
E-mail: obecvezna@seznam.cz Poznámka: Fax: