Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Pilníkov

Stanoviště: Náměstí 36/, 542 42 Pilníkov
Telefon: 603558852
E-mail: starosta@pilnikov.cz
Poznámka: kancelář starosty
Jméno: Josef Červený Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 603558852
Adresa práce: OÚ Pilníkov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@pilnikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Jirásko Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 725504597
Adresa práce: OÚ Pilníkov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: místostarosta@pilnikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dušan Hanuš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 777259746
Adresa práce: Lesy - voda, s.r.o. Funkce na pracovišti: hospodář majetku města Mobil-veřejný:
E-mail: voda@pilnikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Hrůza Funkce v komisi: člen Telefon práce: 777259748
Adresa práce: Lesy - voda, s.r.o. Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Libor Luňák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 606405602
Adresa práce: SDH Pilníkov Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: liborlunak@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Šída Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499898923
Adresa práce: Lesy - voda, s.r.o. Funkce na pracovišti: hospodář lesa Mobil-veřejný:
E-mail: lesy@pilnikov.cz Poznámka: Fax:

ORP Trutnov

Stanoviště: Slovanské nám. 165/, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499803111
E-mail: povoden@trutnov.cz
Jméno: Mgr. Ivan Adamec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499803161
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný:
E-mail: adamec@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendula Kasperová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 499803374
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: ŽP/vedoucí odboru Mobil-veřejný: 777271488
E-mail: kasperova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek Svoboda Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Telefon práce: 499803383
Adresa práce: Město Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel MP Mobil-veřejný: 737224562
E-mail: svoboda@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš Hendrych Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499803301
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: hendrych@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš Eichler Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499803307
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: eichler@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Franc Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499803371
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: Ved. odb. rozvoje města a úz. plán Mobil-veřejný:
E-mail: franc@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Pavel Škandera Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974539229
Adresa práce: Územní odbor Trutnov, Roty Nazdar 497, 541 01 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.skandera@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika Brázdová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803255
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: brazdova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Šárka Svatá Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803376
Adresa práce: Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16 Funkce na pracovišti: odd. vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: svata@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lumír Labík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499739414
Adresa práce: Technické služby Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina Racková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803243
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: RM/odd. investic Mobil-veřejný:
E-mail: rackova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Přibyl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803190
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: odbor výstavby, odd. SHD Mobil-veřejný:
E-mail: pribyl@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Dušan Rejl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803330
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: ved. odboru SV, Š a Z Mobil-veřejný:
E-mail: rejl@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Helena Kubíčková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803328
Adresa práce: Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16 Funkce na pracovišti: SV/vedoucí oddělení školství Mobil-veřejný:
E-mail: kubickova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Hynek Beneš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803368
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. památkové péče Mobil-veřejný:
E-mail: benes@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana Jankovičová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16 Funkce na pracovišti: S/evidence obyv. Mobil-veřejný:
E-mail: jankovicova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendelín Žačok Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803246
Adresa práce: Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: odbor životního prostředí, odd. lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: zacok@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr Kotlovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803365
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru výstavby Mobil-veřejný:
E-mail: kotlovsky@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Síč Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803253
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: odd. ochrany prostředí a VH, odbor ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: sic.tomas@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek Hlíza Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803372
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: R/ved. odd. úz. plán. a reg. rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: hliza@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr. Mgr. Pavel Matějka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950525421
Adresa práce: HZS KHK úz. o. Trutnov Funkce na pracovišti: HZS úz. odbor TU Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.matejka@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana Suchánková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499803113
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. sekretariátu vedení Mobil-veřejný:
E-mail: suchankova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina Dostálová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499803116
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: Odbor Kancelář MěÚ, odd. inforecepce Mobil-veřejný:
E-mail: dostalova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka Vetterlová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499803110
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. pers. a mzdové Mobil-veřejný:
E-mail: vetterlova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Masařík Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 499803313
Adresa práce: Trutnov, Slovanské náměstí l65 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Kancelář MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: masarik@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Chrtek Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: HSM, Dlouhá 230 Funkce na pracovišti: starosta (JSDH) Mobil-veřejný:
E-mail: chrtek.jiri@seznam.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Stanoviště: Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Telefon: 495817111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Jméno: PhDr., Ph.D. Jiří Štěpán Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495817223
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: jstepan@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 495817530
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný: 720987143
E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Eva Valterová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495817189
Adresa práce: Krajský úřad - OŽP, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, povodně, vodní nádrže Mobil-veřejný: 736521881
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Karel Klíma Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817327
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: člen rady Královéhradeckého kraje, gestor pro živ. prostředí a zem. Mobil-veřejný: 720987132
E-mail: kklima@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Miroslav Krejzlík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817190
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ivana Křečková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817280
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Ředitelka Krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: ikreckova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František Mencl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950530229
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: krajský ředitel Mobil-veřejný: 602492065
E-mail: sekretariatl@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax: 495512282
Jméno: Ing. Miroslav Pejšek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495817206
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: pracovník oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 702196319
E-mail: mpejsek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil Pleskač Funkce v komisi: člen Telefon práce: 483366301
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik Mobil-veřejný: 602412258
E-mail: pleskac@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. Klára Valentová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974521202
Adresa práce: Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař oddělení krizového řízení, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 727963803
E-mail: klara.valentova@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Zdeněk Šiftař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495705010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 724179393
E-mail: zdenek.siftar@chmi.cz Poznámka: Fax: 495705001

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Chotěvice

Stanoviště: 275/, 54376 Chotěvice
Telefon: 499447156
E-mail: obec.chotevice@tiscali.cz
Poznámka: PP aktualizován 2011, PK 2014
Jméno: Vladimír Lukeš Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef Davidík Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 499447156
Adresa práce: Obecní úřad Chotěvice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec.chotevice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Baše Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: pracovník obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Roman Zajíček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Zemler Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: pracovník obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ludmila Kalenská Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499447156
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Staré Buky

Stanoviště: /, 54243 Staré Buky
Telefon: 499898332
E-mail: Obec.starebuky@tiscali.cz
Poznámka: PP aktualizován 2007, PK 2014
Jméno: Jiří Bischof Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499898332
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: bischof@hi-net.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dagmar Houserová Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: houserovadasa@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Markéta Cimbotová Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Adam Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav Horn Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marek Kaplan Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: lesní hospodář Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Korec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Trutnov

Stanoviště: Slovanské máměstí 165/, 54116 Trutnov
Telefon: 499803111
E-mail: povoden@trutnov.cz
Poznámka: PP aktualizován 2016, PK 2016
Jméno: Mgr. Ivan Adamec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499803161
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný:
E-mail: adamec@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendula Kasperová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 499803374
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: ŽP/vedoucí odboru Mobil-veřejný: 777271488
E-mail: kasperova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek Svoboda Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Telefon práce: 499803383
Adresa práce: Město Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel MP Mobil-veřejný: 737224562
E-mail: svoboda@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš Hendrych Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499803301
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: hendrych@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš Eichler Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499803307
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: eichler@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Franc Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499803371
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: Ved. odb. rozvoje města a úz. plán Mobil-veřejný:
E-mail: franc@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Pavel Škandera Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974539229
Adresa práce: Územní odbor Trutnov, Roty Nazdar 497, 541 01 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.skandera@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr. Bc. Vlastimil Hornych Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 950525421
Adresa práce: HZS KHK, územní odbor Trutnov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Chrtek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HSM, Dlouhá 230 Funkce na pracovišti: starosta (JSDH) Mobil-veřejný:
E-mail: chrtek.jiri@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek Hlíza Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803372
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: R/ved. odd. úz. plán. a reg. rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: hliza@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr Kotlovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803365
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru výstavby Mobil-veřejný:
E-mail: kotlovsky@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Síč Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803253
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: odd. ochrany prostředí a VH, odbor ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: sic.tomas@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lucie Ábelová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803208
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: správní odbor Mobil-veřejný:
E-mail: abelova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika Brázdová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803255
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: brazdova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lumír Labík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499739417
Adresa práce: Technické služby Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: labik@tstrutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina Racková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803243
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: RM/odd. investic Mobil-veřejný:
E-mail: rackova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František Přibyl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803190
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: odbor výstavby, odd. SHD Mobil-veřejný:
E-mail: pribyl@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Dušan Rejl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803330
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: ved. odboru SV, Š a Z Mobil-veřejný:
E-mail: rejl@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Hynek Beneš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803368
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. památkové péče Mobil-veřejný:
E-mail: benes@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendelín Žačok Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499803246
Adresa práce: Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: odbor životního prostředí, odd. lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: zacok@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina Dostálová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499803116
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: Odbor Kancelář MěÚ, odd. inforecepce Mobil-veřejný:
E-mail: dostalova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana Suchánková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499803113
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. sekretariátu vedení Mobil-veřejný:
E-mail: suchankova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka Vetterlová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499803110
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. pers. a mzdové Mobil-veřejný:
E-mail: vetterlova@trutnov.cz Poznámka: Fax:

Vlčice

Stanoviště: 201/, 54241 Vlčice
Telefon: 499899240
E-mail: starosta.vlcice@seznam.cz
Poznámka: PP aktualizován 2009, PK 2016
Jméno: Martin Petr Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499899240
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Cvrček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 499899240
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Králík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Obst Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Petr Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: