Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Rokytnice

Stanoviště: Rokytnice 58/, 763 21 Rokytnice
Telefon: 577343652
E-mail: ou-rokytnice@seznam.cz
Poznámka: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/rokytnice/
Jméno: Antonín GOŇA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 343 652
Adresa práce: Rokytnice 58 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739 412 724
E-mail: ou-rokytnice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Iva FILÁKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 341 779
Adresa práce: ZŠ Slavičín, Školní 405 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: ou-rokytnice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kamil HAMALČÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav HOFSCHNEIDER Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Valašské Klobouky

Stanoviště: Masarykovo nám. 189/, 76617 Valašské Klobouky
Telefon: 577311112
E-mail: olsakova@mu-vk.cz
Jméno: Mgr. Eliška OLŠÁKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 311 112
Adresa práce: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 603 595 752
E-mail: olsakova@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Karel PTÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 311 113
Adresa práce: Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 603 507 046
E-mail: ptacek@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr HNANÍČEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 311 137
Adresa práce: Městský úřad Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: pracovník krizového řízení Mobil-veřejný: 724 396 397
E-mail: hnanicek@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jaroslav VANĚK Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 666 771
Adresa práce: OO Policie ČR, Cyrilometodějská 295, 766 01 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: Vedoucí OO PČR Mobil-veřejný: 778 008 332
E-mail: zl.oop.valklobouky.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek KÁŇA Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 950 670 332
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 778 486 198
E-mail: marek.kana@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavla FUKSOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 311 101
Adresa práce: MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: pracovník OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: fuksova@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela MARCANÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 311 101
Adresa práce: MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo n. 189, 766 17 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: vodní hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: http://vk.povodnoveplany.cz/ Fax:
Jméno: Mgr. Petr MAZŮREK DiS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 212
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy Vsetín,U Skláren 781, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: Správce toků Mobil-veřejný: 724 523 982
E-mail: petr.mazurek@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Alois OLIVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 311 103
Adresa práce: MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo n. 189, 766 17 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: Vedoucí staveb. odboru Mobil-veřejný:
E-mail: oliva@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří SVITÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 425 225
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p, středisko. Uh. Hradiště Funkce na pracovišti: technik provozu Mobil-veřejný: 602 783 506
E-mail: svitak@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr ŠTAJNER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 311 146
Adresa práce: Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: vedoucí odboru vnitřních věcí Mobil-veřejný: 603 595 886
E-mail: stajner@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MPA Karel ŠVACH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 311 110
Adresa práce: MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo n. 189, 766 17 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: člen Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Luboš TKADLEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 042 162
Adresa práce: Valašskokloboucká poliklinika Funkce na pracovišti: lékař Mobil-veřejný: 606 819 161
E-mail: lubos.tkadlec@tiscali.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav KULÍŠEK Funkce v komisi: informatik Telefon práce: 577 311 149
Adresa práce: MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo n. 189, 766 17 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru informatiky Mobil-veřejný:
E-mail: it@mu-vk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lenka ZVONKOVA Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 577 311 111
Adresa práce: MěÚ Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731 653 885
E-mail: zvonkova@mu-vk.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: Třída Tomáše Bati 21/, 76190 Zlín
Telefon: 577043100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
Jméno: Ing. Radim HOLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 043 100
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana ZÁPECOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 357
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert PEKAJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 043 157
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela LUCOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 577 043 359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: refernt na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.lucova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Tomáš BAMBUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 804
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bambuch@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MBA Martin BERNARD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: Generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: martin.bernard@smv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel CENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 716
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: Ředitel závodu Střední Morava Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing. Zdeněk FLORIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš KONUPKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 533
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný: 773 280 767
E-mail: lukas.konupka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Zuzana KOVAŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 231
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.kovarikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KÁČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 383
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽPaZ Mobil-veřejný: 731 555 274
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav LEJSAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 573 517 111
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Funkce na pracovišti: ředitel VaK Kroměříž, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří LUČAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 230
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.lucan@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. František MAHDALÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 009 633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitel KVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: f.mahdalik.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax: 577211481
Jméno: Ing. Bronislav MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 044 200
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný: 577 212 829
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Helena MRÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: helena.mrackova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 233
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný: 731 555 233
E-mail: martin.novak@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert OLŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel PERNICA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 201
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Funkce na pracovišti: vedoucí Správy toků Mobil-veřejný: 723 459 332
E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: plk.Ing. Petr POTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 458 801
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 159 013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika PŮLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 169
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: monika.pulova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina REKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít RUŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva SEDLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitelka - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. JUDr. Jaromír TKADLEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 661 220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír TRACHTULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk VACULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana VALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan VANDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar VODÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 366
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.vodakova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Táňa VÍTKOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 374
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: oddělení vodního hospodářství,odbor životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdenka ŠENKYŘÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 812
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví Mobil-veřejný:
E-mail: zdenka.senkyrikova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 212 061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 972 433
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730

Jestřabí

Stanoviště: 1/, 76333 Jestřabí
Telefon: 577336025,725121110
E-mail: obec.jestrabi@tiscali.cz
Jméno: Ing. Pavel ŠURÁŇ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 311 216
Adresa práce: Katastrální pracoviště Valašské klobouky,Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 725 121 110
E-mail: obec.jestrabi@tiscali.cz Poznámka: Fax: 577336025
Jméno: Mgr. Kateřina ŠURÁŇOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 336 023
Adresa práce: Mateřská škola Jestřabí 78 Funkce na pracovišti: učitelka Mobil-veřejný:
E-mail: SuranovaKaterina@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef ČERNÍČEK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 577 311 216
Adresa práce: Jestřabí 1, 763 33 Štítná nad Vláří Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739 516 623
E-mail: cernicek.j@seznam.cz Poznámka: Fax:

Šanov

Stanoviště: 77/, 763 21 Šanov
Telefon: 577341634
E-mail: ousanov@volny.cz
Jméno: Ing. Milan Humpola Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577341634
Adresa práce: Šanov 77, 763 21 Slavičín Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 739659550
E-mail: ousanov@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Macík Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577341634
Adresa práce: OÚ Šanov 77 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: ousanov@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Šoman Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Matula Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: velitel SDH Fax:
Jméno: Štěpán Matula Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Štítná nad Vláří - Popov

Stanoviště: 72/, 76333 Štítná nad Vláří - Popov
Telefon: 737444469
E-mail: starosta@stitna-popov.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/stitna-nad-vlari-popov/
Jméno: Mgr. Jana MACHUČOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 336 126
Adresa práce: OÚ Štítná nad Vláří 72 Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 737 444 469
E-mail: starosta@stitna-popov.cz Poznámka: Fax: 577336126
Jméno: Václav HOLBA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 336 125
Adresa práce: OÚ Štítná nad Vláří 72 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@stitna-popov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Josef HNANÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 731 514 780
Adresa práce: ZŠ Štítná nad Vláří Funkce na pracovišti: člen rady obce Mobil-veřejný: 602 194 620
E-mail: jhnanicek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav HRNČIŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Štítná nad Vláří 72 Funkce na pracovišti: údržbář Mobil-veřejný: 604 116 061
E-mail: vaclav.hrncirik@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav LIŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Belit - Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603 260 348
E-mail: jaroslav.liska@belit.cz,jaroslav.liska2940@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav MATUŠINEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: N.C.Feed s. r. o. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: matuslad@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Josef ŠERÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HZS Valašské Klobouky Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: martinaajozka@seznam.cz Poznámka: Fax: