Elektronický Digitální Povodňový Portál


Zobrazit:

Suchomasty

Stanoviště: 31/, 26722 Suchomasty
Telefon: 311689862
E-mail: obec@suchomasty.cz
Poznámka: OÚ je místem stanoviště PK a zároveň informačním místem pro občany; dPP: edpp.cz/dpp/suchomasty
Jméno: Iva Kinclová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311689862
Adresa práce: OÚ Suchomasty, Suchomasty 31, 267 22 Suchomasty Funkce na pracovišti: Starostka obce Mobil-veřejný: 724160485
E-mail: starosta@suchomasty.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jarmila Kinclová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 311689853
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitelka obce Suchomasty Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Štěpán Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel obce Suchomasty Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Pešek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel obce Suchomasty Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Štěpán Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel obce Suchomasty Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Beroun

Stanoviště: Husovo nám. 68/, 26643 Beroun
Telefon: 311654113
E-mail: be3@muberoun.cz
Jméno: Mgr. Ivan KŮS Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311 654 113
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal MIŠINA Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 311 654 112
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mstar.misina@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří CHALUPECKÝ Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 311 654 114
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petra STANČÍKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 311 630 211
Adresa práce: MěÚ Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ktkr@muberoun.cz Poznámka: Tajemnice BR, KŠ, člen PKORP Fax: 311630211
Jméno: Michal BOUČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 654 280
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: zp10@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Alena BULVASOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 548 829
Adresa práce: KHS ÚP Beroun,Politických vězňů 455, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: alena.bulvasova@khsstc.cz Poznámka: analýzy a situace plánování, nasazení sil a prostředků Fax: 311548840
Jméno: Mgr. Jiřina HEJDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 654 278
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: ref.odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: zp7@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Miroslav JERLING Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 630 230
Adresa práce: MěÚ Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: doprava@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Bc. Pavel KINCL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 872 701
Adresa práce: PČR-OŘ Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního odd. Mobil-veřejný:
E-mail: KinclPavel@seznam.cz Poznámka: Fax: 974872708
Jméno: Mgr. Jiří PAUL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 747 130
Adresa práce: VaK Beroun, Mostníkovská 255, 266 41 Beroun Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.paul@vakberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KOŠLÍK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 311 625 884
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p., PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí PS 6 Beroun Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.koslik@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr. Ing. Pavel ŠIMEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 841 150
Adresa práce: HZS ÚO Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.simek@sck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Jitka CIROKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 311 654 270
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: zp4@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jitka SOUKUPOVÁ Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 311 654 133
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný:
E-mail: tm@muberoun.cz Poznámka: zástupce: Hana Zárubová Fax:
Jméno: Bc. Petra RENČOVÁ Funkce v komisi: administrativní pracovnice Telefon práce: 311 630 221
Adresa práce: MěÚ Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: referent správního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: doprava8@muberoun.cz Poznámka: administrativní pomoc paní Stančíkové Fax:
Jméno: Kamila BENÁKOVÁ Funkce v komisi: administrativní pracovnice Telefon práce: 311 630 208
Adresa práce: MěÚ Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: ktsp@muberoun.cz Poznámka: administrativní pomoc paní Stančíkové Fax:
Jméno: Iveta BRŮNOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 654 112
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: sekr2@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Blanka PALIVCOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 654 116
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: ktas@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Simona BOLDI Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 654 186
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: ref.odboru ÚPRR Mobil-veřejný:
E-mail: uprr5@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ludmila MACOURKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 654 136
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: ktpam2@muberoun.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Středočeského kraje

Stanoviště: Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
Telefon: 257280156, 950874444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz
Jméno: Mgr. Petra PECKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257 280 227
Adresa práce: Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5 Funkce na pracovišti: hejtmanka Mobil-veřejný:
E-mail: Hejtmanka@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 401 461
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel sekce správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kendik@pvl.cz Poznámka: dispečink: 257 329 425 Fax: 257326310
Jméno: Ing. Josef KEŘKA Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 396
Adresa práce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí Odboru živ. prostředí a zemědělství Mobil-veřejný: 606 787 764
E-mail: kerka@kr-s.cz Poznámka: Fax: 257280203
Jméno: Michal KUDLÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 637 420
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. plaveb. dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: kudlacek.michal@plavebniurad.cz Poznámka: Fax: 266710545
Jméno: Bc. Jana KUKLOVÁ DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 236 002 950
Adresa práce: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti Mobil-veřejný:
E-mail: jana.kuklova@praha.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 545
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel ČHMÚ - pobočka Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ppor.Bc. Milan MATYÁSKO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 878 780
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí poříčního oddělení Labe Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyasko@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 156
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení IZS a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: navratil@kr-s.cz Poznámka: KÚ SČK Fax: 257280203
Jméno: prap. Jiří NETÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 206 157
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Praha, U sluncové 395/4, Praha 8 Funkce na pracovišti: starší pracovník štábu operačního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: netikj@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miloslav SVATOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 870 021
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Funkce na pracovišti: ředitel HZS kraje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz Poznámka: Fax: 950870148
Jméno: Mgr. Tomáš VODNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 118 215
Adresa práce: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: ředitel KHS Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vodny@khsstc.cz Poznámka: Fax: 224916561
Jméno: MVDr. Otto VRANÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 742 045
Adresa práce: Černoleská 1929, 256 38 Benešov Funkce na pracovišti: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: o.vrany.kvss@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel ŘEHÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 088 700
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný: 602 169 633
E-mail: rehakp@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan LOUŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 495
Adresa práce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: louska@kr-s.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212

Bykoš

Stanoviště: 97/, 26701 Bykoš
Telefon: 311689852
E-mail: obec.bykos@quick.cz
Jméno: Jan PUŽÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311 689 852
Adresa práce: OÚ Bykoš, Bykoš 97, 267 01 Králův Dvůr Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: 311680310
Jméno: Ing. Jakub BENDA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František ŠMÍD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan MALENOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: jednatel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan VÁŇA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zuzana MACÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Tmaň

Stanoviště: K Sídlišti 50/, 26721 Tmaň
Telefon: 311689888
E-mail: ou@obectman.cz
Jméno: Ing. Jaromír Frühling Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311689884
Adresa práce: OÚ Tmaň, K Sídlišti 50, 267 21 Tmaň Funkce na pracovišti: Starosta obce Mobil-veřejný: 602655493
E-mail: starosta@obectman.cz,jaromirfruhling@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín Kiml Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Tmaň 200, 267 21 Tmaň Funkce na pracovišti: I. Místostarosta obce Tmaň Mobil-veřejný: 311657460
E-mail: antoninkiml@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Krejčí Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Budovatelů 118, 267 21 Tmaň Funkce na pracovišti: II.místostarosta obce Tmaň Mobil-veřejný: 602385250
E-mail: petrtman@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Sakáč Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jsakac@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petra Foltýnová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311689874
Adresa práce: OÚ Tmaň, K sídlišti 50, 267 21 Tmaň Funkce na pracovišti: Mzdová účetní Mobil-veřejný:
E-mail: mzdova.outman@seznam.cz Poznámka: 2letefon: 733645455 Fax:
Jméno: Ing. Michal Hejna Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavla Kovačíková Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Tmaň 200, 267 21 Tmaň Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav Macourek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: macourek49@seznam.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise ČHMÚ CPP

Stanoviště: Na Šabatce 17/, 14306 Komořany
Jméno: Ing. Václav DVOŘÁK Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 244 032 700
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 626 390
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz Poznámka: Fax: 241760603
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr. Radek ČEKAL Ph.D. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 244 032 356
Adresa práce: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hydrologických pčedpovědí Mobil-veřejný:
E-mail: cekal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra LEIPELTOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 244 032 367
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petra.leipeltova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martina KIMLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 360
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kimlova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 545
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Funkce na pracovišti: ředitel ČHMÚ - pobočka Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500