Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

ORP Prachatice

Stanoviště: Velké náměstí 3/, 38301 Prachatice
Telefon: 388607111
E-mail: podatelna@mupt.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Ing. Martin MALÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 388 607 217
Adresa práce: Velké nám. 3, Prachatice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 720 999
E-mail: mmaly@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Marie PEŘINKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 388 607 218
Adresa práce: MěÚ Prachatice, Velké nám. 3, Prachatice Funkce na pracovišti: Ved. odboru ŽP Mobil-veřejný: 723 471 710
E-mail: mperinkova@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr FIDLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 607 215
Adresa práce: MěÚ Prachatice Funkce na pracovišti: Referent odboru ŽP - vodní hospodářství Mobil-veřejný: 725 417 490
E-mail: pfidler@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin KUBIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 607 222
Adresa práce: MěÚ Prachatice, Velké nám. 3, Prachatice Funkce na pracovišti: Prac. odb. ŽP, MěÚ Prachatice Mobil-veřejný: 724 190 949
E-mail: mkubicka@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav VINCÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 607 214
Adresa práce: MěÚ Prachatice Funkce na pracovišti: Ved. odd.odb. ŽP, MěÚ Prachatice Mobil-veřejný: 606 971 567
E-mail: mvincik@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav MRÁZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 607 539
Adresa práce: MěÚ Prachatice Funkce na pracovišti: Prac. odboru vnitřních věcí - krizové řízení Mobil-veřejný: 606 956 611
E-mail: jmraz@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Plk., Ing Milan RABA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 211 100
Adresa práce: Slunečná 932, Prachatice Funkce na pracovišti: Ředitel ÚO HZS Prachatice Mobil-veřejný: 602 450 344
E-mail: mila.raba@jck.izs.cr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petra POPOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 607 212
Adresa práce: Velké nám. 3, Prachatice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný: 702 027 040
E-mail: ppopova@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Mgr. Jiří VRÁNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 236 290
Adresa práce: Pivovarská 4, Prachatice Funkce na pracovišti: Ved. ÚO VS a SKPV KŘ Policie JčK Mobil-veřejný: 603 346 000
E-mail: Poznámka: Fax: pt.podatelna@pcr.cz
Jméno: Milan MRÁZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 380 744 507
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, Poříční dozorství Hůrka, 382 26 Horní Planá Funkce na pracovišti: vedoucí provozního úseku Mobil-veřejný:
E-mail: milan.mraz@pvl.cz Poznámka: Vltava nad VD Lipno I včetně přítoků, významné vodní toky Fax:
Jméno: Bohuslav ŠESTÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 954 242
Adresa práce: Lesy ČR s.p,správa toků , Kněžskodvorská 2296, 370 04 Č. Budějovice Funkce na pracovišti: Pracovník Lesy ČR s.p,správa toků Mobil-veřejný: 601 586 002
E-mail: SestakBo@lesy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bedřich KŘIVÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 317 230
Adresa práce: Povodí Vltavy, závod Horní Vltava Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 607 526 201
E-mail: bedrich.krivanek@pvl.cz Poznámka: Blanice od VU Boletice po jez Soukup Fax:

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje

Stanoviště: U Zimního stadionu 195/2, 37076 České Budějovice
Telefon: 386 720 111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
Jméno: MUDr. Martin KUBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 386 720 493
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 386 720 492
E-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax: 386 354 967
Jméno: Mgr. František TALÍŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 386 720 560
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: talir@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KLIMEŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 386 720 744
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vedoucí odb. ŽP, zemědělství a lesnictví Mobil-veřejný:
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří BALOUN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 683 112
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p.ZHV, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.baloun@pvl.cz Poznámka: Fax: 387203620
Jméno: plk.Ing. Lubomír BUREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 230 300
Adresa práce: HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.bures@jck.izscr.cz Poznámka: 387 005 111 - pracoviště, reditel@jck.izscr.cz Fax: 387005303
Jméno: Ing. Vladimír DREXLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 420 204
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Dačice Mobil-veřejný:
E-mail: provozdacice@pmo.cz Poznámka: drexler@pmo.cz Fax: 384420204
Jméno: Ing. Jaroslav NOHAVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 824 403
Adresa práce: Česká telekominikační infrastruktura a.s., Pražská 16, 371 71 České Budějovice Funkce na pracovišti: Manažer přístupové sítě Čechy Jih Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.nohava@o2.com Poznámka: Fax: 387312001
Jméno: Ing. Pavel POLCAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 102 242
Adresa práce: ČHMÚ, Antala Staška 1177/32, 370 07 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ České Budějovice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.polcar@chmi.cz Poznámka: zam. 386 102 242 Fax: 386 460 721
Jméno: plk., Mgr., Bc. Richard VÖLFL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 221 205
Adresa práce: Policie ČR, Správa Jihočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí operačního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: krcbu@mvcr.cz Poznámka: druhý mobil 725793451 Fax: 974221108
Jméno: kpt., Ing. Jozef ZACHAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 321 320
Adresa práce: Armáda ČR, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: náčelník štábu Mobil-veřejný:
E-mail: kvvcb@army.cz Poznámka: 606 720 173 - pracoviště Fax: 973321230
Jméno: Ing. Hana ZAHRADNÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 720 728
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, koordinace a koncepce Mobil-veřejný:
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky Poznámka: Fax: 386359070
Jméno: doc., MUDr. Kvetoslava KOTRBOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 712 111
Adresa práce: KHS České Budějovice, Na Sadech 1858/25, 370 71 Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Jihočeského kraje Mobil-veřejný: 736 514 324
E-mail: khscb@khscb.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:

Babice

Stanoviště: Babice 40/, 38411 Babice
Telefon: 380427961
E-mail: babicept@seznam.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Martin Fiala Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: babicept@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloš Kümmel Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Žáček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Pivoňka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Budkov

Stanoviště: Budkov 33/, 38422 Budkov
Telefon: 388320449
E-mail: budkov@budkov.net
Jméno: František Řezník Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jindřich Fridrich Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Hejhal Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Ženíšek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Bušanovice

Stanoviště: Bušanovice 47/, 38422 Bušanovice
Telefon: 724113581
E-mail: obec.busanovice@seznam.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Rudolf Zimmermann Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec.busanovice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Beránek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Miroslav.beranek@bestdrive.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marek Krýcha Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: makk@email.cz Poznámka: Fax:

Drslavice

Stanoviště: Drslavice 25/, 38301 Drslavice
Telefon: 725031213
E-mail: drslavice@atlas.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Miroslav Dočkal Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: drslavice@atlas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Patras Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: martin.patras@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Domín Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Dubovský Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Machovec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Dub

Stanoviště: Dub 4/, 38425 Dub
Telefon: 388328126
E-mail: mestys@dubuprachatic.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Václav Novák Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@dubuprachatic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Matuška Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: matuska@agrozet.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: (Dub) Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Podzimek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: podza87@seznam.cz Poznámka: Fax:

Dvory

Stanoviště: Dvory 24/, 38301 Dvory
Telefon: 388332344
E-mail: starosta@obec-dvory.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Vendulka Peštová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@obec-dvory.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Kahoun Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: info@maximhouse.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Vojta Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Koudelka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: koudymi@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Musil Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Hracholusky

Stanoviště: Hracholusky 8/, 38301 Hracholusky
Telefon: 388328962,388328018
E-mail: starosta@hracholusky-pt.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Václav Vozábal Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Hracholusky Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 775328966
E-mail: hracholusky.starosta@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marie Grillová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: marie.grillova@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Rudolf Kellner Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kellyman@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Toušek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Tremmel Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Žemlička Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Husinec

Stanoviště: Prokopovo náměstí 1/, 38421 Husinec
Telefon: 388331101
E-mail: mesto@husinec.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/oprprachatice
Jméno: Ludmila Pánková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@husinec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eva Grunská Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: egrunska@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: David Kudýn Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: dkudyn@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Heinzl Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.heinzl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Iva Bernardová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mesto@husinec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Kabát Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kabat.k@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ludvík Friedberger Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Robert Klesner Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: robklesner@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Peleška Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Chroboly

Stanoviště: Chroboly 91/, 384 04 Chroboly
Telefon: 388323126,724862033
E-mail: starosta@chroboly.cz
Jméno: Oldřich VALOUCH Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Chroboly 91, 384 04 Chroboly Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 862 033
E-mail: starosta@chroboly.cz Poznámka: Fax:

Chvalovice

Stanoviště: Chvalovice 45/, 38411 Chvalovice
Telefon: 380421254
E-mail: obec.chvalovice@cmail.cz
Poznámka: pouze objekt, nutné zajistit stravování a lůžka od ORP; Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Luboš Pöschl Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec.chvalovice@cmail.cz Poznámka: Fax:

Ktiš

Stanoviště: Ktiš 11/, 38403 Ktiš
Telefon: 388323526,775323526
E-mail: ktis@ktis.cz,starostka@ktis.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/ktis
Jméno: Ilona MIKEŠOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 388 323 526
Adresa práce: Ktiš 11, 38403 Ktiš Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starostka@ktis.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan PAVLÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta, velitel SDH Mobil-veřejný: 602 496 048
E-mail: cirdah@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný: 606 400 861
E-mail: mikes.fr@seznam.cz Poznámka: Fax:

Lažiště

Stanoviště: Lažiště 24/, 38432 Lažiště
Telefon: 388332123
E-mail: starosta@laziste.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Jan Pěsta ml. Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@laziste.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Kahuda Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: místostarosta@laziste.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Pěsta st. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: sdhlaziste@seznam.cz Poznámka: Fax:

Lenora

Stanoviště: Lenora 36/, 38442 Lenora
Telefon: 388438804
E-mail: obec@lenora.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Jaroslava Krnáková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starostka@lenora.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín Chrapan Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@lenora.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Pojsl Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Pojsl Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Jpojsl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Emil Němec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Nový Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Lhenice

Stanoviště: Školní 124/, 38402 Lhenice
Telefon: 388321297
E-mail: obec@lhenice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Ing. Marie Kabátová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@lhenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan Hölcl Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: milan.holcl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Stiborek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: technik@lhenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín Kříž Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec@lhenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Fencl Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: hasicilhenice@seznam.cz Poznámka: Fax:

Malovice

Stanoviště: Malovice 5/, 38411 Malovice
Telefon: 388324065
E-mail: podatelna@malovice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Václav Pasák Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@malovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Monika Veselská Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec@malovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastimil Plojhar Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Ivan Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: danaivanova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš Müller Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lu.mille@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Kaše Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: KaseM@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Kocourek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vaclavkocourek@saznam.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise obce 550426 Mičovice

Stanoviště: Mičovice 23/, 383 01 Mičovice
Telefon: 388321329
E-mail: obec@micovice.cz
Jméno: Luboš Bárta Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Mičovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 775064268
E-mail: obec@micovice.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise obce 550434 Nebahovy

Stanoviště: Nebahovy 38/, 384 01 Nebahovy
Telefon: 383134994,724191818
E-mail: starosta@nebahovy.cz
Jméno: Jan Zámečník Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Nebahovy Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724191818
E-mail: starosta@nebahovy.cz Poznámka: Fax:

Netolice

Stanoviště: Mírové náměstí 208/, 38411 Netolice
Telefon: 388324522
E-mail: mu.podatelna@netolice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Mgr. Vladimír Pešek Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@netolice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Pilař Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ateliermars@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Martin Kubička Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: i.anglictina@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Leona Bucharová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: bucharova.leona@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Kotrba Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: 728238210 Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jindřich Bukovský Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mu.odbor.hzp@netolice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jindřich Vaníček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mu.sm@netolice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír Houška Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mu.lesy@netolice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jindra Vodrážka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Yveta Janotová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mestska.policie@netolice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír Liška Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Marek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: cendamarek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Penc Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Hana Macáková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Eva Filipová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Olšovice

Stanoviště: Olšovice 34/, 38411 Olšovice
Telefon: 388324927
E-mail: obec.olsovice@tiscali.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Jaroslava Maříková Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec.olsovice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kamil Keclík Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kamil.keclik@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Pavlík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Blažek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Prachatice

Stanoviště: Velké náměstí 11/, 38301 Prachatice
Telefon: 156,388311033,388310106
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Ing. Martin MALÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 388 607 217
Adresa práce: Velké nám. 3, Prachatice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 720 999
E-mail: mmaly@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PaedDr. Jan KLIMEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 607 534
Adresa práce: Město Prachatice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: jklimes@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jindřich JILEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 311 832
Adresa práce: STRABAG, a. s., Vodňanská 333 , Prachatice Funkce na pracovišti: vedoucí provozní jednotky Prachatice Mobil-veřejný:
E-mail: jindrich.jilecek@strabag.com Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Rostislav EICHNER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 318 736
Adresa práce: TS s. r. o., Prachatice Funkce na pracovišti: jednatel Mobil-veřejný:
E-mail: eichner@tsprachatice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 311 033
Adresa práce: Městská policie Prachatice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: inovotny@mupt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ŠERTLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 211 111
Adresa práce: HZS Prachatice Funkce na pracovišti: velitel centrální požární stanice Mobil-veřejný:
E-mail: jan.sertler@jck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří RŮŽIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 312 317
Adresa práce: Žernovická 916, 383 01 Prachatice Funkce na pracovišti: ředitel SÚS Prachatice Mobil-veřejný:
E-mail: ruzicka.j@susjk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. František NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388 310 601
Adresa práce: Policie ČR Funkce na pracovišti: vedoucí obvodnícho oddělení Prachatice Mobil-veřejný:
E-mail: oo.prachatice@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš HRON Funkce v komisi: člen Telefon práce: 383 321 817
Adresa práce: Povodí Vltavy, závod Horní Vltava Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.hron@pvl.cz Poznámka: Živný p., Zlatý p. + DVT Prachatice, Vodňany Fax:

Radhostice

Stanoviště: Radhostice 20/, 38481 Radhostice
Telefon: 388421272
E-mail: info@radhostice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Jitka Tomanová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Radhostice 20, Radhostice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: tomanovajita@seznam.cz Poznámka: info@radhostice.cz Fax:
Jméno: Miroslava Tomanová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Radhostice 20, Radhostice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 723972081
E-mail: info@radhostice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Stožec

Stanoviště: Stožec 54/, 38444 Stožec
Telefon: 388335162
E-mail: podatelna@stozec.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Drahomíra Stanžovská Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: drsta@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Karabec Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Miroslav.Karabec@seznam.cz Poznámka: Fax:

Strunkovice nad Blanicí

Stanoviště: Strunkovice nad Blanicí 86/, 38426 Strunkovice nad Blanicí
Telefon: 388327109
E-mail: starosta@strunkovicenadblanici.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Karel Matějka Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Strunkovice nad Blanicí Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 736642811
E-mail: starosta@strunkovicenadblanici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rudolf Toušek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mstarosta@strunkovicenadblanici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Prokop Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: sdh@strunkovicenadblanici.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Váša Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: sdh@strunkovicenadblanici.cz Poznámka: Fax:

Těšovice

Stanoviště: Těšovice 2/, 38301 Těšovice
Telefon: 388331370
E-mail: starosta@obec-tesovice.cz
Jméno: Bc. Miroslav Leffler Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 388331370
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 732338413
E-mail: starosta@obec-tesovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert Wimberský Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 723323167
E-mail: mistostarosta@obec-tesovice.cz Poznámka: Fax:

Tvrzice

Stanoviště: Tvrzice 44/, 38422 Tvrzice
Telefon: 723505689
E-mail: obectvrzice@seznam.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Michaela Hávová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obectvrzice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michaela Nenadálová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: m.nenadalova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Pavelka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Randa Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

PK obce Vitějovice

Stanoviště: Vitějovice 32/, 384 27 Vitějovice
Telefon: 388328753
E-mail: obecvitejovice@seznam.cz
Jméno: Ing. Lenka Tůmová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 735075277
Adresa práce: Obec Vitějovice Funkce na pracovišti: Starostka Mobil-veřejný: 735075277
E-mail: obecvitejovice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Schwager Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obec Vitějovice, Apex Litvínovice, Pod stromovkou 207 Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: zdenekschwager@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: David Dvořák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Vitějovice Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: d.dvorak@odys.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Hana Soukupová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: JSDH Vitějovice Funkce na pracovišti: jednatelka JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: souhan@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Zimandl Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: JSDH Vitějovice Funkce na pracovišti: starosta JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Vlachovo Březí

Stanoviště: Náměstí Svobody 56/, 38422 Vlachovo Březí
Telefon: 388320055
E-mail: podatelna@vlachovobrezi.cz
Jméno: Lubomír Dragoun Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 388320055
Adresa práce: náměstí Svobody 56, Vlachovo Březí Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ldragoun@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Fiedler Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: náměstí Svobody 56, Vlachovo Březí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: fiedlerjan@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír Hálek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: náměstí Svobody 56, Vlachovo Březí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Mareš Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 778779335
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Pokorný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: náměstí Svobody 56, Vlachovo Březí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: elektro.pokorny@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Růžička Funkce v komisi: člen Telefon práce: 388312317
Adresa práce: Žernovická 916, 383 01 Prachatice Funkce na pracovišti: ředitel SÚS Prachatice Mobil-veřejný:
E-mail: ruzicka.j@susjk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bohuslav Vaněček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724018065
E-mail: Poznámka: Fax:

Volary

Stanoviště: Náměstí 25/, 38451 Volary
Telefon: 388302211
E-mail: mesto.volary@wo.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Bc. Martina Pospíšilová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mestovolary.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav Touš Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@mestovolary.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František Pokorný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mestovolary.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Ženíšek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ts.volary@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Rokůsek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: františek.rokusek@tiscali.cz Poznámka: sdhvolary@tiscali.cz Fax:
Jméno: Stanislava Jindrová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jindrova@mestovolary.cz Poznámka: Fax:

Záblatí

Stanoviště: Záblatí 9/, 38433 Záblatí
Telefon: 388332426
E-mail: obec.zablati@mujbox.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Ing. Vladislav Klabouch Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 388332426
Adresa práce: Obecní úřad Záblatí, č.p. 9, 384 33, Záblatí u Prachatic Funkce na pracovišti: starosta obce Záblatí Mobil-veřejný:
E-mail: klabouch@lstb.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Emilie Vopeláková Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: emilka.vopelakova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Pavlík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jakub Klabouch Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: klabajakub@seznam.cz Poznámka: Fax:

Želnava

Stanoviště: Želnava 2/, Želnava
Telefon: 388336107
E-mail: zelnava@email.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/orpprachatice
Jméno: Richard Ramba Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta.zelnava@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír Čížek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: