Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

ORP Polička

Stanoviště: Palackého náměstí 160/, 57201 Polička
Telefon: 461723888
E-mail: urad@policka.org
Jméno: Jaroslav MARTINŮ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 723 801
Adresa práce: Městský úřad Polička Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731 441 401
E-mail: starosta@policka.org Poznámka: Fax: 461725926
Jméno: Pavel ŠTEFKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 723 802
Adresa práce: Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 773 652 965
E-mail: mistostarosta@policka.org Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek KLEIN Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 461 723 853
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: referent OÚPRaŽP Mobil-veřejný: 733 726 626
E-mail: klein@policka.org Poznámka: Fax: 461725926
Jméno: Mgr. Jan TEPLÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 723 803
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 774 661 828
E-mail: tajemnik@policka.org Poznámka: Fax: 461725926
Jméno: Bc. Lukáš SCHAUER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 577 111
Adresa práce: JSDH, JPO II, Starohradská 410, Polička Funkce na pracovišti: velitel JPO II Mobil-veřejný: 725 092 433
E-mail: l.schauer@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan RADA, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 357 189
Adresa práce: Hegerova 659, 57201 Polička Funkce na pracovišti: Vedoucí střediska Mobil-veřejný: 602 356 471
E-mail: jan.rada@vhos.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Miroslav KUBÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 577 197
Adresa práce: HZS Pardubického kraje - pobočka Polička, Starohradská 410, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný: 724 180 198
E-mail: miroslav.kubik@pak.izscr.cz Poznámka: Fax: 950577101
Jméno: Cobe IVANOVSKI Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 721 796
Adresa práce: T.E.S., s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: jednatel společnosti Mobil-veřejný: 605 246 744
E-mail: ivanovsky@tespolicka.cz Poznámka: Fax: 461725895
Jméno: Ing., npor. Petr DVOŘÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 578 730
Adresa práce: Čsl. armády 620, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: vedoucí OO Policie ČR Mobil-veřejný: 601 313 973
E-mail: petr.dvorak1@pcr.cz Poznámka: Fax: 974578738
Jméno: Bc. Ondřej BOHÁČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 550 286
Adresa práce: PM s.p., K Pernštějnu 626, 59301 Bystřice nad Pernštejnem Funkce na pracovišti: úsekový technik - pracovník Povodí Moravy s. p. Mobil-veřejný: 602 596 456
E-mail: bohac@pmo.cz Poznámka: Fax: 541211403
Jméno: Ing. Vladimír BARTOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 723 805
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: tajemník bezpečnostní rady města Mobil-veřejný: 731 441 418
E-mail: bartos@policka.org Poznámka: Fax: 461725926

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53211 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr. Martin NETOLICKÝ, Ph.D Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 026 114
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KRČIL, Dis Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 026 120
Adresa práce: Pardubický kraj Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.krcil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VLASÁK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466 026 350
Adresa práce: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604 793 568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav FOLPRECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 116
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FOLTÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 637
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing. Aleš BOŇATOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: plk., Mgr. Miloslav HOUDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 561 221
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.houdek@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 602 297 842
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin ZÁLESKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 570 060
Adresa práce: HZS KŘ Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IZS a služeb Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Antonín VYKYDAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 337
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel KHS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: antonin.vykydal@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zbyněk MORKUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 947 304
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Funkce na pracovišti: náměstek pro vodní hospodářství a investice Mobil-veřejný:
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Kamil TURNOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.pardubice@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav NĚMEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 710
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný: 602 361 132
E-mail: miroslav.nemec@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr MICHALOVICH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868200-1
Adresa práce: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Pardubice Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466415301
Jméno: Ing. Blanka ŠKAŘUPOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 425
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise ČHMÚ CPP

Stanoviště: Na Šabatce 17/, 14306 Komořany
Jméno: Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 244 032 700
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 626 390
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz Poznámka: Fax: 241760603
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr. Radek ČEKAL, Ph.D. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 244 032 356
Adresa práce: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hydrologických pčedpovědí Mobil-veřejný:
E-mail: cekal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra LEIPELTOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 244 032 367
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petra.leipeltova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500
Jméno: Mgr. Martina KIMLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 360
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kimlova@chmi.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. brig., gen. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr., Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105

Borová

Stanoviště: Borová 100/, 56982 Borová
Telefon: 461743268,603741378
E-mail: obec@borova.cz
Jméno: Mgr. Lenka TLUSTÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 743 268
Adresa práce: Borová 100 Funkce na pracovišti: Starostka Mobil-veřejný: 603 741 378
E-mail: starostka@borova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr KUČERA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 776 625 979
E-mail: kucerek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav KUČERA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 725 049 978
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen rady Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vojtěch BEDNÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: bednar@auto-bednar.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír ROMPORTL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vromportl@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KRČIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 733 712 505
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Březiny

Stanoviště: Březiny 32/, 57201 Březiny
Telefon: 773821661
E-mail: obec@breziny.net
Jméno: Ing. Jaroslav Štursa Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 773821661
Adresa práce: Březiny 32, 572 01 Březiny Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 773821661
E-mail: obec@breziny.net Poznámka: www.breziny.net Fax:
Jméno: Tomáš Musílek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 731612052
Adresa práce: Březiny 32, 572 01 Březiny Funkce na pracovišti: Velitel SDH Březiny JPO V. Mobil-veřejný: 731612052
E-mail: obec@breziny.net Poznámka: Fax:
Jméno: Daniel Musílek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731612051
Adresa práce: Březiny 32, 572 01 Březiny Funkce na pracovišti: Strojník SDH Březiny JPO V. Mobil-veřejný: 731612051
E-mail: obec@breziny.net Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Mešťan Funkce v komisi: člen Telefon práce: 773821677
Adresa práce: Březiny 32, 572 01 Březiny Funkce na pracovišti: Člen SDH Březiny JPO V. Mobil-veřejný: 773821677
E-mail: obec@breziny.net Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Lapáček Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 721957678
Adresa práce: Březiny 32, 572 01 Březiny Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 721957678
E-mail: obec@breziny.net Poznámka: Fax:

Bystré (město)

Stanoviště: nám. Na podkově 2/, 56992 Bystré
Telefon: 461741241
E-mail: bystre@bystre.cz
Jméno: Ing. Miloslav Sejkora Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Nám. Na Podkově 2, Bystré Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@bystre.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan Neudert Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Školní 24, 569 92 Bystré Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@bystre.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Marek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Letiště Tuřany, Brno Funkce na pracovišti: Profesionální hasič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Halva Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Sulkovská 505, Bystré Funkce na pracovišti: ředitel H+P Plast s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: halva.plast@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Leoš Maršík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Hamry 9, 569 92 Bystré Funkce na pracovišti: Hostinský Mobil-veřejný: 604340891
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan Dittrich Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Moravská 395, 569 92 Bystré Funkce na pracovišti: ředitel AGRO Vysočina Bystré a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: dittrich@avb.cz Poznámka: Fax:

Hartmanice

Stanoviště: Hartmanice 109/, 56992 Hartmanice
Telefon: 604821985
E-mail: starosta@hartmanice.net
Jméno: PhDr. Jaroslava Filipová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 604821985
Adresa práce: Domov na rozcestí Svitavy Funkce na pracovišti: ředitelka Mobil-veřejný: 737385972
E-mail: starosta@hartmanice.net Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Valach Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: SZŠ Svitavy Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Puš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: AGRONEA Polička Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: zdenda.puskin@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Filip Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: VAPI s.r.o. Lanškroun Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír Hřebec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SCANIA c.z. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 739543579
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dagmar Pachovská Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MŠ Rohozná Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Libor Pospíšil Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: TREPPART Moravská Třebová Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@hartmanice.net Poznámka: Fax:

Jedlová

Stanoviště: Jedlová 321/, 56991 Jedlová
Telefon: 461741169
E-mail: starosta@obecjedlova.cz
Jméno: Radomil Horníček Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Jedlová 321 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloslav Sauer Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Jedlová (ORP Polička) Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Vápeník Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Jedlová (ORP Polička) Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Puchar Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Jedlová (ORP Polička) Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zita Břicháčková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Jedlová (ORP Polička) Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Kamenec u Poličky

Stanoviště: Kamenec u Poličky 90/, 57201 Kamenec u Poličky
Telefon: 461724517
E-mail: urad@obec-kamenec.cz
Jméno: Petr ŠVÁB Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 731 612 067
Adresa práce: Obecní úřad Kamenec u Poličky, Kamenec u Poličky, č.p.90, 572 01 Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 731 612 067
E-mail: urad@obec-kamenec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš KADIDLO Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 468 002 400
Adresa práce: Coma s.r.o. Polička Funkce na pracovišti: místopředseda povodňové komise Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří DOLEŽAL Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 461 723 201
Adresa práce: KOH-I-NOR PONAS s.r.o. Polička Funkce na pracovišti: velitel výjezdové jednotky JPOV Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef ŽIŽKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 723 201
Adresa práce: KOH-I-NOR PONAS s,r,o, Polička Funkce na pracovišti: člen výjezdové jednotky JPOV Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří GROULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Michal POPELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 724 517
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel družstva výjezdové jednotky JPOV Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Korouhev

Stanoviště: 234/, 56993 Korouhev
Telefon: 461728128
E-mail: obec.korouhev@email.cz
Jméno: Ing. Petr Vondrovic Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461728128
Adresa práce: Obecní úřad Korouhev 234, 569 93 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731612082
E-mail: obec.korouhev@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ladislav Filipi Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461728128
Adresa práce: Obecní úřad Korouhev, Korouhev, č.p.234, 569 93 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 725091153
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Přívětivý Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Ponas Polička Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Břeň Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Zevas a.s. Funkce na pracovišti: zástupce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Sýs Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461728189
Adresa práce: Drupork Svitavy Funkce na pracovišti: Vedoucí farmy Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Peňás Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Korouhev 144 Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František Procházka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen komise ŽP Mobil-veřejný: 739705265
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Štěpánek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SDH Korouhev Funkce na pracovišti: starosta SDH Korouhev Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Cacek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: IZS Polička Funkce na pracovišti: velitel SDH Korouhev Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Květná

Stanoviště: Květná 92/, 57201 Květná
Telefon: 469813393
E-mail: obec@kvetna.cz
Jméno: Ing. Petr Škvařil Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 469813393
Adresa práce: Obecní úřad Květná, Květná 92, 572 01 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vojtěch Pražan Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Květná, Květná 92, 572 01 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: David Bureš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Květná Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Navrátil Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Květná Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Šafránek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Květná Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Fuchs Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Květná Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Nedvězí

Stanoviště: Nedvězí 87/, 56992 Nedvězí
Telefon: 468003372,725092509
E-mail: obec.nedvezi@worldonline.cz
Jméno: Ing. Pavel Mareček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 468003372
Adresa práce: AGRO Vysočina Bystré Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725092509
E-mail: obec.nedvezi@worldonline.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Hegr Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Důchodce Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Kubík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: FARMA NEDVĚZÍ Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Gregor Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: RP CLIBING Polička Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Fajmon Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: FARMA NEDVĚZÍ Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Oldřiš

Stanoviště: Oldřiš 132/, 56982 Oldřiš
Telefon: 461747117
E-mail: obec.oldris@quick.cz
Jméno: Michal SERAFIN Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Luděk OPLIŠTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Oldřich BROKL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Stašov

Stanoviště: Stašov 6/, 57201 Plička
Telefon: 461729298
E-mail: ou.stasov@tiscali.cz
Jméno: Leoš Vendolský Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461729298
Adresa práce: Obecní úřad Stašov, Stašov 6, 572 01 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ou.stasov@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Penias Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Stašov, Stašov 6, 572 01 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: ou.stasov@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Přídalík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Stašov, Stašov 6, 572 01 Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: ou.stasov@tiscali.cz Poznámka: Fax:

Polička

Stanoviště: Palackkého nám. 160/, 57201 Polička
Telefon: 461723888
E-mail: urad@policka.org
Poznámka: http.//www.edpp.cz/dpp/policka
Jméno: Jaroslav MARTINŮ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 723 801
Adresa práce: Městský úřad Polička Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731 441 401
E-mail: starosta@policka.org Poznámka: Fax: 461725926
Jméno: Pavel ŠTEFKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 723 802
Adresa práce: Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 773 652 965
E-mail: mistostarosta@policka.org Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek KLEIN Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 461 723 853
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: referent OÚPRaŽP Mobil-veřejný: 733 726 626
E-mail: klein@policka.org Poznámka: Fax: 461725926
Jméno: Ing. Vladimír BARTOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 723 805
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: tajemník bezpečnostní rady města Mobil-veřejný: 731 441 418
E-mail: bartos@policka.org Poznámka: Fax: 461725926
Jméno: Bc. Ondřej BOHÁČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 566 550 286
Adresa práce: PM s.p., K Pernštějnu 626, 59301 Bystřice nad Pernštejnem Funkce na pracovišti: úsekový technik - pracovník Povodí Moravy s. p. Mobil-veřejný: 602 596 456
E-mail: bohac@pmo.cz Poznámka: Fax: 541211403
Jméno: Ing., npor. Petr DVOŘÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 578 730
Adresa práce: Čsl. armády 620, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: vedoucí OO Policie ČR Mobil-veřejný: 601 313 973
E-mail: petr.dvorak1@pcr.cz Poznámka: Fax: 974578738
Jméno: Cobe IVANOVSKI Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 721 796
Adresa práce: T.E.S., s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: jednatel společnosti Mobil-veřejný: 605 246 744
E-mail: ivanovsky@tespolicka.cz Poznámka: Fax: 461725895
Jméno: npor. Miroslav KUBÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 577 197
Adresa práce: HZS Pardubického kraje - pobočka Polička, Starohradská 410, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný: 724 180 198
E-mail: miroslav.kubik@pak.izscr.cz Poznámka: Fax: 950577101
Jméno: Jan RADA, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 357 189
Adresa práce: Hegerova 659, 57201 Polička Funkce na pracovišti: Vedoucí střediska Mobil-veřejný: 602 356 471
E-mail: jan.rada@vhos.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Lukáš SCHAUER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 577 111
Adresa práce: JSDH, JPO II, Starohradská 410, Polička Funkce na pracovišti: velitel JPO II Mobil-veřejný: 725 092 433
E-mail: l.schauer@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan TEPLÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 723 803
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 774 661 828
E-mail: tajemnik@policka.org Poznámka: Fax: 461725926

Pomezí

Stanoviště: Pomezí 4/, 56971 Pomezí
Telefon: 461729179
E-mail: obecpomezi@seznam.cz
Jméno: Věra CHEMIŠINCOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 729 179
Adresa práce: Obecní úřad Pomezí, Pomezí 4, 56971 Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: obecpomezi@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan NESPĚŠNÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 724 815
Adresa práce: Obecní úřad Pomezí, Pomezí 4, 56971 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří DOČEKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Pomezí (ORP Polička) Funkce na pracovišti: zástupce SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Pomezí, Pomezí 4, 56971 Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš LOPOUR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: policista Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jiří SVOBODA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 729 170
Adresa práce: ZŠ Pomezí Funkce na pracovišti: učitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Ondřej BOHÁČ Funkce v komisi: poradní člen Telefon práce: 566 550 286
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., K Perštejnu 626, 593 01 Bystřice n./Pern. Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 602 596 456
E-mail: bohac@pmo.cz Poznámka: Fax: 541211403

Pustá Kamenice

Stanoviště: 64/, 56982 Pustá Kamenice
Telefon: 773655691
E-mail: starosta@pustakamenice.cz
Jméno: Jaroslav SKLENÁŘ, DiS. Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 773 655 691
E-mail: starosta@pustakamenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav MYŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Pustá Kamenice 64 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 773 655 708
E-mail: mistostarosta@pustakamenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav TUŠLA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk PETR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Pustá Kamenice (ORP Polička) Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Pustá Rybná

Stanoviště: Pustá Rybná 48/, 57201 Pustá Rybná
Telefon: 461746577
E-mail: ou@pustarybna.cz
Poznámka: http://www.pustarybna.cz/
Jméno: Helena Pazderová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bohuslav Pajkr Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Putnar ml. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Pavliš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Pazdera Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Putnar Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František Teplý Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Sádek

Stanoviště: 150/, 57201 Sádek
Telefon: 461724225
E-mail: obec@obecsadek.cz
Jméno: Eliška MĚŠŤANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 724 225
Adresa práce: Obecní úřad Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 731 615 236
E-mail: obec@obecsadek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš DVOŘÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@obecsadek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef HÁJEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Sádek Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr JÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Sádek Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek BEDNÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Sádek Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Svojanov (městys)

Stanoviště: Svojanov 25/, 56973 Svojanov
Telefon: 461744130
E-mail: obec.svojanov@quick.cz
Jméno: František Vaverka Funkce v komisi: Telefon práce:
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: velitel JPO III Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michael Jedlička Funkce v komisi: Telefon práce:
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: výbor požárně bezpečnostní Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef Gracias Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461744130
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731612077
E-mail: mestyssvojanov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Havlíček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461744130
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731612076
E-mail: mestyssvojanov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing Miroslav Gracias Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: (ORP Polička) Funkce na pracovišti: zastupitel městyse Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Svojanovský Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: velitel SHD Svojanov Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra Reslerová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: zastupitel městyse Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Moravec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: zastupitel městyse Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Iva Leinweberová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461744130
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: zastupitel obce Mobil-veřejný:
E-mail: mestyssvojanov@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Kopecký Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Svojanov 25 Funkce na pracovišti: ředitel VODOVOD SVOJANOV Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Široký Důl

Stanoviště: Široký Důl 100/, 57201 Široký Důl
Telefon: 461310707
E-mail: obec.sirokydul@seznam.cz
Jméno: Václav Vopařil Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Široký Důl 100, 57201 Široký Důl Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 736751661
E-mail: starosta.sirokydul@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Bureš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Flídr plast s.r.o., Široký Důl 200, 572 01 Široký Důl Funkce na pracovišti: technolog Mobil-veřejný: 732191562
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Kocman Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Flídr s.r.o., Široký Důl 200, 572 01 Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný: 739095155
E-mail: Poznámka: Fax:

Telecí

Stanoviště: Telecí 156/, 56994 Telecí
Telefon: 461746141
E-mail: obec@teleci.cz
Jméno: Jaroslav Šimon Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461746141
Adresa práce: Telecí 156 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: jardasimon@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Gregor Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461746100
Adresa práce: Telecí 208 Funkce na pracovišti: předseda ZD Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Vajrauch Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461746128
Adresa práce: Telecí 208 Funkce na pracovišti: velitel JPO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Trpín

Stanoviště: Trpín 77/, 56974 Trpín
Telefon: 461741820
E-mail: starosta.trpin@tiscali.cz
Jméno: Ing. Josef Štaud Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Trpín 77 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Břenek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Trpín 77 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: brenek106@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Čípek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen OZ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Král Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Štěpař Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen OZ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: