Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Rtyně nad Bílinou

Stanoviště: Rtyně nad Bílinou 34/, 41762 Rtyně nad Bílinou
Telefon: 417872132
E-mail: rtyne@volny.cz
Jméno: Jaroslav Liška Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 417872132
Adresa práce: OÚ Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: rtyne@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marek Bula Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 417872132
Adresa práce: OÚ Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný: 417872132
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Anderle Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: PČR, Dálniční odd. Řehlovice, Lidické nám. 9, 401 79 Ústí n/L, Hliňany Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Hliba Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: důchodce Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alois Schwertner Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: dobrovolník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Štětina Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: důchodce Funkce na pracovišti: dobrovolník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Teplice

Stanoviště: Nám. Svobody 2/, 41595 Teplice
Telefon: 417510111
E-mail: mullerova@teplice.cz
Jméno: Bc. Hynek Hanza Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 417510208
Adresa práce: Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: primátor statutárního města Mobil-veřejný:
E-mail: hanza@teplice.cz Poznámka: Fax: 417539893
Jméno: Bc. Jiří Štábl Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 417510209
Adresa práce: nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: stabl@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Ivana Müllerová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 417510580(704)
Adresa práce: nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: mullerova@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Renata Ečerová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477755730(710)
Adresa práce: KHS ÚK, Wolkerova 4, 416 65 Teplice Funkce na pracovišti: KHS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: renata.ecerova@khsusti.cz Poznámka: telefon pracoviště ústředna: 477755111 Fax:
Jméno: Ing. Petr Havlík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417538253
Adresa práce: ARRIVA CITY, s.r.o., Emilie Dvořákové 70, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: zástupce DP Mobil-veřejný:
E-mail: petr.havlik@arriva.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Hrad Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510222
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: odd. inf. a výp. techniky Mobil-veřejný:
E-mail: hrad@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman Jodas Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510308(703)
Adresa práce: MgM Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: vedoucí finančního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: jodas@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Adolf Langer Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950441020
Adresa práce: HZS, Riegrova 1898, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: ředitel ÚO, Hasičský záchranný sbor ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: adolf.langer@ulk.izscr.cz Poznámka: alternativní telefon pracoviště: 950441011 Fax:
Jméno: Ing.Bc., Kpt. Radek Limberský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974439111(220)
Adresa práce: Policie ČR, Masarykova třída 1363, 415 96 Teplice Funkce na pracovišti: PČR, OÚ Teplice Mobil-veřejný:
E-mail: limberskz@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jitka Mažáriová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510331
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: referentka ÚPSŘ Mobil-veřejný:
E-mail: mazariova@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David Niče Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956956211
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. ST-OP Ohře, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: příslušný správce vodních toků Mobil-veřejný:
E-mail: nice.ost56@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana Novotná Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510337
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: referentka ÚPSŘ Mobil-veřejný:
E-mail: novotna@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Plášil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417534957
Adresa práce: SčVK a.s. závod Most, Dělnická 14, ČOV Bystřany, 417 61 Bystřany Funkce na pracovišti: vedoucí oblasti provozu ČOV Mobil-veřejný:
E-mail: Jan.plasil@scvk.cz Poznámka: alter. telefon na pracoviště: 417 537 932, 417 532 798 Fax: 840111118
Jméno: Bc. Libuše Recsková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510954
Adresa práce: Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: oddbor sociálních věcí a zdravotnictví Mobil-veřejný:
E-mail: recskova@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marek Roth Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510927
Adresa práce: Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: referent odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: roth@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Iveta Rychecká Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510229
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: odd. pro styk s veřejností Mobil-veřejný:
E-mail: rychecka@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jindřich Zajíc Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417808111
Adresa práce: SčVK a.s., Školní 14, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Teplice Mobil-veřejný: 724112571
E-mail: jindrich.zajic@scvk.cz Poznámka: havarijní telefon: 840 111 118 Fax:
Jméno: Hana Čížová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417510263
Adresa práce: Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: oddělení kanceláře magistrátu Mobil-veřejný:
E-mail: cizova@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo Šrámek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417515710(711)
Adresa práce: Povodí Ohře s.p. Novosedlická 758, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Teplice Mobil-veřejný:
E-mail: sramek@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Štill Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475620206
Adresa práce: SÚS ÚK, Gogolova 19, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí výroby Ústí nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: still.ul@susuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Natálie Dbalá Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417510904
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: referent odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: dbala@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislava Demjanová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417510172
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: odd. kanceláře magistrátu Mobil-veřejný:
E-mail: demjanova@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Andrea Derková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417510264(724)
Adresa práce: Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: oddělení kanceláře magistrátu Mobil-veřejný:
E-mail: derkova@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina Karlová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417510204(733)
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. pro styk s veřejností Mobil-veřejný:
E-mail: karlova@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Sandra Klimešová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417510914
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: odbor životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: klimesova2@teplice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marcela Tůmová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417510213
Adresa práce: MgMT, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice Funkce na pracovišti: odd. organizační Mobil-veřejný:
E-mail: tumova@teplice.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Ústeckého kraje

Stanoviště: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telefon: 475657111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Jméno: Oldřich Bubeníček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475657724
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: bubenicek.o@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 457245200
Jméno: Ing. Zbyněk Folk Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 474636401
Adresa práce: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: folk@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Zajíc Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 416805501
Adresa práce: Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: zajicj@pla.cz Poznámka: Fax: 416805511
Jméno: Ing. Milan Zemaník Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 475657728
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný: 725060001
E-mail: zemanik.m@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 457657737
Jméno: Ing., MBA Monika Zeman Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 475657959
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: zást. řed. (přenes. působ.), ved. odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: zeman.m@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Tomáš Burian Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475657160
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: ved. odd. ŽP odboru ŽP a zeměd. Mobil-veřejný:
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475200245
Jméno: plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973286101
Adresa práce: Štefánikova 2, 400 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvvul@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Bc. Pavel Holzknecht Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974421290
Adresa práce: Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 Funkce na pracovišti: ved. odboru Pořádková a železniční policie Mobil-veřejný:
E-mail: opzpssck@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Soňa Kašparová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475234528
Adresa práce: Zdravotnická záchranná služba ÚK Funkce na pracovišti: lékař Mobil-veřejný:
E-mail: kasparova.sona@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Jozef Král Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477755113
Adresa práce: KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí n/L Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jozef.kral@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš Trojna Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475657754
Adresa práce: Krajský Úřad ÚK, Ústí nad Labem, Velká Hradební 48 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru kancelář hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: trojna.l@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. ing. Roman Vyskočil Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950430220
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje - krajské ředitelství, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: roman.vyskocil@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav Lafek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973217501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra Janulíková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: plk. Ing. Tomáš Obr Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973212064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Bořislav

Stanoviště: Bořislav 20/, 41501 Bořislav
Telefon: 417872266
E-mail: podatelna.borislav@volny.cz
Jméno: Aleš Navara Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 417872266
Adresa práce: OÚ Bořislav, č.p. 20, 415 01 Bořislav Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný:
E-mail: obec.borislav@volny.cz Poznámka: Fax: 417872114
Jméno: Ing. Jaroslav Pauza Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Enaspol a.s., Vevěty 79 Funkce na pracovišti: místostarosta, vedoucí výroby Mobil-veřejný:
E-mail: pauza_j@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Hana Rickerová Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: VHS Teplice Funkce na pracovišti: Hlavní účetní Mobil-veřejný:
E-mail: hana.rickerova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ladislav Hronec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ČSOB Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: Bankéř Mobil-veřejný:
E-mail: lhronec@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Gabriela Mezerová Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Žena v domácnosti Mobil-veřejný:
E-mail: gabi.mezerova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Věra Jirušková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Bořislav, č.p. 20, 415 01 Bořislav Funkce na pracovišti: Zaměstnanec OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: obec.borislav@volny.cz Poznámka: Fax:

Bystřany

Stanoviště: Pražská 32/, 41761 Bystřany
Telefon: 417536046
E-mail: bystrany@iol.cz
Poznámka: podatelna@bystrany.cz
Jméno: Ivan Vinický Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 417536046
Adresa práce: OÚ Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@bystrany.cz Poznámka: GSM brána: 602 317 679 Fax: 417538259
Jméno: Jaroslav Svoboda Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 417536046
Adresa práce: OÚ Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš Lacl Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bystřany Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Výborný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bystřany Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Roman Zajáček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Výtahy Vaněrka s.r.o., Mostecká 4, 419 01 Duchcov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: zástupce velitele SDH Úpořiny Fax:
Jméno: Zdeněk Zajáček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: PK Bystřany Funkce na pracovišti: velitel SDH, důchodce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Andrea Holá Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417536046
Adresa práce: OÚ Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany Funkce na pracovišti: sekretariát obce Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariat@bystrany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka Vinická Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417536046
Adresa práce: OÚ Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany Funkce na pracovišti: sekretariát OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Bžany

Stanoviště: Bžany 50/, 41501 Bžany
Telefon: 417872277
E-mail: obecbzany@centrum.cz
Jméno: Ivana Horčicová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 417872277
Adresa práce: OÚ Bžany, Bžany 50, 41501 Teplice Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 606713449
E-mail: obecbzany@centrum.cz Poznámka: Fax: 417872277
Jméno: Daniel Benda Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Bžany, Bžany 50, 41501 Teplice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602367362
E-mail: danbenda@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jakub Adamec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OSVČ Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: zemles1@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš Jelínek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ČSOB a.s., Kolárova 9, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Vlček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 417888686
Adresa práce: Jelínek Auto, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: automechanik Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Soukupová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417872277
Adresa práce: OÚ Bžany 50, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: účetní (referentka) OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: obecbzany@centrum.cz Poznámka: Fax:

Skupina PK Bžany: Povodňový štáb obce Bžany

Stanoviště: Bžany 50/, 415 01 Bžany
Telefon: 417872277
E-mail: obecbzany@centrum.cz
Jméno: Miroslav Pauza Funkce v komisi: Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Alena Soukupová Funkce v komisi: Telefon práce: 417872277
Adresa práce: OÚ Bžany 50, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: účetní (referentka) OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: obecbzany@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastislav Vlček Funkce v komisi: Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen JSDHO Bžany Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Šmucer Funkce v komisi: Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Řehlovice

Stanoviště: Řehlovice 1/, 40313 Řehlovice
Telefon: 475215257
E-mail: podatelna@rehlovice.cz
Jméno: Bc., Dis. Jana Princová Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Řehlovice Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@rehlovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Alfréd Dytrt Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 475240151
Adresa práce: PK Řehlovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: dytrt@gymjat.cz Poznámka: Fax: 475215256
Jméno: Mgr. Jan Mikula Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: PK Řehlovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jan.mikula@klprofily.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Hejna Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: PK Řehlovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: hejna.vaclav@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JuDr. Miloš Cvrček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: PK Řehlovice Mobil-veřejný:
E-mail: cvrcek@judrcvrcek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal Hlaváč Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: PK Řehlovice Mobil-veřejný:
E-mail: haltvi@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloš Vaňek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: PK Řehlovice Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: x.milos.x@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimíra Francová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 475215256
Adresa práce: OÚ Řehlovice Funkce na pracovišti: zaměstnanec OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: 475215256

Žalany

Stanoviště: Pražská 93/, 41763 Žalany
Telefon: 417872131
E-mail: ouzalany@volny.cz
Jméno: Jindřich Mouka Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 417872131
Adresa práce: OÚ Žalany, Pražská 93, 417 63 Žalany Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ouzalany@volny.cz Poznámka: Fax: 417872131
Jméno: Václav Vobruba Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: V-KLIMA s.r.o., Rtýňská 10, 417 63 Žalany Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Jurčík Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Hasičský sbor ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Funkce na pracovišti: Člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín Mouka Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Autodoprava, Lelovská 165, 417 63 Žalany Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Blanka Pahorecká Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Zvláštní škola pro žáky s více vadami s.r.o., Krušnohorská 1570/1, 415 01 Teplice-Trnovany Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dagmar Mouková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 417872131
Adresa práce: OÚ Žalany, Pražská 93, 417 63 Žalany Funkce na pracovišti: zaměstnanec OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: