Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

ORP Náměšť nad Oslavou

Stanoviště: Masarykovo nám. 104/, 67571 Náměšť nad Oslavou
Telefon: 568619111
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz
Jméno: Ing. Jan KOTAČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 619 100
Adresa práce: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starosta města Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 082
E-mail: kotacka@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana HOMOLOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568 619 110
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 739 257 504
E-mail: homolova@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš SEDLÁČEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 568 619 180
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽPZ, st. správa lesů a myslivost MěÚ Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 090
E-mail: sedlacek@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SUCHÁNEK, DiS Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 568 619 184
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Odbor ŽP MěÚ Náměšť n. Oslavou - vodní hosp. Mobil-veřejný:
E-mail: suchanek@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš NEVRTAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 619 170
Adresa práce: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 091
E-mail: nevrtal@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel PETRÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 207
Adresa práce: V Hájku 591, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu Vodárenské akciové společnosti, a. s. Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný:
E-mail: namest@vastr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Alois ROUŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 382
Adresa práce: Hrotovická 1102, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 Funkce na pracovišti: Mistr údržby cestmistrovství Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 737 243 122
E-mail: rous.a@ksusv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloš SUCHÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 800 417
Adresa práce: Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Pracovník Povodí Moravy, s. p. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 277 760
Adresa práce: Třebíčská 924, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí OO PČR Náměšť n. Oslavou Mobil-veřejný: 725 102 584
E-mail: tr.oop.namest@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana MIČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 619 134
Adresa práce: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Referent školství, krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: mickova@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš KRÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 714
Adresa práce: Ocmanická 200, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Jednatel společnosti Mobil-veřejný: 777 222 938
E-mail: kral@sluzbynam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Leoš HOLOUBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 287 110
Adresa práce: Funkce na pracovišti: PS HZS Náměšť n. Osl. velitel Mobil-veřejný:
E-mail: leos.holoubek@hzscr.cz Poznámka: Fax:

Skupina PK Náměšť nad Oslavou: Štáb povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou

Stanoviště: Palackého 660/, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Telefon: 568619184/185
Poznámka: Mimo dobu činnosti povodňové komise obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou - I. poschodí v kanceláři ochrany vod OPŽP
Jméno: Ing. Tomáš SEDLÁČEK Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 568 619 180
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽPZ, st. správa lesů a myslivost MěÚ Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 090
E-mail: sedlacek@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš NEVRTAL Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 568 619 170
Adresa práce: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 091
E-mail: nevrtal@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SUCHÁNEK, DiS Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 568 619 184
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Odbor ŽP MěÚ Náměšť n. Oslavou - vodní hosp. Mobil-veřejný:
E-mail: suchanek@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Kraje Vysočina

Stanoviště: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Telefon: 564602111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
Jméno: Mgr. Vítězslav SCHREK, MBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 564 602 140
Adresa práce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: hejtman Kraje Vysočina Mobil-veřejný: 736 523 653
E-mail: schrek.v@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Martin HYSKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 564 602 148
Adresa práce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: předseda výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina Mobil-veřejný: 739 587 663
E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602421
Jméno: Mgr., Ing. Zdeněk KADLEC, dr. h. c. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 564 602 250
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný: 724 650 114
E-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: plk., Mgr Jiří NĚMEC Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950 270 150
Adresa práce: HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel HZS Kraje Vysočina Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.nemec@hzscr.cz Poznámka: Fax: 950270152
Jméno: Mgr. Jaroslav MIKYNA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 564 602 267
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný: 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: Mgr brig., gen. Miloš TROJÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 261 229
Adresa práce: PČR krajské ředitelství, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: krpj.kr.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel JANOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: předseda bezpečnostní komise rady kraje Mobil-veřejný: 605 749 927
E-mail: janousek.pavel@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KUTÍLKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 382 602
Adresa práce: Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: ředitelka závodu Dyje Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva HORNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 564 602 512
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný: 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: Ing. Jiří BRZOŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 850 032
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, PS 7 Želivka a Sázava Funkce na pracovišti: vedoucí střediska PS 7 Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.brzon@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan BRYCHTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 564 573
Adresa práce: Tolstého 15, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: milan.brychta@khsjih.cz Poznámka: Fax: 567564579
Jméno: Jana BENEŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 327 313 341
Adresa práce: PS Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav Funkce na pracovišti: vedoucí PS Čáslav Mobil-veřejný:
E-mail: benesovaj.pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jaroslav NULÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 564 602 131
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: vedoucí o. krizového řízení a bezpečnosti k. ú. Mobil-veřejný: 724 650 183
E-mail: nulicek.j@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Blahoslav KOPEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 454 301
Adresa práce: Vrchlického 2077/14, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.jihlava@army.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118

Březník

Stanoviště: Březník 247/, 675 74 Březník
Telefon: 724302112
E-mail: obec@obecbreznik.cz
Jméno: Ladislav MALACH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 643 320
Adresa práce: Březník 247, 675 74 Březník Funkce na pracovišti: Starosta obce Březník Mobil-veřejný: 724 302 112
E-mail: obec@obecbreznik.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav FRANĚK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568 643 320
Adresa práce: Březník 247, 675 74 Březník Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Březník Mobil-veřejný: 733 321 732
E-mail: obec@obecbreznik.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan PEJPEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 643 324
Adresa práce: Březník 216, 675 74 Březník Funkce na pracovišti: Pracovník zemědělského družstva LUH Mobil-veřejný:
E-mail: fpejpek@seznam.cz Poznámka: Fax: 568643324
Jméno: František PEJPEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 643 324
Adresa práce: Březník 216, 675 74 Březník Funkce na pracovišti: Kontaktní osoba zemědělského družstva LUH Mobil-veřejný:
E-mail: fpejpek@seznam.cz Poznámka: Fax: 568643324

Čikov

Stanoviště: Čikov 68/, 675 78 Čikov
Telefon: 737252129
E-mail: ou.cikov@seznam.cz
Jméno: Jan POŽÁR Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 566 547 303
Adresa práce: Čikov 68, 675 78 Čikov Funkce na pracovišti: Starosta obce Čikov Mobil-veřejný: 737 252 129
E-mail: PozarJ@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav HORKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Čikov 56, 675 78 Čikov Funkce na pracovišti: Starosta JSDH Čikov Mobil-veřejný:
E-mail: mirekhorky@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav POLÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: polakvasek18@gmail.com Poznámka: Fax:

Hartvíkovice

Stanoviště: Hartvíkovice 31/, 675 76 Hartvíkovice
Telefon: 602529488
E-mail: obec@hartvikovice.cz
Jméno: Vítězslav Rous Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568645620
Adresa práce: Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice Funkce na pracovišti: Starosta obce Mobil-veřejný: 602529488
E-mail: obec@hartvikovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michaela Požárová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarostka obce Mobil-veřejný: 773687147
E-mail: pozarova@nemecpartners.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Nováček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Hartvíkovice 238, 675 76 Hartvíkovice Funkce na pracovišti: Velitel JSDH Hartvíkovice Mobil-veřejný: 792336667
E-mail: zdeneknovacek148@seznam.cz Poznámka: Fax:

Hluboké

Stanoviště: Hluboké 71/, 675 71 Hluboké
Telefon: 568646606
E-mail: obec.hluboke@gmail.com
Jméno: Marie Svobodová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568646606
Adresa práce: Hluboké 31, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starostka obce Hluboké Mobil-veřejný: 724192706
E-mail: Obec.hluboke@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Rous Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Hluboké 31, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Hluboké Mobil-veřejný: 605704392
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Michal Budín Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen SDH Mobil-veřejný: 737388296
E-mail: Poznámka: Fax:

Jasenice

Stanoviště: Jasenice 50/, 675 71 Jasenice
Telefon: 739074447
E-mail: obec.jasenice@seznam.cz
Jméno: Blažej GRUBER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 646 640
Adresa práce: Jasenice 50, 675 71 Jasenice Funkce na pracovišti: Starosta obce Jasenice Mobil-veřejný:
E-mail: obec.jasenice@seznam.cz Poznámka: Fax:

Jinošov

Stanoviště: Jinošov 24/, 675 71 Jinošov
Telefon: 568646626
E-mail: urad@jinosov.cz
Jméno: Ing. Dalibor Húska, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568646626
Adresa práce: Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724193931
E-mail: starosta@jinosov.cz Poznámka: Fax:

Kladeruby nad Oslavou

Stanoviště: Kladeruby nad Oslavou 36/, 675 75 Kladeruby nad Oslavou
Telefon: 724192698
E-mail: ou.kladeruby@gmail.com
Jméno: Milan HORKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Kladeruby nad Oslavou 36, 675 75 Mohelno Funkce na pracovišti: Starosta obce Kladeruby nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 192 698
E-mail: ou.kladeruby@gmail.com Poznámka: Fax: 568642381
Jméno: Josef VLAŠÍN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Kladeruby nad Oslavou Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Michaela BRUCKNEROVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Kralice nad Oslavou

Stanoviště: Jinošovská 78/, 675 73 Kralice nad Oslavou
Telefon: 725101367
E-mail: kralice@volny.cz
Jméno: Ing. Emil DRAČKA, MBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 643 634
Adresa práce: Jinošovská 78, 675 73 Rapotice Funkce na pracovišti: Starosta obce Kralice nad Oslavou Mobil-veřejný: 725 101 367
E-mail: Starosta.kralice@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jana NEKUDOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568 643 634
Adresa práce: Jinošovská 78, 675 73 Rapotice Funkce na pracovišti: Místostarostka obce Mobil-veřejný: 728 145 827
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marta DYMÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 643 634
Adresa práce: Jinošovská 78, 675 73 Rapotice Funkce na pracovišti: Zastupitel obce Kralice nad Oslavou Mobil-veřejný: 605 250 236
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel SOUKOP Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 643 634
Adresa práce: Jinošovská 78, 675 73 Rapotice Funkce na pracovišti: Zastupitel obce Kralice nad Oslavou Mobil-veřejný: 732 125 241
E-mail: Poznámka: Fax:

Kramolín

Stanoviště: Kramolín 10/, 675 77 Kramolín
Telefon: 568645206
E-mail: obec.kramolin@seznam.cz
Jméno: Mgr. Jiřina ŠTEFAŇÁKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 704 004 553
E-mail: obec.kramolin@seznam.cz Poznámka: Fax:

Krokočín

Stanoviště: Krokočín 18/, 675 71 Krokočín
Telefon: 737386724
E-mail: ou.krokocin@seznam.cz
Jméno: Ing. Jan Strašák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568646511
Adresa práce: Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starosta obce Krokočín Mobil-veřejný: 737386724
E-mail: janstrasak@seznam.cz Poznámka: Fax:

Kuroslepy

Stanoviště: Kuroslepy 19/, 675 75 Kuroslepy
Telefon: 725101371
E-mail: obec@kuroslepy.cz
Jméno: Vladimír Bureš Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568643520
Adresa práce: Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno Funkce na pracovišti: Starosta obce Kuroslepy Mobil-veřejný: 725101371
E-mail: starosta@kuroslepy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Plachý Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568643520
Adresa práce: Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Kuroslepy Mobil-veřejný: 723400854
E-mail: mistostarosta@kuroslepy.cz Poznámka: Fax:

Lesní Jakubov

Stanoviště: Lesní Jakubov 30/, 675 73 Lesní Jakubov
Telefon: 568643947
E-mail: obec.lesnijakubov@seznam.cz
Jméno: Ing. Martin Bochníček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568643947
Adresa práce: Lesní Jakubov 30, 675 73 Rapotice Funkce na pracovišti: Starosta obce Lesní Jakubov Mobil-veřejný: 724191256
E-mail: starosta@lesnijakubov.cz Poznámka: BochnicekMartin@seznam.cz Fax:

Lhánice

Stanoviště: Lhánice 25/, 675 75 Lhánice
Telefon: 601536983
E-mail: info@obeclhanice.cz
Jméno: Josef LEŽÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 567 212 388
Adresa práce: Obecní úřad Lhánice, Lhánice 25, 675 75 Mohelno Funkce na pracovišti: Starosta obce Lhánice Mobil-veřejný: 724 680 278
E-mail: Josef.lezak@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Šárka MACKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Lhánice, Lhánice 25 Funkce na pracovišti: místostarostka obce Lhánice Mobil-veřejný: 601 536 983
E-mail: info@obeclhanice.cz Poznámka: Fax:

Mohelno

Stanoviště: Mohelno 84/, 675 75 Mohelno
Telefon: 602788585
E-mail: starosta@mohelno.info
Jméno: Jiří ŠANDA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 642 260
Adresa práce: Mohelno 84, 675 75 Mohelno Funkce na pracovišti: Starosta městyse Mohelno Mobil-veřejný: 602 788 585
E-mail: starosta@mohelno.info Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří VALEŠ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta městyse Mohelno Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav HOŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Radní městyse Mohelno Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír OSTRÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Radní městyse Mohelno Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin MACEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel JPO Mohelno Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav MACEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Strojník JPO Mohelno Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Libor MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Správce lesa Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Naloučany

Stanoviště: Naloučany 29/, 675 71 Naloučany
Telefon: 725101396
E-mail: naloucany@naloucany.cz
Jméno: Antonín HAVLÍČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 627 824
Adresa práce: Naloučany 29, 675 71 Naloučany Funkce na pracovišti: Starosta obce Naloučany Mobil-veřejný: 725 101 396
E-mail: naloucany@naloucany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman SKLENÁŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568 627 824
Adresa práce: Naloučany 29 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 777 655 713
E-mail: naloucany@naloucany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří HRDLIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 627 824
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: sdh@naloucany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav BENEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 627 824
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: naloucany@naloucany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František NETRDA Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 568 627 824
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitek jSDHo Mobil-veřejný:
E-mail: sdh@naloucany.cz Poznámka: Fax:

Náměšť nad Oslavou

Stanoviště: Masarykovo nám. 104/, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Telefon: 568619111
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz
Jméno: Ing. Jan KOTAČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 619 100
Adresa práce: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starosta města Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 082
E-mail: kotacka@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana HOMOLOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568 619 110
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 739 257 504
E-mail: homolova@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš SEDLÁČEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 568 619 180
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽPZ, st. správa lesů a myslivost MěÚ Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 090
E-mail: sedlacek@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SUCHÁNEK, DiS Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 568 619 184
Adresa práce: MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Odbor ŽP MěÚ Náměšť n. Oslavou - vodní hosp. Mobil-veřejný:
E-mail: suchanek@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš KRÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 714
Adresa práce: Ocmanická 200, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Jednatel společnosti Mobil-veřejný: 777 222 938
E-mail: kral@sluzbynam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Leoš HOLOUBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 287 110
Adresa práce: Funkce na pracovišti: PS HZS Náměšť n. Osl. velitel Mobil-veřejný:
E-mail: leos.holoubek@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloš SUCHÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 800 417
Adresa práce: Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Pracovník Povodí Moravy, s. p. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 277 760
Adresa práce: Třebíčská 924, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí OO PČR Náměšť n. Oslavou Mobil-veřejný: 725 102 584
E-mail: tr.oop.namest@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel PETRÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 207
Adresa práce: V Hájku 591, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu Vodárenské akciové společnosti, a. s. Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný:
E-mail: namest@vastr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš NEVRTAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 619 170
Adresa práce: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 724 189 091
E-mail: nevrtal@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Alois ROUŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 382
Adresa práce: Hrotovická 1102, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 Funkce na pracovišti: Mistr údržby cestmistrovství Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 737 243 122
E-mail: rous.a@ksusv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana MIČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 619 134
Adresa práce: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Referent školství, krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: mickova@mesto-namest.cz Poznámka: Fax:

Ocmanice

Stanoviště: Ocmanice 47/, 675 71 Ocmanice
Telefon: 725101402
E-mail: obec@ocmanice.cz
Jméno: Věra FILIPČÍKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Ocmanice 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starostka obce Ocmanice Mobil-veřejný: 725 101 402
E-mail: obec@ocmanice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jitka BORŮVKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarostka obce Mobil-veřejný: 602 395 657
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav BORŮVKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ZD Ocmanice, Ocmanice 113, 675 71 Náměšť n. O. Funkce na pracovišti: předseda SDH Mobil-veřejný:
E-mail: mb.Bary.74@seznam.cz Poznámka: Fax:

Okarec

Stanoviště: Okarec 35/, 675 02 Okarec
Telefon: 773669654
E-mail: obec.okarec@seznam.cz
Jméno: Jitka Havránková Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568623235
Adresa práce: Okarec 35, 675 02 Koněšín Funkce na pracovišti: Starostka obce Okarec Mobil-veřejný: 773669654
E-mail: obec.okarec@seznam.cz Poznámka: Fax:

Popůvky

Stanoviště: Popůvky 17/, 675 75 Popůvky
Telefon: 724187479
E-mail: ou.popuvky@popuvky-obec.cz
Jméno: Marcela Rousková Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568645315
Adresa práce: Popůvky 17, 675 75 Mohelno Funkce na pracovišti: Starosta obce Popůvky Mobil-veřejný: 724187479
E-mail: ou.popuvky@popuvky-obec.cz Poznámka: Fax:

Pucov

Stanoviště: Pucov 19/, 675 71 Pucov
Telefon: 724187326
E-mail: ou.pucov@volny.cz
Jméno: MgA. Galina Brožková Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568646415
Adresa práce: Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starostka obce Pucov Mobil-veřejný: 724187326
E-mail: ou.pucov@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Květoslav Havránek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568646415
Adresa práce: Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Pucov Mobil-veřejný: 724784874
E-mail: mag878@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Klusák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel JSDH Pucov Mobil-veřejný: 604829579
E-mail: P.klusak@seznam.cz Poznámka: Fax:

Rapotice

Stanoviště: Hlavní 55/, 675 73 Rapotice
Telefon: 602501241
E-mail: Obec@Rapotice.cz
Jméno: Ing. Jiří Bechný Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568643935
Adresa práce: Hlavní 55, 675 73 rapotice Funkce na pracovišti: Starosta obce Rapotice Mobil-veřejný: 602510758
E-mail: Bechny.J@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radka Filipkova Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rapotice 55, 675 73 Rapotice Funkce na pracovišti: Pracovnice obecního úřadu Rapotice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Sedlec

Stanoviště: Sedlec 96/, 675 71 Sedlec
Telefon: 603726024
E-mail: obec.sedlec@email.cz
Jméno: Ing. Pavel Petrák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568620309
Adresa práce: Sedlec 96, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starosta obce Sedlec Mobil-veřejný: 603726024
E-mail: info@obecsedlec.cz Poznámka: Fax:

Studenec

Stanoviště: Studenec 160/, 675 02 Studenec
Telefon: 568627921
E-mail: info@obecstudenec.cz
Jméno: Jiří Tomešek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568627921
Adresa práce: Studenec 160, 675 02 Koněšín Funkce na pracovišti: Starosta obce Studenec Mobil-veřejný: 725120062
E-mail: info@obecstudenec.cz Poznámka: Fax:

Sudice

Stanoviště: Sudice 11/, 675 73 Sudice
Telefon: 568643949
E-mail: ou.sudice.tr@worldonline.cz
Jméno: Jaroslav Doležal Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568643949
Adresa práce: Sudice 11, 675 73 Rapotice Funkce na pracovišti: Starosta obce Sudice Mobil-veřejný: 604200864
E-mail: DolezalSudice@seznam.cz Poznámka: Fax: 568643949

Třesov

Stanoviště: Třesov 6/, 675 02 Třesov
Telefon: 568645717
E-mail: obectresov@volny.cz
Jméno: Karel Krčál Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568645717
Adresa práce: Třesov 6, 675 02 Koněšín Funkce na pracovišti: Starosta obce Třesov Mobil-veřejný: 725101458
E-mail: obectresov@volny.cz Poznámka: Fax: 568645717

Vícenice u Náměště nad Oslavou

Stanoviště: Vícenice 125/, 675 71 Vícenice u Náměště nad Oslavou
Telefon: 607055793
E-mail: obec@viceniceun.cz
Jméno: Luděk Pelikán Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568620004
Adresa práce: Vícenice 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Vícenice u Náměště nad Oslavou Mobil-veřejný: 602546135
E-mail: obec@viceniceun.cz Poznámka: Fax:

Zahrádka

Stanoviště: Zahrádka 6/, 675 71 Zahrádka
Telefon: 724565193
E-mail: ou.zahradka@seznam.cz
Jméno: Mgr. Jiří VLČEK, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Zahrádka 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Starosta obce Zahrádka Mobil-veřejný: 724 565 193
E-mail: ou.zahradka@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Ivančice

Stanoviště: Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice
Telefon: 546419411
E-mail: info@muiv.cz,povodnova.komise@ivancice.cz
Jméno: Milan BUČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 546 419 411
Adresa práce: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 601 575 842
E-mail: bucek@muiv.cz Poznámka: Fax: 546419410
Jméno: Jaroslav SOJKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 546 419 411
Adresa práce: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný: 602 559 177
E-mail: sojka@muiv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eduard KREMLÁČEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 546 419 470
Adresa práce: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: kremlacek@muiv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Jan FIALA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 626 700
Adresa práce: Josefa Vávry 30, 664 91 Ivančice Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: bo.oop.ivancice.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing.mjr. František PRAŽÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Policie ČR, ÚO Brno - venkov, Rybářská 17, 61133 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení PČR Brno-venkov Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.prazak@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jiří ŠVEJDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 351
Adresa práce: Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: svejda@povodi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek HALOUZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: JSDHO Ivančice Funkce na pracovišti: Velitel jednotky SDH Mobil-veřejný:
E-mail: sdh.nemcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Npor., Ing. Martin ŠKODA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Tesařovo náměstí 7, 664 91 Ivančice Funkce na pracovišti: velitel požární stanice Mobil-veřejný: 950 626 122
E-mail: martin.skoda@firebrno.cz Poznámka: Fax:

ORP Moravský Krumlov

Stanoviště: náměstí Klášterní 125/, 67201 Moravský Krumlov
Telefon: 515300711
E-mail: eposta@mkrumlov.cz
Jméno: Mgr. Tomáš TŘETINA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515 300 710
Adresa práce: Město Moravský Krumlov, Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 606 735 207
E-mail: tretinat@mkrumlov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Jan KOŠÍČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 515 300 711
Adresa práce: Město Moravský Krumlov, Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 731 491 208
E-mail: kosicekj@mkrumlov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kamil RABOŇ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 515 300 739
Adresa práce: Městský úřad Moravský Krumlov, Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný: 724 183 826
E-mail: rabonk@mkrumlov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír BŘEZÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: zn.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Markéta GOLDSCHMIDTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 300 746
Adresa práce: Městský úřad Moravský Krumlov, Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov Funkce na pracovišti: referentka vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Magda HLADÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 331 115
Adresa práce: Jiřice u Miroslavi 33, 671 78 Jiřice u Miroslavi Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 724 185 908
E-mail: starosta.jirice@seznam.cz Poznámka: Fax: 515331115
Jméno: Mgr. Lenka HODAŇOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 331 112
Adresa práce: Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi Funkce na pracovišti: Starostka Mobil-veřejný:
E-mail: ou.damnice@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: David JURA, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 083
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Třebíčská 188, Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: Úsekový technik - závod Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný: 775 027 905
E-mail: jura@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rudolf KŘEPELA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 339 151
Adresa práce: Skalice 92, 671 36 Skalice u Znojma Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@skaliceuznojma.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan ROZMAHEL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 338 122
Adresa práce: Obecní úřad, Tulešice 18, 671 73 Tulešice Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 725 656 838
E-mail: info@obec-tulesice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Ing. Aleš SARGA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 646 162
Adresa práce: Palackého 73, 672 01 Moravský Krumlov Funkce na pracovišti: velitel požární stanice Mobil-veřejný:
E-mail: ales.sarga@jmk.izscr.cz Poznámka: 950 646 611 - stanice Fax: 950646106
Jméno: Ing. Petr SLAVÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 337 423
Adresa práce: Obec Jezeřany-Maršovice Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@jezerany-marsovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana SMEJKALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 339 171
Adresa práce: Obec Trstěnice Funkce na pracovišti: Starostka Mobil-veřejný:
E-mail: trstenice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman SUTTR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 323 415
Adresa práce: Obec Džbánice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739 032 044
E-mail: suttrom@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír TESAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 339 213
Adresa práce: OÚ Tavíkovice Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@tavikovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef VESELÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: JPO III. Moravský Krumlov Funkce na pracovišti: velitel jednotky Mobil-veřejný:
E-mail: hasici.raksice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lucie ŠEINEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Rybníky Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: ourybniky@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Eva ŠIROKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 300 771
Adresa práce: Městský úřad Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov 672 01 Funkce na pracovišti: odbor krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: sirokae@mkrumlov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin PLECHATÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725 427 376
E-mail: starosta@mesto-miroslav.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vojtěch KOCÁB Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 300 711
Adresa práce: Město Moravský Krumlov, Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 774 107 602
E-mail: kocabv@mkrumlov.cz Poznámka: Fax:

ORP Rosice

Stanoviště: Palackého náměstí 13/, 66501 Rosice
Telefon: 546492111
E-mail: posta@rosice.cz
Jméno: Mgr. Andrea TROJANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 546 492 102
Adresa práce: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Funkce na pracovišti: Starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@rosice.cz Poznámka: Fax: 546492119
Jméno: Lukáš VOLÁNEK, DiS. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 546 492 103
Adresa práce: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: volanek@rosice.cz Poznámka: Fax: 546492119
Jméno: Ing. Eva KRÁLOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 546 492 141
Adresa práce: Město Rosice Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP obecního úřadu ORP Mobil-veřejný:
E-mail: kralova@rosice.cz Poznámka: Fax: 546492119
Jméno: npor., Bc. Pavel VOJTEK Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 626 730
Adresa práce: Komenského nám. 263, Rosice Funkce na pracovišti: vedoucí OO PČR Rosice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.vojtek@pcr.cz Poznámka: Fax: 974626851
Jméno: plk., Ing. Jaromír NOVOTNÝ Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 626 229
Adresa práce: Rybářská 17, 611 33 Brno Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: bo.sekret@pcr.cz Poznámka: Působí i v PK ORP Tišnov Fax: 974626532
Jméno: npor., Ing. Petr ADAMČÍK Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 950 627 122
Adresa práce: Říčanská 1720, 665 01 Rosice Funkce na pracovišti: velitel požární stanice Mobil-veřejný:
E-mail: petr.adamcik@hzscr.cz Poznámka: Fax: 950627112
Jméno: Bc. Josef HUMPOLÍČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 546 492 199
Adresa práce: Město Rosice Funkce na pracovišti: referent bezpečnosti státu Mobil-veřejný: 724 186 553
E-mail: humpolicek@rosice.cz Poznámka: Fax: 546412707
Jméno: Bc., Ing. Leoš HORÁK Funkce v komisi: člen odborné skupiny Telefon práce: 546 492 143
Adresa práce: Město Rosice Funkce na pracovišti: Vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: horak@rosice.cz Poznámka: Fax: 546492119
Jméno: Ing. Helena POSMÝKOVÁ Funkce v komisi: člen odborné skupiny Telefon práce: 546 492 143
Adresa práce: Žerotínovo nám. 1 Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: posmykova@rosice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk DOČKAL Funkce v komisi: člen odborné skupiny Telefon práce: 543 423 451
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Funkce na pracovišti: Zaměstnanec subjektu zřizovaného státem Mobil-veřejný:
E-mail: dockalz@pmo.cz Poznámka: Fax: 543423457
Jméno: Pavel SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: JSDHO Rosice Funkce na pracovišti: Velitel jednotky SDH Mobil-veřejný:
E-mail: pavelsedlacek.rosice@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Třebíč

Stanoviště: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Telefon: 568896100
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Jméno: Mgr Pavel PACAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 568 896 134
Adresa práce: MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město 674 01 Třebíč 1 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 383 681
E-mail: Pavel.Pacal@trebic.cz Poznámka: zástupce v případě nepřítomnosti - místopředseda PK Fax:
Jméno: Ing. Pavel VOSÁTKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 568 896 250
Adresa práce: MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město 674 01 Třebíč 1 Funkce na pracovišti: Městský úřad Třebíč - vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný: 724 189 740
E-mail: Pavel.Vosatka@trebic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KRISTKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 568 896 292
Adresa práce: MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město 674 01 Třebíč 1 Funkce na pracovišti: Městský úřad Třebíč - odbor ŽP - vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný: 602 117 549
E-mail: Jana.Kristkova@trebic.cz Poznámka: havarijní telefon - 602 117 549; zástupce v případě nepřítomnosti - Markéta Věrná Týnská 1177, 674 01 Třebíč, tel. 777 949 834, 568 896 349 Fax:
Jméno: Petr DOBEŠ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 896 162
Adresa práce: Městský úřad Třebíč Funkce na pracovišti: útvar obrany - referent bezpečnosti státu Mobil-veřejný:
E-mail: Petr.Dobes@trebic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav HEDVÁBNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 899 130
Adresa práce: VAS a.s. Funkce na pracovišti: VAS a.s. - ředitel divize Třebíč Mobil-veřejný:
E-mail: hedbavny@vastr.cz Poznámka: zástupce v případě nepřítomnosti - Ing. Vladimír Novotný - Dražka 29 Hrotovice, tel. 603 732 535 Fax:
Jméno: Bc. Aleš KRATINA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 896 170
Adresa práce: Městský úřad Třebíč Funkce na pracovišti: Městský úřad Třebíč - vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: Ales.Kratina@trebic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.ing. Jiří URBÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 285 120
Adresa práce: HZS kraje Vysočina Funkce na pracovišti: HZS kraje Vysočina - ředitel územního odboru Třebíč Mobil-veřejný: 607 873 877
E-mail: jiri.urbanek@hasici-vysocina.cz Poznámka: Fax: 950285115
Jméno: Petr NĚMEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Vodní záchranná služba ČČK - Polanka 24, 674 01 Třebíč Funkce na pracovišti: Vodní záchranná služba ČČK Mobil-veřejný: 736 114 551
E-mail: nemec.vsz@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Zbyněk OLIVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 952 402
Adresa práce: Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 202 Mobil-veřejný: 724 623 902
E-mail: zbynek.oliva@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš PROCHÁZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 301 057
Adresa práce: PM Brno – Jihlava, provoz Jihlava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: 567 302 286 Fax:
Jméno: Markéta VĚRNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 896 349
Adresa práce: MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město 674 01 Třebíč 1 Funkce na pracovišti: Městský úřad Třebíč - oddělení ochrany vod - referent Mobil-veřejný:
E-mail: Marketa.Verna@trebic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Soňa ŘEPOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 896 319
Adresa práce: MěÚ tř Funkce na pracovišti: Městský úřad Třebíč - odbor ŽP - oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: Sona.Repova@trebic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav KATOLICKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 839 820
Adresa práce: KSÚS - provoz Třebíč Funkce na pracovišti: KSÚS - provoz Třebíč - vedoucí výrobního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jana KOUBOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568858312/325
Adresa práce: KHS - územní pracoviště Třebíč Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Jiří PLAČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 277 250
Adresa práce: PČR – obvodní oddělení Třebíč Funkce na pracovišti: PČR – obvodní oddělení Třebíč Mobil-veřejný: 724 232 608
E-mail: jiri.placek@pcr.cz;tr.oop.trebic@pcr.cz Poznámka: Fax:

ORP Velké Meziříčí

Stanoviště: Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Telefon: 566781111
E-mail: hortova@velkemezirici.cz
Jméno: Ing. arch. Alexandros KAMINARAS Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 566 781 001
Adresa práce: MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 771 136 116
E-mail: kaminaras@velkemezirici.cz Poznámka: krizové č. 725 101 201 Fax:
Jméno: npor., Bc. Jiří DOLEŽAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950 293 110
Adresa práce: stanice Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 17, Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: velitel stanice Velké Meziříčí (HZS) Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.dolezal@hasici-vysocina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin KAMAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 566 781 002
Adresa práce: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: místostarosta města Mobil-veřejný:
E-mail: kaman@velkemezirici.cz Poznámka: krizové č. 725 102 547 Fax:
Jméno: Ing. Jiří ZACHAR Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 566 781 080
Adresa práce: MěÚ Velké Meziříčí, Náměstí 27/28, 594 13 Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 777 594 127
E-mail: zachar@velkemezirici.cz Poznámka: havarijní č. 777 792 072 Fax:
Jméno: Ing. Josef ŠVEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 781 150
Adresa práce: MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správního Mobil-veřejný: 777 792 077
E-mail: svec@velkemezirici.cz Poznámka: krizové č. 725 102 546 Fax:
Jméno: Ing. Marek ŠVAŘÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 781 003
Adresa práce: MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 777 594 134
E-mail: svaricek@velkemezirici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Yvona VRÁNOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 781 084
Adresa práce: MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: vodopráv. úřad MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: vranova@velkemezirici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan STRAŠÁK, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 568 620 723
Adresa práce: Třebíčská 188, 675 71 Náměsťnad Oslavou Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu Náměšť nad Oslavou Mobil-veřejný:
E-mail: strasak@pmo.cz,provoznamest@pmo.cz Poznámka: krizové č. 602 756 274 Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav MYNÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 782 601
Adresa práce: Technické služby VM, s.r.o., Karlov 1398/54 Funkce na pracovišti: jednatel Mobil-veřejný: 724 281 452
E-mail: ts@vm.cz,jardamynar@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva KŘIVSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 781 085
Adresa práce: MěÚ Velké Meziříčí, Náměstí 27/28, 594 13 Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: vodohospodářský úřad Mobil-veřejný:
E-mail: krivska@velkemezirici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk KOCOUREK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 781 822
Adresa práce: HZS Kraje Vysočina, Nad Gymnáziem 17, Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kocourekzdenek@seznam.cz Poznámka: altern. tel.: 950293111 Fax:
Jméno: Lucie BROŽOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 781 158
Adresa práce: Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: brozova@velkemezirici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan DOLEŽAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ENERGOSTROJÍRNY Velké Meziříčí, s.r.o., Třebíčská 1540, Vel. Mez. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jan.dolezal@energostrojirny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Mgr. Přemysl BDINKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 282 720
Adresa práce: OO Policie ČR Velké Meziříčí, Zámecká 946, Velké Meziříčí Funkce na pracovišti: vedoucí obvod. odd. a stanice VB Mobil-veřejný:
E-mail: premysl.bdinka@pcr.cz Poznámka: Fax: