Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Rudlice

Stanoviště: 36/, 671 53 Rudlice
Telefon: 515252261
E-mail: ourudlice@tiscali.cz
Poznámka: Související DPP: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/rudlice/
Jméno: Bohuslav Klouda ml. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 545252261
Adresa práce: Rudlice 36, 671 53 Rudlice Funkce na pracovišti: Starosta obce Rudlice Mobil-veřejný: 728822788
E-mail: slavek.klouda@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bohuslav Klouda st. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 728822788
Adresa práce: Rudlice 36, 671 53 Rudlice Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Rudlice Mobil-veřejný: 724862145
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František Pšenčík Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel zásahové jednotky Mobil-veřejný: 733525933
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Znojmo

Stanoviště: Obroková 2/10, 66922 Znojmo
Telefon: 515216111
E-mail: info@muznojmo.cz
Jméno: Ing. Jakub MALAČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515 216 250
Adresa práce: Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo 669 22 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: jakub.malacka@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František HUŠEK Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 515 216 420
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP MěÚ Znojmo Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.husek@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Antonín ALEXA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 515 216 415
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek CHROMÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 645 118
Adresa práce: Pražská 59, 669 03 Znojmo Funkce na pracovišti: ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: radek.chromy@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950645102
Jméno: Mgr. Lukáš JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 216 444
Adresa práce: nám. Armády 1213/8, , 669 01 Znojmo Funkce na pracovišti: Vedoucí OD MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.janda@muznojmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk JAROŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 282 567
Adresa práce: Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo Funkce na pracovišti: Ředitel divize Mobil-veřejný:
E-mail: sekretar@vaszn.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav KOSÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 211 200
Adresa práce: Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo Funkce na pracovišti: vedoucí oblasti Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.kosik@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. JUDr. Mojmír PAVELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 641 229
Adresa práce: Pražská 59, 67020 Znojmo Funkce na pracovišti: vedoucí územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: zn.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax: 974641671
Jméno: Michal POKORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 300 551
Adresa práce: Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Znojmo Mobil-veřejný:
E-mail: provozznojmo@pmo.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: JMK, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr. Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Petr JANÁL Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950630207
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 213 948
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: Jeřábkova 4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 545211565
Jméno: brig.gen., Ing. MBA Leoš TRŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: Kounicova 24/687, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974622564
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. gšt. Ing. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MPA Radek ŠEDIVÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 581
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: sedivy.radek@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730

Černín

Stanoviště: 49/, 671 53 Jevišovice
Telefon: 515231237
E-mail: cernin@atlas.cz
Jméno: Josef Kligl Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515231237
Adresa práce: OÚ Černín, Černín 49, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: starosta obce Černín Mobil-veřejný:
E-mail: cernin@atlas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohuslav Biegler Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 515231237
Adresa práce: Černín 49, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: místostarosta obce Černín, jednatel JSDH Černín Mobil-veřejný:
E-mail: cernin@atlas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Blažej Šťáva Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva obec Černín Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Jevišovice (město)

Stanoviště: 56/, 67153 Jevišovice
Telefon: 515231225
E-mail: su@jevisovice.cz
Jméno: Pavel MÁLEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Starosta města Mobil-veřejný: 606 379 439
E-mail: starosta@jevisovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan HUBATKA Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Městský úřad Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Velitel SDH Jevišovice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Renata AUEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Místostarostka města Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@jevisovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef KLOUDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 231 233
Adresa práce: Obecní úřad Střelice, Střelice 122, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: Zastupitel obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef POKORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515 231 225
Adresa práce: Městský úřad Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva města Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Plaveč

Stanoviště: Náves 48/, 671 32 Plaveč
Telefon: 724189107
E-mail: obecniurad@obecplavec.cz
Jméno: Petr Beck Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Náves 48, 67132 Plaveč Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 606524962
E-mail: Poznámka: V případě nezastižení, Mgr. Růžena Siruková (724 189 107) Fax:
Jméno: Zdislava Komendová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 723745410
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Rudolf Chvátal Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Náves 48, 671 32 Plaveč Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 774857805
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Dušan Koc Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 773087775
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivana Veselá Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606672406
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Andorko Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 605481062
E-mail: Poznámka: Fax:

Vevčice

Stanoviště: 10/, 671 53 Vevčice
Telefon: 515252244
E-mail: obec.vevcice@seznam.cz
Jméno: František Kuchařík Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 515252244
Adresa práce: Vevčice 10 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Helena Vejlupková Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 515252244
Adresa práce: Vevčice 10, 671 53 Vevčice Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Koch Funkce v komisi: člen Telefon práce: 515252244
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Vevčice Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslava Viklická Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 515252244
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Obec.vevcice@seznam.cz Poznámka: Fax:

Výrovice

Stanoviště: 63/, 671 34 Výrovice
Telefon: 515252164
E-mail: vyrovice@vyrovice.cz
Jméno: Pavel Vlček Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Výrovice 63 Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 777707115
E-mail: Poznámka: Fax: