Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Ohnišťany

Stanoviště: Ohnišťany 91/, 50354 Ohnišťany
Telefon: 495496521,5
E-mail: obec.ohnistany@seznam.cz
Jméno: Ing. Eva Jiřičková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606629305
E-mail: eva.jirickova@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk Chalupa Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta SDH, místostarosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: chalupazdenek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Bucek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva obce Mobil-veřejný:
E-mail: janbucek152@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: David Snopko Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: david.snopko@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Novotný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: strojník SDH Mobil-veřejný:
E-mail: K4.ja@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Nový Bydžov

Stanoviště: Masarykovo náměstí 1/, 50401 Nový Bydžov
Telefon: 495490310,778428808
E-mail: povodne@novybydzov.cz
Poznámka: 491814434
Jméno: Ing. Pavel Louda Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495703910
Adresa práce: MěÚ Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Starosta města Nový Bydžov Mobil-veřejný:
E-mail: louda@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Kořínek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 604694029
E-mail: korinek@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: DiS. Ondřej Kunst Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495703917
Adresa práce: MěÚ Nový Bydžov, Masarykovo nám.1 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. kriz. řízení, MěÚNB Mobil-veřejný: 608036135
E-mail: kunst@novybydzov.cz Poznámka: Fax: 495703985
Jméno: npor. Bc. Karel Kafka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950530183
Adresa práce: HZS KH kraje, Požární stanice Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Velitel HZS Nový Bydžov Mobil-veřejný:
E-mail: karel.kafka@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Kubánek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 490490316
Adresa práce: Technické služby města Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný: 778768335
E-mail: kubanek@tsnovybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Navrátil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495272241
Adresa práce: Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Manažer provozu odpadních vod Mobil-veřejný: 725516354
E-mail: petr.navratil@khp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Půš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Tovární 1355, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.pus@khp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Libuše Vízková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495703962
Adresa práce: Funkce na pracovišti: odd. živ. prost., MěÚ N.B. Mobil-veřejný:
E-mail: vizkova@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela Česáková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495703911
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Tajemník MěÚ Nový Bydžov Mobil-veřejný: 602620888
E-mail: cesakova@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk Lakatoš Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Nový Bydžov Mobil-veřejný:
E-mail: lakatosludek@seznam.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Stanoviště: Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Telefon: 495817111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Jméno: PhDr., Ph.D. Jiří Štěpán Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495817222
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 720987131
E-mail: jstepan@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 495817530
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný: 720987143
E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Eva Valterová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495817189
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: pracovnice odboru životního prostředí a zem., Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 736521881
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Karel Klíma Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817327
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: člen rady Královéhradeckého kraje, gestor pro živ. prostředí a zem. Mobil-veřejný: 720987132
E-mail: kklima@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Miroslav Krejzlík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817190
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zem. KÚ Králov. kraje Mobil-veřejný: 736521882
E-mail: mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ivana Křečková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817280
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Ředitelka Krajského úřadu Mobil-veřejný: 737876543
E-mail: ikreckova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František Mencl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950530229
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: krajský ředitel Mobil-veřejný: 602492065
E-mail: frantisek.mencl@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax: 495512282
Jméno: Ing. Miroslav Pejšek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817206
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: pracovník oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 702196319
E-mail: mpejsek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil Pleskač Funkce v komisi: člen Telefon práce: 483366301
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik Mobil-veřejný: 602412258
E-mail: pleskac@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. Klára Valentová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974521202
Adresa práce: Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař oddělení krizového řízení, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 727963803
E-mail: klara.valentova@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Zdeněk Šiftař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495705010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 724179393
E-mail: zdenek.siftar@chmi.cz Poznámka: Fax: 495705001

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803