Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Píšťany

Stanoviště: 64/, 41101 Píšťany
Telefon: 416737744
E-mail: pistany@seznam.cz
Jméno: Mgr. Iva HYŠPLEROVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416 737 744
Adresa práce: OÚ Píšťany Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 724 250 007
E-mail: starosta.pistany@seznam.cz Poznámka: starosta obce Píšťany Fax:
Jméno: Pavel KRÁL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416 737 744
Adresa práce: OÚ Píšťany Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 728 684 261
E-mail: Poznámka: místostarosta obce Píšťany Fax:
Jméno: Ing. Michal KREJZA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731 423 865
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jitka SOCHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 737 744
Adresa práce: OÚ Píšťany Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný: 607 684 302
E-mail: pistany@seznam.cz Poznámka: Fax: 41673774

ORP Litoměřice

Stanoviště: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
Telefon: 416916111
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Poznámka: sekretariát 416916105,106, oper. středisko MP 416733044
Jméno: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416 916 108
Adresa práce: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.chlupac@litomerice.cz Poznámka: 416916105, 106 Fax:
Jméno: Mgr. Karel KREJZA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416 916 208
Adresa práce: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: karel.krejza@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel GRYNDLER Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 416 916 179
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Boleslav LANG Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 425 120
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje - Územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel odboru Mobil-veřejný:
E-mail: reditel.lt@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav LETAFKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 301
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.letafka@litomerice.cz Poznámka: 734783312 Fax:
Jméno: JUDr. Helena PŠENIČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 436 220
Adresa práce: Policie ČR, ÚO, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel ÚO Mobil-veřejný:
E-mail: krpulk.uo.lt.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo ELMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 474 470 361
Adresa práce: TSM, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: ředitel TSM Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@tsmlt.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan JAKUB Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 509
Adresa práce: MěÚ, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jan.jakub@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivan KRÁLIK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 733 044
Adresa práce: Město Litoměřice, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: velitel MP Mobil-veřejný:
E-mail: kralik.ivan@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš LANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 805 530
Adresa práce: Povodí Labe s.p., Nábřežní 305, 413 01 Roudnice n/L. Funkce na pracovišti: vedoucí střediska 5 PS Mobil-veřejný:
E-mail: landal@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel RICHTER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 209
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.richter@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vladimír VÁCHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 916 171
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vacha@litomerice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: externí koordinátor Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Ústeckého kraje

Stanoviště: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telefon: 475657111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Jméno: Ing. Jan SCHILLER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475 657 724
Adresa práce: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: Hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: schiller.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475212946
Jméno: Ing. Zbyněk FOLK Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 474 636 401
Adresa práce: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: folk@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ZAJÍC Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 416 805 501
Adresa práce: Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: zajicj@pla.cz Poznámka: Fax: 416805511
Jméno: JUDr. Jiří HOLUB Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kolub.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Irena JEŘÁBKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: +420 475 657 959
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ZPZ Mobil-veřejný:
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Tomáš BURIAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 657 160
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ved. odd. ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475200245
Jméno: plk., Ing., Bc. Pavel HOLZKNECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 421 290
Adresa práce: Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 Funkce na pracovišti: ved. odboru Pořádková a železniční policie Mobil-veřejný:
E-mail: opzpssck@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Jozef KRÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477 755 113
Adresa práce: KHS Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: zást. ř., ř. sekce ochr. a podpory veř. zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jozef.kral@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Vítězslav KŘIČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Ústí nad Labem, Štefanikova 2, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: plk., ing. Roman VYSKOČIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 430 220
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Mgr. et Jan TRPIŠOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 234 144
Adresa práce: Sociální péče 799/7a, 400 11 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: trpisovsky.jan@zzsuk.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genmjr., Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. brig., gen. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212

Velké Žernoseky

Stanoviště: 63/, 41201 Velké Žernoseky
Telefon: 416747124
E-mail: starosta@velke-zernoseky.cz
Poznámka: tel. 416747099
Jméno: Jaroslava RÚFUSOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416 747 124
Adresa práce: OÚ Velké Žernoseky Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel OLŠÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 416 747 124
Adresa práce: OÚ Velké Žernoseky Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radka BADINKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Veronika HLUŠIČKOVÁ PETRŮ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel HOJDA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimíra KRÁLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr WALDHAUSER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Žalhostice

Stanoviště: 120/, 41101 Žalhostice
Telefon: 416737052
E-mail: obecni.urad@zalhostice.cz
Jméno: Zdeněk JAVOREK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 416 747 154
Adresa práce: OÚ Žalhostice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602 195 166
E-mail: starosta@zalhostice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan WALDHAUSER Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Žalhostice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alena VACKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vackova.zava@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš PROKOPEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.prokopec@seznam.cz Poznámka: Fax: