Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

MO Ostrava-Polanka nad Odrou

Stanoviště: 1. května 592/100, 72525 Ostrava
Telefon: 599425100
E-mail: pbochnia@polanka.ostrava.cz
Poznámka: místnost pro jednání krizového štábu ve 3NP v objektu Hasičské zbrojnice
Jméno: Pavel Bochnia Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 599425100
Adresa práce: ÚMOb Polanka nad Odrou, 1. května čp.330, 725 25 Ostrava Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: pbochnia@polanka.ostrava.cz Poznámka: Fax: 599425113
Jméno: Jiří Adamec Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: ÚMOb Polanka nad Odrou Funkce na pracovišti: člen rady Mob Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jarmila Planková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: členka rady Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít Suder Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen rady Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martina Šoustalová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Ostrava

Stanoviště: Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava
Telefon: 599443131
E-mail: posta@ostrava.cz
Poznámka: V době povodně zasedá v sídle IBC MSK, Nemocniční 11/3328.
Jméno: Ing., MBA Tomáš Macura Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 599443131
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: tmacura@ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing., Ph.D. Vladimír Vlček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950730300
Adresa práce: Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, 700 30 Funkce na pracovišti: ředitel HZS MSK Mobil-veřejný:
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bc., Ph.D. Pavel Valerián Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599442306
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ochrany životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: pvalerian@ostrava.cz Poznámka: Fax: 599443026
Jméno: Mgr. René Dočekal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599442442
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, odbor kanceláře primátora, Prokečovo náměstí 8, Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení-bezpečnostní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: rdocekal@ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt. Bc. Sylva Dokoupilová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973487724
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí starší důstojník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš Brázda Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599442308
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Funkce na pracovišti: odbor ochrany životního prostředí - specialista životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: abrazda@ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: pkl. Mgr. Vladimír Štalmach Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974725229
Adresa práce: Městské ředitelství PČR Ostrava, 30. dubna 24, 729 21 Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel městského ředitelství PČR Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk Nytra Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Funkce na pracovišti: radní města Ostravy Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nytra@icloud.com Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Bc. Zdeněk Harazim Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950739403
Adresa práce: MP Ostrava, Statutární město Ostrava - Městská policie Ostrava, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel Městské policie Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: harazim@mpostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David Kutý Funkce v komisi: člen Telefon práce: 597475144
Adresa práce: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava Funkce na pracovišti: výrobní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kuty.david@ovak.cz Poznámka: pracoviště:, 595 152 144 Fax:
Jméno: Petr Uhlíř Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Ostravské komunikace, a.s. Funkce na pracovišti: vedoucí údržby silnic Mobil-veřejný:
E-mail: uhlir@okas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David Mlčák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel dopravního úseku Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Radim Mudra Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595138122
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, Ostrava-Moravská Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí pracovník Mobil-veřejný:
E-mail: radim.mudra@khsova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Jiří Němčík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950730316
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IZS Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Kateřina Šebestová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599443453
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava Funkce na pracovišti: náměstkyně primátora Mobil-veřejný:
E-mail: ksebestova@ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Odrejček Funkce v komisi: delegát Telefon práce: 596237121
Adresa práce: Povodí Odry, s.p., VHP Ostrava, Střádalů 26, Ostrava-Kunčice Funkce na pracovišti: vedoucí VHP Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: ostrava.vhp@pod.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje

Stanoviště: 28. října 2771/117, 70200 Ostrava
Telefon: 595622222
E-mail: povoden@msk.cz
Poznámka: V době povodně zasedá v sídle IBC MSK, Nemocniční 11/3328, tel. 950 739 804, fax 950 739 291, e-mail: ks.msk@hzsmsk.cz, Pracovní skupina plní úkoly v době mimo povodeň
Jméno: Prof. Ing., CSc. Ivo Vondrák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 595622173
Adresa práce: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: hejtman kraje Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 595622175
Adresa práce: Krajský úřad MSK, 28. října 117, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kotyza@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing., Ph.D. Vladimír Vlček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950730300
Adresa práce: Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, 700 30 Funkce na pracovišti: ředitel HZS MSK Mobil-veřejný:
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bc. Lenka Heczková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 595622683
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Filgas Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595622388
Adresa práce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: jan.filgas@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Tomáš Kužel Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974721220
Adresa práce: 30. dubna 24, 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kuzel@pcr.cz Poznámka: sekretariát: 974 721 229 Fax:
Jméno: Ing. Jiří Tkáč Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596657302
Adresa práce: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný: 602538515
E-mail: jiri.tkac@pod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ph.D., MBA Petr Tušil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596900205
Adresa práce: ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Ostrava Mobil-veřejný: 724811310
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Zuber Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595622367
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení pro krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.zuber@msk.cz Poznámka: 596628608, 725140070 Fax:
Jméno: MUDr. Helena Šebáková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595138200
Adresa práce: Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: ředitelka Mobil-veřejný:
E-mail: helena.sebakova@khsova.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Albrechtičky

Stanoviště: 131/, 74255 Albrechtičky
Telefon: 556428016
E-mail: obec@albrechticky.cz
Jméno: Ing. Miloslav Čegan Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 556413045
Adresa práce: OÚ Albrechtičky Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@albrechticky.cz Poznámka: 602556801 Fax:
Jméno: Daniel Kubíček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Arnošt Silber Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk Urban Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596622643
Adresa práce: OÚ Albrechtičky Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Renata Drdová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 556428016
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Klimkovice (město)

Stanoviště: Lidická 1/, 74283 Klimkovice
Telefon: 556420303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
Jméno: Ing. Zdeněk Husťák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 556420303
Adresa práce: MěÚ Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mesto-klimkovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Večerka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: MěÚ Klimkovice, OSVČ Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: vecerkap@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Bílý Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556420484
Adresa práce: MěÚ Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice Funkce na pracovišti: referent hospodářsko-technického odboru Mobil-veřejný:
E-mail: bily@mesto-klimkovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan Glomb Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556420580
Adresa práce: Technická Správa Klimkovice Funkce na pracovišti: vedoucí tech.správy Mobil-veřejný:
E-mail: glomb@mesto-klimkovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel Horák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ZD Slezan Klimkovice Funkce na pracovišti: provozní ředitelZD Slezan Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.horak@renofarmy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Mika Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Berner spol. s r.o. Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: mika.o.@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Oldřich Suchánek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Atrium Reality a.s., Klimkovice Funkce na pracovišti: Majitel společnosti Mobil-veřejný:
E-mail: oldrich.suchanek@atriumrealityas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivana Gelnarová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 556420303
Adresa práce: MěÚ Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice Funkce na pracovišti: referent správního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: meu@mesto-klimkovice.cz Poznámka: Fax:

Kyjovice

Stanoviště: Kyjovice 2/, 74768 Kyjovice
Telefon: 553778013
E-mail: ou@kyjovice.cz
Jméno: Ing. Ctibor Vajda Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 553778013
Adresa práce: OÚ Kyjovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ou@kyjovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Roman Vavrečka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 553778013
Adresa práce: OÚ Kyjovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@kyjovice.cz Poznámka: Fax:

MO Ostrava-Stará Bělá

Stanoviště: Junácká 343/127, 72400 Ostrava
Telefon: 599424103
E-mail: posta@starabela.ostrava.cz
Jméno: RNDr. Mojmír Krejčíček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 599424103
Adresa práce: ÚMOb Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: mkrejcicek@starabela.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Miloslav Hořínek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 595622575
Adresa práce: ÚMOb Stará Bělá Funkce na pracovišti: místostarosta ÚMOb Stará Bělá Mobil-veřejný:
E-mail: michalhorinek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Blahut Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Povětronní 8/880, Stará Bělá Funkce na pracovišti: živnostník Mobil-veřejný:
E-mail: mblahut@starabela.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Blahut Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HZS MSK-Poruba Funkce na pracovišti: Velitel JSDH Stará Bělá Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Grygar Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Hochbau, s.r.o., Povětronní 71/2, O-Stará Bělá Funkce na pracovišti: člen obvodního zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Kokeš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596769025
Adresa práce: AGRO Funkce na pracovišti: člen obvodního zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: pracoviště: 596769031 Fax:
Jméno: Libor Urban Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Vítkovice Doprava a.s. Funkce na pracovišti: Starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

MO Ostrava-Svinov

Stanoviště: Bílovecká 69/, 72100 Ostrava
Telefon: 599421020
E-mail: posta@svinov.ostrava.cz
Jméno: Ing. Helena Wieluchová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 599421021
Adresa práce: ÚMOb Svinov Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: hwieluchova@svinov.ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír Buček Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: lubomirbucek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel Žitník Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 599421034
Adresa práce: Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: dzitnik@svinov.ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Viktor Kojdecký Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 599421034
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vkojdecky@svinov.ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Yvona Heroutová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 599421031
Adresa práce: ÚMOb Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru, výstavby, dopravy a ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: yheroutova@svinov.ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman Bonk Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Intevo Karviná Funkce na pracovišti: samostatný projektant Mobil-veřejný:
E-mail: r.bonk@intevo.cz,rbonk@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michaela Gobelová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599421044
Adresa práce: ÚMOb Svinov Funkce na pracovišti: sociální pracovnice Mobil-veřejný:
E-mail: mgobelova@svinov.ostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Macháč Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ČD, regionální správa majetku Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný:
E-mail: machac-martin@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radim Smetana Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599421021
Adresa práce: Ostrava Svinov, Bílovecká 69/48 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: rsmetana@svinov.ostrava.cz Poznámka: Fax:

MO Ostrava-Ostrava - Jih

Stanoviště: Horní 791/3, 70030 Ostrava
Telefon: 599430206
E-mail: posta@ovajih.cz
Jméno: Bc. Martin Bednář Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 599430206
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: martin.bednar@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan Dohnal Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Telefon práce: 599430360
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.dohnal@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc., MBA Zdeněk Hübner Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Telefon práce: 599430304
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hubner@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Halfar Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 599430207
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru výstavby a ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: petr.halfar@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Ing. Bc. Tomáš Charvát Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974728301
Adresa práce: Policie ČR, obvodní oddělení Zábřeh Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Zábřeh Mobil-veřejný:
E-mail: mrpo.oo.zabreh@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Honczek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950734156
Adresa práce: velitel oblasti Ostrava-Jih Funkce na pracovišti: velitel služebny Ostrava-Hrabůvka Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.honczek@mpostrava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Janečka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 555502962
Adresa práce: Technické služby Ostrava-Jih, p.o. Funkce na pracovišti: ředitel Technických služeb Ostrava-Jih, p.o. Mobil-veřejný:
E-mail: janecka@tsoj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír Jati Funkce v komisi: člen Telefon práce: 597475434
Adresa práce: OVaK, a.s., Ostrava-Třebovice Funkce na pracovišti: mistr Mobil-veřejný:
E-mail: jati.lubomir@ovak.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Daniel Jeřábek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599460211
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.jerabek@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petr Mentlík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599430238
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Funkce na pracovišti: tajemník ÚMOb Ostrava-Jih Mobil-veřejný:
E-mail: petr.mentlik@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radim Navrátil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599430469
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí hospodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: radim.navratil@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jakub Nitra Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599430224
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Funkce na pracovišti: zaměstnanec odboru výstavby a ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: jakub.nitra@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít Ovčačík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950730311
Adresa práce: HZS MSK, ústředna Funkce na pracovišti: velitel dobrovolného hasičského sboru Ostrava-Zábřeh Mobil-veřejný:
E-mail: vit.ovcacik@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor.Mgr.Bc. Jiří Roško Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974728401
Adresa práce: Policie ČR, obvodní oddělení Hrabůvka Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Hrabůvka Mobil-veřejný:
E-mail: mrpo.oo.hrabuvka@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David Valenta Funkce v komisi: člen Telefon práce: 599430496
Adresa práce: ÚMOb Ostrava-Jih Funkce na pracovišti: zaměstnanec odboru hospodářské správy (koordinátor autoprovozu) Mobil-veřejný:
E-mail: david.valenta@ovajih.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Viktor Šedo Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595683202
Adresa práce: Vratimovská 716, Ostrava Funkce na pracovišti: předseda představenctva SEKOS Morava, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: viktor@sekos-morava.cz Poznámka: Fax: