Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Srch

Stanoviště: Pardubická 100/, 53352 Srch
Telefon: 602136558
E-mail: starosta@obecsrch.cz
Jméno: Ing. Lukáš Panchártek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 602136558
Adresa práce: Pardubická 100, Srch, 53352 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@obecsrch.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš Maloch Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 774438416
Adresa práce: Pardubická 100, 533 52, Srch Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: aldamlok@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marta Holická Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724017174
Adresa práce: Pardubická 100, 533 52, Srch Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Marta.Holicka@rsd.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav Němec Funkce v komisi: člen Telefon práce: 607839746
Adresa práce: Funkce na pracovišti: FO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Marek Češka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 608311430
Adresa práce: JSDH – JPO III Funkce na pracovišti: Velitel JSDH – JPO III Mobil-veřejný:
E-mail: Ceska.87@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Pardubice

Stanoviště: Perštýnské náměstí /1, 53021 Pardubice
Telefon: 466859111
E-mail: posta@mmp.cz
Jméno: Ing. Martin Charvát Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466859502
Adresa práce: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: martin.charvat@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Rozinek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466859509
Adresa práce: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.rozinek@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Otto Sigmund Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466859321
Adresa práce: Magistrát města Pardubic Funkce na pracovišti: ved. vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: Otto.Sigmund@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ing. Vladimír Bakajsa Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466859351
Adresa práce: Magistrát města Pardubic Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.bakajsa@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ing. Josef Fedák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466798412
Adresa práce: VaK Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel společnosti Mobil-veřejný:
E-mail: josef.fedak@vakpce.cz Poznámka: fax 466 798493 Fax: 466798493
Jméno: pplk. Rostislav Hübl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974566290
Adresa práce: Městská policie Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: rostislav.hubl@mppardubice.cz Poznámka: fax 974 566219 Fax: 974566219
Jméno: Ing. Aleš Krška Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466864410
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Střední Labe, Teplého 2014, 530 02 Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek závodu Střední Labe Mobil-veřejný:
E-mail: krskaa@pla.cz Poznámka: Fax: 466864402
Jméno: ing. Jiří Kyncl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466859604
Adresa práce: Magistrát města Pardubic Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.kyncl@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František Masař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466825830
Adresa práce: BČOV Pardubice Funkce na pracovišti: technický manažer Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.masar@bcov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Michalovich Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868200
Adresa práce: Povodí Labe, s.p. – závod Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466868232
Jméno: Ing. Jiří Prax Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466615586
Adresa práce: Adonix s.r.o. Pardubice, Bratranců Veverkových 645 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: adonix@adonix.cz Poznámka: Fax: 466615586
Jméno: ing. Lea Tomková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466260801
Adresa práce: Služby města Pardubic, a.s. Funkce na pracovišti: ředitelka Mobil-veřejný:
E-mail: tomkova@smp-pce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vratislav Černovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950570163
Adresa práce: HZS Pardubického kraje, ÚO Pardubice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724180192
E-mail: Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53002 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr., Ph.D Martin Netolický Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466026114
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav Kroutil Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466026120
Adresa práce: Pardubický kraj Funkce na pracovišti: Radní Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.kroutil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Vlasák Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466026350
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604793568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš Boňatovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Jaroslav Folprecht Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026116
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný: 466026122
E-mail: reditel@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026384
Jméno: Ing. Miroslav Foltýn Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541637637
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing. Jana Hroudová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466026512
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Michalovich Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868200
Adresa práce: Povodí Labe, s.p. – závod Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466868232
Jméno: Ing. Miroslav Němec Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466052710
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný: 602361132
E-mail: miroslav.nemec@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mjr. Vlastimil Polívka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973243231
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: polivkavl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing Tomáš Sajdl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956953201
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Funkce na pracovišti: vedoucí ST Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Plk.Mgr. Petr Sehnoutka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 9745612221
Adresa práce: Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro vnější službu Policie ČR Mobil-veřejný:
E-mail: krpe.nrvs.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Antonín Vykydal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466052337
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel KHS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: Antonin.Vykydal@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin Záleský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950570120
Adresa práce: HZS, územní odbor Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Zdeněk Šiftař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495705010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: Ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 724179393
E-mail: zdenek.siftar@chmi.cz Poznámka: Fax: 495705001

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard Brabec Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267122713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Hamáček Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974833151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bejček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257043126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Klára Dostálová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224861371
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministryně pro místní rozvoj Mobil-veřejný:
E-mail: klara.dostalova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva Gottvaldová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224972433
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienik Mobil-veřejný:
E-mail: eva.gottvaldova@mzcr.cz Poznámka: dočasné bydliště: hotel ILF, Praha Fax:
Jméno: Ing. Aleš Kendík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950819220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing., CSc. Miroslav Toman Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221812333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr Vančura Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973212061
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: stmo@army.cz Poznámka: Fax: 973212026
Jméno: genmjr. Ing. Jiří Verner Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973216003
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zást. náčelníka GŠ AČR - ředitel SOC MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš Záruba Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267122834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950819710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel Marták Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267122853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: odbor ochrany vod MŽP, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi Mobil-veřejný: 602334744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Roman Bílý Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950819720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: RNDr., Ph.D. Jan Daňhelka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244032300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš Drahoňovský Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974834251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra Dědková Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257042478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petra Herrmannová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225131170
Adresa práce: Ministerstvo dopravy Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: petra.herrmannova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. gšt. Ing. Miloslav Lafek Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973217639
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ZŘ - ředitel odboru operačního plánování SOC Mobil-veřejný:
E-mail: lafek@centrum.cz Poznámka: Fax: 973212219
Jméno: Mgr. Ivana Moravcová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224864453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Daniel Pokorný Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221812567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: Ing. Jana Ratajová Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224972923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Miloš Sedláček Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 222241362
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334 Fax: 224212803

Pardubice

Stanoviště: Pernštýnské náměstí 1/, 53021 Pardubice
Telefon: 466859111
E-mail: posta@mmp.cz
Jméno: Ing. Martin Charvát Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466859502
Adresa práce: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: martin.charvat@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Rozinek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466859509
Adresa práce: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.rozinek@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Otto Sigmund Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466859321
Adresa práce: Magistrát města Pardubic Funkce na pracovišti: ved. vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: Otto.Sigmund@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ing. Vladimír Bakajsa Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466859351
Adresa práce: Magistrát města Pardubic Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.bakajsa@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ing. Josef Fedák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466798412
Adresa práce: VaK Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel společnosti Mobil-veřejný:
E-mail: josef.fedak@vakpce.cz Poznámka: fax 466 798493 Fax: 466798493
Jméno: Ing. Jiří Feygl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416805500
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: feyglj@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: pplk. Rostislav Hübl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974566290
Adresa práce: Městská policie Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: rostislav.hubl@mppardubice.cz Poznámka: fax 974 566219 Fax: 974566219
Jméno: ing. Jiří Kyncl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466859604
Adresa práce: Magistrát města Pardubic Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.kyncl@mmp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. František Masař Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466825830
Adresa práce: BČOV Pardubice Funkce na pracovišti: technický manažer Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.masar@bcov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Michalovich Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868200
Adresa práce: Povodí Labe, s.p. – závod Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466868232
Jméno: Ing. Jiří Prax Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466615586
Adresa práce: Adonix s.r.o. Pardubice, Bratranců Veverkových 645 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: adonix@adonix.cz Poznámka: Fax: 466615586
Jméno: ing. Lea Tomková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466260801
Adresa práce: Služby města Pardubic, a.s. Funkce na pracovišti: ředitelka Mobil-veřejný:
E-mail: tomkova@smp-pce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vratislav Černovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950570163
Adresa práce: HZS Pardubického kraje, ÚO Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: vratislav.cernovsky@pak.izscr.cz