Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

ORP Nový Bydžov

Stanoviště: Masarykovo náměstí 1/, 50401 Nový Bydžov
Telefon: 778428808
E-mail: povodne@novybydzov.cz
Jméno: Ing. Pavel LOUDA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 703 910
Adresa práce: MěÚ Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Starosta města Nový Bydžov Mobil-veřejný:
E-mail: louda@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin KOŘÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 495 703 920
Adresa práce: MěÚ Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 604 694 029
E-mail: korinek@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Matěj NOVOTNÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 495 703 912
Adresa práce: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný: 737 039 437
E-mail: novotny@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej KUNST, DiS. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495 703 917
Adresa práce: MěÚ Nový Bydžov, Masarykovo nám.1 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. kriz. řízení, MěÚNB Mobil-veřejný: 608 036 135
E-mail: kunst@novybydzov.cz Poznámka: Fax: 495703985
Jméno: Pavel PŮŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Tovární 1355, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 737 727 654
E-mail: pavel.pus@khp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 272 241
Adresa práce: Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Manažer provozu odpadních vod Mobil-veřejný: 725 516 354
E-mail: petr.navratil@khp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan KUBÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 490 490 316
Adresa práce: Technické služby města Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný: 778 768 335
E-mail: kubanek@tsnovybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela ČESÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 703 911
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Tajemník MěÚ Nový Bydžov Mobil-veřejný: 602 620 888
E-mail: cesakova@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Libuše VÍZKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 703 962
Adresa práce: MěÚ Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: referentka- vodopráv. úřad Mobil-veřejný:
E-mail: vizkova@novybydzov.cz Poznámka: Fax: 495703985
Jméno: npor., Ing. David MELICHAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 183
Adresa práce: HZS Královéhradeckého kraje, Požární stanice Nový Bydžov, Bratří Mádlů 201, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: velitel Požární stanice Nový Bydžov Mobil-veřejný: 602 968 962
E-mail: david.melichar2@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk LAKATOŠ Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Nový Bydžov Mobil-veřejný:
E-mail: lakatosludek@seznam.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Stanoviště: Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Telefon: 495817111
E-mail: povodnova_sluzba@khk.cz
Jméno: Mgr. Martin ČERVÍČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 817 530
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 720 987 143
E-mail: mcervicek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva VALTEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 736 521 881
Adresa práce: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, povodně, vodní nádrže Mobil-veřejný: 736 521 881
E-mail: evalterova@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloš ČEJKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 736 521 877
Adresa práce: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: mcejka@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav VRBA, MPA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 130
Adresa práce: KÚ KHK, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitel Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: mvrba@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. Klára VALENTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 521 202
Adresa práce: KŘP Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař oddělení krizového řízení, KŘ policie Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 727 963 803
E-mail: klara.valentova@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil PLESKAČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 483 366 300
Adresa práce: Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 3927/5, 466 05 Jablonec nad Nisou Funkce na pracovišti: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou Mobil-veřejný:
E-mail: pleskacb@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav PEJŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 206
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 702 196 319
E-mail: mpejsek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Pavel BULÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 548
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana KHK Mobil-veřejný:
E-mail: pbulicek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 000
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: 2. náměstek hejtmana Mobil-veřejný: 731 603 880
E-mail: pbelobradek@khk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. David POUČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 229
Adresa práce: Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitel HZS KHK Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariat@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342

Babice

Stanoviště: 1/, 50351 Babice
E-mail: obec.babice@seznam.cz
Jméno: Ing. Renata Stejskalová Menoušek Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777590134
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petra Andrová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 774592184
E-mail: Poznámka: Fax:

Hlušice

Stanoviště: Hlušice 51/, 50356 Hlušice
Telefon: 495483416
E-mail: obec.hlusice@seznam.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/hlusice
Jméno: Jaroslav TREJBAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 186 813
E-mail: obec.hlusice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jitka RAICHOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec.hlusice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav ŠAFAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel PRŮCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Karlos.prucha@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal FONŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek DROBNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek ŘEHÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Kobylice

Stanoviště: 41/, 50401 Kobylice
E-mail: kobylice@volny.cz
Jméno: MgA. Kamil Husar Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 778708844
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Filip Marek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 604990795
E-mail: Poznámka: Fax:

Lužec nad Cidlinou

Stanoviště: Lužec nad Cidlinou 203/, 50362 Lužec nad Cidlinou
Telefon: 495482103
E-mail: obec@luzecnadcidlinou.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/luzec-nad-cidlinou
Jméno: Ing. Petr DRAHOKOUPIL Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 187 619
E-mail: drahokoupilpetr@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef CHLÍBEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606 048 137
E-mail: chlibekjosef@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel ŘÍBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Hana VÍZKOVÁ, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec@luzecnadcidlinou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav BENEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Měník

Stanoviště: 43/, 50364 Měník
E-mail: ou@menik.cz
Jméno: Alena Dvořáková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 608678633
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Kamínský Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 778426147
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vít Vaníček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 736524985
E-mail: Poznámka: Fax:

Mlékosrby

Stanoviště: Mlékosrby 51/, 50351 Mlékosrby
Telefon: 495497434
E-mail: obec.mlekosrby@seznam.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/mlekosrby
Jméno: Jiří EŠNER Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 186 945
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Roman KLOUČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Zástupce velitele Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš RICHTER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAVLÍN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel JIRÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Myštěves

Stanoviště: Myštěves 15/, 50315 Nechanice
Telefon: 724183735
E-mail: mysteves@volny.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/mysteves
Jméno: Josef VAŠINA Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 183 735
E-mail: vasina@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš FOF Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří BARTOŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Libor KUŽELA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Nepolisy

Stanoviště: 0/, 50363 Nepolisy
Jméno: Ing. Dušan ŠUSTR Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Nepolisy Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 732 912 555
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vladimír VONDRUŠKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Nepolisy Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 724 801 009
E-mail: Poznámka: Fax:

Králíky

Stanoviště: 0/, 50401 Nový Bydžov
Jméno: Tomáš POHL Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 186 820
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin PAVLÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin KMÍNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav HOLÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan SKALICKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Zachrašťany

Stanoviště: 0/, 50401 Nový Bydžov
Jméno: Monika Nováková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725081341
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Strejcius Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Louda Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Humburky

Stanoviště: 0/, 50401 Nový Bydžov
Jméno: Václav STARÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel ČÍŽEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: David ŠTĚRBA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Nový Bydžov

Stanoviště: Masarykovo náměstí 1/, 50401 Nový Bydžov
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/novy-bydzov
Jméno: Ing. Pavel LOUDA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 703 910
Adresa práce: MěÚ Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Starosta města Nový Bydžov Mobil-veřejný:
E-mail: louda@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Matěj NOVOTNÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 495 703 912
Adresa práce: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný: 737 039 437
E-mail: novotny@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin KOŘÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 495 703 920
Adresa práce: MěÚ Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 604 694 029
E-mail: korinek@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej KUNST, DiS. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495 703 917
Adresa práce: MěÚ Nový Bydžov, Masarykovo nám.1 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. kriz. řízení, MěÚNB Mobil-veřejný: 608 036 135
E-mail: kunst@novybydzov.cz Poznámka: Fax: 495703985
Jméno: Ing. Marcela ČESÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 703 911
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Tajemník MěÚ Nový Bydžov Mobil-veřejný: 602 620 888
E-mail: cesakova@novybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan KUBÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 490 490 316
Adresa práce: Technické služby města Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný: 778 768 335
E-mail: kubanek@tsnovybydzov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 272 241
Adresa práce: Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Manažer provozu odpadních vod Mobil-veřejný: 725 516 354
E-mail: petr.navratil@khp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel PŮŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Tovární 1355, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 737 727 654
E-mail: pavel.pus@khp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Libuše VÍZKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 703 962
Adresa práce: MěÚ Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: referentka- vodopráv. úřad Mobil-veřejný:
E-mail: vizkova@novybydzov.cz Poznámka: Fax: 495703985
Jméno: npor., Ing. David MELICHAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 183
Adresa práce: HZS Královéhradeckého kraje, Požární stanice Nový Bydžov, Bratří Mádlů 201, 504 01 Nový Bydžov Funkce na pracovišti: velitel Požární stanice Nový Bydžov Mobil-veřejný: 602 968 962
E-mail: david.melichar2@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk LAKATOŠ Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Nový Bydžov Mobil-veřejný:
E-mail: lakatosludek@seznam.cz Poznámka: Fax:

Barchov

Stanoviště: 0/, 50401 Nový Bydžov
Jméno: Mgr. Ladislav Vlachý Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495490330
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724184490
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Hanuš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav Tomeš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Ohnišťany

Stanoviště: Ohnišťany 91/, 50354 Ohnišťany
Telefon: 495496521,5
E-mail: obec.ohnistany@seznam.cz
Jméno: Ing. Eva JIŘIČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606 629 305
E-mail: eva.jirickova@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. David SNOPKO Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místopředseda obce, velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: david.snopko@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk CHALUPA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: chalupazdenek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: strojník SDH, člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: K4.ja@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej ŠMÍDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen Mobil-veřejný:
E-mail: smideko@gmail.com Poznámka: Fax:

Petrovice

Stanoviště: 104/, 50355 Petrovice
Jméno: Mgr. Luboš Žilka Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 773119490
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Lucie Jirsáková Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 605842419
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Čadík Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 602446062
E-mail: Poznámka: Fax:

Prasek

Stanoviště: 229/, Prasek
E-mail: obec.prasek@volny.cz
Jméno: Jaroslav Myška Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 603868082
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Monika Tomášková Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 735724910
E-mail: Poznámka: Fax:

Skřivany

Stanoviště: 0/, 50352 Skřivany u Nového Bydžova
Jméno: Karolína HÁLOVÁ, DiS. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 491 318
Adresa práce: Obecní úřad Skřivany Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 608 504 451
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan LUDVÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Skřivany Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav LIMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel THEER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav TOBOLKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel ŠTEFAN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Smidary

Stanoviště: Náměstí Prof. Babáka 106/, 50353 Smidary
Telefon: 495496127,724187056
E-mail: podatelna@smidary.cz
Jméno: Bc. Jana DRAŠTÍKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 496 127
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: +420 724 187 056
E-mail: starosta@smidary.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ondřej HAVLÍČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: +420 723 994 499
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel VESELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Rudolf DRAŠTÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan NOSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk BERNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav SVOBODA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav KUTIFEL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 737 632 587
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr TREJBAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr TREJBAL ML. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: +420 736 463 690
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav ŽAMPA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: +420 736 463 690
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav MÁDLE Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: +420 606 232 925
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš MAREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: +420 734 487 721
E-mail: Poznámka: Fax:

Sloupno

Stanoviště: Sloupno 47/, 50353 Smirady
Telefon: 495493647
E-mail: obec@sloupno.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/sloupno
Jméno: Mgr. Karel PŮŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír HLAVÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 495 493 527
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří LACKO Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav ČAPEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Starý Bydžov

Stanoviště: 13/, 50357 Starý Bydžov
E-mail: ousb@seznam.cz
Jméno: Ing. Vladimír Kalugin Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724187620
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Semerák Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 773696272
E-mail: Poznámka: Fax:

Šaplava

Stanoviště: 3/, 50353 Šaplava
E-mail: saplava@volny.cz
Jméno: František Šafka Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 603591681
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Michal Habich Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 732270200
E-mail: Poznámka: Fax:

Vinary

Stanoviště: Vinary 70/, 50353 Vinary
E-mail: vinary@seznam.cz
Jméno: Ing. Štěpánka Holmanová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 736601096
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Špinka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 724183054
E-mail: Poznámka: Fax:

Zdechovice

Stanoviště: 7/, 50401 Zdechovice
Poznámka: www.obec-zdechovice.cz
Jméno: Monika Pražáková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725081342
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Renata Málková Maršíková Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 736163498
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Hradec Králové

Stanoviště: Československé armády 408/, 50200 Hradec Králové
Telefon: 495707649
E-mail: Ladislav.Tluka@mmhk.cz
Poznámka: mob.: 731131148
Jméno: Mgr., Mgr. et Springerová PAVLÍNA, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 707 420
Adresa práce: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové Funkce na pracovišti: primátorka města Mobil-veřejný:
E-mail: pavlina.springerova@mmhk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš ŘÁDEK, MBA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 495 707 418
Adresa práce: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Funkce na pracovišti: náměstek primátorky Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.radek@mmhk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav TLUKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495 707 649
Adresa práce: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Funkce na pracovišti: OŽP, referent odd. VH Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.tluka@mmhk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Radek VYMLÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 222
Adresa práce: Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: HZS KHK velitel stanice Mobil-veřejný:
E-mail: radek.vymlatil@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Monika TODTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 058 626
Adresa práce: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Funkce na pracovišti: vedoucí odd. protiepidemického Mobil-veřejný:
E-mail: monika.todtova@khshk.cz Poznámka: zastupuje: MUDr. Eva Beranová Fax: 495058502
Jméno: kpt. PeaDr. Rostislav NESL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 526 225
Adresa práce: PČR, ÚO Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař PČR Mobil-veřejný: 974 526 101
E-mail: rostislav.nesl@pcr.cz Poznámka: zastupuje: kpt. Bc. Miroslav Heřmánek Fax:
Jméno: Ing. Vladimír BREJCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 715 241
Adresa práce: Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: KHP, a.s. - manažer provozu Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.brejcha@khp.cz Poznámka: zastupuje: Ing. Tomáše Hosu Fax:
Jméno: Ing. Josef JANURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 707 390
Adresa práce: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí odb. kriz. řízení Mobil-veřejný: 731 131 199
E-mail: josef.janura@mmhk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Martina ČERVINKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 707 640
Adresa práce: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 731 131 146
E-mail: martina.cervinkova@mmhk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Eva BERANOVÁ Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 495 058 622
Adresa práce: Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitelka odboru protiepidemického Mobil-veřejný: 731 628 628
E-mail: eva.beranova@khshk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. David PETŘÍK Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 950 530 142
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U přívozu 122, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IZS Mobil-veřejný: 950 530 104
E-mail: david.petrik@hkk.izscr.cz Poznámka: zástupce: plk. Ing. Radka Vymlátila Fax: 950531115
Jméno: kpt., Bc. Miroslav HEŘMÁNEK Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 974 526 290
Adresa práce: PČR, ÚO Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař Mobil-veřejný: 974 526 101
E-mail: miroslav.hermanek@pcr.cz Poznámka: zástupce: kpt. PeaDr. Rostislava Nesla Fax:
Jméno: Aleš MILLER Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 495 088 172
Adresa práce: Jez Smiřice, Smiřice 439, 503 03 Smiřice Funkce na pracovišti: Vedoucí hrázný-jezný Mobil-veřejný: 606 633 177
E-mail: millera@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír KRÁTKÝ Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 495 707 393
Adresa práce: Magistrát města HK, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Funkce na pracovišti: pracovník odboru krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: jaromir.kratky@mmhk.cz Poznámka: zástupce: JUDr. Miloše Kříže Fax:
Jméno: Josef MAREK Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 495 715 287
Adresa práce: Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: manažer provozu výroby vody Mobil-veřejný:
E-mail: josef.marek@khp.cz Poznámka: zástupce: Ing. Vladimíra Brejchu Fax: 495107193

ORP Jičín

Stanoviště: Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín
Telefon: 493545111
E-mail: ozp@mujicin.cz
Jméno: JUDr. Jan MALÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 493 545 100
Adresa práce: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 730 193 988
E-mail: starosta@mujicin.cz Poznámka: 725 082 302 - kriz. telefon Fax: 493545222
Jméno: Ing. Marcela SVOBODOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 493 545 370
Adresa práce: MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný: 605 258 277
E-mail: svobodova@mujicin.cz Poznámka: Fax: 493545285
Jméno: Ing. Jan ŠKODA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 493 545 371
Adresa práce: MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín Funkce na pracovišti: Vedoucí vodoprávního úřadu MěÚ Jičín Mobil-veřejný: 733 516 686
E-mail: skoda@mujicin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivona RUNČÍKOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 493 545 373
Adresa práce: MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný: 737269883*
E-mail: runcíková@mujicin.cz Poznámka: * krizový telefon MěÚ Jičín OŽP Fax:
Jméno: MVDr. Jaroslav FELKL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 493 533 266
Adresa práce: Krajská veterinární správa státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení veterinární hygieny Jičín Mobil-veřejný: 724 259 394
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Libuše JŮVOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 493 585 812
Adresa práce: KHS KHK, územní pracoviště Jičín, Revoluční 36, 50601 Jičín Funkce na pracovišti: ředitelka odboru HOK, vedoucí odd. ÚP Mobil-veřejný: 731 628 603
E-mail: libuse.juvova@jc.khshk.cz Poznámka: Fax: 493585818
Jméno: Josef PIRI Funkce v komisi: člen Telefon práce: 493 522 276
Adresa práce: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení dopravy Mobil-veřejný: 737 212 099
E-mail: vosjicin@vosjicin.cz,piri@vosjicin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Libor ZIKEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 510 320
Adresa práce: Dělnická 162, Jičín Funkce na pracovišti: ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého Kraje, územní odbor Jičín Mobil-veřejný: 602 134 396
E-mail: libor.zikeš@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Mgr. et. Lenka HŘEBÍČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 493 545 212
Adresa práce: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný: 736 758 682
E-mail: hrebickova@mujicin.cz Poznámka: Fax: 493545222
Jméno: plk., Mgr. Petr MUCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 533 111
Adresa práce: Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Balbínova 23, Jičín Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Jičín Mobil-veřejný: 607 070 081
E-mail: jc@pcr.cz,pet.mucha@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kristína ROBOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 493 585 816
Adresa práce: Krajská hygienická staniceKrálovéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště Jičín Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný: 731 628 602
E-mail: kristina.robova@khshk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Ing. Ladislav OBORNÍK Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 493 585 321
Adresa práce: Jičín, Dělnická 162 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele HZS KH kraje, územní odb. Jičín Mobil-veřejný: 602 134 395
E-mail: ladislav.oborník@hkk.izscr.cz Poznámka: zástupce člena PK - plk. PhDr. Lubora Zikeše (HZS KH kraje, územní pracoviště Jičín) Fax:
Jméno: MVDr. Václav KNAP Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 493 533 266
Adresa práce: Krajská vererinární správa Státní veterinární správa pro královéhradecká kraj Funkce na pracovišti: vrchní inspektor - Krajská vererinární správa Státní veterinární správa pro královéhradecká kraj Mobil-veřejný: 606 848 968
E-mail: insp.jicin.kvsk@svscr.cz Poznámka: zástupce člena MVDr. Jaroslava Felkla Fax:
Jméno: plk., Mgr. Václav TICHÝ Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 974 533 290
Adresa práce: Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Balbínova 23, Jičín Funkce na pracovišti: vrchní komisař ÚO Jičín Mobil-veřejný: 606 751 844
E-mail: vaclav.tichy@pcr.cz Poznámka: zástupce člena: plk. Mgr. Petra Muchy (Policie ČR) Fax:
Jméno: MUDr. František ULMAN Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 493 585 825
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Úpická 117, 541 17 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí protiepidemického oddělení Mobil-veřejný: 731 628 605
E-mail: frantisek.ulman@khshk.cz Poznámka: zástupce člena MUDr. Libuše Jůvové (Krajská hygienická stanice HK, ú.p. Jičín) Fax: 493585818