Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Pilníkov

Stanoviště: Náměstí 36/, 542 42 Pilníkov
Telefon: 603558852
E-mail: starosta@pilnikov.cz
Poznámka: kancelář starosty
Jméno: Josef Červený Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 603558852
Adresa práce: OÚ Pilníkov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@pilnikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Jirásko Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 725504597
Adresa práce: OÚ Pilníkov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: místostarosta@pilnikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Šída Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499898923
Adresa práce: Lesy - voda, s.r.o. Funkce na pracovišti: hospodář lesa Mobil-veřejný:
E-mail: lesy@pilnikov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor Luňák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 606405602
Adresa práce: SDH Pilníkov Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: liborlunak@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Hrůza Funkce v komisi: člen Telefon práce: 777259748
Adresa práce: Lesy - voda, s.r.o. Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dušan Hanuš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 777259746
Adresa práce: Lesy - voda, s.r.o. Funkce na pracovišti: hospodář majetku města Mobil-veřejný:
E-mail: voda@pilnikov.cz Poznámka: Fax:

ORP Trutnov

Stanoviště: Slovanské nám. 165/, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499803111
E-mail: povoden@trutnov.cz
Jméno: Mgr. Ivan ADAMEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499 803 361
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný:
E-mail: adamec@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendula KASPEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 499 803 374
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: ŽP/vedoucí odboru Mobil-veřejný: 777 271 488
E-mail: kasperova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek SVOBODA Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Telefon práce: 499 803 383
Adresa práce: Město Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel MP Mobil-veřejný: 737 224 562
E-mail: svoboda@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš HENDRYCH Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499 803 301
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: hendrych@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš EICHLER Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499 803 307
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: eichler@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FRANC Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499 803 371
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: Ved. odb. rozvoje města a úz. plán Mobil-veřejný:
E-mail: franc@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Pavel ŠKANDERA Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 539 229
Adresa práce: Územní odbor Trutnov, Roty Nazdar 497, 541 01 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.skandera@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika BRÁZDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 255
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: brazdova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Šárka SVATÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 376
Adresa práce: Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16 Funkce na pracovišti: odd. vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: svata@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lumír LABÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 739 414
Adresa práce: Technické služby Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina RACKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 243
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: RM/odd. investic Mobil-veřejný:
E-mail: rackova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš ANTON Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 190
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Dušan REJL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 330
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: ved. odboru SV, Š a Z Mobil-veřejný:
E-mail: rejl@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Helena KUBÍČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 328
Adresa práce: Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16 Funkce na pracovišti: SV/vedoucí oddělení školství Mobil-veřejný:
E-mail: kubickova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Hynek BENEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 368
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. památkové péče Mobil-veřejný:
E-mail: benes@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana JANKOVIČOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16 Funkce na pracovišti: S/evidence obyv. Mobil-veřejný:
E-mail: jankovicova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendelín ŽAČOK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 246
Adresa práce: Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: odbor životního prostředí, odd. lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: zacok@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr KOTLOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 365
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru výstavby Mobil-veřejný:
E-mail: kotlovsky@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš SÍČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 253
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: odd. ochrany prostředí a VH, odbor ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: sic.tomas@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek HLÍZA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 372
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: R/ved. odd. úz. plán. a reg. rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: hliza@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Mgr. Pavel MATĚJKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 525 421
Adresa práce: HZS KHK úz. o. Trutnov Funkce na pracovišti: HZS úz. odbor TU Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.matejka@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana SUCHÁNKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499 803 113
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. sekretariátu vedení Mobil-veřejný:
E-mail: suchankova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina DOSTÁLOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499 803 116
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: Odbor Kancelář MěÚ, odd. inforecepce Mobil-veřejný:
E-mail: dostalova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka VETTERLOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499 803 110
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. pers. a mzdové Mobil-veřejný:
E-mail: vetterlova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří MASAŘÍK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 499 803 313
Adresa práce: Trutnov, Slovanské náměstí l65 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Kancelář MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: masarik@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří CHRTEK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: HSM, Dlouhá 230 Funkce na pracovišti: starosta (JSDH) Mobil-veřejný:
E-mail: chrtek.jiri@seznam.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Stanoviště: Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové
Telefon: 495817111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Jméno: Mgr. Martin ČERVÍČEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 495 817 530
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 720 987 143
E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva VALTEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 495 817 189
Adresa práce: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, povodně, vodní nádrže Mobil-veřejný: 736 521 881
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 000
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: 2. náměstek hejtmana Mobil-veřejný: 731 603 880
E-mail: pbelobradek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. David POUČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 530 229
Adresa práce: Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitel HZS KHK Mobil-veřejný:
E-mail: david.pouc@hkk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Pavel BULÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 548
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana KHK Mobil-veřejný:
E-mail: pbulicek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloš ČEJKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 209
Adresa práce: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: mcejka@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 030
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 602 297 842
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ivana KŘEČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 280
Adresa práce: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: ředitelka Krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: ikreckova@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav PEJŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 817 206
Adresa práce: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 702 196 319
E-mail: mpejsek@kr-kralovehradecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil PLESKAČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 438 366 301
Adresa práce: Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 3927/5, 466 05 Jablonec nad Nisou Funkce na pracovišti: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou Mobil-veřejný:
E-mail: pleskacb@pla.cz,labe@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt., Ing. Klára VALENTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 521 202
Adresa práce: KŘP Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Funkce na pracovišti: vrchní komisař oddělení krizového řízení, KŘ policie Královéhradeckého kraje Mobil-veřejný: 727 963 803
E-mail: klara.valentova@pcr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. brig., gen. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr., Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076

Chotěvice

Stanoviště: 275/, 54376 Chotěvice
Telefon: 499447156
E-mail: obec.chotevice@tiscali.cz
Poznámka: PP aktualizován 2011, PK 2014
Jméno: Vladimír Lukeš Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef Davidík Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 499447156
Adresa práce: Obecní úřad Chotěvice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec.chotevice@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Zemler Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: pracovník obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Roman Zajíček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Baše Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: pracovník obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ludmila Kalenská Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499447156
Adresa práce: OÚ Chotěvice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Staré Buky

Stanoviště: /, 54243 Staré Buky
Telefon: 499898332
E-mail: Obec.starebuky@tiscali.cz
Poznámka: PP aktualizován 2007, PK 2014
Jméno: Jiří Bischof Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499898332
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: bischof@hi-net.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dagmar Houserová Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: houserovadasa@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Markéta Cimbotová Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marek Kaplan Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: lesní hospodář Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Korec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav Horn Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Adam Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Staré Buky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Trutnov

Stanoviště: Slovanské máměstí 165/, 54116 Trutnov
Telefon: 499803111
E-mail: povoden@trutnov.cz
Poznámka: PP aktualizován 2016, PK 2016
Jméno: Mgr. Ivan ADAMEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499 803 361
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný:
E-mail: adamec@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendula KASPEROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 499 803 374
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: ŽP/vedoucí odboru Mobil-veřejný: 777 271 488
E-mail: kasperova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek SVOBODA Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Telefon práce: 499 803 383
Adresa práce: Město Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel MP Mobil-veřejný: 737 224 562
E-mail: svoboda@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš HENDRYCH Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499 803 301
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: hendrych@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš EICHLER Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499 803 307
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: eichler@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FRANC Funkce v komisi: vedoucí Telefon práce: 499 803 371
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: Ved. odb. rozvoje města a úz. plán Mobil-veřejný:
E-mail: franc@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Pavel ŠKANDERA Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 539 229
Adresa práce: Územní odbor Trutnov, Roty Nazdar 497, 541 01 Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.skandera@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Bc. Vlastimil HORNYCH Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 950 525 421
Adresa práce: HZS KHK, územní odbor Trutnov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří CHRTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HSM, Dlouhá 230 Funkce na pracovišti: starosta (JSDH) Mobil-veřejný:
E-mail: chrtek.jiri@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek HLÍZA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 372
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: R/ved. odd. úz. plán. a reg. rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: hliza@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr KOTLOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 365
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru výstavby Mobil-veřejný:
E-mail: kotlovsky@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš SÍČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 253
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: odd. ochrany prostředí a VH, odbor ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: sic.tomas@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lucie ÁBELOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 208
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: správní odbor Mobil-veřejný:
E-mail: abelova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika BRÁZDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 255
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: brazdova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lumír LABÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 739 417
Adresa práce: Technické služby Trutnov Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: labik@tstrutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina RACKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 243
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: RM/odd. investic Mobil-veřejný:
E-mail: rackova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš ANTON Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 190
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Dušan REJL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 330
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Funkce na pracovišti: ved. odboru SV, Š a Z Mobil-veřejný:
E-mail: rejl@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Hynek BENEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 368
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: vedoucí odd. památkové péče Mobil-veřejný:
E-mail: benes@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vendelín ŽAČOK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 499 803 246
Adresa práce: Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: odbor životního prostředí, odd. lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: zacok@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina DOSTÁLOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499 803 116
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165 Funkce na pracovišti: Odbor Kancelář MěÚ, odd. inforecepce Mobil-veřejný:
E-mail: dostalova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana SUCHÁNKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499 803 113
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. sekretariátu vedení Mobil-veřejný:
E-mail: suchankova@trutnov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka VETTERLOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 499 803 110
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Funkce na pracovišti: K/odd. pers. a mzdové Mobil-veřejný:
E-mail: vetterlova@trutnov.cz Poznámka: Fax:

Vlčice

Stanoviště: 201/, 54241 Vlčice
Telefon: 499899240
E-mail: starosta.vlcice@seznam.cz
Poznámka: PP aktualizován 2009, PK 2016
Jméno: Martin Petr Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 499899240
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Cvrček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 499899240
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Obst Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Králík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Petr Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Vlčice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: