Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

ORP Uherský Brod

Stanoviště: Masarykovo nám. 100/, 68817 Uherský Brod
Telefon: 572805200
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz
Jméno: Ing. Ferdinand KUBÁNÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 805 200
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 721 159
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Jan HRDÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 805 203
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.hrdy@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Tomáš ZEMEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 572 805 266
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího OŽP, vodoprávní úřad Mobil-veřejný: 733 154 264
E-mail: tomas.zemek@ub.cz Poznámka: tomaszemek@seznam.cz Fax:
Jméno: Ing. Jiřina BOGAROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 381
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení dopravně správní činnosti a agendy Mobil-veřejný:
E-mail: jirina.bogarova@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Markéta GAJDŮŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 210
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: Vedoucí OŠKS Mobil-veřejný:
E-mail: marketa.gajduskova@ub.cz Poznámka: Fax: 5728055112
Jméno: Josef GAVENDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 571
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: gavenda@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vlastimil HRADIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 192
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vlastimil.hradil@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Vladimír JOCHIM Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 131
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení informatiky Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.jochim@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Milan JURÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 362
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Správce toků rajonu 210 Mobil-veřejný: 725 257 311
E-mail: milan.jurak@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radim KUNOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 632 063
Adresa práce: Močidla 2378, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu vodovodů Uherský Brod Mobil-veřejný:
E-mail: radim.kunovsky@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Milan MATYÁŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 675 301
Adresa práce: HZS ZK, územní odbor Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyas@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950676333
Jméno: Ing. Pavel NENÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 434 231
Adresa práce: Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jarošov 514, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Ved. majetkové správy ŘS Mobil-veřejný:
E-mail: nenal@rstk.cz Poznámka: Fax: 572545207
Jméno: Ing., Bc. Jiří NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 678 700
Adresa práce: Policie ČR, obvodní oddělení Uherský Brod - Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: uh.oop.uhbrod.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974678708
Jméno: Josef POMYKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 532 228 856
Adresa práce: JMP a.s., Solná 278, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: vedoucí provozu JMP Mobil-veřejný:
E-mail: josef.pomykal@rwe-jmp.cz Poznámka: Fax: 572420355
Jméno: Ilona VEBROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 430 715
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: odborný referent odd. hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: ilona.vebrova@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan MAŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Oblastní management Mobil-veřejný: 602 150 911
E-mail: jan.masek@egd.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Kamil VÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 202
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 603 524 000
E-mail: kamil.valek@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Barbora FOJTÁCHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 300
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo n. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: Vedoucí OSÚ Mobil-veřejný:
E-mail: barbora.fojtachova@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: Třída Tomáše Bati 21/, 76190 Zlín
Telefon: 577043100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
Jméno: Ing. Radim HOLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 043 100
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana ZÁPECOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 357
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Hana ANČINCOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 120
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: hana.ancincova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert PEKAJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 043 157
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela LUCOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 577 043 359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: refernt na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.lucova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Tomáš BAMBUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 804
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bambuch@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin BERNARD, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: martin.bernard@smv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel CENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 716
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel závodu Střední Morava Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing. Zdeněk FLORIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš KONUPKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 533
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný: 773 280 767
E-mail: lukas.konupka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Zuzana KOVAŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 231
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.kovarikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KÁČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 350
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství Mobil-veřejný: 731 555 274
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav LEJSAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 111
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří LUČAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 230
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.lucan@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. František MAHDALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 009 633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitel KVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: f.mahdalik.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax: 577211481
Jméno: Ing. Bronislav MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 044 200
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný: 577 212 829
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Helena MRÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: helena.mrackova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 233
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný: 731 555 233
E-mail: martin.novak@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert OLŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel PERNICA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 201
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Funkce na pracovišti: vedoucí Správy toků Mobil-veřejný: 723 459 332
E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a. s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: plk.Ing. Petr POTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 458 801
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 159 013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika PŮLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 169
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: monika.pulova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina REKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít RUŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva SEDLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitelka - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., JUDr. Jaromír TKADLEČEK, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 661 220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír TRACHTULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk VACULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana VALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan VANDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar VODÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 366
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.vodakova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Táňa VÍTKOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 374
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: oddělení vodního hospodářství,odbor životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdenka ŠENKYŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 812
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví Mobil-veřejný:
E-mail: zdenka.senkyrikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dušan SZABO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 355
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: specialista vodního hospodářství Mobil-veřejný: 606 097 964
E-mail: dusan.szabo@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Soňa LIČKOVÁ Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 577 043 190
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný:
E-mail: sona.lickova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr., Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730

Bánov

Stanoviště: Bánov 700/, 68754 Bánov
Telefon: 702107975
E-mail: ou@obec-banov.cz
Jméno: Bc. Marek MAHDAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 646 122
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta obce Bánov Mobil-veřejný: 702 107 975
E-mail: starosta@obec-banov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marian ČUBÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Bánov Mobil-veřejný: 601 560 378
E-mail: mistostarosta@obec-banov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel JANČA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladislava VYSTRČILOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Účetní obce Bánov Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martina WAMPULOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Matrikářka obce Bánov Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Bojkovice

Stanoviště: Sušilova 952/, 68771 Bojkovice
Telefon: 572641151
E-mail: mesto@bojkovice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/bojkovice
Jméno: Mgr. Petr VICENÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 610 423
Adresa práce: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602 503 202
E-mail: p.vicenik@bojkovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef MLČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 610 420
Adresa práce: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 602 503 208
E-mail: j.mlcek@bojkovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš GABRHEL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Tovární 532, 687 71 Bojkovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dagmar PEŘESTÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 610 424
Adresa práce: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 777 273 118
E-mail: d.peresta@bojkovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jiří SVOBODA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 610 434
Adresa práce: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 774 428 779
E-mail: j.svoboda@bojkovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel VYSTRČIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 678 791
Adresa práce: Sušilova 147, 687 71 Bojkovice Funkce na pracovišti: velitel OO Policie Mobil-veřejný:
E-mail: uh.oop.bojkovice.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974678798
Jméno: Bc. Bohumila PETRÁŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 610 435
Adresa práce: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: b.petrasova@bojkovice.cz Poznámka: Fax:

Březová

Stanoviště: 390/, 68767 Březová
Telefon: 572695728
E-mail: obec@obecbrezova.cz
Jméno: Josef TRECHA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 695 728
Adresa práce: Březová 390 Funkce na pracovišti: Starosta obce Březová Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@obecbrezova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Světlana MORAVČÍKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarostka obce Březová Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Richard JURÁSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH obce Březová Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Věra KROČILOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 695 826
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Darina KRÁLÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 695 728
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Bystřice pod Lopeníkem

Stanoviště: 262/, 68755 Bystřice pod Lopeníkem
Telefon: 572646721
E-mail: starosta@bystricepl.cz
Jméno: Martin GAVENDA Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: starosta Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@bystricepl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav BORÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dalibor KONVIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav MATĚJÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef GAVENDA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Dolní Němčí

Stanoviště: Nivnická 82/, 68762 Dolní Němčí
Telefon: 572648721
E-mail: info@dolni-nemci.cz
Jméno: Ing. František HAJDŮCH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 648 721
Adresa práce: Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 602 578 530
E-mail: starosta@dolni-nemci.cz Poznámka: Fax: 572648709
Jméno: Josef TINKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 648 449
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: místostarosta@dolni-nemci.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Božena JUŘENČÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jana KADLČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jana SALÁTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Drslavice

Stanoviště: Drslavice 93/, 68733 Drslavice
Telefon: 572671151
E-mail: drslavice@ub.cz
Jméno: Rostislav MIHEL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 671 151
Adresa práce: Obec Drslavice, Drslavice 93, 68733 Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 725 423 868
E-mail: starosta@drsla­vice.cz Poznámka: Fax: 572671151
Jméno: Dušan HAMADA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta OÚ Drslavice Mobil-veřejný: 777 707 534
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef HUŇKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 775 557 650
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan MATYÁŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 671 151
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: drslavice@ub.cz Poznámka: Fax: 572671151
Jméno: Karel SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731 406 375
E-mail: Poznámka: Fax:

Horní Němčí

Stanoviště: 113/, 68764 Horní Němčí
Telefon: 572648821
E-mail: obec@horninemci.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/horni-nemci
Jméno: Lumír KREISL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 648 821
Adresa práce: Horní Němčí 113 Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 773 832 044
E-mail: lumirkreisl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Adam BOBČÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš TUREČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Hostětín

Stanoviště: 75/, 68771 Hostětín
Telefon: 572641216
E-mail: hostetin@iol.cz
Jméno: Jaroslav BOLEČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 641 216
Adresa práce: OÚ Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: hostetin@iol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Hedvika MALCOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Simona URBÁNKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: administrativní pracovnice Mobil-veřejný:
E-mail: hostetin@iol.cz Poznámka: Fax:

Hradčovice

Stanoviště: Hradčovice 168/, 68733 Hradčovice
Telefon: 572671102
E-mail: obec@hradcovice.cz,starosta@hradcovice.cz
Jméno: Antonín ONDRŮŠEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572671102-3
Adresa práce: Hradčovice 168 Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@hradcovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František POCHYLÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Hradčovice 168 Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: obec@hradcovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULÁŠTÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 671 103
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan ŠIŠÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec@hradcovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Věra OMELKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 572 671 103
Adresa práce: Obec Hradčovice 168 Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný:
E-mail: obec@hradcovice.cz Poznámka: Fax:

Komňa

Stanoviště: 42/, 68771 Komňa
Telefon: 572641140
E-mail: obec@komna.cz
Jméno: Ing. Jana KŘÍŽKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 641 140
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starostka Mobil-veřejný: 736 750 288
E-mail: starosta@komna.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav KRPÁLEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 641 140
Adresa práce: Komňa 42 Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 733 129 629
E-mail: obec@komna.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivo MIKULÁŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karin HORÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 641 140
Adresa práce: OÚ Komňa Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obec@komna.cz Poznámka: Fax:

Korytná

Stanoviště: Korytná 297/, 68752 Korytná
Telefon: 572693281
E-mail: obec@korytna.cz
Jméno: Josef KLON Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 693 411
Adresa práce: OÚ Korytná, Korytná 297 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725 121 024
E-mail: obec@korytna.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jakub VACULA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Korytná, Korytná 297 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 605 143 283
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří MARTINEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: jednatel S.R.O. Mobil-veřejný: 605 586 807
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bronislav MIKULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725 075 975
E-mail: Poznámka: Fax:

Lopeník

Stanoviště: 211/, 68755 Lopeník
Telefon: 724179029
E-mail: starosta@obec-lopenik.cz
Jméno: Roman BUČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 646 956
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 179 029
E-mail: starosta@obec-lopenik.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš KALOUS Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 776 016 461
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš DULÍNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 728 643 594
E-mail: Poznámka: Fax:

Nezdenice

Stanoviště: 72/, 687 32 Nezdenice
Telefon: 572691526
E-mail: nezdenice.obec@iol.cz
Poznámka: Aktualizace PK 2/2021
Jméno: Ing., Mgr. Libuše BÍDOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 691 526
Adresa práce: Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný:
E-mail: nezdenice.obec@iol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří ULIČNÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastik ADAMEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice Funkce na pracovišti: člen JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Roman ŠIMONÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Nivnice

Stanoviště: Sídliště 1000/, 68751 Nivnice
Telefon: 572693126
E-mail: ou@ou.nivnice.cz
Jméno: Ing. Miroslav VYKYDAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 693 126
Adresa práce: Sídliště 1000, Nivnice Funkce na pracovišti: Starosta obce Nivnice Mobil-veřejný: 606 766 166
E-mail: starosta@ou.nivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Radim BRUŠTÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: HSZ Zlínského kraje, Uherský Brod Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav LUKEŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Obec Nivnice, Sídliště 1000, Nivnice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef JANKOVÝCH Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SOU Uherský Brod Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KOMÁNKOVÁ, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 693 126
Adresa práce: Obec Nivnice, Sídliště 1000, Nivnice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606 766 167
E-mail: mistostarosta@ou.nivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef SOBOTKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Nivnice, Sídliště 1000, Nivnice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr VLK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Nivnice, Sídliště 1000, Nivnice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Pašovice

Stanoviště: 100/, 68756 Pašovice
Telefon: 572672272
E-mail: ou@pasovice.cz
Jméno: Vlastimil ŘEZNÍČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 672 002
Adresa práce: OÚ Pašovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@pasovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marek BENÍČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Pašovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: podatelna@pasovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav BORÁŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radim KARLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Pašovice Funkce na pracovišti: Zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: podatelna@pasovice.cz Poznámka: Fax:

Pitín

Stanoviště: 18/, 68771 Pitín
Telefon: 572641332
E-mail: obec@pitin.cz
Jméno: Martin ZÁLEŠÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 641 332
Adresa práce: OÚ Pitín, Pitín 18, 687 71 Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@pitin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Hana ŠLEGLOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 641 332
Adresa práce: OÚ Pitín, Pitín 18, 687 71 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: sleglovi@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jakub PEŘESTÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 641 332
Adresa práce: OÚ Pitín, Pitín 18, 687 71 Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: kuba.peresty@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka STAŇKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 641 332
Adresa práce: OÚ Pitín, Pitín 18, 687 71 Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: s.t.lenka@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří VICENÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 641 332
Adresa práce: OÚ Pitín, Pitín 18, 687 71 Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.vicenik@seznam.cz Poznámka: Fax:

Prakšice

Stanoviště: 29/, 68756 Prakšice
Telefon: 572672222
E-mail: obec@praksice.cz
Jméno: Ing. Josef HEFKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 672 222
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@praksice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav NĚMEČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František BEDNAŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav HLADIŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin VLK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Rudice

Stanoviště: 109/, 687 32 Rudice
Telefon: 572691438
E-mail: obec.rudice@iol.cz
Poznámka: Aktualizace PK 2/2021
Jméno: Mgr. Miroslava CHUPÍKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 691 438
Adresa práce: Rudice 109, 687 32 Nezdenice Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 607 086 886
E-mail: rudice@iol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav PLÁŠEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 737 416 017
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný: 737 416 017
E-mail: obec.rudice@iol.cz Poznámka: Řidič, strojník SDH Fax:
Jméno: Luděk HORECKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 691 420
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: zd-rudice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří SLINTÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Judr. Jiří GAVLAS Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Starosta SDH Fax:
Jméno: Kamil VALÁŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 721 975 928
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 721 975 928
E-mail: Poznámka: Velitel jednotky SDH Fax:
Jméno: Roman KOVÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: předseda mysliveckého sdružení Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Slavkov

Stanoviště: 114/, 68764 Slavkov
Telefon: 572648823
E-mail: obec@obecslavkov.cz
Jméno: Mgr. Libor ŠVARDALA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 648 823
Adresa práce: Slavkov 114 Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 724 178 679
E-mail: starosta@obecslavkov.cz Poznámka: Fax: 572648823
Jméno: Bc. Olga KVASNIČKOVÁ, Dis. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 724 469 080
E-mail: mistostarosta@obecslavkov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan KRYSTÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zástupce SDH Mobil-veřejný: 608 837 730
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marcel KVASNIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Zástupce SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin KONČITÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Zástupce SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Starý Hrozenkov

Stanoviště: Starý Hrozenkov 3/, 68774 Starý Hrozenkov
Telefon: 572696111
E-mail: urad@staryhrozenkov.cz
Jméno: Milan VACULÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 696 111
Adresa práce: Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov Funkce na pracovišti: Starosta obce Starý Hrozenkov Mobil-veřejný: 602 560 865
E-mail: starosta@staryhrozenkov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan GABRHEL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 696 111
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Starý Hrozenkov Mobil-veřejný: 725 126 522
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Gabriela HAMADOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Evženie HILLEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr MICHALČÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radim MICHALČÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Starý Hrozenkov 329 Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: radim.michalcik@seznam.cz Poznámka: Fax:

Strání

Stanoviště: Na Kopci 321/, 68765 Strání
Telefon: 572695210
E-mail: obec@strani.cz
Jméno: Antonín POPELKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 695 211
Adresa práce: OÚ Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 006 321
E-mail: starosta@strani.cz Poznámka: http://str.povodnoveplany.cz/ Fax:
Jméno: Marian FLEKAČ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 695 234
Adresa práce: OÚ Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 576 069
E-mail: Poznámka: http://str.povodnoveplany.cz/ Fax:
Jméno: Mgr. Hynek HORŇÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 818 201
Adresa práce: Střední škola letecká s.r.o., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice Funkce na pracovišti: Dolina 468, 687 65 Strání Mobil-veřejný: 724 358 546
E-mail: hynek.hornacek@strani.cz Poznámka: http://str.povodnoveplany.cz/ Fax:
Jméno: Michaela LUZAROVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 572 695 210
Adresa práce: OÚ Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 739 640 860
E-mail: Poznámka: http://str.povodnoveplany.cz/ Fax:
Jméno: Antonín ZÁMEČNÍK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 572 695 210
Adresa práce: Velitel JSDH Strání Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 572 695 210
E-mail: Poznámka: http://str.povodnoveplany.cz/ Fax:

Suchá Loz

Stanoviště: 72/, 68753 Suchá Loz
Telefon: 572646074
E-mail: obec@suchaloz.cz
Jméno: Bc. Václav BUJÁČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 646 074
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@sucha­loz.cz Poznámka: Fax: 572646821
Jméno: Zdenek VELECKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 647 059
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@suchaloz.cz Poznámka: Fax: 572646074
Jméno: Mgr. Petr GAZÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dušan BUJÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav BUJÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Vodohospodář, zaměstnanec obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Šumice

Stanoviště: 400/, 68731 Šumice
Telefon: 572691207
E-mail: obec@sumice.cz
Poznámka: Aktualizace PK 01/2021
Jméno: Ing. Josef JANČÁŘ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 691 207
Adresa práce: Šumice 400, 687 31 Šumice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 736 413 277
E-mail: starosta@sumice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav MAREK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Šumice 400, 687 31 Šumice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 605 740 140
E-mail: mistostarosta@sumice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef BORIS Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: SV-Stav s.r.o., Bílovice 550, 687 12 Bílovice Funkce na pracovišti: velitel JSDH, zaměstnanec obce Mobil-veřejný: 605 965 284
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: David ČECH Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Šumice 400, 687 31 Šumice Funkce na pracovišti: zaměstnanec obce Mobil-veřejný: 739 284 563
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zbyněk VĚRNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Šumice 400, 687 31 Šumice Funkce na pracovišti: zaměstnanec obce Mobil-veřejný: 732 910 693
E-mail: Poznámka: Fax:

Uherský Brod

Stanoviště: Masarykovo nám. 100/, 68817 Uherský Brod
Telefon: 572805200
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz
Poznámka: Aktualizace PK 2/2021
Jméno: Ing. Ferdinand KUBÁNÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 805 200
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 606 721 159
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Petr VRÁNA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 805 201
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: petr.vrana@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Petr VOZÁR Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 572 805 260
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo náměstí 136, 688 17 Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: petr.vozar@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Mgr. Martin HARGAŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 220
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí OMP Mobil-veřejný:
E-mail: martin.hargas@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan HRDÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 203
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.hrdy@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Kamil VÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 202
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 603 524 000
E-mail: kamil.valek@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Robert VRÁBLÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 230
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí ORM Mobil-veřejný:
E-mail: robert.vrablik@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Bohumír GOTTFRIED Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 401
Adresa práce: Technické služby Uherský Brod,p.o., Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 732 840 858
E-mail: bohumir.gottfried@tsub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Vlastimil HRADIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 192
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vlastimil.hradil@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Ing. Karel HANKE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 130
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: informatik Mobil-veřejný:
E-mail: karel.hanke@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Radek ŠUSTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 805 290
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: velitel městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: radek.sustek@ub.cz Poznámka: Fax: 572805112
Jméno: Josef GAVENDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 571
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: gavenda@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan MATYÁŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 675 301
Adresa práce: HZS ZK, územní odbor Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyas@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950676333
Jméno: Ing., Bc. Jiří NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 678 700
Adresa práce: Policie ČR, obvodní oddělení Uherský Brod - Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: uh.oop.uhbrod.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974678708

Skupina PK Uherský Brod: Organizační štáb PK Uherský Brod

Stanoviště: Masarykovo nám. 100/, 68817 Uherský Brod
Jméno: Ing. Tomáš ZEMEK Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 266
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího OŽP, vodoprávní úřad Mobil-veřejný: 733 154 264
E-mail: tomas.zemek@ub.cz Poznámka: tomaszemek@seznam.cz Fax:
Jméno: Ing. Kamila THIBEDEAU Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 142
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: asistentka starosty Mobil-veřejný:
E-mail: kamila.thibedeau@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Elen SLADKÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 213
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: redaktorka Brodského zpravodaje Mobil-veřejný:
E-mail: elen.sladka@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Veronika NAVRÁTILOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 145
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: asistentka místostarosty Mobil-veřejný:
E-mail: veronika.navratilova@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Ludmila DLAPOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 268
Adresa práce: MěÚ Uherský Brod, Masarykovo náměstí 136, 688 17 Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: ludmila.dlapova@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří BARČÍK Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 272
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.barcik@ub.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Markéta ŠVEHLÍKOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 572 805 213
Adresa práce: Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod Funkce na pracovišti: referentka vnějších vztahů Mobil-veřejný:
E-mail: marketa.svehlikova@ub.cz Poznámka: marketa.svehlikova@seznam.cz Fax:

Vápenice

Stanoviště: 75/, 68774 Vápenice
Telefon: 572696113
E-mail: vapenice@centrum.cz
Jméno: Anna KUBÁNÍKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 696 113
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: obec@vapenice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef BARTOŠ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 696 113
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec@vapenice.cz Poznámka: Fax:

Veletiny

Stanoviště: Veletiny 218/, 68733 Veletiny
Telefon: 572671181
E-mail: obec@veletiny.cz,starosta@veletiny.cz
Jméno: Tomáš TRTEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 671 181
Adresa práce: OÚ Veletiny, Veletiny č.p. 218 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 774 453 788
E-mail: starosta@veletiny.cz,tomas.trtek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: René HRUBOŠ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 724 015 570
Adresa práce: Veletiny č.p. 226 Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný: 724 015 570
E-mail: rene.hrubos@timken.com Poznámka: Fax:
Jméno: František HRUBOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 734 327 293
Adresa práce: CZ Uh. Brod Funkce na pracovišti: svářeč Mobil-veřejný: 734 327 293
E-mail: hrubos.frantisek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav ZEMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 702 153 360
Adresa práce: Maring, St. Město u Uh.Hradiště Funkce na pracovišti: operátor CNC Mobil-veřejný: 702 153 360
E-mail: rostislav14@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Olga ORLOVSKÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 572 671 181
Adresa práce: OÚ Veletiny, Veletiny č.p. 218 Funkce na pracovišti: účetní obce Veletiny Mobil-veřejný:
E-mail: olgaorlovka@seznam.cz Poznámka: Fax:

Vlčnov

Stanoviště: 124/, 68761 Vlčnov
Telefon: 572675112
E-mail: obec@vlcnov.cz
Jméno: Jiří MATUŠÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 675 112
Adresa práce: Vlčnov 1004 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777 016 059
E-mail: starosta@vlcnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marta MOŠTKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 675 112
Adresa práce: Obecní úřad Funkce na pracovišti: Místostarostka Mobil-veřejný: 725 126 531
E-mail: mostkova@vlcnov.cz Poznámka: Fax: 572675111
Jméno: Dušan MIKULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mikulec@vlcnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav MOŠTĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: s.mostek@tiscali.cz Poznámka: Fax:

Vyškovec

Stanoviště: 65/, 68774 Vyškovec
Telefon: 572696952
E-mail: vyskovec@volny.cz
Jméno: Bohumil HODULÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Veronika SEDLAČÍKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Rosaline KOVAČIČINOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavla KROČILOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Záhorovice

Stanoviště: Záhorovice 382/, 687 35 Záhorovice
Telefon: 724179494
E-mail: obec@zahorovice.cz
Poznámka: Aktualizace PK 2/2021
Jméno: Miroslav ANDRLÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 691 020
Adresa práce: Záhorovice 382, 687 35 Záhorovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 179 494
E-mail: obeczahorovice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří MILIČKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 691 020
Adresa práce: Záhorovice 382, 687 35 Záhorovice Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 723 756 093
E-mail: obeczahorovice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Richard HUSPENINA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Záhorovice 382, 687 35 Záhorovice Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný: 725 657 998
E-mail: obeczahorovice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír KROČIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 691 020
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: obeczahorovice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marek SURÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Záhorovice 382, 687 35 Záhorovice Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný: 775 609 987
E-mail: obeczahorovice@tiscali.cz Poznámka: Fax:

Žítková

Stanoviště: 161/, 68774 Žítková
Telefon: 572696301
E-mail: ou@zitkova.cz
Jméno: Šárka ŠUSTEKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 696 301
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725 114 849
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jitka TRPÍKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 696 301
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Edita ŠOPÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 696 301
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Účetní Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Luhačovice

Stanoviště: nám. 28. října 543/, 76326 Luhačovice
Telefon: 577197420
E-mail: lezak@luhacovice.eu
Jméno: Ing. Marian LEŽÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 197 420
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: lezak@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří ŠŮSTEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 197 422
Adresa práce: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 528 418
E-mail: sustek@luhacovice.eu Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Milan LEVKOV Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 197 451
Adresa práce: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení, pověřenec GDPR Mobil-veřejný:
E-mail: levkov@luhacovice.eu,poverenec@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Magdalena BLAHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 444
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správy majetku Mobil-veřejný:
E-mail: blahova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jana HOMOLKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 424
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí správního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: homolkova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš HRBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 460
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí stavebního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: hrbacek@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. František HUBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 423
Adresa práce: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 602 514 433
E-mail: hubacek@luhacovice.eu Poznámka: Fax: 577197425
Jméno: Ing. Milan JURÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 362
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Správce toků rajonu 210 Mobil-veřejný: 725 257 311
E-mail: milan.jurak@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Luděk LATINÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 004 805
Adresa práce: MěÚ Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mesto-slavicin.cz Poznámka: Fax: 577341238
Jméno: Mgr. Markéta MENTZLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 457
Adresa práce: Masarykova 137, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: mentzlova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivan MUDRÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 124 226
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín Funkce na pracovišti: MOVO, manažer provozního střediska Zlín Mobil-veřejný:
E-mail: ivan.mudrak@smv.cz Poznámka: Fax: 577124264
Jméno: Ing. Josef PUČALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 131 290
Adresa práce: Technické služby Luhačovice, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: urad@obecpetruvka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří SVITÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 425 225
Adresa práce: Moravní nám. 766, Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: technik provozu PM Mobil-veřejný:
E-mail: svitak@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: por., Ing. Radim SYMERSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 343
Adresa práce: Přílucká 213, 760 01 Zlín, HZS ZLK Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný:
E-mail: radim.symersky@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: Bc. Jiří ČERNOBILA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 400
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: cernobila@luhacovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Petr ŽÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 666 750
Adresa práce: Uherskobrodská 877, Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí OO PČR Mobil-veřejný:
E-mail: zl.oop.luhacovice.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jana STUDÉNKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 456
Adresa práce: nám. 28. října 543, Luhačovice Funkce na pracovišti: životní prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: studenkova@luhacovice.eu Poznámka: Fax:

ORP Uherské Hradiště

Stanoviště: Masarykovo náměstí 19/, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572525103
E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz
Poznámka: Aktualizace PK 09/2020
Jméno: Ing. Stanislav BLAHA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 572 525 103
Adresa práce: Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz Poznámka: Fax: 572554060
Jméno: PhDr. Ivo FROLEC Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 572 525 112
Adresa práce: Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: ivo.frolec@mesto-uh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan KRČMA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 572 525 840
Adresa práce: Městský úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: vedoucí odd. VPÚ a ŽP Mobil-veřejný: 739 488 476
E-mail: jan.krcma@mesto-uh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lumír LACKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 525 125
Adresa práce: Město Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: pracovník krizového řízení Mobil-veřejný: 725 122 352
E-mail: lumir.lacka@mesto-uh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela PEŠÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 525 857
Adresa práce: Město Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: referent VPÚ Mobil-veřejný: 724 191 863
E-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz Poznámka: Životní prostředí Fax:
Jméno: Ing. Kamil PSOTKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 416 402
Adresa práce: Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 722 971 746
E-mail: psotka@staremesto.uh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš MACHÁČEK, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572552716-7
Adresa práce: Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu Uherské Hradiště Mobil-veřejný:
E-mail: provozhradiste@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan SKRYJA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 131
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: vedoucí provozu kanalizací Mobil-veřejný:
E-mail: jan.skryja@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Milan VEČEŘA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 370
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Správce vodních toků rajonu 207 Mobil-veřejný: 607 526 334
E-mail: milan.vecera@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel VARDAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 432 721
Adresa práce: Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725 486 665
E-mail: pavel.vardan@mesto-kunovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav KŘEHÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 675 302
Adresa práce: HZS ÚO Uherské Hradiště, Boženy Němcové 834, 686 01 Funkce na pracovišti: Komisař - ochrana a příprava obyvatelstva Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.krehacek@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950675333
Jméno: plk., Mgr. Martin BSONEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 678 220
Adresa práce: ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 686 01 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: uh.uo.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:

ORP Veselí nad Moravou

Stanoviště: tř. Masarykova 119/, 69813 Veselí nad Moravou
Telefon: 518670111,518670200
E-mail: mesto@veseli-nad-moravou.cz
Poznámka: Povodňový telefon 518 670 200.
Jméno: E.ON Funkce v komisi: Telefon práce: 545 141 213
Adresa práce: Funkce na pracovišti: není delegovaná osoba Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Ing. Radek Slatinský: 606 635 515, Ing. Josef Siegelsmith 602 507 635 Fax:
Jméno: CETIN Funkce v komisi: Telefon práce: 800 130 027
Adresa práce: Funkce na pracovišti: není delegovaná osoba Mobil-veřejný: 702 195 167
E-mail: Poznámka: Ing. Veronika Drymlová:702195167 Fax:
Jméno: JUDr., PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 670 100
Adresa práce: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: starosta Veselí nad Moravou Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel BOUDA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 670 101
Adresa práce: park Petra Bezruče 697 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Města Veselí nad Moravou Mobil-veřejný:
E-mail: bouda@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670109
Jméno: Ing. Dana SMOLOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 518 670 215
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: referent vod. hosp., odbor ŽPÚP Mobil-veřejný:
E-mail: smolova@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670244
Jméno: npor., Bc. Petr HEINIG Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 623 162
Adresa práce: HZS JmK, tř. Masarykova 200, Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: velitel požární stanice HZS JmK, Veselí n. M. Mobil-veřejný:
E-mail: petr.heinig@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Alena KNEPROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 116
Adresa práce: Veselí nad Moravou, MěÚ, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: tajemník bezpečnostní rady MěÚ Veselí n. M. Mobil-veřejný:
E-mail: kneprova@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670108
Jméno: Ing., Bc. Jiří JANOŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 240
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování Mobil-veřejný:
E-mail: janoska@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670244
Jméno: str. Rostislav PRAX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 280
Adresa práce: Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: velitel městské policie Veselí n. M. Mobil-veřejný:
E-mail: prax@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel HÁLA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 322 371
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Funkce na pracovišti: Úsekový technik provozu Povodí Moravy, s.p. Veselí n M. Mobil-veřejný:
E-mail: provozveseli@pmo.cz Poznámka: Fax: 518325673
Jméno: Ing. Vlastimil HUDEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 097
Adresa práce: Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště – Lesy ČR (Luhačovice) Mobil-veřejný:
E-mail: hudecek.ost57@lesycr.cz Poznámka: Fax: 577197097
Jméno: Bc. Miroslav ŘÍČAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 582 406 033
Adresa práce: Aloise Krále 1552/4, 79601 Prostějov Funkce na pracovišti: pracovník, Státní pozemkový úřad, odd. správy vodních děl Mobil-veřejný: 724 614 032
E-mail: m.ricar@spucr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Antonín KORTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 103
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Veselí n. M. Mobil-veřejný: 606 725 241
E-mail: korta@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670109
Jméno: Ing. Andrea JAROŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 120
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru majetku a investic Mobil-veřejný: 602 618 335
E-mail: jarosova@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Mgr. Jan MIŠKEŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 633 223
Adresa práce: Velkomoravská 1051/16, 695 01 Hodonín Funkce na pracovišti: vrchní komisař policie ČR Hodonín Mobil-veřejný: 724 273 052
E-mail: jan.miskerik@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastimil LORENC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 699 521
Adresa práce: Masarykova 1196, 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu VaK Veselí nad Moravou Mobil-veřejný:
E-mail: lorenc@vak-hod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš HRBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 635 490
Adresa práce: České dráhy, a.s. UŽST Veselí n/Mor. Funkce na pracovišti: dozorčí provozu Veselí n. M., SŽ, s.o. Mobil-veřejný:
E-mail: hrbacek@spravazeleznic.cz Poznámka: Zaměstnání: 972111111 Fax:
Jméno: Josef GROMBÍŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 322 265
Adresa práce: SÚS Veselí nad Moravou, Kozojídská ul. Funkce na pracovišti: Vedoucí střediska Mobil-veřejný:
E-mail: josef.grombir@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslava ŠVARCOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 398 620
Adresa práce: Sovadinova 12, 690 85 Břeclav - ÚP Břeclav a Hodonín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný: 702 291 559
E-mail: jaroslava.svarcova@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 518398612
Jméno: Petr VLACHYŇSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Jm.plynárenská a.s., Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: Mistr okrsku Mobil-veřejný: poh.tel.1239
E-mail: petr.vlachynsky@innogy.com Poznámka: Fax: