Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Suchdol nad Lužnicí (město)

Stanoviště: Nám. T. G. Masaryka 9/, 37806 Suchdol nad Lužnicí
Telefon: 384781104
E-mail: podatelna@meu.suchdol.cz
Jméno: Luboš Hešík Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384781220
Adresa práce: Náměstí T. G. Masaryka 9 37806 Suchdol nad Lužnicí Funkce na pracovišti: starosta - Suchdol nad Lužnicí Mobil-veřejný: 725935176
E-mail: starosta@meu.suchdol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Alena Drábová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384382596
Adresa práce: Nám. T. G. Masaryka 9, Suchdol nad Lužnicí Funkce na pracovišti: Místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@meu.suchdol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Martin Čalkovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384781106
Adresa práce: Policie ČR, sídl. 9. května 697, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Funkce na pracovišti: Policie ČR, obv.odd. Suchdol n.L. Mobil-veřejný: 974233751
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Vajo Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Riegrova 14, 379 01 Třeboň II Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: ovajo@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan Dušek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384382138
Adresa práce: Náměstí T. G. Masaryka 9 37806 Suchdol nad Lužnicí Funkce na pracovišti: vedoucí odboru majetku Mobil-veřejný:
E-mail: mdusek@meu.suchdol.cz Poznámka: Fax:

ORP Třeboň

Stanoviště: Palackého náměstí 46/2, 37901 Třeboň
Telefon: 384342111
E-mail: posta@mesto-trebon.cz
Jméno: PaedDr. Jan VÁŇA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384 342 115
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vana@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana GRAMMETBAUEROVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384 342 113
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Renáta KNĚŽÍNKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 384 342 176
Adresa práce: MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petr WERNER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 342 114
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: petr.werner@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Mgr. Jiří ŘIMNÁČ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 243 162
Adresa práce: Požární stanice Třeboň Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.rimnac@jck.izscr.cz Poznámka: 725035120 - velitel zásahu Fax:
Jméno: Vladimír ŠKOLKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 342 196
Adresa práce: Městská policie Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň Funkce na pracovišti: vrchní strážník -MěP Třeboň Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.skolka@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš BAIERLING Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 434 312
Adresa práce: E.ON ČR a.s., Pražská 290, J. Hradec Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lubos.baierling@eon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Radek BAŠTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 244 704
Adresa práce: Krajské ředitelství policie JčK, Obvodní odd. policie Třeboň, Riegrova 1227, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: oo.trebon@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav FLIEGEL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 342 175
Adresa práce: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan HŮDA, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 701 535
Adresa práce: Rybářství Třeboň HLD. a.s., Třeboň Funkce na pracovišti: předseda představenstva Mobil-veřejný:
E-mail: rybarstvi@rybarstvi.cz Poznámka: 384 701 535, 384 701 510 - pracoviště Fax: 384701554
Jméno: Pavel KLIMEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 381 502 023
Adresa práce: Kamenolom Slapy u Tábora, Slapy 391 76 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.klimes@hanson.cz Poznámka: Českomoravský šterk a.s., Mokrá 359, 644 04 Mokrá Fax:
Jméno: Petr KOHOUT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 721 155
Adresa práce: ČEVAK a.s., provozní středisko Třeboň, Funkce na pracovišti: vedoucí provozního střediska Mobil-veřejný:
E-mail: petr.kohout@cevak.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef MALECHA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rybářství Třeboň, a. s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: předseda představenstva Mobil-veřejný:
E-mail: jmalecha@rybarstvi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David PAŠTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 944 362
Adresa práce: Lesy ČR, Oblastní ředitelství jižní Čechy, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Funkce na pracovišti: správce VT Lesy ČR Mobil-veřejný:
E-mail: david.pastyka@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman VÁGNER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 381 581 126
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, U Vodárny 837/II, Veselí nad Lužnicí Funkce na pracovišti: Vedoucí střediska PS7 Mobil-veřejný: 607 116 122
E-mail: roman.vagner@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš RÖSZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 342 124
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: útvar tajemníka - krizové řízení MěÚ Třeboň Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.roszler@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje

Stanoviště: U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice
Telefon: 386720111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
Jméno: MUDr. Martin KUBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 386 720 490
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax: 386354967
Jméno: Mgr. František TALÍŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 386 720 560
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: talir@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KLIMEŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 386 720 744
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP, zemědělství a lesnictví Mobil-veřejný:
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vladimír DREXLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 420 204
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Dačice Mobil-veřejný:
E-mail: provozdacice@pmo.cz Poznámka: drexler@pmo.cz Fax: 384420204
Jméno: Ing. Jiří BALOUN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 683 112
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p.ZHV, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.baloun@pvl.cz Poznámka: Fax: 387203620
Jméno: MUDr. Kvetoslava KOTRBOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 712 130
Adresa práce: KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice Funkce na pracovišti: Ředitelka Mobil-veřejný:
E-mail: kvetoslava.kotrbova@khscb.cz Poznámka: Fax: 387712158
Jméno: Ing. Jaroslav NOHAVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 824 403
Adresa práce: Česká telekominikační infrastruktura a.s., Pražská 16, 371 71 České Budějovice Funkce na pracovišti: Manažer přístupové sítě Čechy Jih Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.nohava@o2.com Poznámka: Fax: 387312001
Jméno: Ing. Pavel POLCAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 102 242
Adresa práce: ČHMÚ pobočka České Budějovice, Antala Staška 32, 370 07 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ České Budějovice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.polcar@chmi.cz Poznámka: zam. 386 102 242 Fax: 386460721
Jméno: plk., Mgr., Bc. Richard VÖLFL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 221 205
Adresa práce: Policie ČR, Správa Jihočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí operačního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: krcbu@mvcr.cz Poznámka: druhý mobil 725793451 Fax: 974221108
Jméno: kpt., Ing. Jozef ZACHAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 321 320
Adresa práce: Armáda ČR, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: náčelník štábu Mobil-veřejný:
E-mail: kvvcb@army.cz Poznámka: 606 720 173 - pracoviště Fax: 973321230
Jméno: Ing. Hana ZAHRADNÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 720 728
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, koordinace a koncepce Mobil-veřejný:
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky Poznámka: Fax: 386359070
Jméno: plk.Ing. Lubomír BUREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 230 300
Adresa práce: HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.bures@jck.izscr.cz Poznámka: 387 005 111 - pracoviště, reditel@jck.izscr.cz Fax: 387005303

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing., Bc. Anna HUBÁČKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministryně životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: anna.hubackova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Zdeněk NEKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nekula@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@grh.izscr.cz,sekretariat.gr@grh.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr., Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz,lafekm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz,nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: ministerský rada Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: Telefon práce: 222 241 362
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321

Dvory nad Lužnicí

Stanoviště: 63/, 37808 Dvory nad Lužnicí
Telefon: 384784055
E-mail: dvorynadluznici@seznam.cz
Jméno: Ing. Tomáš Trsek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384784055
Adresa práce: Obecní úřad Dvory nad Lužnicí, č.p. 63, 378 08, Dvory nad Lužnicí Funkce na pracovišti: starosta obce Dvory nad Lužnicí Mobil-veřejný: 776191233
E-mail: trisitom@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MGA. Matouš Řeřicha Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta obce Dvory nad Lužnicí Mobil-veřejný:
E-mail: info@obecdvory.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: - Funkce na pracovišti: truhlář Mobil-veřejný: 721602845
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav Hámorský Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný: 731453414
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Michal Lorenc Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný: 773294394
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jakub Macho Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka Machová Schmidtová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 384784055
Adresa práce: OÚ Dvory nad Lužnicí Funkce na pracovišti: referentka Mobil-veřejný:
E-mail: info@obecdvory.cz Poznámka: Fax:

Majdalena

Stanoviště: 78/, 37803 Majdalena
Telefon: 384787118
E-mail: ou@majdalena.cz
Jméno: David Sekáč Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Majdalena 78 Funkce na pracovišti: starosta obce Majdalena Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@majdalena.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Fürst Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384787118
Adresa práce: Obecní úřad Majdalena, č.p. 78, 37803, Majdalena Funkce na pracovišti: místostarosta obce Majdalena Mobil-veřejný:
E-mail: ou@majdalena.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Vojtek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Urban Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Dunaj Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Radek Pavelec Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav Tvrznický Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Nová Ves nad Lužnicí

Stanoviště: 109/, 37809 Nová Ves nad Lužnicí
Telefon: 384795925
E-mail: nves@email.cz
Jméno: Josef DLABIK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Obecní úřad Nová Ves nad Lužnicí, č.p. 109, 378 09, Nová Ves nad Lužnicí Funkce na pracovišti: starosta obce Nová Ves nad Lužnicí Mobil-veřejný:
E-mail: nves@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav BŘENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Blažena HOLZEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 795 925
Adresa práce: Obecní úřad Nová Ves nad Lužnicí Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KOLAFA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Štefan KRÁLIK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Nová Ves n.L. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr ŠKERLECZ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Třeboně (město)

Stanoviště: Palackého náměstí 46/II /, 37901 Třeboň
Telefon: 384342111
E-mail: posta@mesto-trebon.cz
Jméno: PaedDr. Jan Váňa Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384342115
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vana@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana Grammetbauerová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384342113
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Renáta Kněžínková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 384342176
Adresa práce: MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: vodoprávní úřad Mobil-veřejný:
E-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav Fliegel Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384342175
Adresa práce: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Kajan Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Na Kopečku 1341/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: jednatel - Městská Vodohospodářská s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: kajan@mv-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef Malecha Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rybářství Třeboň, a. s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: předseda představenstva Mobil-veřejný:
E-mail: jmalecha@rybarstvi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Tětek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384722303
Adresa práce: Technické služby Třeboň s.r.o., Rybářská 811/II, 379 01 Funkce na pracovišti: jednatel Mobil-veřejný:
E-mail: ptetek@ts-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petr Werner Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384342114
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: petr.werner@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Čáp Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Rybářství Třeboň Hld. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vasek.cap@seznam.cz Poznámka: sbor dobrovolných hasičů Branná Fax:
Jméno: npor., Mgr. Jiří Řimnáč Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950243162
Adresa práce: Požární stanice Třeboň Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.rimnac@jck.izscr.cz Poznámka: 725035120 - velitel zásahu Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Röszler Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 384342124
Adresa práce: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: útvar tajemníka - krizové řízení MěÚ Třeboň Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.roszler@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír Školka Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 384342196
Adresa práce: Městská policie Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň Funkce na pracovišti: vrchní strážník -MěP Třeboň Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.skolka@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel Hajna Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 384342143
Adresa práce: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň Funkce na pracovišti: ved.odboru rozvoje a investic Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.hajna@mesto-trebon.cz Poznámka: Fax: