Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Opočno

Stanoviště: Kupkovo nám. 247/, 51773 Opočno
Telefon: 494668331
E-mail: podatelna@mu.opocno.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/opocno
Jméno: Šárka ŠKRABALOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 669 631
Adresa práce: Městský úřad Opočno Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 728 923 096
E-mail: skrabalova@mu.opocno.cz Poznámka: Fax: 494668338
Jméno: Martin CIHLÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš HRADECKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Technické služby města Opočno Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 724 986 532
E-mail: hradecky@tsmopocno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav KALENDA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Správa Kolowratského rybářství Opočno Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný: 604 810 607
E-mail: kalenda@kolowrat.com Poznámka: Fax:
Jméno: Vratislav VOTROUBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Opočno Mobil-veřejný:
E-mail: v.vrata@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Renáta ČERNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 669 629
Adresa práce: Městský úřad Opočno Funkce na pracovišti: tajemnice MěÚ Opočno Mobil-veřejný: 725 761 524
E-mail: cerna@mu.opocno.cz Poznámka: Fax:

ORP Dobruška

Stanoviště: Náměstí F. L. Věka 11/, 51801 Dobruška
Telefon: 494629580
E-mail: posta@mestodobruska.cz
Jméno: Ing. Petr LŽÍČAŘ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 629 643
Adresa práce: Město Dobruška Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777 716 700
E-mail: starosta@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav SIXTA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 494 629 642
Adresa práce: Město Dobruška, nám. F. L. Věka čp. 11, 518 01 Dobruška Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 777 418 749
E-mail: mistostarosta@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Luboš PETERA DiS. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 494 629 660
Adresa práce: Městský úřad Dobruška Funkce na pracovišti: referent kriz. řízení Město Dobruška Mobil-veřejný: 771 127 575
E-mail: l.petera@mestodobruska.cz Poznámka: dostává výstražné SMS z KOPIS Fax: 494629644
Jméno: Ing. David BAŠE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 629 560
Adresa práce: Městský úřad Dobruška Funkce na pracovišti: referent ŽP MÚ Dobruška Mobil-veřejný: 777 418 419
E-mail: d.base@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Blanka COUFALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 629 523
Adresa práce: Městský úřad Dobruška Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí Mobil-veřejný:
E-mail: doprava@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., JUDr. Zdeněk HLAVÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 536 229
Adresa práce: Policie ČR Rychnov nad Kněžnou Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný: 725 083 400
E-mail: rk@pcr.cz Poznámka: Fax: 974523650
Jméno: Vít KLOUČEK DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 521 684
Adresa práce: HZS KhK– požární stanice Dobruška Funkce na pracovišti: Velitel požární stanice Dobruška, HZS KhK Mobil-veřejný:
E-mail: vit.kloucek@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950521685
Jméno: Petr SADOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 727 888 427
Adresa práce: Město Dobruška Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 727 888 427
E-mail: p.sadovsky@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš SEIDL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 629 563
Adresa práce: nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení životního prostředí MÚ Dobruška Mobil-veřejný: 602 464 544
E-mail: t.seidl@mestodobruska.cz Poznámka: dostává výstražné SMS z KOPIS Fax:
Jméno: Blanka NEJEDLÍKOVÁ Funkce v komisi: poradní člen Telefon práce: 465 612 014
Adresa práce: Povodí Labe s.p., středisko Žamberk Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří MAREK Funkce v komisi: poradní člen Telefon práce: 956 953 205
Adresa práce: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Správce toků rajonu 305 Mobil-veřejný: 725 257 320
E-mail: jiri.marek1@lesycr.cz Poznámka: Fax: 495262391

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Stanoviště: Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Telefon: 495817111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Jméno: Mgr. Martin ČERVÍČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 817 530
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 720 987 143
E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva VALTEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495 817 189
Adresa práce: Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, povodně, vodní nádrže Mobil-veřejný: 736 521 881
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 030
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ivana KŘEČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 280
Adresa práce: Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitelka Krajského úřadu Mobil-veřejný: 737 876 543
E-mail: ikreckova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav PEJŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 206
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 702 196 319
E-mail: mpejsek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil PLESKAČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 483 366 301
Adresa práce: Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 3927/5, 466 05 Jablonec nad Nisou Funkce na pracovišti: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou Mobil-veřejný:
E-mail: pleskacb@pla.cz,labe@pla.cz Poznámka: Fax: 483366302
Jméno: kpt., Ing. Klára VALENTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 521 202
Adresa práce: Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař oddělení krizového řízení, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 727 963 803
E-mail: klara.valentova@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Pavel BULÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 548
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana KHK Mobil-veřejný:
E-mail: pbulicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. , MBA Pavel BĚLOBRÁDEK Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 000
Adresa práce: Poslanecká sněmovna Funkce na pracovišti: poslanec Mobil-veřejný: 731 603 880
E-mail: pbelobradek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. David POUČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 229
Adresa práce: Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: krajský ředitel Mobil-veřejný: 724 178 112
E-mail: david.pouc@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 212 061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 972 433
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076

Očelice

Stanoviště: Očelice 9/, 51771 České Meziříčí
Telefon: 494627183
E-mail: ocelice@wo.cz
Jméno: Radka ŽELEZOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 627 183
Adresa práce: Očelice čp. 9, 517 71 České Meziříčí Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: ocelice@wo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav BALIHAR Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír TLÁSKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: 494627261 Fax:
Jméno: Libor TOBIÁŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

České Meziříčí

Stanoviště: Boženy Němcové 61/, 51771 České Meziříčí
Telefon: 494661121
E-mail: info@ceskemezirici.cz
Jméno: Ing. Milan ŽĎÁREK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494661104,121
Adresa práce: Obecní úřad České Meziříčí Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: info@ceskemezirici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ota VOJNAR Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen HZS Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav JIRÁSEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vítězslav NĚMĚČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ České Meziříčí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslava POHLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 661 121
Adresa práce: OÚ České Meziříčí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan REJCHRT Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 602 790 359
E-mail: Poznámka: Fax:

Dobrušky (město)

Stanoviště: nám. F. L. Věka 11/, 51801 Dobruška
Jméno: Ing. Petr LŽÍČAŘ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 629 643
Adresa práce: Město Dobruška Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777 716 700
E-mail: starosta@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav SIXTA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 494 629 642
Adresa práce: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 777 418 749
E-mail: mistostarosta@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Luboš PETERA DiS. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 494 629 660
Adresa práce: Městský úřad Dobruška Funkce na pracovišti: referent kriz. řízení Město Dobruška Mobil-veřejný: 771 127 575
E-mail: l.petera@mestodobruska.cz Poznámka: dostává výstražné SMS z KOPIS Fax: 494629644
Jméno: Ing. David BAŠE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 629 560
Adresa práce: Městský úřad Dobruška Funkce na pracovišti: referent ŽP MÚ Dobruška Mobil-veřejný: 777 418 419
E-mail: d.base@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Blanka COUFALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 629 523
Adresa práce: Městský úřad Dobruška Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí Mobil-veřejný:
E-mail: doprava@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastislav KUNC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 623 243
Adresa práce: Za Universitou 857, 518 01 Dobruška Funkce na pracovišti: Vedoucí technických služeb města Mobil-veřejný:
E-mail: technickesl@mestodobruska.cz Poznámka: Fax: 494623245
Jméno: Petr SADOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 727 888 427
Adresa práce: Město Dobruška Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 727 888 427
E-mail: p.sadovsky@mestodobruska.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš SAZIMA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Jednotka SDH města Dobrušky Funkce na pracovišti: velitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš SEIDL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 629 563
Adresa práce: nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení životního prostředí MÚ Dobruška Mobil-veřejný: 602 464 544
E-mail: t.seidl@mestodobruska.cz Poznámka: dostává výstražné SMS z KOPIS Fax:

Podbřezí

Stanoviště: 16/, 51803 Podbřezí
Telefon: 494666220,731187007
E-mail: starosta@podbrezi.cz,obecni.urad@podbrezi.cz
Jméno: Ester HORÁKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 494 666 220
Adresa práce: OÚ Podbřezí, Podbřezí 16, 518 03 Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 731 187 007
E-mail: starosta@podbrezi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan TOMÁŠ Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 494 666 220
Adresa práce: OÚ Podbřezí, Podbřezí 16, 518 03 Funkce na pracovišti: důchodce Mobil-veřejný:
E-mail: honza.lhota@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Andrea DUŠKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 494 666 220
Adresa práce: Podbřezí 16, 518 03 Podbřezí Funkce na pracovišti: pracovnice OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: obecni.urad@podbrezi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor KOVÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 553 111
Adresa práce: ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny Funkce na pracovišti: hasič Mobil-veřejný:
E-mail: kovarova.lhota@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel MERVART Funkce v komisi: člen Telefon práce: 603 278 767
Adresa práce: AG TYP Kostelec nad Orlicí Funkce na pracovišti: pracovník AG TYP Mobil-veřejný:
E-mail: agtyp@agtyp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín ml. NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OSVČ Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: tandaman@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef PAŠTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 736 507 158
Adresa práce: NOCC, a.s., Dopraváků 3, 184 00, Praha 8 Funkce na pracovišti: obchodní zástupce Mobil-veřejný:
E-mail: josef.pasta@nocc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloš VOTROUBEK DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 494 629 663
Adresa práce: Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11 Funkce na pracovišti: referent MěÚ Dobruška Mobil-veřejný:
E-mail: nervok@centrum.cz Poznámka: Fax:

Semechnice

Stanoviště: 129/, 51801 Semechnice
Telefon: 494668241
E-mail: semechnice@semechnice.cz
Jméno: Zdeněk BENDZO Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Semechnice 129; ZEAS, a.s. Trnov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@semechnice.cz,zdenek.bendzo@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michaela VAŇKOVÁ Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, Panská 1494, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Michelle.vankova@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslava DOHNALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Semechnice č.p. 129, 518 01 Dobruška Funkce na pracovišti: účetní obce Mobil-veřejný:
E-mail: semechnice@semechnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav SEIDL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: důchodce Funkce na pracovišti: člen povodňové komise Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslava ČERNÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: EKO-STAR, Semechnice 92 Funkce na pracovišti: členka zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: cernikova.eko@seznam.cz Poznámka: Fax: