Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Otaslavice

Stanoviště: Otaslavice 343/, 798 06 Otaslavice
Telefon: 725131146
E-mail: starosta@otaslavice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán obce Otaslavice: http://www.edpp.cz/dpp/otaslavice
Jméno: Marek HÝBL Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725 131 146
E-mail: starosta@otaslavice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír SOKOL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 731 471 123
E-mail: pilasokol@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vladimír AMBROS Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 739 023 941
E-mail: barboz@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav RUŠIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta SDH Mobil-veřejný: 724 917 335
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Prostějov

Stanoviště: náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Telefon: 582329111_ústředna-prac.doba
E-mail: stab.prostejov@izsol.cz
Poznámka: tel. na oddělení Krizového řízení: 582329171
Jméno: Mgr. František JURA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 582 329 125
Adresa práce: MM Prostějova, nám. T.G. M. 130/14, 79601 Prostějov Funkce na pracovišti: primátor statutárního města Prostějova Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.jura@prostejov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martina CETKOVSKÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 582 329 400
Adresa práce: MM Prostějova, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 724 185 026
E-mail: Martina.Cetkovska@prostejov.eu Poznámka: * stálá služba OŽP Fax:
Jméno: Ing. Adolf LABÁK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 582 329 171
Adresa práce: MMP, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný: 739 247 054
E-mail: adolf.labak@prostejov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr PORUBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 368
Adresa práce: U Skláren 781, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 708 Mobil-veřejný: 724 623 861
E-mail: petr.poruba@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin PODOLA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581 277 512
Adresa práce: Povodí Moravy, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov Funkce na pracovišti: technik provozu Přerov Mobil-veřejný: 702 177 142
E-mail: podola@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana HOLINKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 582 329 493
Adresa práce: MM Prostějova, nám. T.G. M. 130/14, 79601 Prostějov Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: hana.holinkova@prostejov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav FOUKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 102 893
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Tečovská 1109, 763 02 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Zlín Mobil-veřejný:
E-mail: foukal@pmo.cz,provozzlin@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Tomáš ADAM Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 781 221
Adresa práce: Územní odbor PČR, Újezd 1658/12, 796 01 Prostějov Funkce na pracovišti: Vedoucí ÚO PČR Prostějov Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.adam@pcr.cz Poznámka: pv.uo.podatelna@pcr.cz Fax: 974781900
Jméno: Ing. Milan VEČEŘA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 412
Adresa práce: U Skláren 781, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 712 Mobil-veřejný: 607 526 334
E-mail: milan.vecera@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Marek SOBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 775 020
Adresa práce: Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov Funkce na pracovišti: ředitel ÚO Prostějov Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.pv@olk.izscr.cz Poznámka: marek.sobek@hzsol.cz Fax:
Jméno: PhDr., Bc. Libor ŠEBESTÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 582 402 214
Adresa práce: Městská policie Prostějov, Havlíčkova 2953/4, Prostějov Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@mpprostejov.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc
Telefon: 585508111
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ing. Josef SUCHÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 508 847
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 508 150
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: i.slavotinek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Alena HLOŽKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585 508 829
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: a.hlozkova@olkraj.cz Poznámka: dlouhodobá pracovní neschopnost - tajemníka PK zastupuje Ing. Radoslav Kosek Fax: 585508278
Jméno: Ing. Radoslav KOSEK Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 585 508 820
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: referent pro obranné plánování Mobil-veřejný:
E-mail: r.kosek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef VESELSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 402
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz Poznámka: Fax: 585508424
Jméno: Mgr., Bc. Petr TOMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 761 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: plk., Ing. Vojtěch PRÝGL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 401 900
Adresa práce: Dobrovského 6 , 771 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel KVV Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: pryglv@army.cz Poznámka: 973 401 901 Fax: 973401905
Jméno: RNDr. Petr LOYKA, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: plk., Ing. Karel KOLÁŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@olk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Ing. David FÍNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana BREŠKOVCOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 405
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný: 725 765 679
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek PEKAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 657 512
Adresa práce: Povodí Odry, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel závodu 1 Opava Mobil-veřejný:
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Lenka PEŠÁKOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 246
Adresa práce: Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@khsolc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Roman VOLNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 268
Adresa práce: K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: Vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: roman.volny@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ing. et Martin ŠMÍDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 850
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: uvolněný člen Rady Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: m.smida@olkraj.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing. Marian JUREČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: zastupující ministr Mobil-veřejný: 603 755 240
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Zdeněk NEKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nekula@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@grh.izscr.cz,sekretariat.gr@grh.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr., Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz,lafekm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz,nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: ministerský rada Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: Telefon práce: 222 241 362
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212

Brodek u Prostějova

Stanoviště: Císařská 39/, 798 07 Brodek u Prostějova
Telefon: 582370319
E-mail: mestys@brodek.cz
Jméno: JUDr. Radek ROZMÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 582 370 319
Adresa práce: Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova Funkce na pracovišti: starosta městyse Mobil-veřejný: 724 377 511
E-mail: starosta@brodek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marcel ŽÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH a JPO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav HEJDŮŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Iva PLUHAŘOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 582 370 319
Adresa práce: Císařská 45, Brodek u Prostějova Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 724 810 389
E-mail: Poznámka: Fax:

Hradčany-Kobeřice

Stanoviště: Hradčany 14/, 79807 Hradčany-Kobeřice
Telefon: 582370290
E-mail: obec.hradcany.koberice@seznam.cz
Jméno: MVDr. Zuzana WEINLICHOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 582 370 290
Adresa práce: Hradčany 14,798 07 Brodek u Prostějova Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 724 184 375
E-mail: obec.hradcany.koberice@seznam.cz Poznámka: Fax:

Myslejovice

Stanoviště: 145/, 79805 Myslejovice
Telefon: 582357325
Jméno: Anna ONDROUCHOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 582 357 325
Adresa práce: Obecní úřad Myslejovice Funkce na pracovišti: Starostka Mobil-veřejný: 724 183 840
E-mail: myslejovice@volny.cz Poznámka: Fax: